fbpx
diyabet
LTB ile Diyabet Derneği’nden güzel işbirliği
26 June 2013
ork
LTB Pop Orkestrası Girne Festivali’nde…
27 June 2013

26 Haziran 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kadri FellahoğluMustafa HançerliAlev ŞensoyAhmet Bağzıbağlı

Ali Çınar

Ali Kansu

Akın Aktunç

Boysan Boyra

Celal Cin

Dr.Mustafa Soydan

Dr.Zerrin Akalın

Fatma Sabri

İbrahim Demir

Kemal T.Mut

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

  1. Fisun Özsun        (Üye)
  2. Mehmet Kermeoğlu        (Üye) – İzinli
  3. Ulus Basri                               (Üye) – İzinli

 

Mehmet Çakmak                         Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:66/2013 Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile;K.İ.K.K.NO:9/2013:   2013 yılında geçerli olacak olan Araç Sigortaları ile Bina Yangın ve Kaza Sisortaları için Firmaların sunmuş oldukları çalışmalar ile teklifler görüşülmüştür. Firmaların verdiği teklifler aşağıdaki şekildedir.1-      (Yakın Doğu Bank Euro City Insurance Co. Ltd.’in Teklifi)a.       Bina ve Atölyeler                                                   Binde       0.200

b.      Döşeme – Demirtaş                                                  “         0.100

c.       Stok                                                                           “         0.100

d.      Makine, Tesisat ve Malzemeler                                   “         0.200

e.       Tesisler                                                                    “         0.200

f.       Kanalizasyon Pompa İstasyonları Malzemeleri           “         0.200

g.       Araç Kasko ve 3. Şahıs Sigortaları                         Toplam: 68483 TL.

EK – Klozlar.

Hava Taşıtı Çarpması                                                       “         0.001

Kara Taşıtı Çarpması                                                       “         0.001

Seylap                                                                             “         0.001

Dahili Su Baskını                                                            “         0.001

Fırtına                                                                             “         0.001

Yer Kayması                                                                   “         0.050

Deprem                                                                        “         0.760

Duman                                                                             “         0.015

GLKHHK                                                                       “         0.150

GLKHH+KNH+TERÖR                                                 “         0.150

Ferdi Kaza (Ölüm, Sürekli Sakatlık, Gündelik tazminat ve Tedavi masrafları dahil)

Ölüm, Sürekli Sakatlık                                                         Binde       0.25

Gündelik Tazminat Teminat için                                             “            0.25

Tedavi Masrafları Teminat için                                               “           0.25

Üçüncü Sahıs Mali Meşguliyet Sigortası                               “           0.25

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası                                        “           0.15

Asnsör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sig. “           0.10

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  2-      (Üniversal Sigorta Ltd.’in Teklifi)A-    Yangın Sigortaları ve Ek Klozlara.       Bina                                                                       Binde       0.03b.      Döşeme – Demirtaş                                                     “           0.04

c.       Stok                                                                          “           0.05

d.      Makine, Tesisat ve Malzemeler                                   “         0.06

e.       Tesisler                                                                       “           0.04

f.       Kanalizasyon Pompa İstasyonları Malzemeleri           “           0.08

EK – Klozlar.

Hava Taşıtı Çarpması                                                       “         0.001

Kara Taşıtı Çarpması                                                       “         0.001

Seylap                                                                            “         0.05

Dahili Su Baskını                                                             “         0.05

Fırtına                                                                             “         0.05

Yer Kayması                                                                “         0.001

Deprem                                                                           “         0.76

Duman                                                                             “        0.001

GLKHHK                                                                       “           0.09

GLKHH+KNH+TERÖR                                                 “           0.22

Kaza ve Sari Kaza Sigortaları

a.       Hırsızlık Sigortası                                                       “           0.05

b.      Ferdi Kaza Kişi Başı

i.Kaza sonucu vefat halinde                                       “           0.03

ii. “         “       Daimi Maluliyet                                 “           0.03

iii. ”         “       Gündelik Tazminat                           “           0.03

iv. “       “       Tedavi Masrafı                                   “           0.03

(50.000 TL.)   42.00 TL.

(100.000TL.)   85.00 TL.

(200.000 TL.) 169 TL

c.   3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası                             “           0.01

d.   İşveren Mali Sormluluk Sigortası                                “           0.02

e.   Asansör Sigortası                                                           “           0.12

f.   Elektronik Cihaz Sigortası                                             “           0.08

g.   Cam Kırılması                                                              “           %1

 

TEKLİF 1 Toplam (GLKHHK Dahil)                                             3.654

TEKLİF 2 Toplam (GLKHHK+KNH+TERÖR Dahil)                   3.784

 

 

 

Zorunlu 3. Şahıs Mot. Araç Tam Kasko Bütün Kanuni Zorunluluklar Dahil 3. Şahıs Mali Muhafiyet Araç Üz. Ekipman Kırılma Hırsızlık

 

 

 

45 0,75 0,270 0,180
55 0,75 0,270 0,180
100 0,75 0,270 0,180
120 0,75 0,270 0,180
50 0,75 0,270 0,180
100 0,75 0,270 0,180
150 0,75 0,270 0,180
Dahil 0,27 0,27 0,27

Araç Sigortaları Teklifi

1-      B/100cc.’ye kadar Motorsikletler

1-      B/100cc. ve yukarı Motorsikletler

2-      Salon Araçlar

3-      Kamyon-Kamyoney-İtfaiye Araçları

4-      Traktör

5-      Dozer, Vinç, Forklift vb. İş Araçları

6-      Minibüs ve Otobüsler

7-      B.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

 

Verilen teklifler değerlendirilmiştir. Detaylı değerlendirme için bilgiler şubelere gönderilmiştir. Şubelerden gelen bilgiler doğrultusunda K.İ.K gelecek toplantıda karar verilecektir.

 

K.İ.K.K.NO.:10/2013 : Yukarıda görülen tekliflerin bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  K.İ.K.K.NO:11/2013: Verilen tekliflerin yetersiz ve/veya usulsüz olmalarına istinaden konu ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına, bu süredede araç sigortalarının 1 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında 1 ay süre ile ayni firmayla uzatılmasınaK.İ.K.K.NO:12/2013: 38/2013 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ve 07 Mayıs 2013 tarihli KİK 03/2013 nolu karar doğrultusunda 300 adet su sayacı alınmasına;Anti virüs programları ile alakalı olarak Sn. Hasan Sütçüoğlu ve Sn. Ali Ekendal ile yapmış olduğumuz görüşmede anti virüs programlarının acil bir şekilde yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza mahdut müesseselerde bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle elden teklife gidilmesi karara bağlanmıştır. Keza aynı husus, UPS Kesintisiz Güç Kaynağı alımı hususunda teknik görüş alınmıştır. Bu konuda Sn. Müdür Mehmet Çakmak bey de bu konuları komitenin karara bağlaması konusunda talimatı olduğunu belirtmiştir.K.İ.K.K. NO.13/2013: Anti virüs ve UPS alımı konusunda elden teklif alınarak satın alınmasına;

K.İ.K.K. NO:14/2013: ETSAN Et ve Et Ürünleri Ltd. Şirketinin Belediyemize ait et taşıma araçlarının şirketlerine kiralanması hususunda yapmış olduğu müracaat komite tarafından değerlendirilmiş ve bu konunun yasal olabilirliği konusunda hukuk bölümünden görüş alınmasına, ayrıca şube amirinin yapılacak böylesi bir uygulamanın fayda/maliyet hesapları hakkında araştırma yaparak komiteye rapor hazırlamasına

K.İ.K.K. NO:15/2013:   Kanalizasyon şubesi tarafından önerilen Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen katı atıkların çifçilere satılması konusunda üç adet Avrupa Birliği Bağımsız Sağlık Denetim Kurumundan ayrı ayrı rapor alınmasına ve bu raporlar alındıktan sonra konunun tekrardan Kira İhale gündemine getirilmesine

K.İ.K.K. NO.16/2013: Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İshale hattı kısmi yenileme Projesi ihalesine çıkılmasına oy birliği ile

K.İ.K.K. NO.17/2013: Taşkınköy Sanayi I. Etap kanalizasyon yenileme Projesi İhalesine çıkılmasına oy birliği ile

K.İ.K.K. NO.18/2013:   Eurocity İnsurance Co.Ltd’in verdiği teklifte açılan ilk zarfta , şirket adına sunulan evraklarda , Şirket Bilonçosunun Şirket mühürü ile kaşelenip imzalanmadığı ve İhale şartnamesinin 7. maddesine aykırı hareket edildiği gerekçesi ile teklif zarfı değerlendirmeye tabi tutulmadan teklifi oy birliği ile; iptal edilmiştir

K.İ.K.K. NO.19/2013     Üniversal Sigorta Şti. Ltd.’in vermiş olduğu teklifler evrakları gözden geçirilerek uygun bulunmuş ve teklifleri açılmıştır. Teklifinin değerlendirilmesi ve verilen miktar üzerinde pazarlık yapılabilmesi için, teklifin değerlendirilmesi bir sonraki K.İ.K toplantısına getirilmesine oy birliği ile

K.İ.K.K. NO.20/2013 : İhalesine çıkılan , tüm araçlar , bina , demirbaşlar, personel ve/veya 3.şahıslar (Lefkoşa Türk Belediye Binasında bulunan tüm K.K.T.C vatandaşlarını ve Yabancı uyrukluları da kapsayacak şekilde ) kaza v.s. kaza sigortaları ile ThirdParty- Kasko Sigortaları ile “Yangın ve Kaza Sigortaları” ihalesinde kabul edilen Universal Sigorta Ltd.’e ait teklif aşağıdaki şekilde olup:

  1. A- Teklif 1: (Merkez Bina Yangın Ve Kaza Sigortası)

6,750.00TL (Altı bin yediyüz elli Türk Lirası) (Terör Dahil)

B- Teklif 2: 6,350.00TL (Altı bin üçyüz elli Türk Lirası)   (Terör Hariç)

  1. Belediye ‘ye ait diğer lokasyonlarda bulunan atölye , Belediye fidanlık demirbaşları Yangın Sigortası.

A- Teklif 1: 1,683.00TL (Bin altı yüz seksen iç Türk Lirası)

B- Teklif 2: 1,390.00TL (Bin üç yüz doksan Türk Lirası)

  1. Belediye’ye ait Araçların Sigorta teklifi:

Teknik Şartnameye göre :

Kasko + Third Party araçlar için;

Toplam Sigorta Teklifi : 18,250.00TL(Onsekiz bin ikiyüz elli Türk Lirası)

4.   Belediye’de çalışan Personel Ferdi Kaza Sigortası ayrıca 3. kişilere karşı

Mali Sorumluluk Sigortası teklifi :

A- Ferdi Kaza Sigortası kişi başına (20 kişi için)

 

 

 

 

 

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

         Teminatlar                                          Sigorta BedeliÖlüm                                                 50.000.00TLSürekli Sakatlık                                  50.000.00TLGündelik Tazminat                                   25.00TL

Tedavi Masrafları                                 5.000.00TL

Prim                                                           21.00TL

B.     Teminatlar                                            Sigorta Bedeli

Ölüm                                                     100,000.00TL

Sürekli Sakatlık                                   100,000.00TL

Gündelik Tazminat                                       50.00TL

Tedavi Masrafları                                   10,000.00TL

Prim                                                               42.50TL

 

C.       Teminatlar                                            Sigorta Bedeli

Ölüm                                                     200,000.00TL

Sürekli Sakatlık                                    200,000.00TL

Gündelik Tazminat                                    100.00TL

Tedavi Masrafları                                   20,000.00TL

Prim                                                               84.50TL

Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı mali sorumluluk Sigorta Teklifi:

Asansör Başına Teklif

Kişi Başına                                                     20,000.00TL

Kaza Başına                                                     20,000.00TL

Maddi Kaza Başına                                       100,000.00TL

Prim                                                                       20.00TL

Sigorta Şirketi ile sözleşmenin son şeklinin verilmesi ile ilgili görüşülmüş ve tüm personelin (912 kişi) sigortalanması uygun görülmüştür.

Yukarıda sunulan teklifler oybirliği ile; kabul edilmiştir

K.İ.K.K. NO.21/2013 : 13/06/2013 tarihinde K.İ.K’in almış olduğu 13/2013 sayılı kararı doğrultusunda, UPS alımı ve Anti Virüs programı ile ilgili 3 adet kapalı zarf usülü ile verilen teklifler açılmıştır. Üç firma teklif vermiştir.

1-      Mahir Bilgisayar’ın Teklifi UPS : 6.500 € – antiVirüs Programı : 1.886 $

2-      Berkmenler Bilgisayar Eğitim Merkezi Ltd.’in Teklifi UPS : 4.500 $

3-      Süper Computer ‘in   Teklifi UPS : 1.951 $ + KDV.

Teklifler değerlendirilmiş olup; Kaspersky anti virüs güvenlik programı için tek teklif olarak   en uygun fiatı veren Mahir Bilgisayardan alınmasına ayrıca üç firmanın vermiş olduğu UPS fiatlarının arasında aşırı farklılık olması nedeni ile yeniden elden teklif alınmasına oy birliği ile

 
  Kira ve İhale Komisyonu kararları onaylandıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.
  Kira ve İhale Komisyonu kararları onaylandıktan sonra Ali Kansu toplantıdan ayrılmıştır.
M.K. NO.:67/2013 Ek’teki 2013 yılı Bütçesi’nin onayına Oktay Çocuk ve Mustafa Hançerli’nin red oylarına ayrıca Akın Aktunç ve Dr.Mustafa Soydan’ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile;Kemal T.Mut, Rauf Denktaş, Serhat Kotak, Boysan Boyra, Özmen Birinci’nin Şerhi:Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız.

 

Mustafa Hançerli’nin Şerhi:

2013 yılı Bütçe öngörüsünde yeniden yapılandırma içermediğinden, Belediye çalışanlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin tamamının ödenmesini içermediği ayrıca emeklilik hakkı kazananların ve/veya emekli olanların tazminat haklarının ödenmesini içermediğinden dolayı red verdim.

 
  Bütçe tartışılırken Fatma Sabri ve Celal Cin toplantıdan ayrılmışlardır.Borçlanma kararından önce Ali Çınar toplantıdan ayrılmıştır

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:68/2013 Belediye’nin borç yapılandırılması çerçevesinde borçlanılması düşünülen 50,000,000.-TL’lik borçlanmaya; Oktay Çocuk ve Mustafa Hançerli’nin red oyları ayrıca Akın Aktunç ve Dr.Mustafa Soydan’ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile;Kemal T.Mut, Rauf Denktaş, Serhat Kotak, Boysan Boyra, Özmen Birinci’nin Şerhi:Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız.Mustafa Hançerli’nin Şerhi:

2013 yılı Bütçe öngörüsünde yeniden yapılandırma içermediğinden, Belediye çalışanlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin tamamının ödenmesini içermediği ayrıca emeklilik hakkı kazananların ve/veya emekli olanların tazminat haklarının ödenmesini içermediğinden dolayı red verdim.

 
  Karar verilmiştir.

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Mustafa Hançerli(Asbaşkan)   Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)    Ali Çınar(Üye)
Ali Kansu(Üye)   Akın Aktunç(Üye)
Boysan Boyra(Üye)   Celal Cin(Üye)
Dr.Mustafa Soydan(Üye)   Dr. Zerrin Akalın(Üye)
Fatma Sabri (Üye)   İbrahim Demir(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)   Oktay Çocuk(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Önol Aktolga(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)
Serhat Kotak(Üye)    

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag