fbpx
12 Aralık 2019
9 November 2021
20 Ocak 2020
9 November 2021

26 Aralık 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  26 ARALIK 2019

26 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Çilem Tüfekçi (Üye)
5. Eliz Soyer (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Faik Camgöz (Üye)
8. Hüseyin Kavaz (Üye)
9. Levent Çıraklı (Üye)
10. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
11. Murat Kanatlı (Üye)
12. Önder Ecesoy (Üye)
13. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
14. Umut Öksüz (Üye)
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Safiye Özaltıner (Üye)
17. Salih Çeliker (Üye)

  

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Alev Denizgil (İzinli)
3. Ayşe İpçiler (izinli)
4. Devran Öztunç (Üye)
5. Gülay Kaşer (İzinli)
6. Mehmet Manavoğlu (Üye)
7. Oktay Çocuk (İzinli)
8. Öykü Akcan (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

 

M.K. NO.:

79/2019

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

 a)  Mali Araştırmalar ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 8/2019 sayılı kararının onayı,

b) Yenicami Spor Kulübü Halı Sahası’nın 10 yıl süre ile kiralanıp otopark yapılması ile ilgili protokol yapılması ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulması,

c) Açık Pazar inşaatının tamamlanması ile ilgili finansman arayışı.

 

 

26 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

80/2019

Tüzük ve Hukuk Komisyonunun 6/2019, 7/2019 ve 8/2019 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile;     

Murat Kanatlı 8/2019 sayılı karara red oyu vermiştir.

T.HK.K.NO: 06/2019: Sağlık Resmi Tüzüğünün, Sağlık Resmi yan başlıklı 3’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile tavsiye edilir.

(3) Belediye sınırları içinde halk sağlığı ile ilgili yaptığı “Haşare ile Mücadele” hizmetlerine karşılık her konut ve işyerinden yılda 132TL Sağlık Resmi olarak alır                                     

T.H.K.K.NO: 07/2019: Maliye Şubesinin önerisi ile, yapılacak olan Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğünün, yürülüğe girmesine müteakip, 12 eşit taksitle ödenebilmesi hususunda, Belediye Meclisinin 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 48(23) maddesindeki yetkisi uyarınca karar alması oy birliği ile tavsiye edilir. 

T.H.K.K.NO: 08/2019: Su Şubesi tarafından Komisyona sunulan İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğünün 14’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy çokluğu ile tavsiye edilir. Bu maddenin değiştirilme önerisine, Meclis üyesi Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

“14(1) Aşağıda gösterilen tarifelerdeki ücretler tüketici tarafından Belediyenin tayin edeceği zamanlarda ödenir.

(A)     A Tarifesi: Konut, ikametgah, müstakil ev ve ayrı sayaçları olan apartman daireleri bir aylık devre için standart (mekanik) ve/veya elektronik kartlı ve/veya elektronik su sayacından geçen her bir metre küp için;6.50-TL

(B)     B Tarifesi:Devlet Daireleri ve diğer amme müesseseleri, işyerleri, restorantlar, oteller, okullar, yurtlar, pansiyonlar, hastahaneler, camiler, sanayi tipi işyerleri, fabrikalar, vakıf malları, hayır kurumları, merkezi cezaevi, alışveriş merkezleri, süpermarketler ile A,C,D ve E tarifesine girmeyen yerler bir aylık devre için standart (mekanik) ve/veya elektronik kartlı ve/veya elektronik su sayacından geçen her bir metre küp su için;6.50-TL ücret öderler.

(C)    C Tarifesi:Askeri birlikler, üniversiteler,spor sahaları ve yalnız veya ailesi ile birlikte yaşayan engelliler (su sayacı adına olsun olmasın), standart (mekanik) ve/veya elektronik su sayacından geçen her bir metre küp su için;4.90-TL ücret öderler.

(D)    D Tarifesi:İnşaatlarda Standart (mekanik) ve/veya elektronik kartlı ve/veya elektronik su sayacından geçen her bir metre küp su için;8.50-TL ücrtet öderler.

(E)     E Tarifesi:Kaymakamlık tarafından verilmiş iznini ibraz etmesi halinde hayvancılık ve/veya tarımsal amaçlı kullanımlarda, standart (mekanik) ve/veya elektronik kartlı ve/veya elektronik su sayacından geçen her bir metre küp su için;4.90-TL ücret öderler.

(F)     A Tarifesi gereğince harç ödeyebilmesi için apartman dairelerinin her birinin ayrı sayaç ve tesisatı olması gerekmektedir.

(a)     Ortak merkezi depo kullanan binalarda, bağımsız birimlere ait sayaçlar, deponun çıkışında ve ana Kontrol sayacından hemen sonra (zeminde) olur.

(b)     Ancak, yerdeki ortak merkezi depodan önceki, ana sayaç ile ortak merkezi depodan hemen sonra takılan ana kontrol sayacı arasında herhangi bir fark olması durumunda bu fark miktarı için A tarifesi gereğince, apartman yöneticisi veya sorumlu kişi adına hesap tanzim edilir ve ödemesi talep edilir. Yerdeki su deposunun girişindeki ana sayaç ve sayaçlarla apartman su dağıtımı tesisleri arasında su sızması olması halinde de aynı usul uygulanır.

(c)      Apartman sahibi, yöneticisi veya sorumlu kişi (olmaması halinde apartman sakinleri) yerdeki ana sayaç, ana kontrol sayacı ve sayaçların ilgili zamanda geçerli olan şebeke ve sayaç bakım ücretini Belediyeye öder ve sayaç veya sayaçların hasara uğraması halinde gerekli masrafları ödemeyi deruhte eder. 

(2) Standart (Mekanik) su sayacı, elektronik kartlı su sayacı, elektronik su sayacı kullanan tüketicilerden yukarda belirlenen su ücret tarifelerine, her aylık devreler için aşağıdaki maktu şebeke ve sayaç bakım ücreti de ayrıca eklenerek tahsil edilir.

Şebeke ve Sayaç Bakım Ücrteti:

1/2’lik ve 3/4’lük su sayacı için:8.00TL

1’lik ve 1 1/4’lük su sayacı için:8.00TL

1 1/2’lik ve 2’lik su sayacı için:11.00TL

2 1/2’lik ve 3’lük su sayacı için:18.00TL

4’lük su sayacı için:                   20.00TL

6’lık su sayacı için:                    25.00TL

 

26 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

81/2019

Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun  06/2019 sayılı kararı ile Belediye Meclisine onaylanmak için havale edilen LTB Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğünün onayına oy birliği ile,

 

M.K. NO.:

82/2019

Tüzük Hukuk Komisyonu’nun 08/2019 sayılı kararı ile Belediye Meclisine onaylanmak için havale edilen LTB İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğünün onayına oy birliği ile,

 

Salih Çeliker ve Faiz Camgöz toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

83/2019

Mali Araştırmalar ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 8/2019 sayılı kararının aşağıdaki değişiklik yapıldıktan sonra onayına oybirliği ile;

 

MAGAAK 8/2019 sayılı kararın yeni Şekli;

“Hizmet faturalarına konması gereken ek hizmet ücretinin Meclisin görev süresinin sonuna kadar 10TL olmasına, araç alım ihalesine çıkıldığın anda ücretin uygulanmaya başlanmasına oybirliği ile”

 

MAGAAK 8/2019 Eski Şekli;

Hizmet faturalarına konması gereken ek hizmet ücretinin 17 TL. olmasına araç alım ihalesine çıkıldığı anda ücretin uygulanmaya başlamasına oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

84/2019

 

 

Yenicami Spor Kulübü Halı Sahası’nın 10 yıl süre ile kiralanıp otopark yapılması ile ilgili protokol yapılması ve Bakanlar Kuruluna sunulmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

85/2019

 

 

 

Açık Pazar inşaatının tamamlanması ile ilgili finansman arayışı için gereken görüşmelerin yapılması ve yeniden Meclis’in onayına getirilmesi hususunda Sn. başkan’a yetki verilmesine oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

 

26 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

  

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

   

Eliz Soyer

 (Üye)

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

   

Faik Camgöz

(Üye)

 

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

 

 

 

Levent Çıraklı

 (Üye)

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

   

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

 

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

 

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

   

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag