fbpx
01 Temmuz 2020
9 November 2021
30 Kasım 2020
9 November 2021

26 Ağustos 2020

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 26 AĞUSTOS 2020

 

26 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Çilem Tüfekçi (Üye)
6. Eliz Soyer (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Gülay Kaşer (Üye)
9. Hüseyin Kavaz (Üye)
10. Levent Çıraklı (Üye)
11. Mehmet Manavoğlu (Üye)
12. Önder Ecesoy (Üye)
13. Özmen Birinci (Üye)
14. Safiye Özaltıner (Üye)
15. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
16. Umut Öksüz (Üye)

 

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Alev Denizgil (İzinli)
2. Ayşe İpçiler (izinli)
3. Devran Öztunç (Üye)
4. Faiz Camgöz (Üye)
5. Mehmet Kermeoğlu (izinli)
6. Murat Kanatlı (izinli)
7. Oktay Çocuk (Üye)
8. Öykü Akcan (Üye)
9. Salih Çeliker (izinli)

 

 Toplantı Sekreteri:Mustafa Korucu

 

M.K. NO.:

29/2020

Sn. Başkanın önerisiyle, aşağıdaki konuların gündemin birinci maddesine eklenmesine oybirliği ile;

a)      Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 16/2020, 17/2020, 18/2020 sayılı kararlarının onayı

 

 

M.K. NO.:

30/2020

Ek’teki 2019 Mali Yılı Kesin Hesaplarının onayına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

31/2020

  “Lefkoşa Dinamik Aktivite Merkezi” isim tescilinin Lefkoşa Türk Belediyesi adına tescil edilmesine ve tescil işlemlerini tamamlaması için Avukat Tülin Sabri’nin yetkilendirilmesine oybirliği ile;

 

 

Bilgilendirme: Sn. Başkan tarafından, Arasta esnafi ile yapılan toplantı hakkında Meclisi bilgilendirmiş ve sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

Bilgilendirme: Salih Süsler ve Aşkın Aslan’ın durumları ile ilgili Disiplin Kurulunun aldığı kararlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

Bilgilendirme: Toplu İş Sözleşmesi Komisyonunun 12/2020 sayılı kararı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

M.K. NO.:

32/2020

 

Yol ve Trafik Komisyonunun 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

Y.T.K.K.No: 07/2020: Raif Rauf Denktaş Caddesinin, Dr. Fazıl Küçük Caddesine bağlayan kavşağın yapısına bordür ile ada yapılmasına, Şht. Özel Ali Sokaktan Raif Rauf Denktaş Caddesine çıkışların mecburi yön Dr. Fazıl Küçük Caddesine (Kuzey yönüne) verilmesine, yine Mustafa Zeki Milyalı Sokağın Raif Rauf Denktaş Caddesi çıkışının mecburi yön Raif Rauf Denktaş Caddesi (Güney yönüne) olarak düzenlenmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 08/2020: Şht. Erdoğan Mustafa Sokağın Şht.Ecvet Yusuf Caddesi yönünde olan çıkışının mecburi istikametinin Trafik ışıkları yönünde (Kuzey yönünde) olmasına, Şht.Ecvet Yusuf Caddesi üzerinden Şht. Erdoğan Mustafa Sokağa girişin fiziki olarak kapatılmasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 09/2020: Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür İşleri Şubesinin, Şht. Osman Benli Sokak üzerinde küçük seyircilerin (okullardan Tiyatro izlemeye gelen) salimen Tiyatro binasına ulaşımını sağlamak amacı ile yapmış olduğu kasis talebi oy birliği ile; Kabul edilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 10/2020: 02 Şubat 2020 tarihinde (Metropol) Şht.Kemal Ünal Caddesinde görev yapan esnafın 1919 no’lu dilekçesinde talep ettikleri ön ödemeli park metrelerin caddeden kaldırılması talebi oy birliği ile; reddedilmiştir.

 

M.K. NO.:

33/2020

   Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 1/2020 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

K.S.S.İ.K. NO.: 01/2020: Sayın Başkanın önerisi üzerine 1980’li yıllarda kurulan “Lefkoşa Türk Belediyesi Yayınları”nın yeniden aktif hale getirilemesi, bu konuda bir komite oluşturulması ve bu komitede Sn. Yaşar Ersoy’un “Başkan Temsilcisi” olarak yer almasına; Bu komisyon tarafından “LTB Yayım Yönetmeliği’nin oluşturulmasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 18 Haziran 2020 tarihli toplantısı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

EMAA’dan Zehra Şonya “Herkes için Sanat” projeleri hakkında LTB’ye yapmış oldukları yazılı başvuru hakkında bilgi vermiş ve projelerinin detayları ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Sn. Başkan proje ile ilgili olumlu bakış açısına rağmen uygulama alanı olarak “Sanat Parkı” var iken, çalışmaların “Dr. Fazıl Küçük Parkında” gerçekleştirilmesi talebinin ciddi bir tezat teşgil ettiğine vurgu yapmıştır. Sn. Zehra Şonya, ben bu konuda Sanat Parkı ile ilgili hertürlü desteği de yapmaya hazır oldukları bilgisini vermiştir. Taleple ilgili Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu gerekli kararları almıştır.

 

M.K. NO.:

34/2020

Her Yaş İçin Spor Komisyonunun 2/2020 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

H.Y.İ.S.K NO: 02/2020: Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde 15-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında Atilla Topaloğlu çim sahasında Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası düzenlenmesi ve bu organizasyon için 11.601TL ödenmesine  oy birliği ile;

 

   

 

   

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020 sayılı kararları  hakkında Sn Başkan bilgilendirme yapmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

İ.D.K.NO.: 21/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Açık Pazar Alanı Üzerinin Kapatılması ve İdari Binanın Tamamlanması İhalesi için gelen 3 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       İmkan Development Ltd.……………………….5,395.385,00 TL + KDV

2-       Kamtek Ltd……………………………………..5,380,000.00 TL + KDV

3-       Buldukmen Transport Ltd.………….………….5,389,615.00 TL + KDV

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Park Bahçeler ve Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 22/2020: Belediye Sarayı kafeteryası kiracısı Belgin Hoca’nın 07 Temmuz 2020 tarih ve 2022 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, mevcut kiranın 2020 Aralık sonuna kadar 3000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1500 TL olacak şekilde tahakkuk edilmesine, 2020 Mart ve Temmuz ayı kiralarının lütuf süresi içerisindeki bedel üzerinden ödenmesine ve sözleşme bitiş süresi itibarı ile kiracı Belgin Hoca’nın kafeteryayı boşaltıp iade etmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 23/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Açık Pazar Alanı Üzerinin Kapatılması ve İdari Binanın Tamamlanması İhalesi, Park Bahçeler Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından 23 Temmuz 2020 tarih ve 4158 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 5,380,000.00 TL + KDV karşılığında Kamtek Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 24/2020: Belediye Pazarı No:8 ve 10  adresindeki dükkanların kiracısı Gülden Ceylan’ın 8 Temmuz 2020 tarih ve 2099 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Gülden Ceylan’ın varsa Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve her iki dükkan için de kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını (7000 TL) Belediye veznesine yatırılması koşulu ile sözleşme yapılmasına, No:8 için kira bedelinin 700 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 350 TL, No:10 için kira bedelinin 840 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 420 TL  olacak şekilde her iki dükkan için sözleşmenin 01 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 17 aylık olarak hazırlanmasına ve kararın Gülsüm Yumurtacıoğlu’nun sözleşme imzaladıktan sonra depozito miktarı olan 1540 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 25/2020: İhale Değerlendirme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için propaganda sürecinin başlayacak olmasını dikkate alarak ihalesine çıkılan Mezbaha İşletme Devri İhalesi’nin son teklif verme süresinin 10 Ağustos 2020 Pazartesi saat 12:00 olarak değiştirilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 26/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Mezbaha İşletme Devri İhalesi için tek teklif veren KIB-ET Ltd.’nin 40,000.00 TL (aylık) teklifi ve diğer dökümanları Komisyonumuz tarafından incelenmiş ve uygun bulunmuşur. Bu sebeple KIB-ET ltd ile sözleşme yapılmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 27/2020: Trodos Vending Trading Ltd.’nin 10 Ağustos 2020 tarih ve 2333 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Çağlayan Parkı’nda eski Gelik Restoran karşısındaki alana su otomatı kurulumu amaçlı Trodos Su Ltd. ile sözleşme imzalanmasına, kira bedelinin 500 TL olmasına ve sözleşmenin 01 Eylül 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 16 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

35/2020

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 16/2020, 17/2020, 18/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

T.İ.K.T.K.K.No:16/2020: Dr. Fazıl Küçük Bulvarından BRT’ye giden yola Hüseyin Kanatlı isminin verilmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:17/2020: 10 Temmuz 2020 tarihli ve 2060 kayıt no’lu dilekçe değerlendirilmiş  olup, Belediye hudutlarında mevcut isimsiz meydan bulunmadığından, talep edilen ismin park ismi olarak değerlendirilmesi yönünde Park Bahçeler Şubesine yönlendirilmesine oy birliği ile;

 

T.İ.K.T.K.K.No:18/2020: 25 Ağustos 2020 tarihli ve 2478 kayıt nolu dilekçede Velis Group tarafından annesinin isminin verilebileceği Teyfide Veli anısına Hamitköy’de Canan Sokak üzerinde bulunan parsel 505’e tüm masrafları Velis Ltd. tarafından üstlenmek üzere park yapılması ile ilgili Sn. Başkan’a protokol yapması için yetki verilmesi oy birliği ile;

 

 

  

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

   

Çilem Tüfekçi

 (Üye)

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

   

Eliz Soyer

 (Üye)

 

 

Gülay Kaşer

 (Üye)

 

 

   

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

Levent Çıraklı

 (Üye)

 

 

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag