fbpx
11 Şubat 2019
13 June 2019
6 Mayıs 2019
13 June 2019

25 Mart 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis kararını indirmek için lütfen tıklayınız: 25Mart2019

25 MART 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Çelen Çağansoy (Üye)
6. Çilem Tüfekçi (Üye)
7. Devran Öztunç (Üye)
8. Eliz Soyer (Üye)
9. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
10 Faiz Camgöz (Üye)
11 Gülay Kaşer (Üye)
12 Hüseyin Kavaz (Üye)
13 Levent Çıraklı (Üye)
14 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
15 Murat Kanatlı (Üye)
16 Önder Ecesoy (Üye)
17 Özmen Birinci (Üye)
18 Safiye Özaltıner (Üye)
19 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
20

 

 

Umut Öksüz (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Mehmet Manavoğlu  
3. Oktay Çocuk  
4. Öykü Akcan  
5. Salih Çeliker  

 

Toplantı Sekreteri: Ferdiye Sav

 

M.K. NO.:

25/2019

Sn. Başkan’ın önerisi ile aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a)    Yol ve Trafik Komisyonu’nun 12/2019, 13/2019 ve 14/2019 sayılı kararların onayı,

b)    Engellemeyen Şehir Komisyonu’nun 01/2019 sayılı kararın onayı,

c)    UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi komitesi’nin II.Toplantısı ile UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin IV.Toplantısına Filistin Ramallah Belediyesi’nin davetlisi olarak 15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Belediye’den bir temsilcinin katılması.

Gündemin 1. maddesi gereğince, geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiş ve kararların uygulanma raporu mail yolu ile tüm üyelere gönderilmiştir

 

Bilgilendirme: Sn. Başkan, 18-21 Şubat tarihleri arasında, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Sektör 4 ve Sektör 5 Bükreş Belediye Başkanlarının daveti ile  gerçekleştirilen ziyaret ve  toplantılar hakkında Meslisi bilgilendirmiştir.

Berlin kentinde 6 Mart – 11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ITB Berlin Fuarına Turizm ve Çevre Bakanlığının organizasyonunda, Bakanlık heyeti ile birlikte yapılan katılım ve temaslar hakkında, Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş, her iki yere gerçekleştirilen temaslarla ilgili sorulan soruları yanıtlamıştır.

Sn.Çelen Çağansoy, Sn.Eliz Soyer, Sn.Safiye Özaltıner ve Sn. Ahmet Bağzıbağlı, bilgilendirme sırasında toplantıya katılmışlardır.

Bilgilendirme: Sn. Başkan, 1 Nisan-3 Nisan 2019 tarihleri arasında K.T.Belediyeler Birliği’nin daveti ile Strazburg’da yapılacak olan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi’nin 36. Genel Kurul Toplantısı’na, Belediyeler Birliği ekibi ile birlikte katılacağının ve bu tarihler arasında yerine, Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet edeceğinin bilgisini Meclis’e vermiştir.
M.K. NO.:

26/2019

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 10/2019 sayılı kararın gündemden çıkarılıp yeniden Komisyon’da değerlendirilmesine, Komisyon’un 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019, 12/2019, 13//2019 ve 14/2019 sayılı kararlarının onayına, oybirliği ile;

10/2019: 25 Ocak 2019 tarihli ve 464 sayılı dilekçe Komisyonda değerlendirildi ve Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi esnaflarının talep etmiş oldukları yükseltilmiş yaya geçidi yapılmadan önce, mevcut yaya geçitlerinin yenilenmesine gece görünürlüğünü artırmak için solar levha takılmasına, bütçe kalemlerinin uygun olması halinde de Yeni Yüzyıl Anaokulu önüne yükseltilmiş yaya geçidi uygulanmasına oy birliği ile,

Karar verilmiştir.

01/2019: Trafik  Master Planının hazırlanmasına yönelik girişim başlatmak, çalışmalar yapmak üzere alt komite kurulmasına, Komitede Eliz Soyer, Safiye Özaltıner, Çilem Tüfekçi, Devran Öztunç ve Murat Kanatlı’nın yanı sıra Park Bahçeler ve Trafik Şb.’den Hasan Sakallı  ve Hüseyin Özkaramanlı’nın da yer almasına, alt komitenin ilgili daire ve odalar ile toplantılar düzenleyerek konunun geliştirilmesine, Trafik Master Planına hazırlık yapılmasına; oy birliği ile;

02/2019: Şht. Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokakta ve Mehmet Akif Caddesi ile birleştiği kavşakta yol şeritleri ve park yasaklarının yeniden düzenlenmesine, Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin düzenlemeyi 26 Şubat 2019 Salı günü paydaşlar ve Komisyonun üyesi Daire ve Derneklerle yapılacak toplantıya kadar hazırlamasına; oy birliği ile,

03/2019: Asaf Şenol’un 19 Kasım 2019 tarihli dilekçesi değerlendirilmiş ve İsmail Tanguç Sokak’ta yolun her iki tarafının da çift sarı çizilerek tek yön uygulamasının iptaline oy birliği ile;

04/2019: “Bozkır Sokak, Şht. İbrahim Haşim Sokak, Alçıcılar Yolu Sokak, Şht. Hüseyin Topal Sokak, Nazım İleri Sokak”lardan gelen kasis talebi içeren dilekçeler değerlendirilmiş ve söz konusu sokaklar için kasis uygulamasının yapılmamasına yalnızca Bozkır Sokak için Sn. Umut Öksüz’ün çekimser kalması ile oy çokluğu ile, diğer dilekçelerin reddine oy birliği ile;

05/2019: Kara Kuvvetleri Komutanlığının 12 Ekim 2018 tarihli dilekçesi değerlendirilmiş ve talep etmiş oldukları hız kesici kasis, Atatürk Caddesi için uygun görülmediğinden reddedilmiş, talep edilen bölgeye trafik güvenliğini artırıcı solar levhalar kullanılarak bir düzenleme yapılmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

26/2019

06/2019: Şht. Kutsi İlhan Sokak’taki mevcut trafik uygulamasından kaynaklı Belediye’mize ulaşan sıkıntılar komisyonda görüşülmüş ve yatay trafik işaretlerinin fiziksel engeller konularak daha belirgin hale getirilip uygulamanın devamına oy birliği ile;

07/2019: Trafik Dairesi tarafından Komisyon gündemine getirilmesi istenen konu; Haydar Aliyev Caddesi ile Bolu Sokak kavşağını içine alan bölgede çift taraflı sarı çizgi uygulaması yapılarak hız kamerasının daha verimli çalışmasına katkı sağlanmasına oy birliği ile;

08/2019: Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Dere Yolu Sokak kavşağında yol kenarına park edilmiş araçlardan dolayı kavşağın güvensiz olduğu ve kavşağın her iki tarafınada çift sarı çizgi uygulaması yapılarak yol güvenliğinin artırılmasına oy birliği ile,

09/2019: Mehmet Akif Caddesi-Şht. Pilot Yzb. Gültekin Şengör kavşağında, Şht. Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokaktan Mehmet Akif Caddesine çıkışın dönüş şeridi de ayrılarak üç şerit olarak çizilmesine, Mehmet Akif Caddesinden de Şht. Plt. Yzb. Gültekin Şengör’e dönüş şeridi oluşturulmasına, kaldırım kenarı parkların engellenmesi için kaldırımın yapısal olarak düzenlenmesine oy birliği ile,

10/2019: 25 Ocak 2019 tarihli ve 464 sayılı dilekçe Komisyonda değerlendirildi ve Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi esnaflarının talep etmiş oldukları yükseltilmiş yaya geçidi yapılmadan önce, mevcut yaya geçitlerinin yenilenmesine gece görünürlüğünü artırmak için solar levha takılmasına, bütçe kalemlerinin uygun olması halinde de Yeni Yüzyıl Anaokulu önüne yükseltilmiş yaya geçidi uygulanmasına oy birliği ile,

Karar verilmiştir.

11/2019: Mehmet Akif Caddesi-Osman Örek Caddesi kavşağındaki üç yönlü çalışmakta olan sinyalizasyonlu kavşağın, Şht. Hakan İlhan Sokağı da içine alacak ve dört yön olarak çalıştırılacak şekilde mümkün olup olmayacağının değerlendirilmesi için Trafik Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesine tavsiye kararı oy birliği ile,

12/2019: Şht. Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi Asal Şube yanından Kızılay Sokağa girişinyapılabilmesine, Kızılay Sokaktan Şht. Gzt. Abdi İpekçi Caddesine çıkış yapılmasına yolun tek yol olarak uygulanmasına oy birliği ile;

13/2019: R.R.Denktaş Caddesi, Matbaacı Akif Sokak, Şht. Sonay İ. Beyzade Sokakların oluşturduğu dört yol kavşağının geçiş yönleri ile ilgili Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından gerçeleştirilen sayımlarda ilgili komisyona bilgi aktarıldı ve buna göre; kavşağın sinyalizasyonlu kavşak olarak düzenlenebileceğine uygulama ile ilgili olarak Trafik Dairesi Müdürlüğüne yazı yazılmasına, bunun yanında acilen mevcut durumda yatay ve dikey trafik işaretlemelerinin arttıtılmasına, birbirini yapısal olarak karşılamayan dört yol köşeleri ile ilgili uygulamanın yapılmasına; oy birliği ile,

14/2019: Bedreddin Demirel Caddesi, Sağlık Bakanlığı önündeki yaya geçidinin daha emniyetli hale getirilmesine yönelik butonlu yaya geçidi uygulamasının Trafik Dairesi Müdürlüğünden yazılı talep edilmesine, konunun takip edilmesi olumsuz neticelenmesi halinde de Belediye bütçesinde yer verilmek sureti ile butonlu yaya geçidinin bu noktada uygulanmasına, oy birliği ile;

M.K. NO.:

27/2019

Engellemeyen Şehir Komisyonu’nun 01/2019 sayılı kararının onayına, onaylanan karar doğrultusunda hazırlanacak işbirliği protokolünün imzalanması için Sn. Başkan’a yetki verilmesine, oybirliği ile;

01/2019: LTB Engellemeyen Şehir Birimi Koordinatörü Sn. Çelen Çağansoy ve Birim yetkililerinin girişimleri neticesinde; Birime kayıtlı üyelerin ve Kadın Sığınma Evi’nde kalan sığınmacılara, verilecek hizmetlerden

–          “Özel Eğitim” konularında 80TL yerine %40 indirimle 48TL’ye

–          “Dil ve Konuşma Terapisi” konusunda 120TL yerine %40 indirimle 72TL’ye

–          “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” işlemlerinde 100TL yerine %30 indirimle 70.-TL’ye

Yaralandırılması konusunda “Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi” ile varılan uzlaşının bir Protokol tahtında imzalanması konusunda oy birliği ile; tavsiye kararı alınmıştır.

 

M.K. NO.:

28/2019

UCLG-MEWA Kalkınma İş birliği ve Kent Diplomasisi Komitesi’nin II. Toplantısı ile UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin IV. Toplantısına Filistin Ramallah Belediyesi’nin davetlisi olarak 15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında, Belediye’yi temsilen Dış İlişkiler Komisyon’u koordinatörü Sn. Salih Çeliker’in katılması ve gidiş-dönüş uçak biletinin Belediye tarafından karşılanmasına, oybirliği ile;

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun almış olduğu, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019 ve 32/2019 numaralı kararları ile ilgili Meclis bilgilendirilmiş ve Sn Başkan alınan kararlarla ilgili sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

  Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

   

Devran Öztunç

 (Üye)

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

 

 

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

   

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

 

 

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

   

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag