fbpx
Engelsiz yürekler LTB 4.Engelsiz Sanat Gecesi’nde 4.kez yeteneklerini sergileyecek
27 November 2018
YDÜ öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı ile LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
29 November 2018

25 Ekim 2018

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meclis kararını PDF olarak görmek için tıklayınız:   25 EKİM 2018

25 EKİM 2018TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİNALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Eliz Soyer (Üye)
8. Faiz Camgöz (Üye)
9. Gülay Kaşer (Üye)
10. Hüseyin Kavaz (Üye)
11. Levent Çıraklı (Üye)
12. Mehmet Manavoğlu (Üye)
13. Murat Kanatlı (Üye)
14. Oktay Çocuk (Üye)
15. Önder Ecesoy (Üye)
16. Öykü Akcan (Üye)
17. Özmen Birinci (Üye)
18. Safiye Özaltıner (Üye)
19. Salih Çeliker (Üye)
20. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Çelen Çağansoy (izinli)
3. Çilem Tüfekçi (izinli)
4. Mehmet Kermeoğlu (izinli)
5. Umut Öksüz (izinli)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

M.K. NO.:

78/2018

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) Dış İlişkiler Komisyonunun 4/2018 ve 5/2018 sayılı kararlarının onayı,

b) Komisyonlara görevlendirmeler,

 

Bilgilendirme Halide Sökmen ve Oytun Andaş’a ait disiplin Kurulu kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları cevaplamıştır.

 

M.K. NO.:

79/2018

Her iki tarih de dahil 5-8 Kasım 2018 Tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilecek AKPA Genel Kuruluna, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti ile birlikte Belediye Başkanı katılacağından, Sn. Başkana, bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile,

 

Bilgilendirme 2019 yılı bütçe görüşmelerinin 1. Etabı hakkında Sn. Başkan ve Bütçe Komisyonu koordinatörü Murat Kanatlı Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

M.K. NO.:

80/2018

Haspolat – Hamitköy Komisyonunun 1/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

01/2018: Haspolat ve Hamitköy köylerinde daha iyi hizmet verebilmek maksadı ile, şube açılmasına, açılacak şubelerde ödeme noktalarının da (vezne) olmasına, Hamitköydeki şubenin Orbay Sokak’ta yeralan Gençlik Meclis Binasında, Haspolat’taki şubenin muhtarlıktan kiralanacak ofiste faaliyetlerinigerçekleştirebilmesi için oy birliği ile tavsiye kararı alınmasına;

 

 

M.K. NO.:

81/2018

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 4/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

04/2018:Yapılan toplantıda Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda etkin hizmet verebilmesi maksadı ile şirket kurulması için çalışma başlatılmasına,

 

M.K. NO.:

82/2018

Her Yaş İçin Spor Komisyonunun 4/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

04/2018:Her Yaş İçin Spor Komisyonu’nun 19.07.2018 tarihli, 01/2018 sayılı kararının iptal edilmesine; 28 Ekim 2018 Pazar günü yapılması planlanan Lefkoşa Koşuyor Maratonu’nun tarihinin, 11 Kasım 2018 Pazar gününe ertelenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

83/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

12/2018:Dokunmatik Turistik Bilgilendirme Panelleri hakkında, İşletmeler ve Kira İşleri Şube Amiri 09.08.2018 tarih ve 3507 arşiv numaralı evrak ile ilgili bilgi vermiştir. İhaleye çıkma yöntemi ile konulması düşünülen Bilgilendirme Panellerinin yerleştirilebileceği yerlerin belirlenmesi çalışmasını, Projeler ve Emlak Şubesi tarafından yapılması ve çalışmanın Bilgi İşlem Şubesi tarafından ve  üzerinde ATM kiralama noktaları ile bisiklet kiralama istasyon noktalarının gösterileceği harita üzerinde yapılmasına, bu amaç ile Bilgi İşlem Şubesi tarafından çalışma yapılacak haritanın hazırlanmasına, Projeler ve Emlak Şubesi tarafından yapılacak çalışmanın da 03 Ekim 2018 tarihinde yapılacak Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda görüşülmesine oy birliği ile,

13/2018:12.09.2018 tarih ve 3838 arşiv numaralı, Barış Manço Parkı büfe işletmecisi Ayşe Coşkuner’in mevcut kapalı kullanım alanına ek 1,5 metre genişletilmesi talebi Komisyonda değerlendirildi. Komisyon, büfenin tadilat inşaatı sırasında yapılan şu anki mevcut kapalı alanın büfe fonksiyonu için uygun ve yeterli olduğu ve yakın zamanda fazla malzemelerin depolanması amacına yönelik ilave yapılmasına izin verilmiş olduğu gerekçesi ile 1,5 metrelik genişletme talebini uygun bulmamış ve red etmiştir oy birliği ile;

14/2018:17.07.2018 tarih ve 3256 arşiv numaralı dilekçe ile ek’teki haritada “Emete Yürün Sokak” adının verilmesine yönelik talep, Komisyonda değerlendirildi ve Hamitköy muhtarından alınan bilgi doğrultusunda Emete Yürün’ün Hamitköy için önem arz eden, Hamitköylülerin de önde gelenlerinden birisi olduğu için talep uygun bulunmuş ve “Emete Yürün Sokak” adı verilmiştir, oybirliği ile;

15/2018:19.09.2018 tarih ve 3937 arşiv numaralı evrak ile Rauf Denktaş Üniversitesi’nin yerini gösterecek yön tabelalarının renk ve boyutunun Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafınca araştırılıp öneri yapılması ve Komisyonun konuyu bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine oy birliği ile;

16/2018:25 Eylül 2018 tarih ve T.İ.K.T.K.K. No:12/2018 ile Dokunmatik Turistik Bilgilendirme panolarının yer tespitlerinin yapılması için Projeler ve Emlak Şubesine aktarılan konu gereği, Projeler ve Emlak Şb. Surlariçi ve Mehmet Akif Caddelerinde Bilgilendirme Panolarının yerleştirileceği yerleri tespit etmiştir. Tespiti yapılan yerler, Komisyon’da görüşülüp onaylanmış ve ihaleye çıkma yöntem ve hazırlığı için konunun İşletmeler ve Kira İşleri Şubesine aktarılmasına, bilgi verici Panoların yerleştirileceği noktalarla ilgili de Lefkoşa Belediye Hudutlarının tümünü kapsayacak şekilde Projeler ve Emlak Şubesinin çalışmasını tamamlaması ve Komisyonun onayına getirilmesine oy birliği ile,

17/2018:Toplantının 4.gündem maddesine ve 25.09.2018 tarih ve 1339 arşiv numaralı evrakta Zabıta Trafik Birimi’nin yapmış olduğu otopark yeri oluşturulmasına yönelik yer tespit çalışması ile yapılan ön görüşmeler kousunda birim sorumlusu Türkay Klermo Komisyon Üyelerine bilgi vermiştir. Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan ve oldukça büyük bir yer durumundaki Yenişehir Mahallesi, XXI.38.2.1., Blok A, Parsel K1063’ün otopark olması ve arazinin otopark olarak düzenlenerek hizmete konulması, gerekli olan sözleşmenin arazi sahibi ile yapılabilmesi için Sn. Başkan’a yetki verilmesi için tavsiye kararının alınmasına, bunun yanında Atatürk Caddesi üzerinde tespiti yapılan Yenişehir Mahallesi, XXI.38.2.3., Blok A, Parsel 621, ile K.Kaymaklı XXI.38.3.III., Blok B, Parsel 404, için Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin otopark sayısını belirlemek üzere bir çalışma yapmasına ve yapılan çalışmadan sonra iki yerin değerlendirilmesi için konunun yeniden Komisyonda görüşülmesine oy birliği ile;

18/2018:Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi ile Bolu Sokak arasında yer alan Sosyal Konut apartmanları arasında kalan, Sosyal Konut Birimine ait alanın otopark maksatlarına da olanak sağlayabilecek şekilde değerlendirilebilmesi için konunun araştırılmasına ve ilgili Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak yerin Belediye’nin kullanımına verilmesinin talep edilmesine oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

84/2018

Yol ve Trafik Komisyonunun 6/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

06/2018:03/07/2018 tarih ve 3054 arşiv numaralı Ortaköy 1. Sokaktaki tek yol uygulamasının iptal edilmesi talebi ile ilgili dilekçe değerlendirilmiş ve Marmara-Gelibolu bölgeleri birbirine bağlayacak olan köprü inşaatının tamamlanmasından sonra uygulamaya geçirilen yeni trafik düzenlemesi ve Ortaköy 1. Sokak’taki tek yol uygulamasını kaldırılması ile ilgili olarak; Şht.Yüz. Tekin Yurdabak Caddesi’nin, Ortaköy I. Sokak ve Marmara 1. Sokak karşısında yer alan orta refüj ile bölünülmüşlüğünün kalıcı olacak şekilde uzatılmasına, Ortaköy 1. Sokak’tan Şht. Yüz. Tekin Yurdabak Caddesine çıkışın mecburi sola dönüş yapılabilecek şekilde kaldırımların düzenlenmesine, Ortaköy 1. Sokağın daralan bölümüne kadar yolun çift yön, daralan bölümünden sonrasının ise tek yol olacak şekilde düzenlenmesine ve yalnızca Şht. Yüz. Tekin Yurdabak Caddesinde Göçmenköy istikametinde gidildiği zaman sola dönüş yapılarak, Ortaköy 1. Sokağa giriş yapılabilecekken, Göçmenköy istikametinden Başbakanlık sinyalizasyonlu kavşak yönünde seyahat edilirken, orta refüjün bölünmüş olmasından da dolayı Ortaköy 1. Sokak’a sağa dönüş yapılamayacak ve girilmeyecektir. Ayrıca  Ali Rıza Efendi Caddesinden Ortaköy 1. Sokağa yapılan girişleri rahatlatabilmek amacı ile mevcut kaldırımların en iyi şekilde yeniden düzenlenmesine, Marmara 1. Sokaktan da Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine mecburi sola dönüş yapılan sol köşedeki kaldırımların da dönüşlerin daha rahat yapılabilecek şekilde düzenlenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

85/2018

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 3/2018 ve 4/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

03/2018:2015 yılında birincisi düzenlenen “Kadrajda Lefkoşa” yarışmasının ikincisinin önümüzdeki aylarda yapılmasına; yarışma ile ilgili çalışmaların bir sonraki komisyon toplantısına kadar Sn. Umut Öksüz ve Sn. Çilem Tüfekçi tarafından yürütülerek yarışmanın şekli, kapsamı ve tarihi konusunda hazırlık yapılmasına oy birliği ile;

(Sn. Başkanın 14.09.18 tarihli yazısına binaen)

04/2018:Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “Lefkoşa Uluslararası Halk Dansları Festivali” ve “Yuka Blend” etkinliğinde faal olarak çalışan organizasyon komitelerine teşekkür yazıları hazırlanmasına ve yazıların içeriğinde organizasyonlar hakkında tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için görüşler talep edilmesine; bundan sonra yapılacak tüm kültür sanat etkinliklerinde de bu tip uygulamaların aksatılmadan yapılmasına oy birliği ile;

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonunun 57/2018, 58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/201 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları cevaplamıştır.

57/2018:Araç Bakım Onarım Şubesi’nin 17 Ağustos 2018 tarih ve 1175 arşiv no.’lu raporu doğrultusunda Lefkoşa Türk Belediyesine ait araçlardan çıkan atık yağların 20 Eylül 2018 tarihine kadar elden teklif alınarak satılması için Araç Bakım Onarım Şubesi ile İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne yetki verilmesine oybirliği ile;

58/2018:3 Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alımı İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 25 Eylül 2018 tarih ve 1338 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 02 Ekim 2018 Salı günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 31-01-06-01-04-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

59/2018:Marmara Parkı büfesi işletmecisi Uğurcan Arık’ın 21 Eylül 2018 tarih v e 4002 arşiv no’lu dilekçesini inceleyen Komisyonumuz, kiracının dilekçedeki talebi üzerine, büfe için yaptığı tadilat ve araç gereç masraflarını dikkate alarak yapılan bu masrafların mevcut borcuna karşılık sayılabilmesi amacıyla Maliye Şubesi’nin çalışma yapmasına ve büfenin tekrar kiralanması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden rapor talep edilmesine oybirliği ile;

60/2018:Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 16 Ağustos 2018 tarih ve 3606 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde bulunan alana (Çağdaş Kebap yanı, boş arazi) ATM kurulumu için Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 4,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,000.00 TL olacak şekilde 01 Kasım 2018 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli 1 yıllık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

61/2018:Kıbrıs Kapitalbank Ltd.’nin 13 Eylül 2018 tarih ve 3859 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Mehmet Akif Caddesi fidanlık önüne ATM  kurulacak yer için Kıbrıs Kapitalbank Ltd. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 4,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,000.00 TL olacak şekilde 01 Kasım 2018 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli 1 yıllık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

62/2018: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 57/2018 sayılı kararı ile elden teklif alınarak satılmasına karar verilen Lefkoşa Türk Belediyesine ait araçlardan çıkan atık yağlar için gelen teklifler aşağıdaki gibidir.

1-       Batukan Metal…………………..…………..180TL / Varil (KDV Dahil)

2-       Asbuzu Tic. Şti. Ltd. ……………………….250TL / Varil (KDV Dahil)

Gelen teklifler değerlendirilmiş ve yağların en yüksek teklifi veren Azbuzu Ltd.’e satılmasına oybirliği ile;

 

  63/2018:Belediye binası içerisindeki kafeterya kiracısı Belgin Hoca’nın 24 Eylül 2018 tarih ve 4023 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, kiracının kira ile ilgili indirim talebinin reddine ve İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin yetkilendirilip yeni ihale sürecinin başlatılmasına oybirliği ile;

64/2018:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 58/2018 sayılı kararı ile ihalesine 3 Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alımı İhalesi için gelen 4 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Trucks Trading Ltd.

-Mercedes (2007)…………………………………………….13,000.00 STG + KDV

-Mercedes (2007)…………………………………………….13,000.00 STG + KDV

-Iveco Paccar (2006)……………………….……………12,000.00 STG + KDV

-BMC Pro 628 (2008)………………………..…….….11,000.00 STG + KDV

-BMC Pro 628 (2007)………………………..…….….11,000.00 STG + KDV

2-        Benzincioğlu Ltd.

-Mercedes (2007)………………………………………..12,000.00 STG + KDV

-Mercedes (2008)………………..……..………………..12,500.00 STG + KDV

3-       Nevzat Efendi

-Scania (2007)………………….………………………..14,500.00 STG + KDV

-Scania (2007)………………….………………………..14,500.00 STG + KDV

4-       Omurtak İşletmeleri Ltd.

-Mercedes (2007)………………………………………..10,750.00 STG + KDV

-Mercedes (2008)………………………………………..11,750.00 STG + KDV

-Mercedes (2009)………………………………………..12,750.00 STG + KDV

-Dolular Oto Trd. Ltd’nin teklifi zorunlu sunulması gereken belgelerden eksiklik olması sebebiyle geçersiz sayılmış ve teklifi açılmamıştır.

Teklifin değerlendirilerek beraber rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri ve Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

65/2018:Belediye Pazarı No: 34 No’lu Dükkan kiracısı Bingöl Akdoğan’ın 08 Ekim 2018 tarih ve 4237 arşiv no’lu feragatnamesi ve aynı evraktaki Barış Parlan’ın 34 No’lu dükkan ile ilgili talebi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Barış Parlan ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  1100 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 550 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Kasım 2018 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 14 aylık olarak imzalanmasna ve  kararın Barış Parlan’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1100 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

66/2018:Belediye Pazarı No: 36 No’lu Dükkan kiracısı Naci Bayramoğlu’nın 08 Ekim 2018 tarih ve 4236 arşiv no’lu feragatnamesi ve aynı evraktaki Barış Parlan’ın 36 No’lu dükkan ile ilgili talebi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Barış Parlan ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  1000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Kasım 2018 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 14 aylık olarak imzalanmasna ve kararın Barış Parlan’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1000 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

86/2018

Dış İlişkiler Komisyonunun 4/2018 ve 5/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

04/2018:İki toplumlu gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik öneri listesinin BM ve Güney Lefkoşa Belediyesine iletilmesine,

-İki Belediye Çalışanları ve Meclis Üyelerinin katılacağı “İki Toplumlu Resepsiyon”

-Uzman rehberler eşliğinde, Lefkoşa’nın Kuzey ve Güneyinde, farklı tarihlerde  gezi gerçekleştirilmesi. Ayrı bir tarihte ise, müze girişli geziler organize edilmesi

-Çetinkaya sahasında, çocuk ve gençlere yönelik etkinlik organize edilmesi (Funfair, Sans Grubları, Oyunları vb.)

-Çetinkaya sahasında, iki toplumlu Klasik Otomobil Sergisi organize edilmesi.

-Yeşil Hat Gezisi- Ara bölgenin yer yer açık hava müzesine çevrilmesi amaçlı gezi yapılmasına oy birliği ile,

05/2018:Kadıköy Belediyesi ile sosyal, kültürel, eğitim ve spor alanlarında işbirliği yapılmasına ve bu amaç için yazılı girişimde bulunulmasına oy birliği ile,

 

M.K. NO.:

87/2018

Alev Denizgil’in Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

88/2018

Eliz Soyer’in Bütçe Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

89/2018

Safiye Özaltıner’in Hukuk ve Tüzük Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

Karar verilmiştir.

 

                                                                       Mehmet Harmancı

                                                                                (Başkan)

            Akın Aktunç

            (Asbaşkan)

 

 

 

        Ahmet Bağzıbağlı

                     (Üye)

 

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

Devran Öztunç

(Üye)

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag