fbpx
kadrif
Fellahoğlu: LTB’de olumlu gelişmeler var
25 October 2013
baraka
Baraka Kültür Merkezi’nden Fellahoğlu’na ziyaret
28 October 2013

25 Ekim 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

25 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)
3.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4.       Akın Aktunç (Üye)
5.       Ali Çınar (Üye)
6.       Ali Kansu (Üye)
7.       Boysan Boyra (Üye)
8.       Celal Cin (Üye)
9.       İbrahim Demir (Üye)
10.   Kemal T.Mut (Üye)
11.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12.   Oktay Çocuk (Üye)
13.   OnurOlguner (Üye)
14.   Önol Aktolga (Üye)
15.   Rauf Denktaş (Üye)
16.   Serhat Kotak (Üye)
17.   Ulus Basri (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)-İzinli
2.       Dr. Mustafa Soydan (Üye)
3.       Dr.Zerrin Akalın (Üye)-İzinli
4.       Fatma Sabri (Üye) Raporlu
5.       Fisun Özsun (Üye)-İzinli
6.       Özmen Birinci (Üye)

 

 

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

 

M.K. NO.:128/2013 Toplantıya başlarken Sn. Başkan 3 önerinin görüşülmesini meclise sunmuş ve önerilerin görüşülmesini oylattırararak oy birliği ile aşağıdaki önerilerin görüşülmesine karar verilmiştir.1-      Çangar Finans davası hakkında mahkemede gelinen aşama ve teklifin değerlendirilmesi2-      Birleşmiş Milletlerin ara bölgede eşit koşullarda yaptığı davetin görüşülmesi.3-      Asmaaltı – Arasta Yayalandırma Projesi hakkında .

Öneri 1. Madde hakkında Başkan Meclise bilgi aktarırken Oktay Çocuk toplantıya katılmıştır. Hemen akabinde Kemal T. Mut’ta toplantıya katılmıştır. Yine 1. öneri maddesi hakkında alınması gereken kararı Sn.Başkan açıklarken Sn. Boysan Boyra toplantıya katılmıştır. Toplantıya dahil olan Boysan Boyra yetkili avukat olarak konu ile ilgili teknik açıklamalarda bulunmuştur. Bunun üzerine konu ile ilgili alınması gereken karar oylanmıştır.

 

 

 

 

 

25 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:129/2013 Çangar Finans Ltd. tarafından belediyemize 60 ay vade ile verilen 10.000.000 Stg krediden son 21 ay için mütabaki kalan ve eşit taksitlerle ödenecek 5,215.972 Stg meblağa karşılık peşin ödenmek kaydı ile borcun 3,500.000 Stg’ye indirilmesi hususunda adı geçen şirket tarafından yapılan   teklifi iyi niyetli olarak olumlu bulur ve kabul ederiz. Kararı oylanmış ve karar Önol Aktolga’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile;Kabul edilmiştir.
 
M.K. NO.:130/2013  Çangar Finans Ltd.’den 36 ay vade ile alınan 2,000.000 Stg meblağdan mütabaki kalan ve 7 ay süre ile eşit aylık taksitlerle ödenecek 528.535 stg’lik meblağın , Belediyemizin içinde bulunduğu mali krizi dikkate alarak sürenin uzatılması için Çangar Finans Ltd.’e teklif götürülmesi ve alınacak karar her ne ise kabul edilmesi Önol Aktolga , Kemal Mut , Serhat Kotak , Rauf Denktaş’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile;Kabul edilmiştir. 

Ali Kansu toplantıdan ayrılmıştır.

 

 
M.K. NO.:131/2013  Yukarıda MK:129/2013 ve MK:130/2013 Sayılı kararların halen devam eden davada , mahkeme nizamatı olarak kaydı , keza bu kararlar nedeni ile yeni hukuki durumun yine mahkeme nizamatı olarak kaydı ve bu hususlarda uzlaşma olması halinde davanın geri çekilmesi konusunda Sn. Başkana yetki verilmesi hususnda yapılan oylamada MK:130/2013 sayılı kararda red oyu kullanan Kemal T. Mut , Önol Aktolga , Serhat Kotak ve Rauf Denktaş’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile;Karar verilmiştir. 

Bu karardan sonra Serhat Kotak toplantıdan ayrılmıştır. Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır. Ali Çınar toplantıdan ayrılmıştır. Mehmet Kermeoğlu toplantıdan ayrılmıştır. Toplantıda nisap düştüğü için toplantı Sn. Başkan tarafından kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

25 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)    Ahmet Bağzıbağlı(Üye) 
Akın Aktunç(Üye)    Ali Çınar(Üye)
Ali Kansu(Üye)    Boysan Boyra(Üye)  
Celal Cin(Üye)    İbrahim Demir(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)     Mehmet Kermeoğlu(Üye) 
Oktay Çocuk(Üye)    Onur Olguner(Üye) 
Önol Aktolga(Üye)     Serhat Kotak(Üye)
 Rauf Denktaş(Üye)      
   Ulus Basri(Üye)   

 

 

 

/AT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag