fbpx
11 Nisan 2013
11 Nisan 2013
17 Nisan 2013
4 Haziran 2013

24 Nisan 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

24 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kadri FellahoğluMustafa HançerliAlev ŞensoyAhmet Bağzıbağlı

Akın Aktunç

Ali Kansu

Boysan Boyra

Dr.Mustafa Soydan

Dr.Zerrin Akalın

Fatma Sabri

Fisun Özsun

İbrahim Demir

Kemal T.Mut

Mehmet Kermeoğlu

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

Ulus Basri

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

  1. Celal Cin (Üye)- İzinli
  2. Ali Çınar (Üye) – İzinli

 

 

Mehmet Çakmak                         Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:27/2013 Bütçe Komitesi koordinatörlük görevinin değiştirilmesi aynı zamanda ilgi Komiteye Onur Olguner’in dahil edilmesi hususunun gündem maddesi olarak gündeme alınması önerisi Meclisin oybirliği ile kabul edilmiştir.
 
M.K. NO.:28/2013 Bütçe Komitesi Koordinatörü Serhat Kotak’ın talep etmesi üzerine yapılan oylamada Serhat Kotak Bey söz konusu komite koordinatörlüğünden vazgeçmiş ve yapılan oylamada Ahmet Bağzıbağlı’nın konu komitenin koordinatörlüğüne getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
M.K. NO.:29/2013 Bütçe Komitesi üyeliğine dahil olmak isteyen Onur Olguner’le ilgili yapılan oylamada ise yine oybirliği ile söz konusu Meclis Üyemizin bu komiteye dahil edilmesine karar verilmiştir.

 

 

24 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:30/2013 Meclis üyesi Akın Aktunç’un önerisi ile pis su septik kuyularından kaynaklanan hususların görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Sayın Boysan Boyra bu önerinin görüşülmesinden sonra toplantıya katılmıştır.
 
M.K. NO.:31/2013 Tüzük ve Hukuk Komitesinin Kanalizasyon Bağlantı Tüzüğünü yeniden gözden geçirerek, Meclis gündemine getirilmesi hususunda oybirliği ile karar almıştır.Bu karardan sonra Mustafa Hançerli toplantıya katılmıştır. 

Bu karadan sonra Sayın Fatma Sabri ve Sayın Mehmet Kermeoğlu toplantıdan ayrılmışlardır.

 
M.K. NO.:32/2013 Belediye Pazarı esnafının kira indirim taleplerinin Kira ve İhale Komisyonunda gözden geçirerek; yeniden Meclis gündemine getirilmesine; ayrıca Bandabuliya’nın canlandırılması için gerekli girişim ve yardımların ücretsiz olarak yapılmasına (tüm altyapılar, etkinlik, organizasyon, insanların taşınması, v.b.)oybirliği ile karar verilmiştir.Karar konuşulurken Ali Kansu toplantıdan ayrılmıştır.
 
M.K. NO.:33/2013 Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 5,000.-TL yardım yapan Olgun Şah isimli Lefkoşa esnafının yaptığı yardımla ilgili olarak yapılan oylamada söz konusu yardımın alınması yönünde oybirliği ile karar alınmıştır.Karar konuşulurken Fisun Özsun toplantıdan ayrılmıştır.
 
M.K. NO.:34/2013 Belediyemize ait halen kullanımda bulunan iş ve binek araçlarıyla ilgili olarak, Şubelerin de ihtiyaçları göz önüne alınarak Taşınır Taşınmaz Mal Komitesinin araştırma yapmasına, ayrıca diğer Belediyelere devredilen ancak ihtiyaçlarımız da göz önünde bulundurularak bu araçlarla ilgili olarak da komitenin yeniden araştırma yapmasına oybirliği ile karar verilmişir.

 

24 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:35/2013 Cengiz Han Sokak Köşklüçiftlik Mahallesinde bulunan Harita XXI.38.II. ve Parsel 78’de bulunan yeşil alanın Lefkoşa Lions Kulübü ile Makro Teknik Şirketinin birlikte projelendirilerek düzenleme yapılabilmesi hususunda ilgili Ltd. ve Lions Kulübü ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, ayrıca yapılacak olan projenin ilgili Şube, Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma onaylanması kaydı ile ve projenin tamamlanmasına müteakip konu yeşil alanın Belediyenin kullanımına bırakılmasına oybirliği ile;

 

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Mustafa Hançerli(Asbaşkan)   Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Akın Aktunç(Üye)
Ali Kansu(Üye)   Boysan Boyra(Üye) 
Dr.Mustafa Soydan(Üye)   Dr.Zerrin Akalın(Üye)
Fatma Sabri (Üye)   Fisun Özsun(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)
Mehmet Kermeoğlu(Üye)   Oktay Çocuk(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Önol Aktolga(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)
Serhat Kotak(Üye)   Ulus Basri(Üye)

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag