fbpx
28 Eylül 2016
20 December 2016
29 Ekim 2016
20 December 2016

24 Ekim 2016

24 EKİM 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Alev Denizgil (Üye)
5.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.       Ayşe İpçiler (Üye)
7.        Boysan Boyra (Üye)
8.       Bülent Çıraklı (Üye)
9.       Çelen Çağansoy (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mine Atlı (Üye)
12.   Murat Kanatlı (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)
14.   Osman Yücelen (Üye)  
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Rauf Denktaş (Üye)
17. Sonuç Koyuncu (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan       (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Hüseyin Kıral (Üye)(İzinli)
2. Mehmet Kermeoğlu (Üye)(İzinli)
3. Fatma Miralay (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

86/2016

 Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) 28 Kasım – 02 Aralık 2016 tarihleri arasında Rabat’ta yapılacak olan OICC 14. Genel Konferansı için Sn. Başkan’a yapılan davet ve OICC 12. Uluslararası Bilimsel Sempozyumuna bildiri sunmak için davet edilen Kanalizasyon Şubesi personelleri Gözde Oğuz Abu Kıshık ve Pınar Erengin’in sempozyuma katılmaları.

b) Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 5-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak 20. Genel Kurul Toplantısına yapılan davet,

c) Yol ve Trafik Komisyonu’nun 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016 sayılı kararlarının onayı,

d) Bütçe Komisyonunun 2/2016 ve 3/2016 sayılı kararlarının gündemin 4. maddesi ile birlikte görüşülmesi

e) Komisyonların yeniden düzenlenmesi,

 

 

Bilgilendirme: 17 Ekim 2016 tarihinde Atina’da yapılan “Eurocities Social Affairs Forum, Private Political Session” toplantısı hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiştir.

 

– Onur Olguner, Vedat Tezcan, Bülent Çıraklı, Ahmet Akbil toplantıya katılmıştır.

 

Bilgilendirme: Kredo Accounting & Consulting yetkilileri Evren Erk ve Ceren Etçi tarafından iş programlarına göre yapılan çalışmalar hakkında Meclis’e sunum yapılmıştır.

 

M.K. NO.:

87/2016

 Her iki tarih de dahil 28 Kasım – 02 Aralık 2016 tarihleri arasında, OICC Genel Sekreteri’nin daveti üzerine, Rabat’ta yapılacak olan OICC 14. Genel Konferansına Sn. Başkan’ın katılmasına, kendisine Bilimsel Sempozyumda sunum yapacak olan Kanalizasyon Şubesi personelleri Pınar Erengin ve Gözde Oğuz Abu Kıshık’ın refakat etmesine, bir personelin gidiş-donüş uçak bileti OICC tarafından karşılanacağından biletin Belediye tarafından alınıp daha sonra OICC tarafından ödenmesine, Pınar Erengin ve Gözde Oğuz Abu Kıshık’a Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödenmesinin Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Kalemi 03.03.03.001’den” karşılanmasına, Sn. Başkan’a bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

88/2016

Her iki tarih de dahil 04 Kasım – 07 Kasım 2016 tarihleri arasında, gelen davet üzerine, Nevşehir’de yapılacak olan Türkiye Kent Konseyleri Platformu’na Dış İlişkiler Komisyonu Koordinatörü Ülkü Taşseven’in katılmasına, kendisine Sosyal Hizmetler ve Reklam Şubesi Personeli Münür Öztürk’ün refakat etmesine, Münür Öztürk’ün gidiş-dönüş uçak biletinin karşılanmasına, Münür Öztürk’e Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödenmesinin Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Kalemi 03.03.03.001’den” karşılanmasına, oy çokluğu ile;

 

Sonuç Koyuncu ve Rauf Denktaş’ın ret oyu vermiştir.

 

Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

89/2016

Bütçe Komisyonunun 02/2016 sayılı tavsiye kararı ile 2016 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine 04.02.02.002 “Yabancı Ülke Kurum ve Kuruluşlarının Koşullu Yardımları” gelir kalemi 1,077,000TL, ve aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, gider bütçesinde de 1,077,000TL olmak üzere 2016 yılı ek bütçesinin onayına oyçokluğu ile;

 

06.07.07.090  Diğerleri                             77,000TL

06.05.07.007  Yol Yapım Giderleri           600,000TL

06.05.07.002  Hizmet Tesisleri                 200,000TL

06.05.02.002  Hizmet Tesisi                     200,000TL

Toplam:   1,077,000TL

 

Onur Olguner ve Murat Kanatlı ret oyu vermiştir. Leyla Öztürk çekimser oy vermiştir.

 

02/2016: Maliye Şubesi’nin 21.10.2016 tarihli ve 1415 sayılı evrağı ışığında 2016 mali yılı ek bütçesinin Meclis’e havale edilmesine (Murat Kanatlı’nın red oyu ile) oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı’nın şerhi: Yapılan yatırımların siyasi bir yaptırım olarak kullanılarak su üzerine kararların geçirilmesi için kullanıldığı için red oyu veriyorum.

 

Onur Olguner’in şerhi: Denk olmadığından dolayı 2016 Bütçesine red oyu vermiştim. Denk bütçeyi gerçekleştirmeyen bu değişimlere de ayni sebepten dolayı ret veriyorum.

   

 

M.K. NO.:

90/2016

Bütçe Komisyonunun 03/2016 sayılı tavsiye kararı ile 2016 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine kalemler arası aktarmanın aşağıdaki şekilde onayına oyçokluğu ile;

 

03/2016: Maliye Şubesinin 21.10.2016 tarih ve 1416 sayılı evrağı ışığında 2016 mali yılı gider bütçesi kalemleri arasında aktarmaların Meclise havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

A-

01.001.01.01.001              Sürekli Memur Maaşları kaleminden                         1,000,000.-TL

01.001.03.01.001              Daimi İşçi Ücretleri kaleminden                                1,447,000.-TL

________________

Toplam          2,447,000.-TL

 

1,000.-     TL’sı        01.01.03.001    Memurların Ödenekler kalemine

865,000.- TL’sı        01.01.04.001    Memurların Sosyal Hakları kalemine

110,000.- TL’sı        01.03.01.001    Daimi İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları kalemine

800,000.- TL’sı        01.03.04.001    Daimi İşçilerin Sosyal Hakları kalemine

600,000.- TL’sı        01.03.05.001    Daimi İşçilerin Ek Mesaileri kalemine

1,000.-     TL’sı        01.09.03.001    Belediye Başkanı Temsil Ödeneği kalemine

70,000.-   TL’sı        02.01.01.001    Memurların  Sosyal Sigortalar Kurumu kalemine

______________

2,447,000.-TL    Toplam

 

B-

03.02.03.002         Akaryakıt ve Yağ Alımları kaleminden                                 50,000.-TL

03.02.03.003         Elektrik Alımları kaleminden                                               130,000.-TL

03.02.05.001         Giyecek alımları kaleminden                                               100,000.-TL

03.02.06.002         Tıbbi Malzeme ve İlaç alımları kaleminden                           15,000.-TL

03.03.03.001         Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları kaleminden                      20,000.-TL

03.04.03.004         K.D.V Giderleri kaleminden                                                   45,000.-TL

03.05.01.004         Müteahhitlik Giderleri (Tem.Hizmer Alım) kaleminden       50,000.-TL

03.05.02.002         Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri kaleminden            10,000.-TL

03.05.04.001         İlan Giderleri kaleminden                                                       25,000.-TL

03.05.05.090         Diğer Kiralama Giderleri kaleminden                                   250,000.-TL

03.06.01.003         Festival Giderleri kaleminden                                               250,000.-TL

03.07.01.002         Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alım kaleminden             92,000.-TL

03.07.02.001        Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları kaleminden         100,000.-TL

 

Toplam        1,137,000.-TL

 

10,000.-TL’sı      03.05.02.003   Bilgiye Abonelik Giderleri ( İnt.Giderleri dahil) kalemine

2,000.-TL’sı    03.05.05.002   Taşıt Kiralama Giderleri kalemine

280,000.-TL’sı    03.07.01.007   Su Sayacı Alımları kalemine

35,000.-TL’sı    03.07.03.004   İş Makinesi bakım Onarım Giderleri kalemine

220,000.-TL’sı    04.05.01.001   Kısa Vadeli TL Cinsi Faiz Giderleri kalemine

100,000.-TL’sı    05.04.07.013   Emekli İkramiyeleri kalemine

440,000.-TL’sı    06.02.02.002   Su Alımları  kalemine

50,000.-TL’sı    06.05.07.017   Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri kalemine

_____________

1,137,000.-TL    Toplam

 

 

  Onur Olguner, Sonuç Koyuncu, Murat Kanatlı ret oyu vermiştir.

 

Mine Atlı, Ahmet Akbil, Leyla Öztürk çekimser oy vermiştir.

 

Onur Olguner’in şerhi: MK 89/2016 sayılı karardaki ayni gerekçelerle ret oyu verdim.

 

Mine Atlı’nın şerhi: Su alımları kalemine doğrudan Türkiye’den gelecek suyun düzenlendiği abonelik sözleşmesine binaen yapılmasında, bu sözleşme ve/veya doğurduğu hiçbir sonucu olumlu oylamam mümkün olmayacağından dolayı çekimser oy kullanmış bulunmaktayım. Bütçe kalemlerinin ayrı ayrı oylanacağı durumda farklı oy kullanabileceğimi de aktarırım.

 

M.K. NO.:

91/2016

Dış İlişkiler Komisyonunun 04/2016 sayılı kararı ve Niğde, Bor ilçesi Kemerhisar Belde Belediye Başkanının geçtiğimiz günlerde Belediyemize yapmış olduğu ziyaret ışığında, Dış İlişkiler Komisyonunun ilgili Belediye ile işbirliği protokolü hazırlamak üzere çalışma yapmasına oybirliği ile;

 

04/2016: Niğde Bor ilçesi Kemerhisar belde Belediyesi’nden gelen kardeş şehir olma talebi değerlendirilmiş olup konunun Belediye Meclisi’nde karara bağlanması kararı oy çokluğu ile alınmıştır.

(Oy çokluğu ile, Ülkü Taşseven, Belediye Meclisine aktarılması görüşüne red oyu vermiştir.)

 

M.K. NO.:

92/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 27/2016, 28/2016, 29/2016, 30/2016, 31/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

27/2016: 21 Eylül 2016 tarihli ve 3909 arşiv numaralı CTP Lefkoşa İlçe Örgütü’nün dilekçesi değerlendirildi ve MK No.:31/2016 (TİKTKK No.:09/2016-Ek’te yer haritası verilen Ortaköy, H/P XXI.29.E.II., Blok D, Parsel 1226 ve Parsel 1486 numaralı yeşil alan üzerinde proje çalışması başlatılmasına, uygun mevsimde bitkilendirme yapılmasına, yapılacak parka katkı sağlamak için girişmelerde bulunulmasına ve yapılacak parka da Belediye Meclis üyeliği de yapmış olan rahmetli “Dr. Zerrin Akalın” adının verilmesine;) kararına göre öncelikle ağaçlandırma yapılmasına ve Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne hazırlanacak projenin ve uygulamaya yönelik hazırlanacak işbirliği protokolünün Komisyon’un gündemine getirilmesine oy birliği ile;

 

28/2016: 07 Eylül 2016 tarihli ve 711 arşiv numaralı Lefkoşa Spor Akademisi Birliği’nin dilekçesi değerlendirildi ve Belediyemizden talep edilmekte olan uygun bir arazinin birliğe tahsisinin uygun olmadı ancak LTB Spor Kulübünün ileriki dönemlerde gerçekleştirmeyi planlamakta olduğu Spor Kompleksinin uygulamaya geçeceği zaman bu alan içerisinde değerlendirilebileceğine oy birliği ile;

 

29/2016: 03 Ekim 2016 tarihli ve 3997 arşiv numaralı Mehmet Erülkü’nün Mehmet Akif Caddesi üzerinde hot dog ve mini donuts satışı yapmak üzere bir araç koymayı talep ettiği dilekçesi değerlendirildi ve kentin genel görüntüsünü bozmaması, konulacak noktada trafik sorunları yaratacak olması ve yerleşik Belediyeden izinli işletmelerin haklarının korunması düşüncesi ile dilekçe talebi uygun bulunmamıştır, oy birliği ile;

 

30/2016: 19 Eylül 2016 tarihli ve 3794 arşiv numaralı Mehmet Ali Sinanoğlu’nun (İplik Pazarı – Korkut Efendi Muhtarı) Kadınlar Pazarı mevkii Lokmacı barikatı girişine portatif büfe koymayı ve aynı zamanda bu noktada muhtarlık hizmetlerini de sürdürmeyi talep ettiği dilekçesi değerlendirildi ve kentin genel görüntüsünü özellikle de Suriçi dokusunu bozacak olması ve yerleşik, Belediyeden izinli işletmelerin haklarının da korunması gerektiği düşüncesi ile talep uygun bulunmamıştır.

 

31/2016: 11 Nisan 2016 tarihli ve 1837 arşiv numaralı İrsen Azeri’nin yapmış olduğu dilekçede talep etmiş olduğu köprüye “Tünay Azeri Köprüsü” adı verilmesi talebi değerlendirilmiş ve İmar Şubesi’nin görüşleri yanında yine Hamitköy’de ayni isimle bir sokak adının olması ve  ayrıca Belediye tarafından bugüne kadar hiçbir köprüye isim verilmemesi nedenleri ile dilekçe sahibinin talebi uygun bulunmamıştır.

 

M.K. NO.:

93/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 32/2016 sayılı kararının sonuna aşağıdaki ibarenin eklenerek onayına oyçokluğu ile;

“Hazırlanacak işbirliği protokolünde herhangi bir inkişafa izin verilmeyeceği ve kamu kullanımının kısıtlanamayacağına”

 

Sonuç Koyuncu ret oyu vermiştir.

 

32/2016: 10 Şubat 2016 tarihli ve 711 arşiv numaralı Tarkan Hammaloğlu’nun Sevinç Sokaktaki Yeşil Alan ile ilgili, yeşil alanın ağaçlandırılması, park yapımı ve kullanımı ile ilgili dilekçesi değerlendirilmiş ve dilekçe sahibinin arazi sınır tespitini yaptırdıktan sonra Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından proje hazırlanmasına ve dilekçe sahibi ile de bir iş birliği protokolü hazırlanmasına, hazırlanan proje ve işbirliği protokolünü komisyonun gündemine getirilmesine oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

94/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 190/2016 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

 

190/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 180/2016 sayılı kararı gereği Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’nin yapmış olduğu çalışma ve Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 20 Ekim 2016 tarih ve 1402 arşiv no’lu raporu doğrultusunda ihaleye çıkılarak kiralanmasında engel kalmayan Marmara Parkı büfesi için ihaleye çıkılabilmesi maksadıyla Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

95/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 191/2016 ve 192/2016 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile;

Sonuç Koyuncu ve Onur Olguner KİK 191/2016 sayılı karara ret oyu vermiştir.

Onur Olguner KİK 192/2016 sayılı karara ret oyu vermiştir.

Onur Olguner’in KİK 191/2016 ve KİK 192/2016 sayılı kararlara şerhi; “Keşifler tarafıma ulaşmadığından dolayı oyum ret olmuştur.”

191/2016: Belediye Meclisi’nin 28 Eylül 2016 tarih ve 84/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 188/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz, Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kullanım dışı ana su hattının sökülerek yolun tamiratının yapılması ve sökülen boruların Öğretmenler Caddesi ana su hattının kısmi olarak yenilenmesinde kullanılması amacı ile 21 Ekim  2016 Cuma günü gazete ilanı ile Belediye’nin bütçe olanakları çerçevesinde ihaleye çıkılmasına ve 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200TL olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-05-07-017 Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

96/2016

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 08/2016, 09/2016, 10/2016 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

08/2016: 31 Ekim  2016 Pazartesi gecesi “Cadılar Bayramı” kutlamasına yönelik Osman Paşa Caddesi üzerinde yer alan bir çok işletmeden gelen talepler değerlendirilmiş ve kontrolün sağlanabilmesi amacı ile, gerekli tedbirlerin alınması kaydı ile Ek’teki haritada belirtilen yolların kapatılmasına oy birliği ile,

 

09/2016: 29.09.2016 tarihli ve 3949 Arşiv numaralı Ogün Hamzaoğulları’nın Kemal Şemiler Caddesi üzerine kasis yapılması talebi değerlendirilmiş ve tüm yolun  4 şerit  olacak şekilde yol çizimlerinin yapılmasına, mevcut kauçuk kasislerin yerinde yeniden değerlendirilmesine, uygun görülecek yere yükseltilmiş yaya geçitli kasis yapılmasına ve yeni yapılacak yaya geçitli kasise yakın kauçuk kasis ve/veya kasislerin sökülmesine oy birliği ile,

 

10/2016: 01.09.2016 tarihli ve 3657 arşiv numaralı Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu adına yapılmış olan dilekçe değerlendirilmiş ve Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin belirleyeceği uygun ölçülerde hazırlanacak motor ve bisiklet kullanıcılarını “KORUYALIM” sloganı ile farkındalık yaratmak amacı ile belirlenecek uygun noktalara bu amaçla levha konulmasına oy birliği ile,

 

M.K. NO.:

97/2016

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 11/2016 sayılı kararının sonuna aşağıdaki ibarenin eklenerek onayına oyçokluğu ile;

“Ayrıca tüm yol boyu park yerlerinin 1 saat süreli otopark olarak kullandırılmasına ve gerekli çalışmanın erken zamanda Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi tarafından yapılmasına.”

Leyla Öztürk ret oyu vermiştir.

 

11/2016: Ticari aks olarak adlandırılan Mehmet Akif Cad., Atatürk Cad., Şht Mustafa Ruso Cad., Şht. Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. ve Bedreddin Demirel Caddeleri üzerinde uygun olan ve kullanılan yol boyu park yerlerinin 1 saat süreli oto park olarak kullandırılmasına oy çokluğu ile,

 

 

M.K. NO.:

98/2016

 

Ayşe İpçiler’in Tüzük ve Hukuk Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

99/2016

 

Mine Atlı’nın LAATEK komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

100/2016

 

Ayşe İpçiler’in Toplu İş Sözleşmesi Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

101/2016

Mine Atlı ve Çelen Çağansoy’un Çocuk Hakları Komisyonunda görev yapmalarına ve Ülkü Taşseven’in Komisyon Koordinatörü olmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Alev Denizgil

 (Üye)

 

 

Ahmet Akbil

 (Üye)

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

Ayşe İpçiler

 (Üye)

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

 

Boysan Boyra

 (Üye)

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

Mine Atlı

(Üye)

 

 

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

Osman Yücelen

(Üye)

 

Rauf Denktaş

(Üye)

 

 

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

 

Vedat Tezcan

(Üye)

 

 

 

/İN.                                                                                       

Facebook Yorumları
Supportscreen tag