fbpx
29 Mayıs 2014
29 May 2014
6 Ağustos 2014
6 August 2014

23 Temmuz 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Boysan Boyra (YedekAsbaşkan)
4. Ahmet Akbil (Üye)
5. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6. Alev Denizgil (Üye)
7. Bülent Çıraklı (Üye)
8. Bülent Kılıçoğlu (Üye)
9. Çelen Çağansoy (Üye)
10. Fatma Miralay (Üye)
11. Hüseyin Kıral (Üye)
12. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13. Meryem Ekinci (Üye)
14. Murat Kanatlı (Üye)
15. Onur Olguner (Üye)
16. Osman Yücelen (Üye)
17. Özmen Birinci (Üye)
18. Sonuç Koyuncu (Üye)
19. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
20. Ülkü Taşseven (Üye)
21. Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

  1. Mine Atlı                       (Üye) izinli
  2. Rauf Denktaş             (Üye )

Toplantı Sekreteri: Hasan Güralp

M.K. NO.:

107/2014

Remon’a   açılan   davaların görüşülmesi için   konunun Meclis   gündemine alınmasına oybirliği ile

M.K. NO.: Gıda Denetimi konusunun görüşülmesi için konunun Meclis gündemine

108/2014 alınmasına oybirliği ile

M.K. NO.:

109/2014      Belediye Başkanı, göreve başlamasından bugüne kadar Belediyeden 2 kişinin   istifa     ettiğini, ayrıca son bir yıl içerisinde 20 ile 30 gün üzeri özürsüz ve mazeretsiz işe gelmeyen 17 personel ile ilgili olarak 1 kişinin disiplin kurulu kararı ile işten çıkarıldığı ve 16 personelin soruşturmasının devam ettiği bilgisini vermiştir.

M.K. NO.:

110/2014   Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 10 adet Hector-Salcano marka bisikletin Belediyemize hibe edildiğini ve bunların Bisiklet Federsayonu’ndan gerekli eğitimin alındıktan sonra kullanılacağı bilgisini vermiştir.

M.K. NO.:

111/2014     Kıbrıs Postası’nın Belediyenin tüm ilan ve duyurularını bir yıl boyunca ücretsiz yayınlama teklifi hususunda Belediye Meclisi bilgilendirilmiş olup, Meclisin tüm gazetelere muafiyet için yazı yazılıp, talep edilmesine oybirliği ile

M.K. NO.:

112/2014     Kültür Sanat Komisyonunun 9/2014 sayılı kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

K.S.K.No:09/2014 Komisyon Üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kültür Sanat Şubesinin kuruluşundan bugüne yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi almış olup, önümüzdeki dönem için sanatın her dalında küçük   ölçekli etkinlikler başlatarak, geliştirip   mevcut çalışmaların yanı sıra yelpazeyi genişleterek projelerin   hazırlanmasına ve hayata   geçirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

–   Ülkü Taşseven Toplantıya katılmıştır. M.K. NO.:

113/2014   Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumunun 7 üyesi, Kültür Sanat

Komisyonu tarafından belirlenerek Meclise sunulmasına oy birliği ile

M.K. NO.:

114/2014     Meclis Üyesi Fatma Miralay’ın görev aldığı diğer komisyonlara daha etkin katkı koyabilmesi için Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonundan çekilme talebi oy birliği ile kabul edilmiştir.

M.K. NO.:

115/2014   Kira ve İhale Komisyonunun almış olduğu 60/2014, 61/2014,

62/2014,63/2014, 64/2014, 66/2014, 67/2014 sayılı kararların onayına oy birliği ile

K./İ.K.K. NO.

60 /2014

  1. Yardım Heyeti Finansmanı ile Bayındırlık ve Alt Yapı Şubesinin “Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapı İşleri” İhalesinin Teklifleri   açılmış olup aşağıdaki gibidir.

1– Ahed Construction Ltd.

Teminat Mektubu 05.08.2014 geçerli ve 32.0000 TL’dir. Teklif     584,010 TL + KDV’dir.

2– Sütçüoğlu Ltd.

Teminat Mektubu 05.08.2014 geçerli ve 32.500 TL’dir. Teklif     568,209 TL + KDV

3– Tarmac As. Bet. İn. Şti. Ltd.

Teminat Mektubu 05.08.2014 Geçerli ve 31.0000 TL’dir. Teklif     593,864 TL + KDV

4– Kayas Construction.

Teminat Mektubu 05.08.2014 geçerli ve 32 .500 TL’dir. Teklif     646,994 TL + KDV

Teklifler raporlanmak için ilgili şubeye verilmiştir. Oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

K./İ.K.K. NO.

61 /2014

  1. Yardım Heyeti Finansmanı ile Bayındırlık ve Alt Yapı Şubesinin “Yağmur Suyu Drenaj Hattı   Yapı İşleri” İhalesinin Teklifleri ilgili Şube tarafından incelenip raporlandırılmıştır.

En düşük teklifi veren Sütçüoğlu Ltd.’in 568,209.00 TL + KDV (653,250.40 TL

KDV.’li) ile ihaleyi almasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

K./İ.K.K. NO.

62 /2014

LTB’nin mevcut mülklerinin Kira Mukavelelerinin değiştirilmesi için Hukuk Şubesi’nin bir sonraki toplantıya kadar çalışma yapıp Komsiyon’a örnek sunmasına;

K./İ.K.K. NO.

63 /2014

16.07.2014 tarih ve 1233 arşiv no’lu Araç   Bakım Onarım sorumlusu tarafından idareye sunulan raporda hurda araçlarının satışının yapılabilmesi için Hukuk Şubesi araştırarak, yasal engel olup olmadığı hususunda görüş vermesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.

K./İ.K.K. NO.

64 /2014

Gündem maddeleri görüşülmüş olup 23.07.2014 tarihinde saat 14:00’te görüşülecek konuların evrakları   tamamlanarak , karar   almak     üzere toplantının yapılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

K./İ.K.K. NO.

66 /2014

L.T.B’ye ait taşınmaz mallar ile ilgili akdedilecek olan kira sözleşmelerinin kira bedeli ve tarihleri farklı olmak kaydı ile ek’te görüldüğü gibi olmasına;

K./İ.K.K. NO.

67 /2014

14/2014 K.İ.K ve 48/2014 M.K. ile Saraçoğlu Meydanı No:1’de Saffet Anibal’a yapılan Kira Sözleşmesinin otobüs terminalinde ve 22/2014 M.K ile Mehmet Aldemir’e yapılan Kira sözleşmesinin düzeltilmesi için ek protokol çalışmalarının Hukuk Şubesi tarafından yapılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

M.K. NO.:

116/2014   Kira ve   İhale Komisyonu tarafından yeniden incelenen Salih   Köroğlu Construction Ltd. Şti. tarafından üstlenilen Kanalizasyon ihalesi hakkında alınan 65/2014 sayılı K.İ.K kararının onaylanmasına ayrıca ihale   ile ilgili süre        uzatımının onaylanmasına ve Protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile

K./İ.K.K. NO.

65 /2014

Kanalizasyon Şubesinin çıkmış olduğu Taşkınköy-Sanayi Hattı I. Etap Projenin ihalesinin gelinen aşamada Belediyeye maddi külfet getireceği ve zaman kayı olacağından ek bir protokolla ayni müteahhitle çalışmasına ve sürenin uzatılmasına ;

M.K. NO.:

117/2014     Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 02/2014, 03/2014, 04/2014 sayılı kararlarının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile

T.İ.K.T.K NO:

02/2014

Belediye başkanının da hazır bulunduğu toplantıda, Lefkoşa İmar Planı Çerçevesinde “Lefkoşa Bisiklet Yolları   Konsepti” komisyon üyelerine tanıtılmıştır.

Bisiklet komitesinin alt komitesinin katıldığı toplantıda bu konsept

kapsamında proje çalışmaları devam eden Şht. Ecvet Yusuf Caddesi

Bisiklet Yolu Projesi de anlatılmıştır.

Komisyon bu projeye bazı eklentilerin yapılması ve ayrıca tartışılan tüm olasılıkların fizibilite çalışmalarının yapılmasına, ayrıca projenin yer alacağı güzergahın 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’de yerinde incelenmesine oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

T.İ.K.T.K NO:

03/2014

Bisiklet Yolları Projesinin uygulanacağı alan Komisyon   üyeleri ve ilgili Şubeler tarafından yerinde incelenmiş ve mevcut sorunlara göre çözümler üretilmesine, oy birliği ile Karar verilmiştir.

T.İ.K.T.K NO:

04/2014

Belediye Başkanı’nın da hazır bulunduğu ve İnşaat Sektörü Çalıştayı çerçevesinde yapılan Yapı Denetiminde uygulamada karşılaşılan sorunların tartışıldığı toplantıda, vizede yetkili odalar (Mimarlar   Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası) ile Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve Belediye temsilcileri görüşlerini sunmuştur. Toplantı sonucunda yapı   denetimi sürecinde Yetki ve sorumlulukların netleşip görev bölümü yapılması ve vatandaşa duyurulması ve bu konuda kararlı bir şekilde hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Bu konuda uygulanacak prosedür;

1) Belediye’ye ruhsat başvurusu yapılırken KTMMOB Mimarlar Odası’ndan, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan, Makine Mühendisleri Odası’ndan mesleki kontrol belgesi        ve iş başlama aşamasında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliğinden, müteahhit üye belgesinin   getirileceğine   dair beyan istenecektir.

2) İş başlama belgesi alınırken Kıbrıs Türk. Müteahhitler Birliği’nden ilgili belgelerin getirilmesi ve   yerinde proje mimarı,   proje mühendisleri ve proje müteahhiti kontrolünde hudut tespiti ve aplikasyon kontrolünün yapılması.

3) Belediyeye yapılacak “Final Approval” başvurusunda proje mimarı ve   proje mühendislerden kontrolün yapıldığına dair iş bitirme belgelerinin istenmesi.

M.K. NO.:

118/2014        Belediyenin Bankalara ve Finans şirketlerine olan toplam   borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için 103/2014 sayılı Meclis Kararına istinaden

4 bankadan alınan tekliflerin değerlendirmesinin yapılabilmesi için Borç

Yönetim Komitesine havale edilmesine ve Borç Yönetim Komitesinin vereceği ve/veya uygun   teklifin ve/veya yapılandırmanın onayı   için tekrardan Meclisin gündemine getirilmesine oy çokluğu ile

Murat Kanatlı’nın şerhi: LTB’nin altı aylık kesin gelir ve gider tablosunda kesin gelirler

33 milyon TL personel giderleri ise 23 milyon TL dir. Bütçe hedefi ise gelirlerde 112 milyon TL’dir. Bu koşullarda finansal sorunların önce bu kaynakların değerlendirilmesi ile aşılması gerektiğine inandığımdan dolayı yeniden yapılanmaya oyum olumsuzdur.

 

M.K. NO.:

119/2014   Murat Kanatlı’nın sorularına Sayın Başkan sözlü yanıt vermiştir.

M.K. NO.:

120/2014     Sn. Boysan Boyra, Remon Reklam Hizmetleri Şti. (Wide Line) Ltd. ile ilgili Belediye aleyhine açmış olduğu dava hakkında Meclisi bilgilendirmiştir. Ayrıca idareye Hukuki işlemleri hızlandırması için öneride bulunmuştur.

M.K. NO.:

121/2014   Gıda ve Gıda Denetimi konusunda Şube Amiri Levent Özverel Belediye

Meclisini bilgilendirmiştir.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag