fbpx
tem
Kaymaklı Mezarlığı törene hazırlanıyor
23 January 2014
ekmek
Kapı önlerine bırakılan süt ürünleri de toplatılacak
24 January 2014

23 Ocak 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 OCAK 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye )
3.       Akın Aktunç (Üye)
4.       Ali Çınar (Üye)
5.       Ali Kansu (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.       Celal Cin (Üye)
8.       Dr.Mustafa Soydan (Üye)
9.       Dr.Zerrin Akalın (Üye)
10.   İbrahim Demir (Üye)
11.   Kemal T.Mut (Üye)
12.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13.   Onur Olguner (Üye)
14.   Önol Aktolga (Üye)
15.   Oktay Çocuk (Üye)
16.   Özmen Birinci (Üye)
17.   Rauf Denktaş (Üye)
18.   Ulus Basri (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
2.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)– İzinli
3.       Fatma Sabri (Üye) – İzinli
4.       Fisun Özsun (Üye)
5.       Serhat Kotak (Üye)– İzinli

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:11/2014 Meclis Üyelerinin önerisi ile gündemin 3.maddesi olan Hukuk Tüzük Komitesi’nin aldığı 1/2014 sayılı kararın 1.gündem maddesi yapılması oylanmış ve 1.gündem maddesi olarak görüşülmesi oybirliği ile;H.T.K.No.:1/2014.: Kent Mobilyaları Yönetimi İşletilmesi İhalesi hakkında ve işbu ihaleye bağlı olarak Remon Reklam Hizmetleri Ltd.isimli şirket ile bu kapsamda yapılmış sözleşmelerin yasalara aykırı olduğunu ve/veya geçersiz olduğunu, bu doğrultuda LTB’nin iş bu ihaleyle ilgili tüm işlerin ve özellikle ihalenin Remon Reklam Hizmetleri Ltd.’e verilmesi işleminin geri alınmasına ve/veya ilgili ihale sözleşmesinin geçersiz olduğunun ilgili şirkete bildirilmesine ve/veya geçersiz kılınmasına, karar alır.İlgi karar;

 

Revize edilerek aşağıdaki şekilde oybirliği ile karara bağlanmıştır.

 

23 OCAK 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

M.K. NO.:12/2014 Hukuk Tüzük Komitesinin almış olduğu 1/2014 sayılı kararın aşağıda belirtildiği şekilde revize edilerek onayına oybirliği ile. (revize önerisi Boysan Boyra tarafından talep edilmiştir.)H.T.K.No.:1/2014.: Kent Mobilyaları Yönetimi İşletilmesi İhalesi hakkında ve işbu ihaleye bağlı olarak Remon Reklam Hizmetleri Ltd.isimli şirket ile bu kapsamda yapılmış sözleşmelerin yasalara aykırı olduğunu ve/veya geçersiz olduğunu, bu doğrultuda LTB’nin iş bu ihaleyle ilgili tüm işlerin ve özellikle ihalenin Remon Reklam Hizmetleri Ltd.’e verilmesi işleminin geri alınmasına ve/veya ilgili ihale sözleşmesinin geçersiz olduğunun ve bu günden itibaren söz konusu kent mobilyalarına reklam kabul edilmeyeceği ilgili şirkete bildirilmesine ve/veya geçersiz kılınmasına, karar alır.
 
M.K. NO.:13/2014 Yukarıdaki 1/2014 sayılı karara bağlı olarak Meclis bu amaçla Sayın Başkan’ın Başkanlığı’nda, Ulus Basri, Rauf Denktaş, Önol Aktolga, Özmen Birinci ve Boysan Boyra’dan oluşan; ayrıca arzu eden Meclis Üyelerinin de katılımı ile bir Komite oluşturulmasına ve Remon Reklam Hizmetleri Şti. ve Reklamcılar Birliği ile görüşmeler yaparak 30.01.2014 tarihinde yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında görüşmelerin sonucu ile ilgili görüş getirilmesine oybirliği ile;Bu kararlar tartışılırken Rauf Denktaş, Oktay Çocuk, Ali Kansu, Kemal T.Mut toplantıya katılmışlar ve oylamaya katılmışlardır.Oylama bittikten sonra Sayın Ali Çınar, Mehmet Kermeoğlu, Kemal T.Mut ve Boysan Boyra toplantıdan ayrılmışlardır.
 
M.K. NO.:14/2014 Arabahmet Şti. ile Belediye arasında yapılmış bulunan ve M.K.No.:15/2009 sayılı karar ile 5 yıl daha uzatılan protokolün 30 Ocak 2014 tarihinde son bulması gerekçesi ile; bu protokolün açıkta kalan şirket hisselerinin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından satın alınması koşulu ile protokolün 5 yıl süre ile yeniden uzatılmasına, Rauf Denktaş’ın red, Özmen Birinci, Ali Kansu ve Ulus Basri’nin çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile;Bu karardan sonra Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.
 
M.K. NO.:15/2014 Ön izinlerle ilgili olarak Meclisimizin daha önce almış olduğu M.K.No.:110/2006 sayılı kararın iptal edilmesine; ve işyerlerine Madde 81 ve 82’ye göre meslek veya işyeri izni verirken eksik evrakları olması halinde 1 yıllığına “geçici izin” verilmesine ve bunun karşılığı olarak 500.-TL ücret alınmasına oybirliği ile;

 

23 OCAK 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:16/2014 Bu karar tartışılırken Kemal T.Mut toplantıya yeniden katılmıştır.Kültür Sanat Komitesi’nin almış olduğu 2/2014 sayılı kararın onayına oybirliği ile;K.S.K.No.:2/2014: Kültür Sanat Kurumunun 2010, 2011, 2012, 2013 Gelir Gider tabloları ve mali durumu komitede görüşülmüş, Kaymakamlığa gönderilmek için Meclis onayına getirilmesine; karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Akın Aktunç(Üye)  
Ali Çınar(Üye)   Ali Kansu(Üye)
Boysan Boyra(Üye)   Celal Cin(Üye)  
Dr.Mustafa Soydan(Üye)     Dr.Zerrin Akalın(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)  
Mehmet Kermeoğlu(Üye)    Onur Olguner(Üye)  
Önol Aktolga(Üye)     Oktay Çocuk(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)  
Ulus Basri(Üye)     

 

 

/İÖ.

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag