fbpx
LTB İş yeri denetimleri sürüyor
8 November 2021
12 Aralık 2019
9 November 2021

23 Ekim 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

23 EKİM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Çilem Tüfekçi (Üye)
6. Eliz Soyer (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Faiz Camgöz (Üye)
9. Gülay Kaşer (Üye)
10. Hüseyin Kavaz (Üye)
11. Levent Çıraklı (Üye)
12. Mehmet Manavoğlu (Üye)
13. Murat Kanatlı (Üye)
14. Oktay Çocuk (Üye)
15. Önder Ecesoy (Üye)
16. Özmen Birinci (Üye)
17. Safiye Özaltıner (Üye)
18. Salih Çeliker (Üye)
19. Umut Öksüz (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (İzinli)
2. Alev Denizgil (izinli)
3. Devran Öztunç (İzinli)
4. Mehmet Kermeoğlu (İzinli)
5. Öykü Akcan  
6. Tolga Ahmet Raşit  

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

 

Toplantı öncesi, toplantı salonuna gelen Emre Günce,  Berlediye’ye vermiş olduğu dilekçe ve aldığı yanıt konusundaki şikayetlerini Meclise aktardı. Bunun üzerine Sn. Başkan da konu ile ilgileneceğini kendisine aktarmıştır.

 

Bilgilendirme: Sn. Başkan, 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında Strazburg’da yapılacak olan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi’nin toplantılarına K.T.Belediyeler Birliği’nin ekibi ile birlikte katılacağının ve bu tarihler arasında yerine, Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet edeceğinin bilgisini Meclis’e vermiştir.

 

Bilgilendirme: Sn. Salih Çeliker, 9-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya, Muratpaşa Belediyesinden gelen davet üzerine “Kaleiçi Old Town Festivali”ne katılım ve ziyaret hakkında Meclise bilgi vermiş, bu konuda hazırladıkları raporun Meclis üyelerine gönderileceğini bildirerek sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

23 EKİM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

61/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 15/2019 ve 16/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

 

“Protokolün 5. Maddesinde bulunan Yükümlülükler ve Uzlaşı başlığı altındaki (c) bendinde yazılı olan 550m2 alan tekrar ölçülüp kesin alanın yazılması için Sn. Başkana yetki verilmiştir.”

 

15/2019: Kaymaklıda Necmi Hamit Sokakta yapılacak çocuk parkına “İlter Taşpınar Çocuk Parkı” isminin verilmesine oy birliği ile;

 

Karar verilmiştir.

16/2019:   Mahmut Paşa Çok Katlı Ootparkı ile ilgili, Belediye ve Akçevre Enerji Ltd. tarafından imzalanacak olan ek antlaşma protokolu Hukuk Şubesi tarafından hazırlanmış olup, komisyon üyeleri oy birliği ile imzalanmasına

 

Karar verilmiştir. 

                                                     

M.K. NO.:

62/2019

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 sayılı kararın aşağıdaki gibi değiştirilerek ve 7/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile, 

 

03/2019: M.K. NO. 47/2019 ve 13 Haziran 2019 tarihli Haspolat Atıksu Arıtma tesisinde çıkan ekonomik değere sahip olan çamur ile ilgili tavsiye kararı komisyonda görüşülmüş olup ;

Kanalizasyon Şubesi’nin yapmış olduğu değerlendirme doğrultusunda Haspolat Atıksu Arıtma Tesisinde çıkan ekonomik değere sahip olan çamurun (sludge) test sonuçları ve şube tarafından hazırlanacak olan bilgilendirme notu dikkate alınarak, uygun alanlarda kullanılması şartı ile Eylül 2020’ye kadar 50m3’e kadar 7 TL.m3’den 50m3 ve üzeri satışlarda ise 5 TL.m3’den olacak şekilde satışının yapılmasına Eylül 2020 tarihinden sonra ise 50m3’e kadar 10 TL.m3’den 50m3 ve üzeri satışlarda ise 7 TL.m3’den satışının yapılması yönünde oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

04/2019: Trafik ve Yol Hizmetleri Uygulama Şubesinin terminal ile ilgili önerisi değerlendirilerek, terminal içerisinde toplanan ofis, peron ve park ücretlerinin öncelikle terminal içerisinde yapılacak tamir, bakım vb. durumlar için kullanılması yönünde oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

05/2019: M.K. NO. 178/2014 ve 16 Ekim 2014 tarihli kararda geçen terminal içerisindeki peronlardan alınan 38 TL. aylık kiranın 50 TL. olarak değiştirilmesine,

06/2019: M.K. NO. 110/2010 ve 07 Eylül 2010 tarihli kararda geçen Belediye Evlerinin satışı ile ilgili karara ek olarak bugüne kadar hiçbir başvuru yapılmamış olup evlerin boş olduğu, tesbiti yapılan evlerin öncelikle ekspertiz tarafından güncel fiyatlarının belirlenmesine müteakip kiralanması ve/veya satılması ile ilgili gerekli işlemlerin ihale makamı tarafından yapılmasına,

 

MAGAAK 6/2019 sayılı kararın değiştirilmiş şekli:

“MK/NO 110/2010 ve 7 Eylül 2010 tarihli kararda geçen Belediye Evlerinin satışıile ilgili karara ek olarak bugüne kadar hiçbir başvuru yapılmamış olup evlerin boş olduğu tesbiti yapılan evlerin öncelikle ekspertiz tarafından güncel fiyatlarının belirlenmesini müteakip uygulanacak işlemlerle ilgili çalışma yapılmasına”

 

07/2019: M.K. NO. 185/2015 ve 19 Ekim 2015 tarihli, molozlarla ilgili kararın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesinin görüşülen yeni önerisi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

 

Araç Türü Ücret (Yol/TL.) Ücret (½ Yola kadar/TL.)
Dozer – Kamyon 500 TL. 300 TL.
Çekirge 400 TL. 250 TL.
Skip – Kova 300 TL.  

 

oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

 

 

23 EKİM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

63/2019

Tüzük ve Hukuk Komisyonunun 3/2019, 4/2019 ve 5/2019 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

 

karar verilmiştir.

 

03/2019: 19 Mart 2019 tarih ve MK NO: 23/2019 sayılı karar ile onaylanan Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğü, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 133’ncü maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediyeler Yasası ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenmek ve uygun görülmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmak üzere, tarafımızdan gönderilmiş olup, 10 Nisan 2019 tarih ve LTB.0.00-001/03-19-E2879 ve 11 Haziran 2019 tarih ve LTB.0.00-001/03-19-E.4335 sayılı yazılarımız halen İçişleri Bakanlığın’da bulunmaktadır. Kanalizasyon Şubesi Komisyona vermiş olduğu izahat ve gerçeklere göre, halen yürürlüğe girmemiş olan tüzüklerde günümüz maliyetleri göz önüne alındığında tekrardan tadil edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu nedenle, ilgili tarihlerde Bakanlığın denetimine sunulan Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzük tasarısının tarafımıza iade edilmesi için Belediye İdaresinin gereğini yapması tavsiye edilir.

04/2019: Komisyonun 1.’nci paragraftaki  tavsiye kararına bağlı olarak, bugün görüşeceğimiz yeni Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğünün Belediye Meclisinden onaylanabilmesi için, daha önce onaylanmış olan 19 Mart 2019 tarihli Belediye Meclis kararının Meclis tarafından iptal edilmesi tavsiye edilir.

05/2019: Kanalizasyon Şubesi tarafından hazırlanmış olan, Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğü Komsiyon tarafından değerlendirilerek ek’te görüldüğü şekli ile, uygun bulunmuş olup, onaylanabilmesi için Belediye Meclisine havale edilmesine tavsiye edilir.

Bilgilendirme: İhale değerlendirme Komisyonunun 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019, 109/2019, 110/2019 sayılı kararları hakkında Meclise bilgilendirme yapılmıştır.

 

102/2019: Hamitköy Bölgesi ve Civarı Kanalizasyon Altyapı Projesi İçin Jeolojik İncelemelerin Yapım İşleri İhalesi içinKanalizasyon İşleri Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 05 Eylül  2019 tarih 6084 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 15 Ekim 2019 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 35 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 05-06-5-7-09 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Kanalizasyon ve Altyapı Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

103/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 96/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan K.Kaymaklı V.Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi Kanalizasyon İşleri Şubesi tarafından 20Eylül  2019 tarih 6150 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 255,435.70 TL + KDV karşılığında Sütçüoğlu Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 5-1-06-05-07-09Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği

104/2019: Otobüs Terminali Merdiven Altı’ndaki Büfe ve Terminal İçi No: 14’teki depo kiracısı Sevilay Yıldırımer’in 06 Eylül 2019 tarih ve 3423 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Sevilay Yıldırımer’in Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve her iki dükkan için de kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Emrah Kanal ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  Otobüs Terminali Merdiven Altı’ndaki büfe için 1200 TLolmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL ve Terminal İçi No: 14’teki depo için kira bedelinin 800 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ekim  2019 – 31 Aralık  2020 tarihleri arasında geçerli 15 aylık olarak imzalanmasına ve kararın Emrah Kanal’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan Büfe için 1200 TL ve depo için 800 TL olmak üzere toplam 2000 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

 

 

23 EKİM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme: 106/2019: Mezbaha İşletme Devri İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, 09 Ekim 2019 Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 28 Kasım Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihale şartnamesinin 500 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

107/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 102/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Bölgesi ve Civarı Kanalizasyon Altyapı  Projesi İçin Jeolojik İncelemelerin Yapım İşleri İhalesi için gelen iki tekliften bir tanesi geçerli olup aşağıdaki gibidir.

                                  

1-      Geoteam Mühendislik Ltd.………..………………….68,650.00 TL + KDV

 

-Mastermap Ltd.Şti’nin teklifi eksik evrak olması sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

 

İhalenin 68,650.00 TL + KDV karşılığında Geoteam Mühendislik Ltd ‘e verilmesine oybirliği ile;

108/2019: Kira sözleşmesi 31 Ekim 2019 tarihi ile bitecek olan Mehmet Akif Caddesi fidanlık önündeki  ATM yeri için Kıbrıs Kapitalbank Ltd. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 5,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,500.00 TL olacak şekilde 01 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 14 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

109/2019: Kira sözleşmesi 31 Ekim 2019 tarihi ile bitecek olan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde bulunan alandaki (Çağdaş Kebap yanı, boş arazi) ATM yeri için Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 5,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,500.00 TL olacak şekilde 01 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 14 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

110/2019: Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  15 Ekim 2019 tarih 6938 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 28 Ekim 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 02-01-06-05-07-08  İçme Suyu Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

23 EKİM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

   

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

   

Ender Denktaş Vangöl

 (Üye)

 

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

 

 

 

Gülay Kaşer

 (Üye)

 

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

   

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

   

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag