fbpx
Atıf Müezzinler ile Sabah Sabah – Mehmet Harmancı
2 January 2015
BRT Günün Özeti – Mehmet Harmancı
3 February 2015

21 Ocak 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet AkbilAhmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Mehmet Kermeoğlu

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

  Gündemin 1.Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanmsı hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

M.K. NO.:1/2015 Sahada görev yapan işçilere kurumsal elbise dikilmesi konusunun gündeme eklenerek görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:2/2015 2015 yılı için belirlenen Temizlik ve Sağlık Resmi ücretlerinin yıl içerisine dengeli dağılımı ve vatandaşlara daha rahat ödeme imkanı tanımak adına, 2015-1/3/5/7/9/11 devrelerine Temizlik Resmi 2015-2/4/6/8/10/12 devrelerine Sağlık Resmi tahakkuklarının 6 eşit taksit halinde yansıtılmasına oybirliği ile;

 

 

  Fatma Miralay toplantıya katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:3/2015 Belediyemizin akaryakıt alımına daha uygun şartlarda (15 gün yerine 45 gün vadeli) olanak sağlayacak, akaryakıt tüketiminin elektronik ortamda takip edilmesi için tüm araçlara ücretsiz kartlı sistem takacak ve Belediye istasyonundaki tüm pompaları ücretsiz yenileyecek olmasından dolayı 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren akaryakıt alımının Kıbrıs Türk Petrollerinden yapılması için sözleşme yapılmasına oyçokluğu ile;Red oyu verenler; Ahmet Bağzıbağlı, Hüseyin Kıral

 

 

 

M.K. NO.:4/2015 Belediye Meclisi’nin M.K.No.:124/2011 sayılı kararı ile hurdaya ayrılan ancak halen Lefkoşa Türk Belediyesi adına kayıtlı olduğu ve Serkan Benzinci isimli şahsın tasarrufunda bulunan JY556 plakalı Leyland DAF Marka çekirge aracının adı geçen şahsa (Serkan Benzinci)’ye 3,000.-Stg satılmasına ve devir işlemleri için Araç Bakım Onarım Şube Sorumlusu Tahir Hoca’nın yetkilendirilmesine oybirliği ile;M.K.No.:124/2011:Belediye araç filosunda uzun yıllar görev yapmış ve ekonomi ömrünü tamamlamış olan aşağıda plaka numaraları yazılı araçların Araç Bakım Onarım Bölümünün tavsiyesi ile hurdaya ayrılmasına oybirliği ile;1.        EZ873 Wauxhall Marka Kamyonet2.        EZ872 Wauxhall Marka Kamyonet3.        EZ869 Wauxhall Marka Kamyonet

4.        EZ871 Wauxhall Marka Kamyonet

5.        HS963 Ford Fiesta Marka Van

6.        HU305 Ford Fiesta Marka Van

7.        FE372 Ford Escort Marka Van

8.        GS379 İveco Marka Kamyon

9.        JY556 Leyland Daf Marka Çekirge (Kamyon)

10.     CT450 Leyland Marka Kamyon

11.     FA352 Caterpiller Marka Greyder

12.     CJ642 Leyland Daf Marka Liftli Araç

13.     FB632 Nissan Marka Kamyonet

14.     FC482 Mercedes Marka Yol Süpürme Aracı

15.     FD397 BMC Marka Yol Süpürme Aracı

16.     HY845 Sedon Atkinson Marka Çöp Kamyonu

17.     FJ507 Isuzu Marka Kamyonet

18.     EC724 Isuzu Marka Kamyonet

19.     CJ394 Suzuki 90 Marka Motosiklet

20.     CS082 Suzuki Bördi Marka Motosiklet

21.     CS085 Suzuki Bördi Marka Motosiklet

22.     FN043 Suzuki Lets Marka Motosiklet

23.     CB509 Suzuki Marka Motosiklet

24.     FA149 Suzuki Marka Motosiklet

25.     CS084 Suzuki Marka Motosiklet

26.     FA159 Suzuki Marka Motosiklet

 

 

M.K. NO.:5/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 230/2014 sayılı kararının onaylanmasına oybirliği ile;230/2014: Belediyeye iş aracı olarak alınacak 2 adet Sedon Atkınson marka çöp kamyonu, 1 adet Mercedes 26 – 28 marka çöp kamyonu, 1 adet Scania marka çekirge ile 1 adet DAF marka çekirgenin Serkan Benzinciden alınan teklif üzerine yapılan pazarlık sonucu toplam 87,500£ + KDV 06-01-05-030 bütçe kaleminden ödenmek üzere alınmasına, oy birliği ileM.K.No.:4/2015 sayılı karar uyarınca Serkan Benzinci’den alınacak 3,000 Sterlingin Kira ve İhale Komisyonunun 230/2014 sayılı kararında Serkan Benzinciyle yapılan pazarlıkta indirim olarak sayılmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:6/2015 Belediye Meclisi’nin 223/2014 sayılı kararı ile onaylanan K.İ.K.No.:192/2014 sayılı kararı ile hibe alınan HD428 plakalı IVECO Marka Engelli aracının devir işlemlerinin tamamlaması için Araç Bakım Onarım Şubesi Sorumlusu Tahir Hocanın yetkilendirilmesine oybirliği ile;K.İ.K.No.: 192/2014: Trucks Trading Ltd. şirketi direktörü Serkan Benzinci’nin 02.12.2014 tarihinde yazılı olarak sunduğu 1 adet Iveco marka engelli ulaşım aracının engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Belediye’ye hibe edilmesinin kabulüne oy birliği ile

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

M.K. NO.:7/2015 M.K.No.:6/2015 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine ve gündemin 6.maddesinin gündemden kaldırılmasına oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:8/2015 Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Komisyonu (MAGAAK)’nun aşağıda yazılı olan 2/2015 sayılı kararının onayına oybirliği ile;2/2015: Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi tarafından odun satışı ile ilgili öneri değerlendirilmiş ve 25 TL El Arabası olacak şekilde Kaymakamlıktan alınması gereken satış izinleride tamamlandıktan sonra odun satışının yapılmasına oy birliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:9/2015 Yol ve Trafik Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;26/2014: Asbank’ın 19.11.2014 tarih ve 3738 no’lu dilekçesi görülmüştür.Bu çerçevede bankaya, sürekli olmamak kaydıyla, sadece para transferleri amacıyla, 1 adet 15 dk süreli otopark yeri verilmesine ve mevcut seyyar levhaların kaldırılmasına karar verilmiştir28/2014: PGM Trafik Bölümü Müdürlüğünden alınacak İtfaiye ve Ambulans güzergahlarının yazılı görüş doğrultusunda, Ek.01’de verilen kasis-yaya geçidi uygulamasının Mehmet Akif Caddesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi ve Atatürk Caddesinde uygulanabilmesine29/2014: 65 yaş üzeri sürücülerin Belediyenin bünyesinde olan otoparkları ücretsiz olarak kullanabilmesine30/2014:Arabasında engelli logosu olan engelli sürücülerin Belediyenin denetiminde olan tüm otoparklarından (yol kenarları dahil) ücretsiz olarak kullanabilmesine

 

 

 

M.K. NO.:10/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun gündemdeki 9.maddesinde bulunan Komisyon kararlarının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:11/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 27/2015 sayılı kararının gündeme alınmasına oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:12/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 27/2015 sayılı kararının ikinci cümlesine aşağıdaki tadilatın yapılarak kararın onaylanmasına;İkinci cümleye; Bu bağlamda “yasal değişiklik yapılması halinde” ibaresinin eklenmesine oybirliği ile;27/2015: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yerel yönetimlerinin Kent yönetimi ve idaresi için İmar Planında etkin rol alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda İmar Planı hazırlanması ve revizyon çalışmalarını LTB olarak üstlenmeye , bu çalışmalar için gerekli bütçeyi ayırmaya, proje için ihtiyaç olacak meslek gruplarından gerekli hizmeti almaya, çalışmaları yaparken planlama makamının denetimi için birlikte çalışmaya ve diğer çalışmalarımızda olduğu gibi paydaşları sürece katmaya hazır olduğumuza oy birliği ile;Değiştirilmiş Şekli ile; Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yerel yönetimlerinin Kent yönetimi ve idaresi için İmar Planında etkin rol alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda yasal değişiklik yapılması halinde İmar Planı hazırlanması ve revizyon çalışmalarını LTB olarak üstlenmeye , bu çalışmalar için gerekli bütçeyi ayırmaya, proje için ihtiyaç olacak meslek gruplarından gerekli hizmeti almaya, çalışmaları yaparken planlama makamının denetimi için birlikte çalışmaya ve diğer çalışmalarımızda olduğu gibi paydaşları sürece katmaya hazır olduğumuza oy birliği ile

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:13/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onaylanmasına;230/2014: Belediyeye iş aracı olarak alınacak 2 adet Sedon Atkınson marka çöp kamyonu, 1 adet Mercedes 26 – 28 marka çöp kamyonu, 1 adet Scania marka çekirge ile 1 adet DAF marka çekirgenin Serkan Benzinciden alınan teklif üzerine yapılan pazarlık sonucu toplam 87,500£ + KDV 06-01-05-030 bütçe kaleminden ödenmek üzere alınmasına, oy birliği ile232/2014: Otobüs Terminali Doğu Dış No:6’da bulunan ve İsmail Karaböcek’in kullanımında olan dükkanın Temmuz 2013 öncesi kira borcu icin alacak davası açılmasına; ayrıca Erdoğan Eğri’nin Temmuz 2013 tarihinden Aralık 2014 tarihine kadar olan kira borcunu ödemesi koşulu ile 2015 yılı sözleşmesinin adına yapılmasına kira bedelinin; 1100 TL ( Bin Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beş Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin oy birliği ile233/2014: Otobüs Terminali Merdiven altında bulunan ve Zühal Güngeldi’nin kullanımında olan büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 240 TL (İki Yüz Kırk Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile234/2014: Otobüs Terminali İç No:13’de bulunan ve Serkan Yamanbey’in kullanımında olan büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 1200 TL (Bin İki Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 600 TL (Altı Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

235/2014: İsmet İnönü Meydanı No:5’de bulunan ve Mehmet Kemal Yücedal’ın kullanımında olan büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 600 TL ( Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

236/2014: İsmet İnönü Meydanı No:6’da bulunan ve Ayşe Özoktay’ın kullanımında olan büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 600 TL ( Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

237/2014: Kurtuluş Meydanı No:8B’de bulunan ve Muharip Gaziler Derneği’nin kullanımında olan dernek lokalinin 2015 yılı sözleşmesinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ne kiralanmasına kira bedelinin; 500 TL ( Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına ve 2016 yılında tahliye edilmesine oy birliği ile

238/2014: Otobüs Terminali Doğu Dış No:4’de bulunan ve Ali Sayan’ın kullanımında olan dükkanın 2015 yılı   kira bedelinin; 1200 TL (Bin İki Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 600 TL (Altı Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

239/2014: Gzt. Kemal Aşık Caddesi No:36’da bulunan ve Hüseyin Dayı’nın kullanımında olan lokantanın 2015 yılı kira bedelinin; 800 TL (Sekiz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

240/2014: Gzt. Kemal Aşık Caddesi No:34’da bulunan ve Hanife Irkad’nın kullanımında olan lokantanın 2015 yılı kira bedelinin; 900 TL (Dokuz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 450 TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

241/2014: Atatürk Caddesi No:102’de bulunan ve Belça Ltd.’in kullanımında olan Marketin 2015 yılı   kira bedelinin; 7000 TL (Yedi Bin Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 3500 TL (Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

242/2014: Kurtuluş Meydanı No:2 bulunan ve Yıltan Bayraktar’ın kullanımında olan Meyhanenin 2015 yılı kira bedelinin; İşletmeler Şubesinin yaptığı piyasa araştırması ışığında 3600 TL (Üç Bin Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1800 TL (Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

243/2014: Kurtuluş Meydanı No:8A bulunan ve Mine Özerman’nın kullanımında olan Meyhanenin 2015 yılı   kira bedelinin; İşletmeler Şubesinin yaptığı piyasa araştırması ışığında 2000 TL (İki Bin Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1000 TL (Bin Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

244/2014: Mezarlık Mozaikcileri’nde bulunan ve Emirtaş Mermer Sanayi Ltd.’nin kullanımında olan Mozaikcinin 2015 yılı kira bedelinin; 2000TL (İki Bin Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1000 TL (Bin Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

245/2014: Otobüs Terminali İç No:7-8’de bulunan ve Mustafa Dağgül’ün kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 1000 TL (Bin Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

246/2014: Yiğitler Burcu Parkı’nda bulunan ve Abdülkadir Yeşilkaya’nın kullanımında olan Büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 120 TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

247/2014: Kuğulu Park’da bulunan ve Mustafa Baturalp’ın kullanımında olan Büfenin 2015 yılı   kira bedelinin; 1300 TL (Bin Üç Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 625 TL (Altı Yüz Yirmi Beş Türk Lirası ) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

248/2014: Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda bulunan ve Aytekin Birkin’nin kullanımında olan Büfenin 2015 yılı kira bedelinin; 1300 TL (Bin Üç Yüz Türk Lirası )olmasına ancak15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 650 TL (Altı Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

249/2014: Otobüs Terminali Doğu Dış No:5’de bulunan ve Mehmet Aldemir’in kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 900 TL (Dokuz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 450 TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

250/2014: Otobüs Terminali İç No:10’da bulunan ve Mehmet Aldemir’in kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 900 TL (Dokuz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 450 TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

251/2014: Otobüs Terminali İç No:11’de bulunan ve Mehmet Aldemir’in kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 900 TL (Dokuz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 450 TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine olacak şeklde kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

252/2014: Şht. Yüksel Ahmet Dereli Sokak No:12’de bulunan ve Zekai Deran’nın kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 1500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 750 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

253/2014: Saraçoğlu Meydanı No:1’de bulunan ve Saffet Anibal’ın kullanımında olan dükkanın 2015 yılı kira bedelinin; 2900 TL (İki Bin Dokuz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1450 TL (Bin Dört Yüz Elli Türk Lirası)   ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

254/2014: Otobüs Terminali İç No:14A’da bulunan ve İskan Aruk’un kullanımında olan dükkanın 2015 yılı   kira bedelinin; 600 TL (Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

255/2014: Kızılay Sokak No:25’de bulunan Belediye Emekcileri Sendikası’nın kullanımında olan Belediyemize ait Sendika Binasının kira bedelininin; başvurusu sonuçlandırılana kadar 500-TL (Beşyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına oy birliği ile

256/2014: Otobüs Terminalinde bulunan ve Leyla Duran’nın kullanımında olan dükkanın 2015 yılı   kira bedelinin; 1500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 750 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

257/2014: Otobüs Terminalinde bulunan ve Terminal Taksi’nin kullanımında olan taksi durağının 2015 yılı   kira bedelinin; 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

258/2014: Otobüs Terminali No:17‘nda bulunan ve Posta Dairesi’nin kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 2000 TL (İki Bin Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1000 TL (Bin Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

259/2014: Şht. Hüseyin Bora Sokak No:41’de bulunan ve Ali Aşık’ın kullanımında bulunan büfenin, Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi’nde görüşülmesine oybirliği ile

261/2014: Kira İhale Komitesinin alacağı alacak ve tahliye davalarının takibi kararları ve yasalar hakkında alınacak bilgi ve görüşler için her komisyon üyesinin uygun göreceği bir avukattan ücretsiz hizmet alınmasına oy birliği ile

Murat Kanatlı toplantıdan ayrılmıştır.

262/2014: 27 Kasım 2014 tarihinde 188/2014 K.İ.K kararı ve 203/2014 Meclis kararı ile ihaleye çıkılan   Belediye Sarayı 5. Katta bulunan kafetaryanın kiralanması ihalesi; 5500TL ile en yüksek ikinci teklifi veren ve gerekli görülen tüm koşullara uyacağı taahhütünü veren Belgin Hoca’ya verilmesine oy birliği ile;

Karar verilmiştir

1/2015: Araç ‘Third Party-Kasko Sigortaları ile bina, demirbaş, personel ve/veya 3. şahıslar ‘Yangın ve Kaza Sigortaları’ İhalesine çıkılmasına; 8 Ocak 2015 tarihinde gazete ilan verilmesine ve 20 Ocak 2015 tarihinde mesai bitimine kadar teklif kabulüne oy birliği ile

2/2015: Belediyeye alınacak iş araçlarıyla ilgili kaynak yaratmak amacıyla muhtarlarla işbirliği yapılmasına oy birliği ile

3/2015: Belediye Meclisinin MK 223/2014 sayılı kararı ile iptal edilen Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesinde Asbank Ltd.’den 30 Aralık 2014 tarihinde gelen yazıda anlaşıldığı üzere teminatına el konulmuş olup Kira İhale Komisyonu konuyu değerlendirmiş ve sorumlu müteahhit Kahveci Ltd.’in tüm Belediye ihalelerinden bir yıl süreyle men edilmesine oy birliği ile

4/2015: 155/2014 ile 156/2014 sayılı Kira İhale Komisyonu kararlarının revize edilerek kira sözleşmelerinin 01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmasına oy birliği ile

5/2015: Belediye Pazarında bulunan 50 Nolu dükkanın Abdullatif Dağdelen adına olan sözleşmesinin Onbaşı İşletmeleri Ltd. Direktörü Hasan Onbaşı adına yapılmasına, kira bedelinin 1.000 TL. olmasına ancak lütuf süresi içerisinde ödenmesi halinde 500 TL. olacak şekilde kira sözleşmesinin 01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmasına;Oy birliği ile

7/2015: 07/2013 KİK kararına göre Bandabulya kiracılarımızdan kira bedellerinin %20 indirimli tahsili Aralık 2013’e kadar geçerli olmasına rağmen Aralık 2014’e kadar bu şekilde uygulanmıştır. Yapılan uygulamanın Aralık 2014’e kadar onayına oy birliği ile;

8/2015: Lefkoşa Türk Belediyesi 2015 sigortaları ihale dosyasının incelenmesi imkanı yaratılması için Türk Sigorta Ltd.’in talebi komisyon tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur

9/2015: Lefkoşa Türk Belediyesinin ihalelerine müracaat etmek isteyen firmaların yazılı talep etmesi halinde kendilerine ihale dosyasının idarenin nezninde sadece, inceleme imkanının sağlanmasına, oy birliği ile

12/2015: Belediye Sokak No:1A’da (Eski Başkanlık Binası arkası) bulunan ve Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin kullanımında olan binanın 2015 yılı   kira bedelinin; 600 TL (Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

13/2015: 11 Eylül 2014 tarihli Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 99/2014 sayılı karar ve 11 Eylül 2014 tarihli ve 147/2014 sayılı meclis kararında Bandabuliya’da bulunan dükkanların m² üzerinden olan 2012 kira bedelleri(ekteki tabloda 2012 Kiralar Belirlenen İlk Fiyat Kolonu) olarak belirlenen 2015 yılı kira bedelleri, UNDP-PFF ve Belediyenin ortak görüşleri ile uygulanan kira indirimindeki miktarlara şeklinde değiştirilmesine (ekteki tabloda UNDP-PFF ve Belediye Ortaklaşa İndirimi Kolonu) oybirliği ile,

14/2015: Bandabulya da bulunan 63 ve 91 numaralı dükkanların kiralanması için 27 Ocak 2015 tarihine kadar elden teklif alma usulü ile ihaleye çıkılmasına,oy birliği ile

15/2015: Bandabulyada Mehmet Özel’in kirasında bulunan 30 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Birce Alibaba adına yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 262.50 TL (İkiz Yüz Altmış İki Türk Lirası Elli Kuruş)ödemesi halinde kirasını ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

16/2015: Bandabulyada İsmail Pirgalı’nın kirasında bulunan 11 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Ali Dağdelen adına yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 187.50 TL (Yüz Seksen Yedi Türk Lirası Elli Kuruş) ödemesi halinde kirasını ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

17/2015: Belediye Pazarında bulunan 60 numaralı dükkanın LTB Çarşı Biriminin verdiği bilgi çerçevesinde kepenklerinin açık olmasından dolayı güvenlikten yoksun olması gerekçesiyle LTB Çarşı Birimi tarafından yeni işgalci yaratmama adına kapı kilitleirini değiştirilmesine ve dükkana el konulmasına oy birliği ile

 

 

 

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

18/2015: 15 Ocak 2015 tarihinden itibaren Belediyenin kiralayacağı mülklerin kiralanması sırasında yapılacak olan sözleşmelere ilave olarak maddesinin eklenmesine ;

‘Sözleşmeye konu mecur’u kiracı kiralamaya devam etmek istemeyip sözleşmeyi bir şahsın ( 1. Derece akraba hariç ) faydasına feragat etmek isterse Belediye veznesine yatıracağı en son sözleşmede belirtilen yıllık kiranın bir aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırıp aldığı ödeme fişi ile Belediyemize feragatname sunmayı kabul eder.’ Oy birliği ile

19/2015: Belediye Pazarı 89 numara da bulunan ve Enver Kavaz’ın kirasında olan dükkanının vefatı dolayısıyle kira sözleşmesinin ayni tür çalıştırmak suretiyle kızı Ayşe Kavaz’ın adına yapılmasına , kira bedelinin 500 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 150 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Şubat 2015 ve 31 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılmasına oybirliği ile

20/2015: Belediye Pazarında bulunan 60 No’lu dükkanın kiralanması için 27 Ocak 2015 tarihine kadar elden teklif alınmasına Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile

21/2015: Belediye Pazarında bulunan Mustafa Şeytan’ın kirasında olan 67 No’lu dükkanın kira sözleşmesi kurallarına uyulmaması ve açık tutulmaması nedeni ile kilidinin değiştirilmesine ve içerisinde bulunan eşyaların tutanakla teslim alınmasına Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile

22/2015: Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin Lefkoşa tören alanı altındaki boş alanın Derneğe kiralanması yazılı talebi komisyon tarafından değerlendirilmiş; belediyenin tasarrufunda bulundurulacağı nedeni ile derneğe kiralanmamasına oy birliği ile

23/2015: İnsan Kaynakları Yönetim Derneği’nin yazılı mekan talebi Kira İhale Komisyonu tarafından değerlendirilmiş; ve şu anda verilebilecek herhangi bir yerin olmaması nedeni ile uygun görülmediği oy birliği ile

24/2015: 2015 yılı için Haşare Mücadelesinde kullanılmak üzere ilaç temini ihalesine çıkılmasına oy birliği ile

25/2015: Bayındılrık   Altyapı Şubesinin hazırlamış olduğu Asfalt Yama ve Kaplama İşleri için çıkılan ihalede Müteahhitler Birliğinin boykot etmesi nedeniyle teklif verilmemiş olduğundan ihalenin açık olarak bekletilmesine boykotun kalkmasıyla birlikte gazete ilanı ile tekliflerin açılacağı gününün duyurulmasına oy birliği ile

26/2015: Eski Temizlik Şubesi ve Belça binasında bulunan hurda ve yapı malzemelerinin Açık Artırma usulü ile 30 Ocak, 2015 tarihinde Cuma günü saat 11:00’de satışının yapılmasına ve bunu gerçekleştirmek üzere İdari Hizmetler Şubesinin görevlendirilmesine oy birliği ile

27/2015: Lefkoşa Türk Belediyesine ait tüm bina, demirbaşlar, personel ve/veya 3. Şahıslar (Lefkoşa Türk Belediyesi binalarında bulunan tüm KKTC vatandaşlarını ve yabancı uyrukluları da kapsaycak şeklide ) kaza ve sair kaza sigortaları ile 01 Nisan 2015-31 Ocak 2016 tarihleri arasında sigortalanması, tüm araçların 01 Şubat 2015-31 Ocak 2016 tarihleri arasını kapsayacak şekilde sigortalanması amacıyla ‘Third party-Kasko Sigortaları’ ile ‘Yangın ve Kaza Sigortaları’ için çıkılan ihalede 2 (iki) firma teklif vermiştir.

Teklifler Şöyledir;

  1. Teklif                                                               NORTHPRIME INSURANCE

A- YANGIN SİGORTASI VE EK KLOZLAR

Not: Poliçe süresi 10 ay olarak hesaplanacağından çıkan toplam tutar 12’ye bölünmek suretiyle aylığı hesaplanarak yangın ve ek kloz primi bulunmuştur. Rakamsal teklifimiz ek’de tarafınıza sunulmuştur.

a)Bina ve Atölyeler Binde 0.200
b) Döşeme –Demirbaş Binde 0.100
c )Stok Binde 0.100
d) Makine , Tesisat ve Malzemeler Binde 0.200
e) Tesisler Binde 0.200
F )Kanalizasyon Pompa İstasyonları ve Malzemeleri Binde 0.200
     

EK KLOZLAR

Hava Taşıtları Çarpması Binde 0,001
Kara Taşıtları Çarpması Binde 0,001
Seylap Binde 0200
Dahili Su Baskını Binde 0,001
Fırtına Binde 0,001
Yer Kayması Binde 0,050
Deprem Binde 0,760
Duman Binde 0,001
GLKHHK Binde 0.150
Yer Kayması Binde 0,001
GLKHH+KNH+Terör Binde 0.150

 

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

DEPREM KLOZU: Deprem sigortası, %100 sigorta bedelinin, %20’sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla, sigortalıya müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Ayrıca her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden bina için %2, muhteviyat için %5 oranında tenzili muafiyet ayrı ayrı uygulanacaktır.

GLKHHK VE TERÖR KLOZU: Her bir GLKHHK ve Terör hasarında ödenecek tazminatın limiti, hasar bedelinin %80’i ile sınırlı olup %20’si sigortalının uhdesinde kalacak ve ayrıca sigorta bedelinin (sigortacının üzerinde kalan kısmı üzerinden) %5’i oranında muafiyet uygulanacaktır.

B- KAZA VE SAİR KAZA SİGORTALARI

a)       Hırsızlık Sigortası:                                                                                                                          Binde 0.010

b)       Ferdi Kaza (Ölüm, Sürekli Sakatlık, Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları dahil):

Ölüm ve Sürekli Sakatlık Teminatı için                                                            Binde 0.25

Gündelik Tazminat Teminatı için                                                                     Binde 0.50

Tedavi Masrafları Temati için                                                                          Binde 0.50

c)       Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası:                                                                    Binde 0.7

d)                      İşveren Mali Sorumluluk Sigortası:                                                                              Binde 0.7

e)       Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortası            Binde 0.1

f)        Elektronik Cihaz Sigortası:                                                                                           Binde 0.10

 

  1. Teklif                                                                                                  COMMERCIAL INSURANCE

A-     YANGIN TEKLİFLERİMİZDEKİ TEMİNATLAR

 

a)Bina ve Atölyeler Binde 0.20
b)Döşeme -Demirbaş Binde 0.20
c )Stok Binde 0.20
d) Makine , Tesisat ve Malzemeler Binde 0.20
e) Tesisler Binde 0.20
f )Kanalizasyon Pompa İstasyonları ve Malzemeleri Binde 0.20
g)Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamı Araçlar (Belediye Araç, Alet ve Edevatlar) olay başı 30,000TL Genelde 300,000TL Binde 6.00

/3.

EK KLOZLAR

Hava Taşıtları Çarpması Binde 0,05
Kara Taşıtları Çarpması Binde 0,05
Seylap Binde 0,05
Dahili Su Baskını Binde 0,05
Fırtına Binde 0,05
Deprem Binde 0,76
Duman Binde 0,05
GLKHHK Binde 0.05
GLKHH+KNH+Terör Binde 0.05

 

 

 

DEPREM KLOZU: Deprem sigortası, %100 sigorta bedelinin, %20’sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla, sigortalıya müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Ayrıca her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden bina için %2, muhteviyat için %5 oranında tenzili muafiyet ayrı ayrı uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

20 OCAK 2015 TARİHİNDE TOPLANAN KİRA İHALE KOMİSYONUNUN

ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

GLKHHK VE TERÖR KLOZU: Her bir GLKHHK hasarında, Bina ve Muhteviyat sigorta bedellerinin %80’i sigortacı üzerinde, %20’si sigortalı üzerinde kalmak şartıyle, sigortacının sorumluluğunda olan sigorta bedelleri üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanacaktır.

 

B- KAZA VE SAİR KAZA SİGORTALARI

 

a)      Hırsızlık Sigortası:                                                                            Binde 0.050

 

b)      Ferdi Kaza (Ölüm, Sürekli Sakatlık, Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları dahil):

Ölüm ve Sürekli Sakatlık Teminatı için                                                   Binde 0.50

Gündelik Tazminat Teminatı için                                                             Binde 0.50

Tedavi Masrafları Temati için                                                                   Binde 0.50

c)      Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası:                                                      

Olay Başı                               30,000TL                                           Binde 6.00

Yıllık Toplam                       300,000TL                                           Binde 6.00

 

d)      İşveren Mali Sorumluluk Sigortası:                                                  Binde 7.50

e)      Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Binde 0.50

f)       Elektronik Cihaz Sigortası:                                                                                         Binde 2.00

 

–          Her iki teklif de geçerli olup rapor hazırlanması için İdari Hizmetler Şubesine verilmiştir.

 

 

Ahmet Bağzıbağlı K.İ.K.No.:230/2014, 258/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 13/2015, 24/2015 sayılı kararlar dışındaki kararlara red oyu vermiştir.

 

Mine Atlı K.İ.K.No.:237/2014 sayılıkarara red oyu vermiştir.

 

Bülent Çıraklı, Mehmet Kermeoğlu ve Meryem ekinci K.İ.K.No.:21/2015 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

Meryem Ekinci K.İ.K.No.:231/2014, 262/2014, 17/2015 ve 20/2015 sayılı kararlara red oyu vermiştir.

 

Onur Olguner, Sonuç Koyuncu K.İ.K.No.:18/2015 sayılı karara red oyu vermiştir.

Onur Olguner’in Red Gerekçesi: Hava parası sorunlarını önlemek için alınan bu kararın Belediye mallarını ihalesiz olarak önceki kiracının belirleyeceği kişilere kiralanmasına sebep olacağından, Belediye’nin olabileceğince kira sözleşmelerini ihale ile çıkmasına inandığımdan red oyu verdim.

 

Murat Kanatlı K.İ.K.No.: 262/2014 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

K.İ.K.No.:17/2015, 20/2015 ve 21/2015 sayılı kararları oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

 

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:14/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 10/2015 ve 11/2015 sayılı kararlarının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;10/2015: Belediye Sokak No:1’de ( Eski Başkanlık Binası) bulunan ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nin kullanımında olan binanın LTB Kültür İşleri Şubesi ile binanın kullanımı ile ilgili protokol yapılması şartı ve 51/1995 sayılı Belediye Yasası madde 20 (1) çerçevesinde 2015 yılı   kira bedelinin; 800 TL (Sekiz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile11/2015: Sancaktar Kalebey Parkı’nda bulunan büfenin İbrahim Azkal’a kiralanmasına 2015 yılı   kira bedelinin; Şubat-Mayıs (her iki ay dahil) ve Ekim-Aralık (her iki ay dahil) dönemleri için 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) ayrıca Haziran-Eylül (her iki ay dahil) dönemi için 1300 TL (Bin Altı Üç Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 650 TL (Altı Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.02.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

 

 

 

  Tolga Ahmet Raşit toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:15/2015 Bütçe Komisyonunun 1/2015 sayılı kararı ile görüşülmek üzere Meclise sevk edilen 2015 yılı Bütçesini görüşen Belediye Meclisi;Belediye’nin 2015 Mali Yılı Bütçesi’nin 111,000,000.00TL (Yüz on bir milyon türk lirası) olarak kabulüne oyçokluğu ile;15 üye evet oyu vermiştir.Red oyu verenler; Ahmet Bağzıbağlı, Murat Kanatlı, Fatoş Miralay, Hüseyin KıralMurat Kanatlı’nın Red Gerekçesi: Bütçenin vereceği açıklarından dolayı Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerinin 2015 yılı içinde yapılamayacağı için oluşacak bütçe açığının çözülemeyeceği, bu nedenle toplam borcunun katlanacağı öngördüğümden dolayı red oyu verdim.

Çekimser; Bülent Kılınçoğlu, Osman Yücelen

Sayın Başkan oylamaya katılmamıştır.

 

1/2015: LTB’nin 2015 yılında geçerli olacak mali bütçesinin görüşülmesini tamamlayan komisyon Belediyenin 2015 yılı bütçesinin görüşülmek üzere Belediye Meclisine sevk edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

 

 

 

 

M.K. NO.:16/2015 Belediyenin sokaktaki temsilcisi olan sahada görev yapan işçilere 150 adet (alt ve üst) kurumsal elbise dikilmesi için elden teklif almak üzere Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesine oybirliği ile;

 

 

 

 

 

 

 

 

21 OCAK 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:17/2015 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararın onayına oybirliği ile;3/2015: Lefkoşa Türk Belediyesinin alacaklarına ilişkin yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.Bu amaçla Lefkoşa Mahalli Barosuna kayıtlı avukatlardan müracaat kabul edilmesine ve bu müracaatların CV ve/veya özgeçmiş ve/veya yazılı bir dilekçe ile Lefkoşa Belediye Başkanlığına yapılmasına karar verilmiştir. Keza, işbu müracaatların 2 yerel gazetede, 26 Ocak 2015 Pazartesi ve 2 gün süreli münhale çıkılmasına karar verilmitir

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)      Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Fatma Miralay(Üye)   Hüseyin Kıral(Üye)
Mine Atlı(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Meryem Ekinci(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Osman Yücelen(Üye)
Özmen Birinci(Üye)     Rauf Denktaş(Üye)
Sonuç Koyuncu(Üye)     Tolga Ahmet Raşit(Üye)
Ülkü Taşseven(Üye)   Vedat Tezcan(Üye)

 

 

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag