fbpx
5 Şubat 2015
5 February 2015
Ada’nın Sesi – Mehmet Harmancı
5 March 2015

20 Şubat 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet AkbilAhmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Mehmet Kermeoğlu

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan) (Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Bülent Kılınçoğlu (Üye) – İzinli
2. Murat Kanatlı (Üye) – İzinli
3. Rauf Denktaş (Üye) – İzinli

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

  Gündemin I.maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

M.K. NO.:32/2015 Sayın Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine;

  1. Kira ve İhale Komisyonu’nun 62/2015, 63/2015, 64/2015 sayılı kararların görüşülmesi,
  2. Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2015 sayılı kararların görüşülmesi,
  3. Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun 5/2015 sayılı kararının görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:33/2015 Gündemin 9.maddesi “Beyaz Yasemin Projesi”nin 1. Gündem maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

  Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

 

 

 

 

 

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:34/2015 Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi tarafından hazırlanan Beyaz Yasemin projesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi adına tescil edilmesine ve tescil işlemlerini tamamlaması için Halk Sağlığı personeli Sibel Tacay’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:35/2015 Belediye Başkanı Lefkoşa Türk Belediyesi ve Belediye Emekçileri Sendikası arasında yeni Toplu İş Sözleşmesi aktedilmesi kapsamında tarafların yapacakları çalışmalar için imzalanacak protokol hakkında Belediye Meclisini bilgilendirmiştir.

 

 

M.K. NO.:36/2015 Belediye Başkanının Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra işe giren Belediye çalışanlarına her ay brüt maaşlarının %45’i kadar ek ödenek ödenmesi için Belediye Emekçileri Sendikası ile aşağıda protokolu yapması için yetkilendirilmesine oybirliği ile;Ahmet Bağzıbağlı’nın Şerhi: Kararın yasal çerçeveye uygun olması kaydıyla evet oyu verilmiştir.PROTOKOL1- TARAFLAR

İşbu Protokol bir taraftan Lefkoşa Türk Belediyesi (bundan böyle LTB diye anılacaktır) adına Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile diğer taraftan Belediye Emekcileri Sendikası adına (bundan böyle BES olarak anılacaktır) Sendika Başkanı Ulus Arpalıklı arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır.

2- AMAÇ

İşbu protokol, LTB bünyesinde çalışan ve 1/01/2011 tarihinden sonra işe giren personeli kapsamaktadır.

3-   YÜKÜMLÜLÜKLER:

LTB’de çalışan ve 1/01/2011 tarihinden sonra işe giren personel ek ödeneklerden aşağıdaki şekilde yararlandırılır;

LTB, bu protokol kapsamındaki personeline her ay brüt maaşlarının % 45’i kadar ek ödenek öder. İşbu ödeme, o günkü asgari ücretin % 50’sini aşamaz.

4- YÜRÜRLÜK

Bu protokol 1/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer ve yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar yürürlükte kalır. Yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı takdirde, işbu protokol aynen Toplu İş Sözleşmesine dahil edilir.

 

İşbu protokol iki suret olarak düzenlendi ve taraflar arasında kabul edilerek …./…./2015 tarihinde imzalanmıştır.

 

Mehmet Harmancı                                                                             Ulus Arpalıklı

Lefkoşa Türk Belediyesi                                                            Belediye Emekçileri Sendikası

Başkan                                                                                         Başkan

……………………………………..                                                    …………………………………

 

 

Tarih:……./…../2015

 

Şahit:

1.Akın Aktunç( LTB As Başkanı)…………………………

2.Mustafa Yalınkaya( BES Genel Sekreteri)………………………………

 

 

 

 

 

 

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

Ahmet Bağzıbağlı ve Osman Yücelen toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

M.K. NO.:37/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;Mine Atlı’nın Şerhi: KİK No.:55/2015 sayılı karar ile alakalı: Söz konusu şahsın, bahse konu büfeyi bir 3.şahsa 6.000TL karşılığında kiraladığı Belediye Meclisi toplantısında ihbar edilmiştir. İş bu durumun Hukuk Şubesi tarafından araştırılması ve ihbar doğruluğu neticesinde onaylanan sözleşmenin tespiti ile ilgili şerh düşerim.49/2015: Çevre örgütlerinden gelen eleştirileri önlemek için; İlaçlama ihalesi ile ilgili 17 Şubat tarihinde saat 12:00’te Kira İhale Komisyon üyelerinin, tüm çevre örgütleri ve ilaçlama firmaları ile Belediye Binası 4. katında kayıt altına alınabilecek şekilde toplantı yapmasına oy birliği ile;

50/2015: Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Hamitköy Kavşağında bulanan Sait Yalızat’a ait büfenin; T.İ.K.K. No:69/2014 çerçevesince kira bedelinin 600 TL.- (altı yüz Türk Lirası.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 300 TL.- (üç yüz Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

51/2015: Mehmet Akif Caddesi Kumsal Parkı Girişinde bulunan Şahin Özcan’a ait büfenin; T.İ.K.K. No:16/2015 çerçevesince kira bedelinin 700 TL.- (yedi yüz Türk Lirası.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 350 TL.- (üç yüz elli Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

52/2015: Göçmenköy Fıskiyeli Parkında bulunan Sedat Avcan’a ait büfenin; T.İ.K.K. No:04/2015 çerçevesince kira bedelinin 900 TL.- (dokuz yüz Türk Lirası.)olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 450 TL.- (dört yüz elli Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

53/2015: Sayıştaylık Yolu Sokakta bulunan İbrahim Sökmen’e ait büfenin; T.İ.K.K. No:05/2015 çerçevesince kira bedelinin 500 TL.- (beş yüz Türk Lirası.)olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 175 TL.- (yüz yetmiş beş Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K.No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına kabul etmemesi halinde tahliye davasının açılmasına oy birliği ile

54/2015: II. Selim Caddesinde bulunan Mehmet Ulun’a ait büfenin; T.İ.K.K. No:06/2015 çerçevesince kira bedelinin 600 TL.- (altı yüz Türk Lirası.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 300 TL.- (üç yüz Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

55/2015: Bedreddin Demirel Caddesinde bulunan Mehmet Subaşı’na ait büfenin; T.İ.K.K. No:14/2015 çerçevesince kira bedelinin 1.500 TL.- (binbeşyüz Türk Liras.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 750 TL.- (yedi yüz elli Türk Lira.)olacak şekilde K.İ.K.K.No:31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

56/2015: Gzt. Kemal Aşık Cad. bulunan Caner Topal’a ait büfenin; T.İ.K.K.No:02/2015 çerçevesince kira bedelinin 700 TL.- (yedi yüz Türk Liras.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 350 TL.-(üç yüz elli Türk Liras.) olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

57/2015: Kurtuluş Meydanı No:8B’de bulunan ve 237/2014 K.İ.K karar doğrultusunda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneğine kiralanan dernek lokal binasının kullanımı için Hasan Murat Aksu’ya feragatname vererek, K.İ.K.No: 18/2015 kararı uygulanmasına ve   Belediyeye olan tüm borçlarını ödemesi koşulu ile; kira bedelinin 600 TL.- (altı yüz Türk Liras.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 300 TL.- (üç yüz Türk Liras.) olacak şekilde K.İ.K.K.No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

58/2015: Belediye Pazarında bulunan Cemil Bağcıoğulları (Dükkan No:55),’deki kiracının ihbar aldıktan sonra itirazları değerlendirilmiş olup, kendilerine 1 ay izleme süresi tanınmasına ve bu süre içerisinde dükkanlarını düzenli açıp açmadıklarını kontrol edilip, bir ay sonra ilgili şubenin raporu doğrultusunda yeniden değerlendirme   yapılmasına oy birliği ile

59/2015: Belediye Pazarında Süleyman Yücelen’in kirasında bulunan 3 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Mustafa Yücelen adına yapılmasına kira bedelinin 900 TL (Dokuz Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 450TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası ) olacak şekilde K.İ.K.K No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

60/2015: Mezarlık Mozaikcileri’nde bulunan ve Akyürek Doğal Mermer Sanayi Ltd.’nin kullanımında olan Mozaikcinin 2015 yılı kira bedelinin; 2000TL (İki Bin Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 1000 TL (Bin Türk Lirası) olacak şekilde K.İ.K.K No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

61/2015: JP 927 BMW marka Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait makam aracının belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda iş araçları ile takası ve/veya satışının yapılması için Araç Bakım Onarım Şube sorumlusu Tahir Hoca’nın 26 Şubat 2015 tarihine kadar araştırma yapıp komisyon üyelerine sunmasına; 03 Mart 2015 tarih saat 14.00’e kadar kapalı zarf usulü ile elden teklif alınmasına oy birliği ile

62/2015: Araç Bakım Onarım şubesinin tespit etmiş olduğu aşağıda listede görülen çeşitli ebatlardaki 100 adet salon araç, kamyon ve kamyonet akülerinin, piyasa araştırması ve gerekli çalışmaların Tahir Hoca tarafından   yapıldıktan sonra, satış işleminin yapılması için Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile;

Hurda olarak satılması uygun salon araç, kamyon ve kamyonet akü listesi

Sıra No Akü cinsi Miktar (adet)
1. 36 AH 1
2. 42 AH 1
3. 60 AH 8
4. 62AH 1
5. 65 AH 2
6. 66 AH 4
7. 68 AH 10
8. 70 AH 7
9. 72 AH 3
10. 75 AH 7
11. 85 AH 1
12. 88 AH 1
13. 90 AH 8
14. 91 AH 2
15. 105 AH 11
16. 100 AH 1
17. 115 AH 6
18. 135 AH 3
19. 145 AH 2
20. 150 AH 2
21. 155 AH 17
22. 180 AH 2

TOPLAM : 100

63/2015: 13 Ocak 2015 tarih 13/2015 K.İ.K. Kararı ve 21 Ocak 2015 tarih 13/2015 M.K. ile onaylanan tabloda belirtildiği üzere, Belediye Pazarında 64 nolu Mustafa Mağusalı’ya ait dükkanın kira bedeli 225 TL. (iki yüz yirmi beş TL.) 66 nolu Ahmet

Mağusalı’ya ait dükkanın kira bedeli 262,50 TL (iki yüz altmış iki lira elli kuruş) dir

Belediye pazarı restorasyonu sırasında Ahmet Mağusalı’nın talebi üzerine 64 ve 66 nolu dükkanlar 40m2 tek dükkan olarak yapılmış olup yukarıda belirtilen kira bedellerinin iptaline; 2015 yılı kira bedelinin 700 TL (yedi yüz TL.) olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi içierisinde düzenli olarak kirasını ödemesi halinde kirasının 350TL. (üçyüz elli TL.) olarak,   64 – 66   dükkan numaraları ile tek sözleşme olacak şekilde K.İ.K.K No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

64/2015: 26 Aralık 2014 tarih 253/2014 K.İ.K. kararı ve 21 Ocak 2015 tarih 13/2015 M.K.kararı ile Saffet Anibal’ın kirasında bulunan dükkanın 2015 yılı sözleşmede belirtilen 15 günlük lutuf süresinin, sadece Şubat ayı için 20 gün olarak uygulanmasına   oy birliği ile

 

M.K. NO.:38/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;33/2015: MK 153/2013 ile uygulamaya giren Yapı Denetim sürecinin işleyişini tanımlayacak rapor komite tarafından hazırlanmış ve uygulama sürecinin tanımlanması için Belediyenin internet sayfasına konulmasına karar verilmiştir35/2015: Mehmet Akif Caddesi – Şht Plt Yzb. Gültekin Şengör Kavşağı karşısında Kamu mülkü olan ve halen otopark olarak kullanılan alanın otopark, bisiklet yolu ve yaya yolu olarak yeniden projelendirilip komisyona sunulmasına karar verilmiştir36/2015: İMMO’nun fesih anlaşmasındaki taleplerinin Tüzük ve Hukuk Komitesinde görüşülmek üzere   havale edilmesine karar verilmiştir.37/2015: Caner Büfenin İşletmecisi Caner Topal ile görüşülmüştür. TİKTK 2/2015 ile daha önce alınan kararın şu şekilde tadıl edilmesine karar verilmiştir.

a)       Parselin köşebaşı konumu dolayısı ile trafik yönünden tehlikeli bu noktada olduğundan, parsel etrafındaki metal korkulukların kaldırılması,ancak korkuluk duvarının mevcut şeklindeki yüksekliğiyle bırakılması

b)       Önündeki çadırın kaldırılması işleminin mayıs 2015 sonuna kadar yapılarak, Park ve Bahçeler Şubesinin belirleyeceği Şemsiye tipolojisiyle değiştirilmesine karar verilmiştir

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

38/2015: Başbakanlık ışıkları civarında Erdal Usta Pide Salonu işletmecileri ile görüşülmüştür. TİKTK 14/205 ile daha önce alınan kararın şu şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

a)Restorant önündeki gölgeliğin mayıs sonuna kadar kaldırılmasına ve şemsiye konması halinde Park Bahçeler Şubesinin belirleyeceği   şemsiye tipolojisinin kullanılmasına karar verilmiştir

39/2015: Raif Denktaş Caddesi-Bülent Ecevit Anıtı arkasında bulunan büfenin işletmecisi Sedat Avcan ile görüşülmüştür. İlgili büfe işletmecisi bu alanda belediye   tarafından temizlik ve gerekli güvenlik ortamının olmadığı, bu nedenle etraftaki çitleri yapmak zorunda olduğunu tarafımıza bildirilmiştir. Komite bu alanla ilgili olarak, Belediyenin üzerine düşen temizlik ve güvenlik faaliyetlerini tetkik edip Mayıs sonunda ilgili büfe işletmecisi ile, yapının kaldırılmasına yönelik olarak tekrardan görüşme kararı almıştır

40/2015: TİKTK 37/2015, TİKTK 38/2015, TİKTK 39/2015 sayılı kararlara istinaden yapılacak sözleşmelerde kararlarda belirtilen kıstasların göz önünde tutularak ilgili büfelere verilecek işletme izinlerinin yasal mevzuat değerlendirildikten sonra, uygun olması halinde, 31 Mayıs 2015 tarihine kadar yeni işletme izinlerinin ve/veya çalışma iznin yenilenmesine karar verilmiştir.

41/2015: Aşağıdaki sokak isimlerinin verilmesine Komite tarafından karar verilmiştir.

a)Derin Sokağın kuzeyindeki birinci sokağa Mustafa Diker Sokak ismi verilmesi

b)Mustafa Diker Sokak ve Toprak Sokak arasındaki sokağa 8 Mart Sokak ismi verilmesine karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:39/2015 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararının onayına oybirliği ile;5/2015: “Çiçek Çomunoğlu davasının, davacıdan gelen talep doğrultusunda uzlaşılması için mecliste görüşülmesine karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:40/2015 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun 5/2015 sayılı kararı doğrultusunda Sayın Başkana karşı taraf ile pazarlık yapma yetkisi verilmesine ve davayı sonuçlandırmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:41/2015 Sağlık ve Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan 6/2015 sayılı kararının onayına oybirliği ile;6/2015: 2015 yılı, Vektör ve Haşare mücadelesinde, kullanılmak üzere: L.T.B. tarafından çıkılan ilaç alımı ihalesi içerisinde, Biyolojik insektisitler dışında, ihtiyaç olunması halinde: kullanılacak olan kimyasal içerikli insektisitlerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, popülasyon ölçümleri sonucunda öncelikli olarak kaynakların yok edilmesi ve gerektiği hallerde ULV yönteminin kullanılmasına oy birliği ile; Karar alınmıştır.

 

M.K. NO.:42/2015 Mülteci Hakları Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;1/2015: Mülteci Hakları Derneğinin Lefkoşa Türk Belediyesinden talep etmiş olduğu     haftada 3 gün 2 saat dil eğitimi vermek üzere oda tahsis edilmesi kararı oy birliği ile karar verilmiştir2/2015: Öncelikle toplantıya katılan Mülteci Hakları Derneği adına Faika Paşa’ya söz     verildi ve Mültecilerin durumu ile ilgili bilgi vermesi istendi.Faika Paşa Mültecilerin son durumu hakkında bilgi verdi. Şu anda soğuklar için tedbir aldıklarını söyledi.Taleplerinin özellikle gündemin ikinci maddesi çerçevesinde Mültecilerin geri gönderilmesinin önlenebilineceğini özellikle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının değiştirilmesi için öneri hazırladıklarını ve bu önerilerin yasallaşması ve kabulü için hatta Lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bunun birlikte yapılması halinde başarılacağı kararı verilmiştir3/2015: Mülteci Hakları Derneği Üyesi Faika Paşa tarafından Komisyona getirilen ve üyelere dağıtılan Yabancılar ve Muhaceret değişiklik yasa önerisinin bir sonraki toplantıya görüş ve önerilerini getirmek üzere, Komisyon üyeleri tarafından incelenmesine karar verilmiştir

5/2015: Mülteci Hakları Komisyonu çalışmalarını Mülteci Hakları Derneği ile birlikte yürütmüş olup, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisinin KKTC Meclisinden geçmesi için, Lefkoşa Türk Belediyesinin yapacağı desteğin önemli katkı sağlayacağından, Tüzük Hukuk Komisyonu ile yaptığı toplantı neticesi; Meclis onayına sunulmasına oy birliği ile

 

 

M.K. NO.:43/2015 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararının onayına oybirliği ile;1/2015: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesinin yapacağı aşağıda belirtilen programın Meclise sunulmasına oy birliği ile;Program:1-      05 Mart 2015 Perşembe saat 11:00;Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun, 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesinin Yapacağı programın halka duyurulması.

2-      “Kadın-Emek-Özgürlük” ifadelerinin yazılı olduğu stikerlerin Belediye çalışanlarına ve belediye veznesine gelen halka dağıtılmasına.

20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

3-      08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan bildirinin zabıtalar tarafından halka dağıtılması.

4-      Cinsel Taciz ve Mobbing’i önlemek için davranış ilkelerinin sunum şeklinde Belediye çalışanlarına aktarılması.

M.K. NO.:44/2015 Belediyeler Yasasında öngörüldüğü gibi aydınlatma harçlarının yeniden Belediyemiz tarafından toplanmasını temin etmek için buna engel teşkil eden Bakanlar Kurulu, KIBTEK ve vesair sorumlulara Belediyemizin dava açmasına, Belediye Hukukcularımıza ek olarak Boysan Boyra ve Sonuç Koyuncunun Avukat olarak tayin edilmesine oyçokluğu ile;Onur Olguner ve Hüseyin Kıral’ın Şerhi: Elektrik kurumunun aydınlatma ücretini bakanlar kurulu kararıyla üstlenmesinin hükmünü yitirmesi durumunda açılacak bir davada LTB taraf olmayacaktır. Eğer gayri yasal bir şekilde elektrik kurumu Lefkoşa’lıya ücretlendirme yapıyor ise bu konuda atılacak hukuk yolundaki taraf LTB değildir. Bu noktada Lefkoşa Türk Belediyesi bu bakanlar kurulu kararının düştüğünü ve bu ödemeyi kendisinin alması gerektiğini yazılı olarak vermesi daha doğru olacaktır. Lefkoşa Türk Belediyesi bu davada taraf olmadığından davanın sonuçlanmayacağını düşünüyoruz ve bu sebeple hayır dedik.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)    Bülent Çıraklı(Üye)
Çelen Çağansoy(Üye)   Fatma Miralay(Üye)
Hüseyin Kıral(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Osman Yücelen(Üye)
Özmen Birinci(Üye)     Sonuç Koyuncu(Üye) 
Tolga Ahmet Raşit(Üye)     Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag