fbpx
08 Mart 2021
9 November 2021
31 Mayıs 2021
9 November 2021

20 Nisan 2021

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 20 NİSAN 2021

20 NİSAN 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Bengü Topaloğlu (Üye)
4. Çilem Tüfekçi (Üye)
5. Gülay Kaşer (Üye)
6. Levent Çıraklı (Üye)
7. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
8. Murat Kanatlı (Üye)
9. Önder Ecesoy (Üye)
10. Öykü Akcan (Üye)
11. Özmen Birinci (Üye)
12. Safiye Özaltıner (Üye)
13. Salih Çeliker (Üye)
14. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
15. Vedat Tezcan (Üye)

 

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Alev Denizgil (Üye) (İzinli)
3. Ayşe İpçiler (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Eliz Soyer (Üye) (İzinli)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye) (İzinli)
8. Mehmet Manavoğlu (Üye) (İzinli)
9. Oktay Çocuk (Üye) (İzinli)
10. Umut Öksüz (Üye) (İzinli)

 

 

Toplantı Sekreteri: Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

02/2021

Meclis Üyeleri Faiz Camgöz ve Hüseyin Kavaz’ın istifa etmeleri nedeniyle, yerlerine gelen  Bengü Topaloğlu’nun 1- Her Yaş İçin Spor Komisyonu 2- Haspolat-Hamitköy Komisyonu ve Vedat Tezcan’ın 1- Atık Yönetimi Komisyonu 2- Tüzük ve Hukuk Komisyonlararına katılmalarına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

03/2021

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 01/2021 sayılı kararının onayına oy birliği ile;

01/2021: Kanalizasyon Şubesi’nin Jet ve Vidanjör Hizmetleri ile ilgili maliyet hesaplaması ve günümüz koşullarına göre önerisini sunduğu 27 Ocak 2021 tarih ve 606 arşiv sayılı raporu Komisyon üyeleri tarafından incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Buna göre;

Vidanjör Çekim Hizmetinin Ücreti : 220 TL (KDV dahil)

Jet Aracı Hizmeti : 300 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Abone Ücretleri de Şubenin önerisi doğrultusunda uygun bulunmuştur.

Yeni Abone ücretlerinin yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

04/2021

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 01/2021, 02/2021, 03/2021 ve 04/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

01/2021: Yarışma tek kategoride yapılacaktır. Bu kategori “Lefkoşa’nın Ruhu” olacaktır.

02/2021: Yarışmanın adı “Kadrajda Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması” olacaktır.

03/2021: Yarışma ile ilgili ilk başvuru tarihi 19 Nisan 2021 ve son başvuru tarihi 23 Ağustos 2021 olacaktır.

04/2021: Komisyon tarfaından, ek’te sunulan “Kadrajda Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi” oy birliği ile onaylamıştır.

Gülay Kaşer, şartnamede bulunan “ödüller” başlığındaki miktarların birincilik için 3.000TL., ikincilik için 2.000TL. ve üçüncülük için 1.000TL. olması gerektiği yönünde şerh koymuştur.

 

M.K. NO.:

05/2021

Yol ve Trafik Komisyonunun 01/2021, 02/2021 ve 03/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

01/2021: Raif Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Osman Örek Meslek Lisesi’nin talebi üzerine bölgede; Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından yapılan inceleme neticesinde bölgenin durak montajına uygun olmasına yönelik verilen bilgi neticesinde, durak talebi oy birliği ile onaylanmıştır.

02/2021: Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Levent Koleji önünde bulunan yaya geçidinde kullanılacak “Butonlu Yaya Geçit Sinyalizasyon” talebi, bölgede Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarfından yapılan sayım neticesinde gerekli olduğu bilgisi Yol ve Trafik Komisyonuna bilgi aktarılması neticesinde “Butonlu Yaya Geçit Sinyalizasyon” talebi oy birliği ile onaylanmıştır.

03/2021: Mehmet Akif Caddesi “Kemerli Çarşı Girişi Meydan çalışması ve Yol düzenleme çalışması” Yol ve Trafik Komisyonu tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.

 

M.K. NO.:

06/2021

Tüzük ve Hukuk Komisyonunun 01/2021, 02/2021, 03/2021 ve 04/2021 sayılı kararların onayına oy çokluğu ile;

Salih Çeliker red oyu vermiştir. 04/2021 sayılı karara ilgili meslek örgütlerine üyelik belgelerinin istenmeden izin vermemiz gerektiği düşüncesinde olduğu şerhini koymuştur.

01/2021: Maliye Şubesi tarafından değiştirilmesi önerilen LTB Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğü aşağıdaki gibidir. Şöyle ki;

“Esas Tüzük, 3’üncü maddesinin üçüncü satırında yer alan “132TL” ibaresi kaldırılmak ve yerine “150 TL” ibaresi konmak suretiyle değiştirilmesi” şeklinde olup, yapılan değişiklik Komisyon tarafından uygun bulunmuştur. Mezkur değişiklik önerisinin onaylanması maksadıyla, Belediye Meclisine havale edilmesine oybirliği ile tavsiye edilmiştir.

02/2021: Maliye Şubesi tarafından değiştirilmesi önerilen LTB Temizlik Resmi (Değişiklik) Tüzüğü aşağıdaki gibidir. Şöyle ki;

“Esas Tüzük, 6’ıncı maddesinin 3. paragrafı kaldırılmak ve yerine yeni 3. paragraf konmak suretiyle değiştirilir”

“Her dükkan için; 200TL”

“Esas Tüzük, 6’ıncı maddesi 7. paragrafı kaldırılmak ve yerine yeni 7. paragraf konmak suretiyle değiştirilir”

“Kahvehane, fırın, lokanta, bar, pastahane veya berber dükkanı olarak kullanılan yer için; 200TL”

Maliye Şubesi tarafından yapılan değişiklik önerileri, Komisyon tarafından uygun bulunmuş olup, mezkur değişiklik önerilerinin onaylanabilmesi maksadıyla; Belediye Meclisine havale edilmesine oy birliği ile tavsiye edilmiştir.

03/2021: Komisyon, Kanalizasyon Şubesi tarafından, Belediyeler Yasasının 99(2) maddesi altında çıkarılmış olan LTB Kanalizasyon Tüzüğünün, 10’uncu ve 12’nci maddelerinin değiştirilmesini önermiştir.

Yapılan değişiklik önerileri ek’te olup, Komisyon tarfından uygun bulunmuştur. Mezkur değişiklik önerilerinin onaylanabilmesi maksadıyla; Belediye Meclisine havale edilmesine oy birliği ile tavsiye edilmiştir.

04/2021: Komisyon, Halk Sağlığı Şubesi tarafından, Belediyeler Yasasının 82’nci maddesi altında çıkarılmış olan Açılması İzne Bağlı Olan İşyerlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen Tüzüğün 4, 5(14), 8(3), 13(2), 21’inci ve işbu Esas Tüzüğün “İşyeri İzin Müraccat Formu”nun değiştirilmesini önermiştir.

Yapılan değişiklik önerileri ek’te olup, Komisyon tarfından uygun bulunmuştur. Mezkur değişiklik önerilerinin onaylanabilmesi maksadıyla Belediye Meclisine havale edilmesine oy birliği ile tavsiye edilmiştir.

 

M.K. NO.:

07/2021

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 01/2021 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

Salih Çeliker red oyu vermiştir. Şehir Müzesi olarak değerlendirilmesi şerhini düştü.

 

01/2021: Bandabulya yanı, eski toptancılar halinin Avrupa Birliği antlaşmasının sona ermesinden dolayı, iptal edilen proje yerine, mevcut tiyatro kullanımı korunarak alınan eğitim, turizm ve kültürel faaliyet amaçlı kiralanması ile ilgili ihaleye çıkılması hakkında Sn. Başkan komisyon üyelerine bilgi vermiş olup, yapılan ön ihale hazırlık çalışmasının komisyon üyelerine iletilmesine ve bir sonraki toplantı çalışmaları değerlendirilmesine oy birliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:

08/2021

Ahmet Tansuğ’un kapatmış olduğu eczane içerisindeki Belediyeye hibe etmiş olduğu mefruşat Arbahmet Şirket Binasına teslim alımına oy birliği ile;

 

Bilgilendirme Sayın Başkan, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin Belediyeye ihtiyaçlı insanlara dağıtılmak üzere, hazırlamış olduğu yardım paketlerinin teslim alınması hakkında meclisi bilgilendirmiştir.

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021 ve 14/2021 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve kararlar üyelere verilmiştir.

01/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan İki Adet Belediye Evi Kiralama İhalesi için teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline ve tekrardan ihaleye çıkılabilmesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

02/2021: 2020 yılından itibaren yaşanan pandemi süreci sebebiyle kiracılarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak; Banka Şubeleri, Banka ATM’leri ve Belça Market dışındaki tüm kiracılardan 2021 yılı Ocak ayı kirasının alınmamasına oybirliği ile;

03/2021: İhale Değerlendirme Komisyonu, 29 Aralık 2020 tarih ve 51/2020 sayılı kararı tekrardan değerlendirmiş ve pandemi sebebiyle oluşan mevcut ekonomik koşulları da dikkate alarak daha önce boşaltılması yönünde karar alınan Mezarlık içindeki No: 21 için Seçkiner Kahveci ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 5,200.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,600.00 TL olacak şekilde 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 12 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

04/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2021 Yılı Hamaböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alım İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir

1-       Cyprus Pest Control Ltd.…………………………689,000.00 TL + KDV

2-       Tamçağ Trading Ltd.…………………….……….695,250.00 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Halk Sağlığı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

05/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Açık Pazar Restoran-Cafe İşletmesi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Erol Genç…………………………………………..720 STG

İhalenin aylık 720 STG karşılığında Erol Genç’e verilmesine oybirliği ile;

06/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan İki Adet Belediye Evi Satış İhalesi için teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline ve tekrardan ihaleye çıkılabilmesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

07/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2021 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alım İhalesi , Halk Sağlığı Şubesi tarafından 23 Şubat 2021 tarih ve 821 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 689,000.00 TL + KDV Cyprus Pest Control Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 03-05-01-04  Müteahitlik Hizmetleri Bütçe Kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

08/2021: Belediye Pazarı No: 48 kiracısı Osman Uygar’ın 22 Ocak 2021 tarih ve 359 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Osman Uygar’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödemesi ve kira sözleşmesinin 6. maddesi’nde belirtilen aylık esas kira miktarının 10 katını (8800 TL) Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Serdar Dilekçi ile sözleşme yapılmasına, esas kira bedelinin dükkan için de 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Mart 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 10 aylık olarak hazırlanmasına ve kararın Serdar Dilekçi’nin sözleşme imzaladıktan sonra dükkan için depozito miktarı olan 1200 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

09/2021: 2020 yılından itibaren yaşanan pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle kiracılarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak; Banka Şubeleri, Banka ATM’leri ve Belça Market dışındaki tüm kiracılardan 2021 yılı Şubat ayı kirasının alınmamasına oybirliği ile;

10/2021: Mezbaha işletmecisi ve Mezbaha arazisi yakınındaki arazinin kiracısı Kıb-Et Ltd’nin yetkililerinin Covid-19 olması sebebiyle Mart ayı kirasını yatıramamışlar ve sözleşme gereği kira çiftelenmiştir. Durumu değerlendiren Komisyonumuz, Mart ayı kirasının normal kira ve faiz şeklinde alınmasına oybirliği ile;

11/2021: Açık Pazar’daki restoran-cafe işletmecisi Erol Genç’in 19 Mart 2021 tarih ve 884 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve Açık Pazar’ın inşaatının devam etmesi ve kiracının restoran-cafe’yi teslim alamaması sebebiyle kiranın Erol Genç’in söz konusu yeri teslim aldıktan bir ay sonra başlamasına oybirliği ile;

12/2021: Açık Hava Reklam Alanları Kiralanmsı İhalesi kazananlarından olan Wideline Reklam Hiz. Ltd. 10 Mart 2021 tarih ve 751 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve Hukuk Şubesi’nden gelen görüş doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile;

13/2021: Büfe kiracılarımızdan Mehmet Ali Bebek’in 18 Mart 2021 tarih ve 872 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, kiracının ağır sağlık sorunları sebebiyle mart ayı kirasını yatıramamış olması göz önünde bulundurularak kiranın 15 günlük lütuf süresi içerisindeki bedel üzerinden ödenmesine oybirliği ile;

 

 

  14/2021: Otobüs Terminali Dükkan No: 5-10-11 kiracısı Mehmet Aldemir’in 22 Mart 2021 tarih ve 910 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve kiracının Covid-19 virusü temaslısı olması sebebiyle Nisan ayı kirasından muaf tutulmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

Bengü Topaloğlu

 (Üye)

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

   

Gülay Kaşer

(Üye)

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Vedat Tezcan

(Üye)

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag