fbpx
BRT Günün Özeti – Mehmet Harmancı
3 Şubat 2015
20 Şubat 2015
20 Şubat 2015

5 Şubat 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.6.7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet AkbilAhmet BağzıbağlıAlev DenizgilBülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Hüseyin Kıral

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Özmen Birinci

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan) (Üye)(Üye)(Üye) (Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Fatma Miralay (Üye) – İzinli
2. Mehmet Kermeoğlu (Üye) – İzinli
3. Meryem Ekinci (Üye) – İzinli
4. Osman Yücelen (Üye)
5. Rauf Denktaş (Üye)

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

  Gündemin 1.maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

M.K. NO.:18/2015 Sayın Başkanın önerisiyle Kira ve İhale Komisyonunun 40/2015, 41/2015, 42/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015, 46/2015, 47/2015 ve 48/2015 sayılı kararların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:19/2015 Sayın Başkanın önerisiyle Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 31/2015 ve 32/2015 sayılı kararlarının gündeme eklenmesine oyçokluğu ile;

 

M.K. NO.:20/2015 Belediye Meclisinin 223/2014 sayılı kararı ile onaylanan KİK No 192/2014 sayılı kararı İveco Marka engelli aracının hibe olarak devralması konusunun gündeme alınmasına oybirliği ile;

 

 

 

 

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:21/2015 Murat Kanatlı ve Sonuç Koyuncu’nun Toplu İş Sözleşmesi Komisyonundan çekilme konusunun gündeme alınmasına oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:22/2015 Belediye Meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda Tüzük değişikliklerinin Tüzük ve Hukuk Komisyonunda öncelikli gündemlerinde görüşülmesine “özelikle işyerlerinin çalışma koşullarını düzenleyen Tüzükler” oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:23/2015 Sağlık ve Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan 1/2015, 3/2015, 4/2015 ve 5/2015 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile; 2/2015 sayılı kararın gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;1/2015: Köpek ruhsat harçlarının artırılması yönünde araştırma yapılması; ve yapılacak olan artışın, bir miktarının barınak maksatları için kullanılmasına olanak yaratacak şekilde bütçelendirilmesi;Çelen Çağınsoy’un red oyuna karşılık oy çokluğu ile2/2015: Yapılması tasarlanan hayvan barınağında, bakıma alınan hayvanların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi halinde, sahiplenen vatandaşın ödemesi gereken ruhsat harcının 1.-TL olarak belirlenmesi için tüzükte gerekli düzenlemenin yapılmasına oy birliği ile;3/2015: Yapılması tasarlanan hayvan barınağında; sürekli bir veteriner kontrolünün yapılabilmesine olanak yaratmak için, Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri ve Sivil Toplum Örgütlerinin girişimleri ile gönüllülük esasına bağlı olarak dönüşümlü veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına oy birliği ile4/2015: 2015 yılı vektör ve haşere mücadelesinde kullanılacak ilaçların ihale edilebilmesi için, Belediye Meclisinin Kira İhale Komisyonunu yeniden yetkilendirmesine; ayrıca kullanım konusunda ise Sivil Toplum Örgütlerinin görüşlerini almak üzere bir sonraki Komite Toplantısına davet edilmesine oy birliği ile;5/2015: Surlariçi-Hamitköy ve Haspolatta sağlık ocağı maksatlı kullanıma olanak yaratacak şekilde bir binanın araştırılmasına ve bu amaçla İşletmeler Şubesinin çalışma yapmasına oy birliği ile

 

 

 

M.K. NO.:24/2015 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;1/2015: “Çiçek Çomunoğlu’nun Belediye binası arkasındaki inşaatın durumu ile ilgili olarak herhangibir öneride bulunulmaması ve duruşma yapılarak ihtilafın mahkemede çözülmesine karar verilmiştir2/2015: Remon namı diğer Widle Reklam Hizmetleri Ltd. Sn. Başkan ziyaretinde, Lefkoşa Türk Belediyesi ile sözleşmesinin geriye kalan yılları ile ilgili önerisi olduğundan bahsetmiştir.İlgili teklifin yazılı ve resmi olarak LTB’ye verilmesi halinde konunun Tüzük ve Hukuk Komitesinde görüşülmesine ve bu amaca yönelik olarak bunun Gizem Bahri tarafından kendilerine bildirilmesine karar verilmiştir4/2015: Komite, 20 Kasım 2013 ve 156/2013 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda almış olduğu kararın yeniden değerlendirilmesi konusunda tavsiye kararı alınmıştı. Dava açılma veya davanın herhangi bir sürecinde gerekli pul, harç ve vergi gibi masrafların müracaatçı avukat tarafından karşılanmasına ayrıca müracaatçı avukatlarla performans sözleşmesi imzalanmasına yönelik tavsiye kararı alınmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:25/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oyçokluğu ile; Ahmet Bağzıbağlı 43/2015 sayılı karar red oyu vermiştir.28/2015: Hatice Tahsin Erönen Sokak ‘da Belediye’ye ait yeşil alanda bulunan Baxi Büfe’nin çalıştırıcısı Ahmet Bahriyeli’nin bugüne kadar yapmış olduğu harcamaların mali raporunun Projeler ve İşletmeler Şubesi tarafından hazırlanıp komisyona sunulmasına oy birliği ile29/2015: “LTB Kent Bilgi Sistemleri Otomasyon Projesi 2014 Yılı Bakım, Yeni Versiyona Geçiş ve Yeni İsteklerinin Yapılması Sözleşmesi” sürenin sözleşme bitim tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılmasına oy birliği ile30/2015: Bina Araç Ekipman ve Ferdi Kaza Sigorta İhalesine en ucuz teklif veren Commercial Insurance firma yetkilileri ile görüşülüp fiyat düşürülmek suretiyle karar verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.(Bu karar alınırken K.İ.K başkan yardımcısı Sn. Tolga A. Raşit toplantıda bulunmamıştır.)  

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

31/2015: Kira sözleşmelerinin başlangıç tarihi meclis onayının yapıldığı tarihten sonraki ilk ayın (Bir) 01’inde başlamak suretiyle yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde olmasına, oy birliği ile

32/2015: Belediye Pazarı 60 No’lu dükkanın Midaç İthalat – İhracat Şti. Ltd. adına 13 Ocak 2015 tarihinde alınan   K.İ.K.K No 13/2015 ile 21 Ocak 2015 tarihinde onaylanan M.K 13/2015 alınan karar çerçevesince yapacağı iş türünün yazılı bildirmek suretiyle kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

33/2015: Belediye Pazarı 63 No’lu dükkanın, Deniz ürünleri satış yeri olarak H. Önder Ecesoy adına   kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 300 TL olacak şekilde sözleşmesinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar   olmasına oybirliği ile

34/2015: Belediye Pazarı 91 No’lu dükkanın Teknoloji Market olarak Selçuk Yıldırım adına kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 300 TL olacak şekilde sözleşmesinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar olamasına oybirliği ile

35/2015: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Işık Odası tadilat projesi için elden teklif alınmış olup Sıtkıoğluları Construction Ltd.           13.580 TL (KDV Hariç)

Tezcan İnşaat Ltd.                               13.400 TL (KDV Hariç)

Tavukçuoğlu Metal                           10.400 TL (KDV Hariç) teklif vermiştir. En düşük teklif veren Tavukçuoğlu Ltd.’e 10.400 TL+KDV’ye Bütçenin Bakanlar Kurulundan onaylanmasından sonra, 06-05-07-04 Sosyal Tesisler Bütçe kaleminden ödenmek üzere oy birliği ile

36/2015: Bina Araç Ekipman ve Ferdi Kaza Sigorta İhalesine en ucuz teklif veren Commercial Insurance firma yetkilileri ile ihaleyi aldıktan sonra ihale teklifindeki bedel üzerinden iyileştirme yapılması için görüşülmüş; toplam İhale bedeli 150,011.95 TL’den   146.500TL’ye indirilmiş olup, idari şartnamenin 5.6 maddesinde düzenlenen tazminat 5000TL’den 5400TL’ye, 5.7 maddesindeki günlük tedavi masrafı ise 25TL’den 27TL’ye yükseltilmesine oy birliği ile ;

(Bu karar alınırken K.İ.K başkan yardımcısı Sn. Tolga A. Raşit toplantıda bulunmamıştır.)

37/2015: 20 Ocak 2015 tarihinde M/K 16/2015 : Belediyenin sokakta temsilcisi olan sahada görev yapan işçilere 150 adet (alt-üst) kurumsal elbise dikilmesi için elden teklif almak üzere Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile ;

Yukarıdaki karar doğrultusunda 3 Firmadan elden alınan teklifler aşağıdaki gibidir;

Birim Fiyatları:

Sağlı Metal : Profesyonel Alt-Üst Takım Fosforlu Yağmurluk   140TL KDV Dahil.

Bonding Kumaş: Astarsız Kabişonlu+Fosforlu Kaban çift renk 120TL KDV Dahil.

Revision Üniform Trading Co: Alt-Üst Yağmurluk Takım         90TL KDV Dahil.

En düşük teklif veren Revision Üniform Trading Co.’ye 90TL KDV dahil olarak Bütçenin Bakanlar Kurulundan onaylanmasından sonra, 03-02-05-01 Giyecek alımları Bütçe Kaleminden ödenmek üzere oy birliği ile ;

Karar alınmıştır

38/2015: K.İ.K 10/2015, Belediye Sokak No:1’de ( Eski Başkanlık Binası) bulunan ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nin kullanımında olan binanın LTB Kültür İşleri Şubesi ile binanın kullanımı ile ilgili protokol yapılması şartı ve 51/1995 sayılı Belediye Yasası madde 20 (1) çerçevesinde 2015 yılı   kira bedelinin; 800 TL (Sekiz Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;

K.İ.K 11/2015 Sancaktar Kalebey Parkı’nda bulunan büfenin İbrahim Azkal’a kiralanmasına 2015 yılı kira bedelinin; Şubat-Mayıs (her iki ay dahil) ve Ekim-Aralık (her iki ay dahil) dönemleri için 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) ayrıca Haziran-Eylül (her iki ay dahil) dönemi için 1300 TL (Bin Altı Üç Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 650 TL (Altı Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.02.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;

K.İ.K 21/2015 Belediye Pazarında bulunan Mustafa Şeytan’ın kirasında olan 67 No’lu dükkanın kira sözleşmesi kurallarına uyulmaması ve açık tutulmaması nedeni ile kilidinin değiştirilmesine ve içerisinde bulunan eşyaların tutanakla teslim alınmasına Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile;

Yukarıda belirtilen kararları ile ilgili uygulamanın idarenin yetkisine verilmesine,   oy birliği ile;

Karar verilmiştir

39/2015: Lefkoşa Türk Belediye Sarayı 5. Kat Kafeterya ihalesi için Belgin Hoca ile yapılacak olan İşletme Sözleşmesinin 01.03.2015 – 01.03.2016 tarihleri arasında olacak şekilde yapılmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

40/2015: Belediye Pazarında bulunan Sevgi Tuluhan (Dükkan No:32), Zehra Özdoğan (Dükkan No:33) ve Nevzat Dilekçi (Dükkan No:68)’deki kiracıların ihbar aldıktan sonra   itirazları değerlendirilmiş olup, kendilerine 1 ay izleme süresi tanınmasına ve bu süre içerisinde dükkanlarını düzenli açıp açmadıklarını kontrol edilip, bir ay sonra ilgili şubenin raporu doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmasına oy birliği ile

42/2015: Belediye Pazarında Keriman Gülmüş’ün kirasında bulunan 87 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Fatma İnançoğlu adına yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 187.50TL (Yüz Seksen Yedi Lira Elli Kuruş) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve sözleşmesinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar olmasına oy birliği ile

44/2015: Belediye Pazarı 71 no’lu dükkanın, doğal meyve suyu, dondurma, soğuk sıcak içecek, pasta satış yeri olarak Amber Ciddi Arabacı adına kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015 tarihine kadar olmasına oy birliği ile

45/2015: Bandabulyada Toptancı Hali kiracısı Hüseyin Bulduk’un müracaatı üzerine K.İ.K tarafından görevlendirilen Projeler Şubesinin raporu ışığında Hüseyin Bulduk’la yapılan pazarlık sonucunda Hüseyin Bulduk’un işyerinde bulunan mutfak asansörünün değerinin 6,500.00 TL(KDV dahil) olduğuna ve bu asansörün KDV dahil 6,500.00 TL’ye satın alınmasına oy birliği ile

46/2015: Hüseyin Bulduk’un Belediye’ye olan tüm borcunu ödemesi ve mekanı teslim etmesi kaydı ile K.İ.K 45/2014 sayılı kararın geçerli olmasına oy birliği ile

47/2015: Yıltan Bayraktar’ın 05 Şubat 2015 tarihli ve 710 arşiv no’lu dilekçesi değerlendirilmiş olup Kurtuluş Meydanı No 2’ de bulunan dükkana yapılan yatırım göz önüne alınarak 26 Aralık 2014 tarihli ve 242/2014 sayılı K.İ.K kararı ve 21 Ocak 2015 tarihli M.K 13/2015 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan kararın iptalini ve kira bedelinin 2000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 1000 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015 tarihine kadar olmasını ve yıllık kira artışının %15 olacak şekilde sözleşmesine eklenmesini Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile

48/2015: Mine Özerman’ın 05 Şubat, 2015 tarihli ve 713 arşiv no’lu dilekçesi değerlendirilmiş olup Kurtuluş Meydanı No 8A’ da bulunan dükkana 26 Aralık 2014 tarihli ve 243/2014 sayılı K.İ.K kararı ve 21 Ocak 2015 tarihli M.K 13/2015 sayılı   Meclis Kararı ile onaylanan kararın iptalini ve kira bedelinin 1600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 800 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015 tarihine kadar olmasını Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile

 

 

Kira ve İhale Komisyonu 47/2015 sayılı kararı tartışılırken Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:26/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 41/2015 sayılı kararının onaylanmasına oyçokluğu ile;41/2015: Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin önerileri doğrultusunda Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 24/2015 ve 25/2015 sayılı kararları ile uygun bulunan 4 adet Park için (Sancaktar Kalebey Parkı, Barış Manço Parkı, Dr. Fazıl Küçük Parkı, Marmara Parkı) oyun grupları ve trafik ekipmanlarının Kira İhale Tüzüğünün 26. Maddesi çerçevesinde alımı için K.İ.K’na yetki verilmesi için Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile;Red oyu verenler: Onur Olguner, Sonuç Koyuncu, Hüseyin KıralÇekimser Oy: Murat Kanatlı (Bütçe kaygıları nedeniyle çekimser kaldım) 

Onur Olguner ve Hüseyin Kıral’ın Red gerekçesi: “ Faizlerle birlikte borcu 150 milyon olan bir Belediyenin her ne kadar gerekli olsa da 200bin TL civarında olan oyuncak grubu alımı büyük bir riskdir. Bu oyuncak grupları hibe ve sponsorluklarla alınmaktadır. 3 aya yakın süre içinde borç yapılandırmasının geri ödemesiz 6 aylık dönemi bitecektir. Bu dönem bittiğinde Belediyenin işlev görebilmesi için gelir getirici konularda yatırınlar yapılmalıdır. Diğer tüm konulardaki yatırımlar, parklarda dahil sponsorluklar ve hibelerle yapılmalıdır.”

Sonuç Koyuncu’nun red gerekçesi: “Belediyemizin içerisinde bulunduğu mali durum ve mükellefiyetler gözönünde tutulduğunda özellikle 2015 yılının bir geçiş yılı ve/veya çalış-gör şeklinde geçilmesi gerekliliği üzerinde vurgu yapmak istiyorum. İlgili parkların 2015 yılı içinde proje üretilmek suretiyle fonlar gözetilerek veya sponsorlar vasıtasıyla yapılabilmesi denenmelidir. Netice olarak 2015 yılının sonunda bu metodlarda bir netice alınmaması halinde 2016 Bütçesi içerisinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle ilgili karara hayır diyorum.”

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:27/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 43/2015 sayılı kararının onaylanmasına oyçokluğu ile;43/2015: Eski Temizlik Şubesi ve Belça binasında bulunan hurda ve yapı malzemelerinin açık artırma usülü ile yapılan satış işleminde alıcı bulunmadığından, komisyon kapalı zarf usülü elden teklif almıştır. Verilen teklifler :1-       Batukan Tic.Şti.Ltd             13,000.00TL2-       Asbuzu Tic.Şti                   10,000.00TLHurda ve yapı malzemelerinin en yüksek teklifi veren Batukan Tic.Şti.Ltd’e 13,000.00TL karşılığı peşin olarak satılmasına oy birliği ile;Karar verilmiştir.

 

Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.

 

       Boysan Boyra ve Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:28/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oybirliği ile;63/2014: Yeşil alanda Belediye ihalesi ile yapılan park projesindeki büfeler ile ilgili olarak şu prensip kararları alınmıştır.a)       Hudut ve Kuallanım alanının belirlenmesib)       İlgili bölge Muhtarından görüş alınmasıc)       İlgili bölge hakkında görüş alınmasıd)       Rekreasyon standartlarında çevre düzenlemesi yapılmasıe)       Amacı dışında kullanılması halinde sözleşmenin feshi ve tazminat hükümlerinin sözleşmeye eklenmesi

f)        Kamu yararının gözetilmesi ve kamuya hiçbir kısıtlama getirilmeyeceğini sözleşmeye eklenmesi

64/2014: Yeşil alanda Belediye ihalesi ile yapılan park projesindeki büfeler ile ilgili olarak aşağıdaki konular görüşülmüştür.

a)       Kuğulu Park; Yarışma projesi dahilindedir. Proje kapsamında komite görüşülecektir.

b)       Burç Büfe (Yiğitler Burcu üzeri) uygundur. Mukavelesi yapılabilir.

c)       Kumsal Parkı : T.İ.K.T.K No: 63/2014 sayılı karar gözetilerek kiralanabilir.

d)       Sancaktar Kale Bey Parkı ; Hukuk sürecinde olduğundan, süreç sonunda ilgili maddelere göre değerlendirilecektir.

e)       Barış Manço Parkı;   Hukuk sürecinde olduğundan, süreç sonunda ilgili maddelere göre değerlendirilecektir.

f)        Dr. Fazıl Küçük Parkı; şube ve kiracı ile görüşülecek öndeki ilave kısmın düzenlenmesi

g)       Marmara Parkı: T.İ.K.T.K No: 63/2014 sayılı karar gözetilerek kiralanabilir.

h)       Çağlayan Parkı: Hukuk sürecinde olduğundan süreç sonunda ilgili maddelere göre değerlendirilmesi

i)         Göçmenköy Parkı: Park Bahçelere Şb. ile birlikte yerinde inceleme yapılacaktır.

j)        Mücahitler Parkı: Yarışma Projesi kapsamındadır. Proje kapsamında komite görüşülecektir

69/2014: Panço büfenin bulunduğu alan yol kenarında ve parsellemeden alınan küçük bir yeşil alandır. Büyüklüğü itibariyla rekreasyon alanı olarak düşünülmesi mümkün görülmemektedir. Bahse konu alanın ATM noktası ve büfe olarak kullanılması, bu hususta ülkesel faaliyet koridoru üzerinde çağdaş bir formda görüntü elde etmek için Park ve Bahçeler şubesinin acilen çalışma yapmasına karar verilmiştir. Bu hususta bölge muhtarının ve bölge halkının görüşleri de bu tavsiye kararında göz önünde bulundurulmuştur. Çağdaş şartlarda oluşacak büfe ile ilgili şartların kabul edilmesi halinde, kullanıcı ile mukavele yapılmasına karar verilmiştir

70/2014: Pantera Büfe konumu nedeniyle trafik yönünden tehlikeli bir noktada olduğundan yıkımına karar verilmiştir. Ancak kullanıcının mağdur olmaması için bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiği göz önünde bulundurularak Kumsal Parkı Büfesine taşınmasına; bu nokta için sözleşme yapılmasına ve yaptığı yatırımların da Kira İhale Komsiyonu tarafından göz önünde bulundurulmasına karar verilmiştir

71/2014: Ayken Büfe’nin de içinde olduğu yeşil alanın T.İ.K.T.K 58/2014 sayılı karar çerçecesinde yeniden düzenlenmesinde teknik olarak bir sorun görülmemiştir. Ancak, ilgili yerin kullanımı ile ilgili 23.12.2014 tarihinde taraflarla yapılan görüşmelerde taraflar arasında ihtilaf olduğu ve bunun mahkemeye de yansımış olduğu iddiaları mevcuttur. Hukuk şubesinin bu hususta araştırma yaparak komiteye bilgi verilmesine karar verilmiştir

1/2015: Ali Özkansu’nun kullanımında olan “Arap Ali’nin Yeri” Büfe (Hastahane Karşısı) trafik açısından tehlikeli bir noktada olduğundan ve mülkiyet olarak yolun parçası içerisinde bulunduğundan yıkımına

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

2/2015: Caner Topal’ın kullanımında olan Caner Büfenin (Gzt. Kemal Aşık Cad. Hilal Sok. Kaşağı) sözleşmesinin aşağıdaki koşullar yerine getirilmesi halinde mukavelesinin yenilenmesine;

i. Arazi sınırındaki bahçe duvarının ve korkuluklarının kaldırılması,

ii. Önünde bulunan çadırın kaldırılarak komitenin belirleyeceği şemsiye tipolojisi ile değişmesi

4/2015: Raif Denktaş Caddesi – Bülent Ecevit Anıtı arkasında bulunan Sedat Avcan’a ait büfe, meydan düzenlenmesi çerçevesinde aşağıdaki koşulları kabul etmesi şartıyla kira sözleşmesinin yenilenmesine;

i. Büfe çevresinde yapılan ve meydan düzenlemesinin sürekliliğini bozan korkulukların kaldırılması,

ii. Öndeki saçakların kaldırılarak komite tarafından belirlenecek şemsiye tipolojisine uyulması

5/2015: Sayıştay Yolu sokakta bulunan İbrahim Sökmen’e ait büfe bölgede çalışanlardan ve muhtardan alınacak görüş doğrultusunda, görüşlerin olumlu olması halinde mukavelesinin yenilenmesinin uygun olduğuna

6/2015: Mehmet Ulun’a ait II. Selim caddesinde bulunan büfenin uygun olduğuna ve mukavelesinin yenilenmesine

8/2015: Şht. Kamil Balkan Sokak-Şht. Hüseyin Bora Sokak köşesinde bulunan Ali Aşık’ın kullanımında bulunan büfenin durumu değerlendirilmiştir. Tapu haritalarında burasının yol olması; bitişiğindeki parsellerin köşebaşı konumunu engellemesi ve bu konumu, trafik yönünden tehlikeli bir noktada bulunması sonucunu getirmektedir. Ayrıca, Şehir Planlama Dairesinin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına yazdığı 28 Nisan 2010 tarihli yazıya göre burasının refüj ve yol şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı şeklinde görüş belirtilmiştir. Yukarıda belirtilenler ışığında büfenin tahliye edilerek kaldırılmasına ve refüjün uygulanmasına karar verilmiştir

10/2015: Talat Yöntem ve Olgun Demirkıran’ın 04.12.2014 tarih ve 3943 sayılı dilekçesi incelenmiştir. Yeni büfe müracaatlarına da olumsuz yanıt verilmesine karar verilmiştir

11/2015: Haspolat’ta yaptırılan Belediye Konutlarının ilgili firma ile olan mukavelenin karşılıklı sonlandırılmasına yönelik Teknik Komisyon , Projeler Şubesi ve İMMO yetkilisi ve avukatı ile görüşme yapılacak konu hakkında bilgi edinilmiştir. Bu çerçevede;

–          Karalım & Co Ltd’e altyapı yapım ücretlerinin hane başı karşılığı olan 3000€’luk bedellerin dökümünün Sayıştay Başkanlığından talep edilmesi;

–          Kabulü yapılmayan 6 konutun Projeler Şb. Tarafından eksikliklerinin tesbit edilip firmaya bildirilmesi;

Bir sonraki toplantının 9 Şubat 2015 saat 10:00 da yapılmasına

13/2015: T.I.K.T.K 7/2015 sayılı kararı tadil edilerek şu şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

“Yukarıdaki kararlar çerçevesinde L.T.B Meclisi onaylı yazılı sözleşmesi bulunan ve yıkım kararı alınan büfe sahiplerini zor durumda bırakmamak için çallışma yapılabilmesi maksadıyla, L.T.B sınırları içerisindeki büfeler için alternatif yer tesbit etmeleri hususunda İşletmeler Şubesinin Park Bahçeler, Aydınlatma ve Trafik Şubesi ile çalışma yapmasına karar verilmiştir

14/2015: Başbakanlık ışıkları yanındaki restorantın önündeki ilavelerin yıkılmasına ve konumuda göz önünde bulundurularak yeni sözleşme yapılması için Kira İhale Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir

15/2015: Durak Büfe ve Muhtar Büfenin durumlarının Girne Caddesi Yarışma Projesi incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir

16/2015: Kumsal Park girişinde bulunan ve Şahin Özcan’ın kirasında bulunan büfenin Teknik Komite tarafından belirlenen şemsiye tipolojisine uygun hale getirilmesi halinde Komite tarafında da uygun bulunduğu ve bu çerçevede konumunun da dikkate alınarak sözleşme yapılması için Kira İhale Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir

17/2015: Şht. Muharrem Çalay sokakta Yeşil alan içerisinde bulunan Çağan Çerkez’in kirasında bulunan araba yıkama yeri ile ilgili gerekli belgelerin istenmesine ve daha sonra değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir

19/2015: Lefkoşa Belediye sınırları dahilinde açılacak yeni yollara verilecek isimlerin, herhangibir alanda topluma mal olmuş ve toplum için çalışmış kişiler olması gerektiğine ve talep edilmesi halinde Halkla İlişkiler Şubesinin gereken araştırmayı yapması ve komiteye yazılı bilgi vermesine

20/2015: Yıllarca Belediye Meclisi üyeliği yapmış merhum Eşref Onbaşıoğlu’nun ismini, yaygın olarak bilinen ismi “Eşref Buba” sokak olarak Gülörgü Sokağın Kuzey istikametinde bağlanan sokağa verilmesine

22/2015: Bostan Yolu Sokağın Kuzey’indeki ve Şht. Orbay Mehmet Ali’nin batı paralelindeki sokağa “ Saffet Arap Sokak” ismi verilmesine

23/2015: 18/2015 sayılı T.İ.K.T.K kararının tadil edilerek yeniden düzenlenmesine; Yakın Doğu Bulvarı , Fuar önünde bulunan 2 adet büfenin kaldırılması için gerekli işlemin yapılmasına, ayrıca Spor Dairesine bağlı alan içerisinde bulunan büfeninde imar kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli ihbar ve işlemin yapılmasına

 

 

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

24/2015: Yeni düzenlenecek parklar için Şube tarafından seçilen oyun gruplarının alımının uygun olduğun

 

 

 

 

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

25/2015: Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesinin önerileri doğrultusunda talep edilen ve sürekli ihtiyaç olan trafik ekipmanlarının alımının uygun olduğuna

TRAFİK EKİPMANLARI
Sıra no: TALEP EDİLEN MALZEME miktar
1 300 LÜK LED OTO SİNYAL VERİCİ (ASN-030L) 5
2 300 LÜK LED OTO SİNYAL VERİCİ(ASN-009L) 5
3 200 LÜK LED OTO SİNYAL VERİCİ(ASN-003L) 2
4 300 LÜK LED GERİ SAYICI(ASN-037) 3
5 200 LÜK LED GERİ SAYICI(ASN-125) 4
6 REFÜJ BAŞI     (APL-021 ŞEKİL 3 BİRİNCİ)(PLASTİK ) 25
7 GÜVENLİK AYNASI (E-2228 YS) 5
8 İLERİ ÇIKMAZ YOL(B-17) 20
9 DUR LEVHASI(TT-2) 30
10 REFUJ BAŞI EK LEVHASI(T-34a)GALVANİZ 10
11 SOLDAN GİDİNİZ (TT-36b) 10
12 KAMYON GİREMEZ LEVHASI(TT-10a) 10
13 SOLA DÖNÜLMEZ(TT-26B) 10
14 SAĞA DÖNÜLMEZ (TT-26) 10
15 TEK YOL LEVHASI(TT-4) 10
16 DURAKLAMAK VE PARK ETMEK YASAKTIR(P-2) 10
17 SOLA MECBURİ İSTİKAMET(TT-35b) 20
18 ESNEK ŞERİT AYIRICI STANDART RENK(APL-025) 100
19 HIZ KESİCİ KAPAĞI(APL -005-006) 20
20 KAUÇUK HIZ KESİCİ(APL -005-006) 120
21 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI BEYAZ(SYB-003 B) 500
22 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI SARI(SYB-003 B) 500
23 CAM KÜRECİĞİ(B-006) 150
24 ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI BEYAZ (B-008B) 500
25 ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI KIRMIZI (B-008B) 500
27 REFUJ BAŞI EK LEVHASI(T-34a)   40LIK 10
28 SOLDAN GİDİNİZ (TT-36b)   40LIK 10

 

26/2015: Çiçek Çomunoğlu’nun Belediye Binası arkasındaki inşaatın durumu ile ilgili olarak herhangi bir öneride bulunulmamasına ve duruşma yapılarak ihtilafın mahkemede çözülmesine

28/2015: TİKTK 21/2015 ile Eşref Buba Sokağın batı kısmındaki sokağa “İzci Sokak” isimi verilmiştir. Ancak sokak küçük olduğundan ve bu camiayı temsil eden bir isim olduğundan, bir sokağa verilmesine “İzci Sokak” isminin daha sonra başka büyük bu sokağa verilmesine ve bu sokağa “Devran Sokak” ismi verilmesine karar verilmiştir

29/2015: Parkmetrelerle ilgili olarak komitenin şube ile hazırladığı rapor doğrultusunda öncelikli başlama noktası olacak şekilde Şht. Kemal Ünal caddesinde olabilecek şekilde; kira ihale komisyonuna havale edilmesine tavsiye kararı alınmıştır

30/2015: T.İ.K.T.K 29/2015 sayılı karara göre parkmetreler monte edildikten sonra Feride Hikmet Sokaktaki otoparkın ücretsiz hale getirilmesine ve bu şekilde çalıştırılmasına karar verilmiştir.

31/2015: Pantera Büfe’nin işletmecisi Gülbenk Terziyan ile görüşüldü. Kumsal Parkı içerisindeki büfenin kendi kullanımına verilmesi ve Kumsal Parkı içersindeki büfenin tesliminden itibaren 10 gün içerisinde Pantera Büfenin kendisi tarafından boşaltılıp Belediye tarafından yıkılabileceği belirtilmişti. Bu çerçevede Pantera Büfenin keşif maliyetinin ve Kumsal Parkının tamirat masraflarının Projeler Şubesi tarafından hazırlanarak maliyet dökümünün komisyona verilmesine ve bu işlemler bittikten sonra konunun Kira İhale Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

Şht. Muharrem Çalay Sokak’ta yeşil alan içerisinde araba yıkama yeri bulunan Çağan Çerkez ile görüşüldü. Araba yıkama yerinin yeşil alan ve büfeye dönüştürülmesi fikrine sıcak baktığını ve gerekli çalışmayı yapıp komiteye dönüş yapacağını bildirdi

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

32/2015: Ek’teki harita ve listeye göre önerilen ATM noktalarının uygun olduğuna ve konunun Kira İhale Komisyonuna aktarılmasına karar verilmiştir.

 

 

Bankamatik grupları için öneri yerler (harita üzerinde sıra numaraları ile gösterilmiştir):

1- Sanayi Bölgesi önü cep içerisi

2- Raif Denktaş Caddesi sonu

3- Fuar Önü (Sanayi Dairesi ile görüşülerek)

4- Hastahane Önü

5- Hastahane civarı (Barış Caddesi Göçmenköy istikameti hastahane otoparkı kullanılarak)

6- Metropol arkası otopark içerisi

7- Lemar ve Çağdaş Kebap arası

8- Kemal şemiler Caddesi- Aydemet

9- Mehmet Ahmet Küçük Caddesi Sosyal konut apartmanlarına hizmet etmek için)

10- Belediye Fidanlığı civarı- Kızılay

11- Sağlık Bakanlığı önü (cep düzenlemesi yapılarak)

12- Kumsal Parkı Otoparkı

13- Eski Belça önü

14- Terminal cep içi

15- Reis Market karşısı (cep düzenlemesi yapılarak)

16- Özker Özgür Caddesi üzeri

17- Yaysat Civarı yeşil alan içi

18- Kuğulu park civarı

19- Belediye Pazarı içi

20- Lokmacı sınır kapısı

21- Metehan sınır kapısı

 

 

M.K. NO.:29/2015 Belediye Meclisinin 223/2014 sayılı kararı ile onaylanan KİK No 192/2014 sayılı kararı ile hibe alınan HD428 plakalı İveco Marka engelli aracının devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için Araç Bakım Onarım Sorumlusu Tahir Hoca’nın yetkilendirilmesine oybirliği ileK.İ.K.No.: 192/2014:Trucks Trading Ltd. şirketi direktörü Serkan Benzinci’nin 02.12.2014 tarihinde yazılı olarak sunduğu 1 adet Iveco marka engelli ulaşım aracının engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Belediye’ye hibe edilmesinin kabulüne oy birliği ile

 

 

M.K. NO.:30/2015 Murat Kanatlı ve Sonuç Koyuncu’nun Toplu İş Sözleşmesi Komisyonundan çekilmesinin kabulüne oybirliği ile;

 

05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:31/2015 İplik Pazarının yayalaştırma kapsamından çıkartılıp çıkartılamayacağı Trafik Komisyonunda görüşülüp bir sonraki Meclis toplantısında gündeme getirilmesine oybirliği ile; Karar verilmiştir.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)      Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Hüseyin Kıral(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Özmen Birinci(Üye)     Sonuç Koyuncu(Üye)  
Tolga Ahmet Raşit(Üye)     Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

 

 

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag