fbpx
Fellahoğlu: “Gelecekten umutluyuz”
2 August 2013
orkestra etkinlik 2
5 August 2013

2 Ağustos 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

02 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

16.

Kadri FellahoğluAhmet BağzıbağlıAli Çınar Akın Aktunç

Celal Cin

Dr. Mustafa Soydan

Dr. Zerrin Akalın

İbrahim Demir

Kemal T. Mut

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

Ulus Basri

(Başkan) (Üye) (Üye) (Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

     

Toplantıya Katılamayanlar:

1.2.3.4.

5.

6.

7.

Mustafa Hançerli Alev ŞensoyAli KansuBoysan Boyra

Fatma Sabri

Fisun Özsun

Mehmet Kermeoğlu

(Asbaşkan)(İzinli) (Yedek Asbaşkan) (Üye)(Üye) (İzinli)

(Üye)(İzinli)

(Üye)

(Üye)(İzinli)

Toplantı Sekreteri:         Mehmet Çakmak

 
MK/NO69/2013 Sn. Başkan ve Meclis Üyelerimizin önerileri doğrultusunda Meclis gündemine ek gündem olarak önerilen aşağıda belirtilen hususların görüşülüp ek gündeme alınmasına oy birliği ile,Bu kararlar görüşülürken Ali Çınar toplantıya katılmıştır.
   
MK/NO70/2013 1- Sn. Başkanın 5-6-7 Ağustos 2013 tarihlerinde izinli olmasına ve yerine Sn Asbaşkan Mustafa Hançerli’nin vekalet etmesine oy birliği ile,
   
MK/NO71/2013 2- Geçici işçilerimizin Bayram ikramiyesi almaları hususunda alınan Hukuk görüşü: “Grev ve Referandum Yasası’nın 8. maddesi 3. fıkrası gereği bağlı bulundukları Sendikaya dayanışma aidatı ödemeleri halinde T.İ.S haklarından faydalanabilirler şeklindeki mütalaasından sonra” öneri oylanmış ve oy birliği ile;

 

                                                                                             

 

                                                                                                              /2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2 –

 

02 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

MK/NO72/2013 3- Akın Aktunç’un Teknik Komite üyeliğine de alınmasına; yapılan öneri ek gündem oylanmış ve oy birliği ile;
 
MK/NO73/2013 4- K.T.Mimar Mühendisler Odasının yazılı talebi üzerine; Belediyemizin Park Bahçeler Şubesi kontrolünde hazırlanacak Engelli Parkı yapımı hususundaki protokol metni imzalanması için Sn. Başkan Kadri Fellahoğlu’na, Belediyemize maddi yükümlülük gelmemesi koşulu ile yetki verilmesine oy birliği ile;
 
MK/NO74/2013 5- Belediyemizin 500.-TL ve üzeri borcu olanlara yapılması gerekli işlemlerle ilgili ek gündem maddesine, Meclis önce; Belediyemizin Hukuk Şubesince ihbar göndermesini ayrıca Tüzük Hukuk Komitesinin de çalışmalar hakkında yöntem belirlemesine oy birliği ile;Öneri karar görüşülürken Ahmet Bağzıbağlı toplantıya katılmıştır. 

6- Sn Başkan’nın 100. gün Basın açıklamasının nedenlerini Meclise bilgilendirmesi önerisi gündem maddesine göre de Sn Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

 
MK/NO75/2013 7- Öneri gündem maddesi olan Kıymet Tartı Harçları ile ilgili olarak, kentimize getirilen sebze ve meyve harçları konusunda Belediyeler Birliği nezdinde girişim yapılmasına oy birliği ile;
 
MK/NO76/2013 İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın göndermiş olduğu 16.07.2013 tarih ve İBK.0.00/B.Lşa.1/69/9-13/5843 sayılı yazısı ile talep edilen Taşkınköy Mahalle sınırlarının genişletilmesi ile ilgili görüş talebinin, Teknik Komitece değerlendirilmesine ve Meclis gündemine getirilmesine oy birliği ile;
 
MK/NO77/2013 Projeler Şubesinin yazılı talebi üzerine, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile istişare ederek, Bisiklet Yolları Master Plan yapılmasına, Şht. Ecvet Yusuf ve Osman Örek Caddelerinin pilot bölge olarak seçilmesi ve uygulama yapılmasına, ayrıca Projeler Şubesi’nin talep ettiği diğer tüzük değişikliklerinin yapılabilmesi için çalışma yapılmasına oy birliği ile;
 
MK/NO78/2013 Küresel Tasarım Şehirleri Organizasyonunun Ankara’da yapılacak Konferansı için Sn. Başkana yapılan davete Sn Başkanın kendi imkanları ile katılmasına; oy birliği ile,
   
MK/NO79/2013 Dr. Dilek Birgen’nin mezarlıkta ikinci yer talebi ile ilgili olarak görüşülen yazılı isteği; uygun görülmüş ve oy birliği ile;

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   /3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 3 –

 

 

02 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

MK/NO80/2013 K.İ.K Komitesinin 22/2013-23/2013-24/2013 ve 25/2013 sayılı kararları;K.İK.K NO: 22/2013:Belediyemize alınacak olan UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) cihazının alımı için, elden teklif kabul eden Komisyon toplanmış ve tek teklif veren Smartsafe enerji uzmanı firmasının aşağıda belirtilen ürün fiyatlarının görüşülmesi ve fiyat düşülüp hangi ürünün alınacağına karar verilmesi için firma yetkilisi ile görüşülmesine karar verilmiştir.

 

Stok Kodu                           Açıklama                               Birim Fiyatı               Adet    ToplamFiyat USD

PDSP33020-2                                                                                    USD

Inform Pyramid DSP                             $4.775                  1 Set                     $4.775

Serisi 3F3F 20 KVA

Online KGK,KGK akü

grubu ve akü bağlantı

kablosu.

 

DSPMP3120-006       Inform DSP Multipower serisi       $3.650                        1Set                      $3.650

3F1F 20 KVA Online KGK,

KGK akü grubu, akü kabini ve

Akü bağlantı kablosu.

 

K.İK.K NO: 23/2013:

Kira İhale Komitesi, Asfalt Yama İşleri İhalesinin acil ve çok gerekli bir ihtiyaç olduğunu, kamu yararının bahse konu ihaleyi derhal yapılmasının gerektiğini ve bu nedenle prensipte ihaleye çıkılmasını karara bağlamıştır. İhalenin takvimi ve sair tüm şartları EBİ’den gelecek olan onaydan sonra tekrardan karara bağlanacaktır

K.İK.K NO: 24/2013:

Yukarıdaki şartlarda 3.850 Dolar karşılığı birinci seçenekte bulunan “İnform Pyramid DSP PDSP 33020-2” yapılan teklifle satın alınması kabul edilmiştir. Şöyle ki; pazartesi gününe yetki ve onay belgeleri tarafımıza getirilmesi koşulu ile.

K.İK.K NO: 25/2013:

MK.89/2008 no’lu Meclis Kararıyla alınan “Asmaaltı Sokağı Yayalaştırma Projesi” kapsamında, Projeler Şube Amiri Sn. Ali Güralp’ın ek’te sunmuş olduğu 19 Temmuz 2013 tarihli talep yazısı mevcuttur. Keza ilgili talep yazısında da belirtildiği üzere 2008 yılında yapılmış bu proje ve bu kapsamda yapılan yol çizgileri, tabelalar ve babalarla ilgili satın alımlar ilgili projenin trafik uygulamasının kaldırılmış olmasından dolayı başka bir maksatla kullanılmış ve/ veya harcanmıştır. Bu nedenle ilgili malzemenin tedariki için yeniden ihaleye çıkılmasına, ancak ilgili ihalenin bütçe de kaynağının ayrılmış olması şartına bağlı olmasına karar verilmiştir.

 

 

 

/4.

 

– 4 –

 

02 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

   Onayına oybirliği ile karar verilmiştir.Bu kararlar onaylandıktan sonra Rauf Denktaş, Serhat Kotak, Özmen Birinci ve Kemal Mut toplantıdan ayrılmışlardır. Toplantı devamında Sn. Başkan diğer komite kararları ile ilgili Meclise bilgi aktarmıştır.

 

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Ahmet Bağzıbağlı(Üye)    Ali Çınar(Üye)
Akın Aktunç(Üye)   Celal Cin(Üye)
Dr. Mustafa Soydan(Üye)   Dr. Zerrin Akalın(Üye)  
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T. Mut(Üye)
Oktay Çocuk(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Önol Aktolga(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Serhat Kotak(Üye)
Ulus Basri(Üye)    

 

/NT.

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag