fbpx
Duyuru Test 4
19 October 2015
“Çocukların sağlığı ile oynamayın”
21 October 2015

19 Ekim 2015

19 EKİM 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1.    Mehmet Harmancı (Başkan)
2.    Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.    Boysan Boyra (YedekAsbaşkan)
4.    Ahmet Akbil (Üye)
5.    Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.    Alev Denizgil (Üye)
7.    Çelen Çağansoy (Üye)
8.    Fatma Miralay (Üye)
9.    Hüseyin Kıral (Üye)
10.    Leyla Öztürk (Üye)
11.    Meryem Ekinci (Üye)
12.    Mehmet Kermeoğlu     (Üye)
13.    Murat Kanatlı           (Üye )
14.    Onur Olguner (Üye)
15.    Osman Yücelen (Üye)
16.    Özmen Birinci (Üye)
17.    Sonuç Koyuncu (Üye)
18.    Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan       (Üye)

 

 

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

  1. Mine Atlı                        (Üye)
  2. Bülent Çıraklı        (Üye)
  3. Rauf Denktaş          (Üye)

 

    

Toplantı Sekreteri: Mustafa G.Korucu

 

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulanma raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

 

M.K. NO.:

180/2015

Sayın Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine karar verilmiştir.

a.   Kira ve İhale Komisyonunun 307/2015 ve 308/2015 sayılı kararların görüşülmesine,

b.   Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 8/2015 sayılı kararının görüşülmesine,

c.   9 Kasım 2015-13 Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir Çeşmede yapılacak olan 2.Ulusal Biyosidal Kongresine katılımın görüşülmesine,

d.   Osman Yücelen ve Onur Olguner’in Bütçe Komisyonuna önerilmesine,

e.   Akın Aktunç’un Hamitköy -Haspolat Komisyonuna önerilmesine,

 

 

  Bilgilendirme;

Sayın Başkan, 7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı toplantısı ve diğer temaslar hakkında Meclise bilgi aktarmıştır.

 

 

M.K. NO.:

181/2015

Kredo Muhasebe ve Danışmanlık tarafından, LTB Mali İşler ve Muhasebe Sisteminin yeniden yapılandırılma projesi kapsamında, 18 ay süreli olacak ve aylık, yapılan işin hakedişleri oranında faturalandırılarak, hakedişlerin onayından sonra, taksitler halinde ödenecek şekilde gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetinin, firma tarafından Bütçe Komitesine sunuş yapılması ve kabul görmesi halinde, LTB İhale Tüzüğü’nün 26. maddesi kapsamında alınması için Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesine oyçokluğu ile;

Onur Olguner, Leyla Öztürk, Sonuç Koyuncu, Hüseyin Kıral ret oyu kullanmıştır.

 

Hüseyin Kıral, Leyla Öztürk ve Onur Olgunerin Şerhi:

Mali İşler ve Muhasebe sisteminin yeniden yapılandırma projesi hizmetinin gerekliliğine inanmaktayız. Alınacak danışma veya hizmet alımı hizmetinin kamu kuruluşu olduğumuzdan dolayı, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak ihale usulü ile alınmasına inancımızdan dolayı oyumuz ret olmuştur.

 

M.K. NO.:

182/2015

Altyapı Şubesi Toplu İş Sözleşmeli personeli, Mehmet Kalaycıların 01 Aralık 2015-29 Şubat 2016 tarihleri arasında 3 ay süreyle ödeneksiz izin talebinin uygun bulunmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

183/2015

Her iki tarih de dahil 09 Kasım 2015-13 Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir Çeşmede yapılacak olan 2.Ulusal Biyosidal Kongresine Müdür Muavini Levent Özverel ve Dilge Özerdem’in katılmasına, kursa katılım ve konaklama ücreti için kişi başı 1,750.-TL+KDV ve uçak biletinin ödenmesine oybirliği ile; (Bütçe Kalemi: 03-03-03-001 Yurt Dışı geçici görev yollukları kaleminden)

 

 

 

M.K. NO.:

184/2015

Bütçe Komitesi’nin 4/2015 sayılı kararı ile 2015 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine 04.02.01.003 Devletin Koşullu Yardımları gelir kalemine 2,000,000.-TL, 06.07.07.009 Kanalizasyon Giderleri kalemine 2,000,000.-TL ek bütçe yapılmasına oybirliği ile;

Sonuç Koyuncu çekimser oy kullanmıştır.

 

M.K. NO.:

185/2015

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu 6/2015 sayılı kararın tadil edilerek ve 8/2015 sayılı kararın onayına oybirliği ile;

6/2015 sayılı kararda, 0-15 yaş vefatlardan ücretten muaf olmasına,

 

6/2015: 28.08.2015 tarihli 1806 arşiv numaralı Defin İşleri Sorumlusu tarafından verilen evrak değerlendirilmiş ve günün koşulları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre defin hizmetlerinin aşağıdaki gibi uygulanmasına;

1-   Yıkama ve hazırlık : 200 TL olan ücret 300 TL

 

2- Defin ücretleri       : 650 TL olan ücret 800 TL (LTB hudutları)

750 TL olan ücret 850 TL (LTB hudutları harici)

3- Nakil                      : 75 TL olan ücret 100 TL (Şehir içi)

150 TL olan ücret 200 TL (Şehir dışı)

 

4- Yer ayırtma Ücreti : 1500 TL olan ücretin 2500 TL olmasına ve defin günü geldiği zaman da ekstra defin ücreti alınmamasına,

 

Çocuk vefatlarındaki Defin işleri;

0-5 yaş arası vefatlarda ücretlerden muaf

5-15 yaş arası vefatlarda ücretten %50 muaf

15 yaş üzeri normal defin işleri bedellerinin uygulanmasına

 

8/2015: 08.09.2015 tarihli 1945 arşiv no’lu , İşletmeler Şubesi tarafından verilen evrak değerlendirilmiş ve günün koşulları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre moloz toplama ücretlerinin aşağıdaki gibi uygulanmasına oy birliği ile;

 

Araç Türü

 

             Moloz
Abone olmayan için ücret (Yol/TL) Abone için ücret (Yol/TL)
Dozer-Kamyon 325
Çekirge 150 125
Skip Kovası 150 125

 

Sonuç Koyuncu bu karar oylanmadan toplantıdan ayrılmıştır.

 

Boysan Boyra bu karar oylanmadan toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:

186/2015

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;

 

83/2015: Komite aşağıdaki sokak isimlerinin verilmesine oy birliği ile;

a)30 Nisan 2015, 56/2015 Teknik işler ve Kentsel Tasarım Komisyonu kararı ile Atatürk Spor Kompleksi içerisinde verilmiş olan “Mehmet Akyerli Sokak”isminin iptaline ve Hamitköy Ahmet Buba Sokağın doğusunda ve Gzt.Omaç Başat Sokağın kuzeyinde bulunan sokağa Mehmet Akyerli Sokak isinin verilmesine

 

b)Hamitköy Mehmet Buba Sokağın doğusunda ve Mehmet Akyerli sokağın güneyinde bulunan sokağa “Gzt.Omaç Başak Sokağın”T.İ.K.T.K. No:56/2015 in iptal edilerek buraya verilmesine

 

c)Haspolat “Yeni Dünya Sokak” isminin değişmesi üzerine muhtarın mahalle sakinlerinden almış olduğu imzalar ve şubenin görüşü de göz önünde bulundurularak “Özgür Özada Sokak” olarak değiştirilmesine

 

d)Sırdaş Sokağın ileride parselasyonda Ömür Sokak ile birleşmiş olacağından dolayı doğabilecek adres karışıklıklarının önlenebilmesi için şubenin görüşü doğrultusunda sokağın tümünün ”Ömür Sokak” olarak adlandırılmasına

 

e)Hamitköy ,Ömür Sokağın güney paralelinde bulunan sokağa “Mustafa Sakallı Hoca Sokak”adının verilmesine

 

f)Hamitköy, Dokuzlar Sokağın batısında bulunan “Dr. Ziver Bodamyalızade Sokak”adlarının verilmesi ek’teki haritalara göre

 

84/2015: T.İ.K.T.K No:82/2015 no’lu kararın iptal edilmesine, oy birliği ile

 

M.K. NO.:

187/2015

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 85/2015 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

85/2015: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lions Kulüpleri Birliğinin 12/06/2015 tarih 2961 Arşiv numaralı ve 02/10/2015 tarih ve 4232 Arşiv numaralı evraklar değerlendirilmiş ve Yenişehir, Harita/Plan XXI.38.6.II, Blok B,Parsel K515 (Ek’teki yer haritası) Belediyemize ait yeşil alana gerekli izin ve onayları alabilecek, imar kurallarına uygun, Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin kontrolünde hazırlanacak olan projenin Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonun da onayından geçerek uygulamaya girecek şekilde ve yalnızca projelendirmek maksadı ile altı ay (6) süreyi kapsayacak işbirliği protokolünün imzalanmasına oy çokluğu ile

 

Murat Kanatlı ret oyu vermiştir.

 

M.K. NO.:

188/2015

Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;

282/2015: 272/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı duvarı ve cep otopark arasında kalan kısıma iki adet prefabrik çiçekçi dükkanı için Müteahhitler Birliğinin boykot etmesi nedeniyle hiçbir teklif gelmemiştir. 18 Eylül 2015 tarihinde gazete ilanı verilerek ihalenin 08 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar uzatılmasına ve oy birliği ile

 

283/2015: 273/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Haspolat Mezarlığına duvar yapılması için Müteahhitler Birliğinin boykot etmesi nedeniyle hiçbir teklif gelmemiştir. 18 Eylül 2015 tarihinde gazete ilanı verilerek ihalenin 08 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar uzatılmasına ve oy birliği ile

 

284/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 266/2015 sayılı kararı ile Havva Yıldırımer Yorgancıoğlu’na kiralanması kararı alınan Otobüs Terminali’ndeki merdiven altındaki dükkanın İşletmeler Şubesi’nin 17 Eylül 2015 tarih ve 1988 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediyeler Yasası 138. maddesi uyarınca iptaline oy birliği

 

285/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komsiyonu’nun 250/2015 sayılı kararı kapsamında satışı onaylanan JP 927 BMW marka Lefkoşa Türk Belediyesine ait makam aracının, M. Ali Rıza Özel & Sons. Ltd 1001 Airport Mall Genel Müdürü Mehmet Akalın’ın 4157 arşiv no’lu dilekçesi ve 29 Eylül 2015 Salı günü kendisi ile yapılan görüşme sonucunda; yaklaşık 1 aylık sürede döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle aracın 20.500 Stg karşılığında Mehmet Akalın’a satılmasına ve gerekli satış işlemlerinin Belediye adına yürütülmesi için Araç Bakım ve Onarım Şube Sorumlusu Tahir Hoca’nın yetkilendirilmesine oybirliği ile

 

286/2015: Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin 22 Eylül 2015 tarih ve 2013 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Lefkoşa Türk Belediyesi araç filosunda bulunan JD 715 plakalı Ford Iveco marka 1995 model vidanjörün hurdaya ayrılmasına oybirliği ile

 

287/2015: 286/2015 sayılı Kira İhale Komisyonu kararıyla hurdaya ayrılan JD 715 plakalı Vidanjör’ün satışı veya takası için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesi için Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile

 

289/2015: Otobüs Terminali Merdiven altı adresinde, Zühal Güngeldi’nin kirasında bulunan büfenin, 4124 ve 4125 arşiv no’lu dilekçeleri kapsamında; kira sözleşmesinin 6. maddesi gereği kira bedelinin 10 katı olan 2.400 TL’nin Belediye veznesine yatırılması koşulu ile yeni kira sözleşmesinin Sevilay Yıldırımer adına, kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf   süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL olacak şekilde 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile

 

290/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 268/2015 sayılı kararı ile İhalesine çıkılan 1 adet vidanjör için 1 Ekim 2015 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 15 Ekim 2015 Perşembe saat 14:30’a kadar teklif kabulüne oy birliği ile

 

291/2015: Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 69/2015 sayılı kararı çerçevesinde, Projeler Şubesi tarafından hazırlanan 2083 arşiv no’lu evrak ile sunulan ATM Kabini Projesi uygun görülmüş ve ihale dosyasının Projeler Şubesi tarafından hazırlanmasına oy birliği ile

 

292/2015: Kanalizasyon Şubesi tarafından hazırlanan 2093 arşiv no’lu evrak ile sunulan Özlem ve Yusuf Kaptan Sokakları Kanalizasyon Projesi uygun görülmüş ve ihale dosyasının hazırlanmasına oy birliği ile

 

293/2015: Kanalizasyon Şubesi tarafından hazırlanan 2029 arşiv no’lu evrak ile sunulan Özlem ve Yusuf Kaptan Sokakları Kanalizasyon Altyapı “Boru ve Boru Aksamları Alım İhalesi” projesi uygun görülmüş ve ihale dosyasının hazırlanmasına oy birliği ile

 

294/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyon kararı kapsamında ihalesine çıkılan ‘LTB Haspolat Mezarlığı İyileştirme Projesi’ için 2 firma teklif vermiştir.

 

Cysings Construction Ltd.’in teminat mektubu geçersiz olduğundan teklifi de geçersiz sayılmıştır.

Geçerli teklif aşağıdaki gibidir.

1-Widecity Construction Development Ltd         59,200 TL+KDV

Teklifin değerlendirilerek 13 Ekim 2015 tarihine kadar rapor hazırlanması ve komisyona sunulması için Projeler Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir

 

295/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyon kararı kapsamında ihalesine çıkılan ‘LTB Mezarlığı Çiçek Satış Dükkan Yapımı Projesi’ için 2 firma teklif vermiştir.

 

Cysings Construction Ltd.’in teminat mektubu geçersiz olduğundan teklifi de geçersiz sayılmıştır.

 

Geçerli teklif aşağıdaki gibidir.

1-Widecity Construction Development Ltd         54,650 TL+KDV

Teklifin değerlendirilerek 13 Ekim 2015 tarihine kadar rapor hazırlanması ve komisyona sunulması için Projeler Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir

 

296/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan Belediye Pazarı dükkanlarından No:71 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 16 Ekim 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile

 

297/2015: 270/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan Belediye Pazarı dükkanlarından No:54 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 16 Ekim 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

 

İsim                       İş Türü                                        Teklif

Ersev Bayraktar         Sahaf                                       160     TL

 

298/2015: Altyapı Şubesi’nin 2123 arşiv no’lu talebiyle ve MK No. 154/2015 ile yetkilendirilen Komisyon, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Kamu kurum ve kuruluşları ihalelerini boykot etme kararını kaldırması nedeniyle yeniden ihaleye çıkılmasına, ihale şartnamesi almış olanlardan yeni şartname alımı talep edilmemesine, ihalenin 16 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00’da açılmasına oy birliği ile

 

299/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan KİK 272/2015 sayılı karar ile ihalesine çıkılan Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı duvarı ve cep otopark arasında kalan kısıma iki adet prefabrik çiçekçi dükkanı inşaası Projeler Şubesi’nin 2127 arşiv nolu raporu doğrultusunda ve Wide City Constuction & Development Ltd. yetkilisi Mert Osmanlar ile yapılan pazarlık neticesinde 50.000 TL + KDV’ye söz konusu şirkete verilmesine; ödemelerin 06-05-07-001 Hizmet Binası (Müteahhitlik Giderleri) Bütçe kaleminden yapılmasına oy birliği ile

 

300/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan KİK 273/2015 sayılı karar ile ihalesine çıkılan Haspolat Mezarlığı İyileştirme Projesi, Projeler Şubesi’nin 2126 arşiv nolu raporu doğrultusunda ve Wide City Constuction & Development Ltd. yetkilisi Mert Osmanlar ile yapılan pazarlık neticesinde 50.000 TL + KDV’ye söz konusu şirkete verilmesine; ödemelerin 06-05-07-018 Mezarlık Yapım Giderleri Bütçe kaleminden yapılmasına oy birliği ile

 

301/2015: Su İşleri Şubesinin 13.10.2015 tarih ve 2195 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Lefkoşa’nın bazı bölgelerine su sağlayacak olan (Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca) yeni döşenen ana isale hattının 7 noktada bölge bağlantılarının ve bir noktada vana montesinin yapılabilmesi amacıyla ihaleye çıkılması için Kira İhale Komisyonu’na Belediye Meclisinin yetki vermesine oy birliği ile

 

302/2015: 21 Eylül 2015 tarihinde Sevilay Adışanlı’nın yapmış olduğu 4121 arşiv no’lu dilekçesinde İnönü Meydanı 11 no’lu dükkanı kiralamaktan vazgeçtiğini belirtmiştir. Buna göre Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 kararı ile onaylanan 16 Eylül 2015 tarih ve 275/2015 no’lu KİK karının iptaline ve bahse konu dükkanın 223/2015 sayılı K.İ.K kararı uyarınca kiralanmasına oy birliği ile

 

303/2015: 06 Ekim 2015 tarihinde Ersev Bayraktar’ın yapmış olduğu 4437 arşiv no’lu teklif değerlendirilmiş olup İşletmeler Şubesi’nin 2217 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediye Pazarı 54 no’lu dükkanın sahaf olarak, adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin 500 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 200 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar 14 aylık olarak yapılmasına oy birliği ile

 

304/2015: 05 Ekim 2015 tarihinde Belediye Pazarı 71 no’lu dükkanın, yöresel lezzetler satış yeri olarak kiralanması için Belediye’de görev yapan Eylem Hoca’ın annesi Gonce Özal’ın yapmış olduğu 4436 arşiv no’lu teklif 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 138. Maddesi gereğince; bir Belediye memurunun annesi olmasından dolayı değerlendirmeye alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

305/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan İnönü Meydanı No:11 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi ve Halk Sağlığı Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 20 Ekim 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

İsim                            İş Türü                                        Teklif

Ali Yardımcı           Deniz Ürünleri Restorantı                           500 TL

 

306/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 268/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 adet vidanjör için 3 firma teklif vermiştir.

Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir;

 

Firma Teklif

1-   Trucks Trading Ltd.                        31.500 STG + KDV

2-   Nevzat Efendi                                 40.000 STG + KDV

3-   Murat Machinery Ltd.                   108.155 EURO + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek 22 Ekim 2015 tarihine kadar rapor hazırlaması ve komisyona sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine, oy birliği ile

 

307/2015: 14 Ekim 2015 tarihinde Ali Yardımcı’nın yapmış olduğu 4441 arşiv no’lu teklif değerlendirilmiş olup İnönü Meydanı 11 no’lu dükkanın deniz ürünleri restorantı olarak, adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin 1.000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar 14 aylık olarak yapılmasına oy birliği ile

 

M.K. NO.:

189/2015

Kira ve İhale Komisyonu’nun 308/2015 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

308/2015: Belediye Meclisi’nin 27 Ağustos 2015 tarih ve 154/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 246/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri” için tek teklif veren Tarmac Ltd.’in teklifi geçerli olup incelenip rapor sunmak üzere Altyapı Şubesi’ne verilmesine ve ihalenin neticelendirilebilmesi için Belediye Meclisi’nin Kira ve İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin tavsiye edilmesine oybirliği ile

Teklif Veren

Tarmac Ltd.

 

Onur Olguner ve Leyla Öztürk çekimser oy kullanmıştır.

 

Onur Olguner ve Leyla Öztürk’ün şerhi:

Teklif, keşfin üzerinde olduğundan çekimser oy kullandık

Teklif Tutarı

576,595.-TL+KDV

 

 

 

 

 

M.K. NO.:

190/2015

Akın Aktunç’un Hamitköy – Haspolat Komisyonu’nda görev yapmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

191/2015

Osman Yücelen ve Onur Olguner’in Bütçe Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

Vedat Tezcan, Ülkü Taşseven, Fatoş Miralay, Meryem Ekinci ve Ahmet Akbil çekimser oy kullanmıştır.

Fatma Miralay’ın Şerhi: Önemli Komisyonlarda partisel eşitlikte kalınması taraftarı olduğumdan dolayı çekimser oy kullandığımı belirtmek isterim.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(Yedek Asbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Mehmet Kermoğlu

(Üye)

Murat Kanatlı

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Vedat Tezcan

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

     

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag