fbpx
Yol kapatma Duyurusu
14 February 2014
imza
LTB’de, Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
21 February 2014

18 Şubat 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

18 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
3.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye )
5.       Ali Kansu (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.       Celal Cin (Üye)
8.       Dr.Zerrin Akalın (Üye)
9.       İbrahim Demir (Üye)
10.   Kemal T.Mut (Üye)
11.   Onur Olguner (Üye)
12.   Önol Aktolga (Üye)
13.   Özmen Birinci (Üye)
14.   Rauf Denktaş (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Akın Aktunç (Üye)
2.       Dr.Mustafa Soydan (Üye)
3.       Fisun Özsun (Üye) – İzinli
4.       Ali Çınar (Üye)
5.       Serhat Kotak (Üye)
6.       Fatma Sabri (Üye) – İzinli
7.       Mehmet Kermeoğlu (Üye) – İzinli
8.       Ulus Basri (Üye)
9.       Oktay Çocuk (Üye)

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:30/2014 Belediyemizin içinde bulunduğu nakit sıkıntı nedeniyle Başkanımız tarafından 5 (beş) Bankaya (K.T.Koop.Merkez Bankası Ltd., Asbank Ltd., Limasol Türk Bank.Ltd., Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ve Yakın Doğu Bank Ltd.) 6.500.000.-TL (altı milyon beş yüz bin türk lirası) ye kadar overdraft kullanılabilmesi için teklifte bulunulmuştur. Gelen tekliflerin Maliye Bakanlığı nezdinde oluşturulan KKTC Borç Komitesince değerlendirilebilmesi için komitenin bilgisine sunulması ve Maliye Bakanlığı nezdinde oluşturulan KKTC Borç Komitesinin uygun göreceği bankadan öncelikle çalışanların 1 aylık maaşının ödenmesini temin etmek üzere overdraft hesap kullanılmasını onaylaması durumunda, Belediye Meclisinin 9.10.2013 tarihli ve 125/2013 sayılı kararının iptal edilmiş addolmasına; Kemal T.Mut ve Rauf Denktaş’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;Celal Cin’in şerhi; çalışanların 1 ay geriye dönük maaşlarının ödenmesi koşulu ile olumlu oy verdim. 

Mustafa Hançerli’nin şerhi; alınan kararla ilgili olarak Sayıştay Başkanlığından ilgi kararı onaylaması halinde olumlu oy vermiştir.

 

Ali Kansu toplantıya katılmıştır.

 

18 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:31/2014 Anayasanın eşitlik ilkesini gösteren Meclis aşağıdaki kararı almıştır.2012 yılında kadrolanan işçilerin geçici olarak çalıştıkları sürelerin kademe ilerlemesi olarak uygulanmasına;Ayrıca, geçici olarak çalıştırılıp 01.01.2014 tarihinden itibaren 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasasında belirtilen kadro sayısının Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınmasına ve hak eden geçici çalışanların çalıştıkları sürelerin de hizmetlerinden sayılmasına ve 176/2013 sayılı Meclis kararının iptaline oybirliği ile;

 

Bu karara Önol Aktolga, Kemal T.Mut ve Rauf Denktaş aşağıdaki şerhi koymuşlardır: “Gerekli yasal değişiklikler ve/veya komitelerin oluşturulup gereğinin yapılması şartına bağlı olarak”

 

Mustafa Hançerli’nin şerhi: “Gerekli yasal değişiklikler ve/veya komitelerin oluşturulup gereğinin yapılması şartına bağlı olarak ve Sayıştaylığın onayı halinde oyum evettir.

 

Başkan’ın şerhi:   Yasal düzenlemelerin yapılması koşulu ile;

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Mustafa Hançerli(Asbaşkan)     Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)     Ali Kansu(Üye)
Boysan Boyra(Üye)     Celal Cin(Üye)
Dr.Zerrin Akalın(Üye)     İbrahim Demir(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)     Onur Olguner(Üye) 
Önol Aktolga(Üye)     Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)     

 

/İÖ.

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag