fbpx
Başkent Lefkoşa’da asfaltlama Surlariçi’nden başladı
28 Mart 2017
7 Şubat 2017 Meclis Kararları
29 Mart 2017

18 Ocak 2017 Meclis

18 OCAK 2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Alev Denizgil (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Çelen Çağansoy (Üye)
9.       Hüseyin Kıral (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12.   Mine Atlı (Üye)
13.    Murat Kanatlı             (Üye)  
14.   Onur Olguner (Üye)
15. Osman Yücelen (Üye)
16. Sonuç Koyuncu (Üye)
17. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
18. Ülkü Taşseven (Üye)
19. Vedat Tezcan        

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (Üye)
2. Fatma Miralay (Üye)
3. Özmen Birinci (Üye)
4. Rauf Denktaş (Üye)

 

 Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Bigilendirme:Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

M.K. NO.:

01/2017

Sn Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile

a)      Wideline Reklam Hizmetleri Ltd. tarafından verilen 21 Kasım 2016 tarih ve 5026 arşiv numaralı evrağın değerlendirilmesi,

b)  LAATEK Komisyonunun iptal edilmesi ve Atık Yönetimi Komisyonu oluşturulması,

c) Kadın Sığınma Evinin İşleyişi hakkında Sn. Başkan’ın Meclisi bilgilendirmesi,

d) Ağaç budama ve kesimleri ile ilgili genel görüşme yapılması ve bu konunun gündemin birinci maddesinde değerlendirilmesi,

M.K. NO.:

02/2017

 

Ağaç budama ve kesimleri ile ilgili genel görüşme yapılmıştır. Park, Bahçeler ve Trafik Şube Amiri Ferdiye Sav, ağaç budama ve kesimlerinde uygulanan politikalar hakkında Meclis’e bilgi vermiştir. Bu çerçevede, Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonuna bu konuda, en erken zamanda Şubenin sunum yapmasına, ağaç bakımı, dikimi, budama ve kurtarma teknikleri konusunda da bir yönerge çalışması yapılmasına oybirliği ile,

Boysan Boyra ve Tolga Ahmet Raşit, 1/2017 sayılı karar görüşülürken toplantıya katılmıştır. Mine Atlı, bu maddenin görüşülmesinden sonra toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

03/2017

Kamu İhale Yasasının 12 (A) maddesi uyarınca İhale Değerlendirme Komisyonunun, Belediye Başkanı, 3 Meclis üyesi ve aranan niteliklere haiz 1 Belediye memurundan oluşmasına oy çokluğu ile,

Murat Kanatlı ve Onur Olguner ret oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi:

“20/2016 Kamu İhale Yasasının 12 (2) (Ç) kısmına göre “İhale Değerlendirme Komisyonu üyeleri karar alırken veya görüşleri belirtilirken, ihale makamından bağımsız hareket eder.” Bizlere belediye idaresinin yazılı olarak verdiği, Hukuk Şubesinin 16 Ocak 2017 tarih ve 82 arşiv numaralı evrak ve LTB Hukuk Şube amirimizin belediye meclis toplantısında hiçbir şüphesi olmadan ısrarla tekrar ettiği görüşe göre “Belediye başkanı ihale makamıdır.”

Eğer idare tarafından verilen raporda belirtildiği üzere belediye başkanı ihale makamı ise, ihale komisyon başkanlığı yapması yasanın 12 (2) (Ç) kısmına aykırı olacaktır. Dahası belirlenen bu yeni yasanın oluşturduğu sistemde yürütmenin bu komisyon başkanlığını yapması gayri-etiktir.  Bu veriler doğrultusunda ihale komisyonunun gayri-etik ve gayrı-yasal şekilde oluşma kararlarına oyum red olmuştur.

M.K. NO.:

04/2017

 

Kamu İhale Yasasının 12 (A) maddesi uyarınca oluşturulacak İhale Değerlendirme Komisyonu üyelerinin Ahmet Akbil, Özmen Birinci, Tolga Ahmet Raşit’ten oluşmasına oyçokluğu ile,

Murat Kanatlı ve Onur Olguner ret oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi:

“3/2017 sayılı kararın devamı olduğundan, şerhim bu kararda yazılan ile aynidir.”

M.K. NO.:

05/2017

 

Kamu İhale Yasasının 12 (A) maddesi uyarınca oluşturulacak İhale Değerlendirme Komisyonunda  görev yapacak olan aranan niteliklere haiz 1 Belediye memuru için Sn.Başkan tarafından önerilen Şube Amiri Faik Özkaynak’ın görev yapmasına oyçokluğu ile,

Murat Kanatlı ve Onur Olguner red oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi:

“3/2017 sayılı kararın devamı olduğundan, şerhim bu kararda yazılan ile aynidir.”

Hüseyin Kıral, Ahmet Akbil, Mehmet Kermeoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

06/2017

  

 

 

Bilgilendirme:

 

 

 

 Bilgilendirme:

Lefkoşa Türk Belediyesi araç filosundaki araçların, muayene, araç kayıt ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda dökümü verilen araçlarla ilgili yetkinin, Araç Bakım ve Onarım Şubesi Sorumlusu Tahir Hoca’ya verilmesine  oybirliği ile,

İşlem görecek Araç plakaları: JU991, JT392, JF797, JH740, JJ128, JJ533, JJ767, LG320, LM518, JV827, JY448, JY244, HU236, LD543, KZ065, Bomak marka silindir

DAÜ ile yapılacak teknik işbirliği protokolü hakkında Sn. Başkan, Meclis’i bilgilendirmiş ve işbirliği  ile yapılabilecek Lefkoşa İmar Planı Revizyon Çalışmaları, Trafik Master Planı vb. ihtiyaç duyulabilecek olan proje desteği  alınması  hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Alınacak desteğin maddi boyutu olması halinde konunun İhale Değerlendirme Komisyonuna getirileceği belirtilmiştir.

Ahmet Bağzıbağlı ve Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

Mezbaha konusunda gelinen son aşama ve Asin Ltd. ve Belediye arasında devam eden davanın durumu hakkında Sn. Başkan Meclise ayrıntılı bilgi vermiş ve 16 Ocak 2017 tarih ve 77 arşiv numaralı evrağı sunmuştur.

M.K. NO.:

07/2017

Kira ve İhale Komisyonunun  221/2016, 1/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017  ve değiştirilmiş şekliyle 2/2017 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile,

Murat Kanatlı 4/2017 sayılı karara red oyu vermiştir.

Onur Olguner 2/2017, 4/2017, 5/2017 sayılı kararlara red oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi: “keşifler tarafıma yazılı olarak ulaştırılmadığından dolayı oyum reddir.”

221/2016: Kira İhale Komsiyonu’nun 213/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 1. kısmı olan “Boru ve Boru Aksamları Alımı’ için gelen teklifin tek teklif olması sebebiyle Necat ve Zorlu Ltd. yetkilisinin pazarlık yapmak amacı ile Kira İhale Komisyon toplantısına çağırılmasına oybirliğ ile;

01/2017: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2016 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 274/2015 sayılı kararı ile Birnet Yazılım’a verilen “Online Bankacılık Web Servisi” hizmetinin Bilgi İşlem Merkezi’nin 04 Ocak 2017 tarih ve 15 arşiv no’lu görüş doğrultusunda 6 ay süre ile uzatılmasına oybirliği ile;

03/2017:Kira İhale Komisyonu’nun 199/2016 sayılı kararı ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Gönyeli Belediyesi’nden kaynaklanan atıksuların ölçülebilmesi maksadıyla kısmi dolu borularda atıksu ölçümü yapabilen Alan Hız Akış Ölçer (Velocity Flowmeter) alınması ihalesinin, 20/2016 sayılı İhale Yasası çerçevesinde oluşacak İhale Değerlendirme Komisyonu’nunda görüşülmesinin önünü açmak maksadıyla yeni oluşacak Komisyon gündemine aktarılmasına oybirliği ile;

04/2017: 169/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile Enta Gıda Şti. Ltd.’den alınmasına  karar verilen elektronik kartlı su sayaçlarının, Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 05 Ocak 2017 tarih ve 25 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Türkiye’den gelen suyun yoğun talep yaratması sebebiyle, sayaç alım işinin %20 artırılmasına ve teslim süresinin de 30 gün uzatılmasına oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı ret oyu vermiştir.

 05/2017: Belediye Meclisi’nin 08 Aralık 2016 tarih ve 110/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 213/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 1. kısmı olan “Boru ve Boru Aksamları Alımı”nın, tek teklif olması sebebiyle yapılan pazarlık sonucunda ve Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 09 Aralık 2016 tarih ve 1694 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediye’nin 06-05-02-010 Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde  88,367.50.-TL+KDV’ye  Necat ve  Zorlu Ltd.’den yapılmasına oybirliğ ile;

 

KİK 2/2017 sayılı Kararın değiştirilmiş şekli: 

Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 207/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi’nin,  Projeler ve Emlak Şubesi’nin 18 Ocak 2017 tarih ve 97 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda, tapu kayıtlarında oluşan değişiklik işleri nedeniyle mezarlığa giriş noktasının değişmesinden dolayı işin uzaması ve olumsuz hava şartları sebebi ile ayrıca projede yapılması gerekli zorunluluk nedeniyle ihale bedelinin %20 artırılması ve bu ek işlerin EBİ tarafından onaylanması beklendiğinden, ihale süresinin  08 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile;

02/2017: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 207/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi’nin, ihaleyi kazanan Wide City Contruction & Development Ltd.’nin 05 Ocak 2017 tarih ve 56 arşiv no’lu  dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’nin 05 Ocak 2017 tarih ve 26 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda, tapu kayıtlarında oluşan değişiklik nedeniyle mezarlığa giriş yerinin değişmesinden dolayı işin uzaması ve olumsuz hava şartları sebebi ile ihale süresinin  08 Şubat 2017 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

08/2017

 

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

39/2016: Lefkoşa İmar Planı revizyon çalışmaları kapsamında görüş ve önerilerin belirlenmesi amacı ile T.İ.K.T.K  koordinatörü koordinasyonunda AD-HOC komisyonu oluşturulmasına, oluşturulacak komisyonun DAÜ ile imzalanacak olan protokol kapsamında bu konuda da teknik destek almasına; Yapılan çalışmalardan diğer komisyon üyelerinin ve İdare’nin de bilgilendirilmesine, ayrıca konu ile ilgili olarak her türlü basın ve sosyal medya kanalları ile kamunun bilgilendirilmesine  oy birliği ile,

40/2016: Lokmacı kara sınır kapısı yakınına her iki toplum tarafından da tanınmış kişiler olan “Alpay Topuz” ve “Hacı Gago” nun büstlerinin yaşam hikayelerinin tam olarak öğrenilerek özgeçmişleri ile birlikte geçişleri engellemeyecek bir noktaya yerleştirilmesine oy birliği ile;

41/2016: Şht.Ecvet Yusuf Caddesine bulunan Alper Pehllivan’a ait arazi üzerine yapacağı inşaat ile ilgili yeni önerisinin komisyon ile görüşülmek üzere belirlenen günde yapılacak komisyon toplantısına Alper Pehlivan’ın çağırılmasına oy birliği ile;

42/2016: KKTC Lions Kulüpleri Birliği’nin Engelsiz Park Proje sunumu yapılmış ve Park yapımı için Birlik ve LTB arasında Park yapımı Protokolu hazırlanmasına oy birliği ile;

43/2016: Hamitköy Sevinç Sokak’ta 12 Ekim 2016 tarihli 32/2016 TİKTK kararına göre dilekçe sahibi tarafından sınır tesbiti yapılan yeşil alanın Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından Çocuk parkı olarak projelendirilmesine ve Park yapımı ile ilgili olarak dilekçe sahibi ile protokol hazırlanmasına oybirliği ile;

44/2016: Kıbrıs Türk İzci Gönüllüleri Derneği’nin izci ve İzcilik Faaliyetlerini tanıtmak için yapmış oldukları  20.08.2016 tarihli ve 2583 arşiv numaralı dilekçe karşılıklı olarak değerlendirilmiş ve öncelikle “İzci Sokak” adının Belediye hudutları dahilindeki isimsiz bir sokağa verilmesi uygun görülmüştür. Bu yönde değerlendirme yapan komisyon, Ek’teki haritada işaretlenmiş sokağa “izci Sokak” isminin verilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

09/2017

 

Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi İzleme ve Koordinasyon Komisyonu’nun 1/2016 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

01/2016: Devlet Üretme Çiftlikleri ve bölgedeki çiftçilerin tarımsal amaçlı su ihtiyacının Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış su ile etkin ve verimli bir şekilde karşılanması ve LTB ile Düç arasındaki işbirliğine hukuki çerçeve oluşturulmasu için Ek’teki protokolün onaylanmasına ve Sn. Başkan’a imza yetkisi verilmesine oy birliği ile;

M.K.No.:

10/2017

 

Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi İzleme ve Koordinasyon Komisyonunun (LAATEK) iptal edilmesine, yerine Atık Yönetimi Komisyonu oluşturulmasına ve LAATEK üyelerinin bu komisyonda üyeliklerinin devam etmesine oybirliği ile,
M.K. NO.:

11/2017

 

  23 Ocak 2014 tarih ve 12/2014 sayılı Meclis Kararı gereğince, Remon Reklam Hizmetleri Ltd. namı diğer Wideline ltd. sözleşmesinin geçersiz olduğu ve/veya iptal edilmesi yönündeki kararın dikkate alındığı, dolayısıyla Wideline Reklam Hizmetleri Ltd. tarafından verilen 21 Kasım 2016 tarih ve 5026 Arşiv numaralı evrak hakkında görüşmenin Meclis tarafından reddedilmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme: Kadın Sığınma evinin faaliyetleri ve çalışma düzeni hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiştir

Facebook Yorumları
Supportscreen tag