fbpx
16 Kasım 2016
20 Aralık 2016
LTB Başkanı Harmancı LBO Çocuk Korosu’nu kabul etti
22 Aralık 2016

18 Aralık 2016

08 ARALIK 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Alev Denizgil (Üye)
6.       Ayşe İpçiler (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Çelen Çağansoy (Üye)
9.       Fatma Miralay (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mine Atlı (Üye)
12.   Murat Kanatlı (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)
14.   Özmen Birinci (Üye)
15.   Sonuç Koyuncu (Üye)
16.   Ülkü Taşseven (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Boysan Boyra (Üye)
2. Hüseyin Kıral (Üye)(İzinli)
3. Mehmet Kermeoğlu (Üye)(İzinli)
4. Osman Yücelen (Üye)
5. Rauf Denktaş (Üye)
6. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
7. Vedat Tezcan (Üye)


Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Bilgilendirme: Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

108/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) Kira ve İhale Komisyonu’nun 217/2016, 218/2016, 219/2016 ve 220/2016 sayılı kararlarının gündeminin 5. maddesi ile birlikte onayı,

b) Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 1692 arşiv numaralı evrağına göre Dumlupınar ve Göçmenköy’e yönelik su bağlantısı yapılması için Sn. Başkan’a ödeme yetkisi verilmesi,

c) Sn. Fatma Miralay’ın Komisyonlardan ayrılma talebi.

 

Bilgilendirme: 17 Ekim 2016 tarihinde Atina’da yapılan “Eurocities Social Affairs Forum, Private Political Session” toplantısı ve yapılan temaslar hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve raporunu sunmuştur.

Ahmet Bağzıbağlı toplantıya katılmıştır.

Bilgilendirme: 28 Kasım 2016 – 02 Aralık 2016 tarihleri arasında Rabat’ta yapılan OICC 14. Genel Konferansı ve yapılan temaslar hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve raporunu sunmuştur.

M.K. NO.:

109/2016

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji Lisans Programına devam eden Halka İlişkiler Personeli Burcu Cankat’ın, 1560 arşiv numaralı dilekceye göre, 1 yıl ödeneksiz izin talebinin kabulüne oybirliği ile;

 

Mine Atlı ve Onur Olguner toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:

110/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 213/2016, 214/2016, 215/2016, 216/2016, 217/2016, 218/2016, 219/2016, 220/2016 sayılı kararlarının onayına oy çokluğu ile;

Onur Olguner 213/2016, 214/2016, 215/2016, 216/2016, 217/2016, 220/2016 sayılı kararlara ret oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi: “Keşifler tarafıma yazılı olarak ulaştırılmadığından dolayı oyum reddir.”

213/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 211/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz, Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 1. kısmı olan “Boru ve Boru Aksamları Alımı” amacı ile 19 Kasım 2016 Cumartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 08 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 150TL olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-05-02-010 Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine oybirliği ile;

214/2016: Kanalizasyon Şubesi’nin 17 Kasım 2016 tarih ve 1562 arşiv no’lu evrağı doğrultusunda, 5 ayrı ihaleye bölünen Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 2. kısmı olan “Menhol ve Menhol Aksamları Alımı”, 3. kısmı olan “Menhol Bacası, Taban ve Üst Kapak Beton Alımı” ve 4. kısmı olan “Yollarda Kullanılacak Dolgu Alımı” ihaleleri için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oybirliği ile;

215/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 212/2016 sayılı kararı ile Sanayi Bölgesi’ndeki Atölyerdeki elektrik akımına yönelik güç artırımı yapılabilinmesi için alınan 3 teklif aşağıdaki gibidir.

1.        Çeliksan Co. Ltd.              31,575.20 TL (KDV Dahil)

2.       Sütcüoğlu Ltd.                  42,000.- TL+KDV

3.        Just Ltd. Şti.                     14,880.- USD KDV (Dahil)

Teklifler Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin de olumlu görüşü doğrultusunda ihalenin 31,575.20TL (KDV dahil) karşılığında Çeliksan Co. Ltd’e  verilmesine oybirliği ile;

216/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 200/2016 sayılı kararı ile ihalesine “Açık Pazar Yapım Projesi” kapsamındaki projenin yapım işler için 5 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1.        Wide City Const.& Development Ltd.              1.298.000.- TL+KDV

2.       Kemal Aktunç İnşaat Ltd.                                  1.653.495.-TL+KDV

3.        Kayas Construction Ltd.                                    1.645.000.-TL+KDV

4.       Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti Ltd.              1.344.528.-TL+KDV

5.        Sütçüoğlu Ltd.                                                   1.550.990.-TL+KDV

 

Tekliflerin değerlendirilerek 01 Aralık 2016 tarihine kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

110/2016

217/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 213/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 1. kısmı olan “Boru ve Boru Aksamları Alımı” için tek teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir; (06-05-02-010 Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenecek)

1-       Necat ve  Zorlu Ltd.                                                   91,100.50.-TL+KDV

Teklifin değerlendirilerek 15 Aralık 2016 tarihine kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

218/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 202/2016 sayılı kararı ile süresi uzatılan Marmara Parkı büfesi ihalesi için yine teklif gelmemiş olup ihalenin iptaline oybirliği ile;

219/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 206/2016 sayılı kararı ile 3 ayrı  elden teklif alınmasına karar verilen Açık Pazar Yapım Projesi’nin proje kapsamındaki demir miktarının alımı için gelen 3 teklif aşağıdaki gibidir.

1-       Ergüden Tic. Ltd.                                      535 USD / Ton

2-       A & S Atun Ltd.                                        515 USD / Ton

3-       Semra Ltd.                                                 510 USD / Ton

Demir alımının, İhale Tüzüğünün 26. maddesi çerçevesinde Belediye’nin 06-05-02-005 Hizmet Tesisleri Malzeme Giderleri bütçe kaleminden  karşılanması koşulu ile Semra Ltd’den yapılmasına oybirliği ile;

220/2016: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 200/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Açık Pazar Yapım Projesi’nin yapım işlerinin, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 05 Aralık 2016 tarih ve 1660 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediye’nin 06-05-07-002 Hizmet Tesisleri Müteahhitlik Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 1.298.000.- TL+KDV’ye Wide City Contruction & Development Ltd’e verilmesine oybirliğ ile;

M.K. NO.:

111/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 37/2016 ve 38/2016 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

37/2016: 21.11.2016 tarihli ve 4641 arşiv numaralı Gönül Bullici’ye ait dilekçe değerlendirildi ve “Ankara Sokak” adının değiştirilerek “Hüseyin Gültekin Sokak” olmasının Belediyenin sokak ismi değiştirilebilmesi prensiplerine aykırı olması, “Ankara Sokak” adının çok eski bir sokak adı olması, bir isim taşıyor olması ve ayrıca da çok sayıda adresin bu sokaktan var olması nedeni ile uygun bulunmamış ve reddedilmiştir. Talep edilen “Hüseyin Gültekin” adını da yeni açılacak sokaklarda değerlendirilebilmesine yönelik araştırma yapılması ve uygun olması halinde de yeni açılacak bir sokağa verilmesine oy birliği ile,

38/2016: 07.11.2016 tarihli ve 4504 arşiv numaralı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin dilekçesi değerlendirildi ve dilekçede sözü edilen yarım kalmış spor salonunun da değerlendirileceği kompleks bir projenin hazırlanması yönündeki girişim kapsamında Belediye’ye ait yeşil alan üzerine herhangi bir bina yapılmadan tamamen bitkilendirme ve rekreasyonel amacına yönelik olacak şekilde bütün proje içerisinde değerlendirilmesine ve yapılan projenin de günü geldiğinde Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun bilgisine getirilmesi kaydı ile uygun görüldüğüne oy birliği ile,

Onur Olguner Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğundan dolayı oylamaya katılmamıştır.

M.K. NO.:

112/2016

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 02/2016 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

02/2016: Sn. Başkan tarafından “Kadın Sığınma Evi”nin çalışabilecek duruma getirilmesi yolunda atılan adımlar hakkında bilgilendirme yapılmış ve Sığınma Evi’nin açılacak duruma getirildiği bilgisi aktarılmıştır. Kadın Sığınma evinin çalışması ile ilgili ortaya konulan “yönetmelik” hakkında, Meclis üyelerinin görüşleri talep edilmiştir. İşleyiş ile ilgili manzumenin “Yönerge” olarak şekillenmesi konusunda görüş birliği oluşmuştur. Yönerge hakkında oy birliği ile, Yönergenin meclisten de onaylanmasına, çalışma şartları ve kabul koşulları ile ilgili, ayrıca 26.11.2016 tarihinde basın toplantısı yapılmasına ve Sığınma Evine ihtiyaçlı kadınların kabulüne 28.11.2016 (Pazartesi) gününden itibaren başlanmasına, oy birliği ile;

Bilgilendirme: Kültür, sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 01/2016 sayılı kararı hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

01/2016: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 03/2015 sayılı kararının iptal edilmesine, söz konusu adreste bulunan binanın Belediyeler Yasasının 16.maddesi ve 58/2011 sayılı kadına yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair “Avrupa Sözleşmesi Onay Yasası” ışığında “Sığınma Evi” hizmeti verecek şekilde düzenlenmesine, oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

113/2016

Finansmanı T.C. Yardım Heyeti tarafından karşılanan “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi” kapsamında Dumlupınar ve Göçmenköy’e su bağlantısına yönelik 6,875(KDV dahil) ve 14,025TL (KDV dahil) harcama yapılabilmesi için Sn. Başkan’a yetki verilmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:

114/2016

 

Fatma Miralay’ın Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

115/2016

 

Fatma Miralay’ın Toplu İş Sözleşmesi Komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

116/2016

 

Fatma Miralay’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

117/2016

 

 

Fatma Miralay’ın Dış İlişkiler Komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile;

 

 

Karar verilmiştir.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

   

Ahmet Akbil

 (Üye)

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

 

 

 

 

Ayşe İpçiler

 (Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

 

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

 

Fatma Miralay

(Üye)

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

 

 

 

 

Mine Atlı

 (Üye)

 

 

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

   

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

 

 

Sonuç Koyuncu

 (Üye)

 

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

 

 

 


/İN.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag