fbpx
ltblogo
Haşereyle Kültürel Mücadele
17 April 2014
egit3
LTB’den Haşereyle Kültürel Mücadele
21 April 2014

17 Nisan 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1. Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2. Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Akın Aktunç (Üye)
5. Celal Cin (Üye)
6. Dr.Mustafa Soydan (Üye)
7. Dr.Zerrin Akalın (Üye)
8. Fisun Özsun           (Üye)
9. İbrahim Demir (Üye)
10. Kemal T. Mut (Üye)
11. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12. Onur Olguner (Üye)
13. Önol Aktolga (Üye)
14. Özmen Birinci         (Üye)
15. Rauf Denktaş (Üye)
16. Ulus Basri (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

Alev Şensoy Ali ÇınarAli KansuBoysan Boyra

Fatma Sabri

Oktay Çocuk

Serhat Kotak

(YedekAsbaşkan)(İzinli)(Üye)(Üye)

(İzinli)

(Üye)

(Üye)

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

 

 

M.K. NO.:35/2014 Belediye Meclisi toplantısı gündemine başlamadan, geçici işçi statüsünde belediyemizde görev yapan 38 çalışanın mahkemede açılan dava sonucu; ve buna bağlı olarak, ayni statüde çalışan geçici işçilerin 1 Mayıs ikramiyesinden yararlanabilmeleri hususunun, mahkeme kararı ışığında değerlendirilmesi önerisinin görüşülmesi oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:36/2014 38 kişinin belediye aleyhine açmış olduğu dava neticesinde 1 Mayıs ikramiyesi alma hakkı olduğuna; ve mahkeme kararı olduğuna dair ödenmelerine , ayrıca dava açmayıp da ayni statüde görev yaparak 42/96 T.İ.S grev ve refarandum yasasının ilgili maddeleri uyarınca; gerekli koşulları yerine getirdikleri maliye şubesi tarafından tespit edilip raporlanması halinde, 1 Mayıs 2013 ikramiyesini alma hakları olduğunu, ve dolayısıyle ödenmelerine   oy birliği ile;Bu karardan sonra Ulus Basri toplantıya katılmıştır.

 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:37/2014 Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM) ‘in Dr. Fazıl Küçük Parkı içerisinde Park Bahçeler Şubesinin görüşleri doğrultusunda engelsiz parkının yapımının hayata geçirilmesi önerisi ile ilgili olarak sayın başkana protokol yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesi önerisi oy birliği ile;

 

M.K. NO.:38/2014 Engelsiz Park Projesinin hayata geçirilmesi için , Gençlik Merkezi (FOGEM) ile yapılan protokol’ün imzalanması için sayın başkana verilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:39/2014 Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komitesinin 6/2014 sayılı kararının revize edilerek tümünün sponsörlüklerle yapılması koşulu ile kabulüne oy birliği ile;

 • 7/2014         Sayılı kararının onayına oy birliği ile;
 
 • K.S.K. NO: 6/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin Onikincisi’nin 02-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılmasına ve bu amaçla öngörülen 250.000 TL bütçenin sponsorluklarla sağlanmasına; öngörülen bütçenin sponsorluklarla tamamlanmaması halinde eksilen miktarın Lefkoşa Türk Belediyesi bütçesinden karşılanmasına ve bu miktarın Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumuna aktarılmasına oybirliği ile tavsiye karar alınır.
   

 • K.S.K NO:7/2014 T.C Kültür Bakanlığı Develet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Ankara’da 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle “Uluslararası Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali”’ne “Canını En Çok Ne Yakar?” çocuk oyunu ile; yine T.C Kültür Bakanlığı Develet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 09 Mayıs -16 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenleyeceği “14. Uluslararası Trabzon Tiyatro Festivali”’ne Ada oyunu ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu davet edilmiştir. Bu davetlerle Lefkoşa Türk Belediye tiyatrosunun ülkemizi temsilen katılmasına ve tüm harcamaların (konaklama, ulaşım, dekor nakliyesi, harcırahlar) sponsorluklarla karşılanmasına; bu konuda Lefkoşa Türk Belediyesi bütçesinden hiçbir harcama yapılmamasına; ve turne suresinde ilgili personelin idari izinli sayılmasına oy birliği ile tavsiye kararı verilir.
 • Not: Söz konusu turnelerin sponsorları aşağıdaki gibidir:

     KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, KTOES, BES

 

M.K. NO.:40/2014 Kayas Construction Ltd’in üstlenmiş olduğu Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İshale Hattı Kısmi Yenileme Projesi İhalesinde yaşanan malzeme sıkıntıları ek iş ve hava şartları nedeni ile; gecikmesinden kaynaklanan süre kaybından dolayı uğradığı zaman kaybının telafi edilmesi için, ihale süresinin 30.04.2014’e kadar uzatılmasına; şubenin talebi halinde; ek işleri için’de %20’ye kadar ihalenin artırılmasına, oy birliği ile;
M.K. NO.:41/2014 WTE Wassertechnic Gmbh/EVN Group Şirketlerinin yeni ürünleri tanıtım fuarı olan ( İfat Entsorga 2014)’e davet alan Müdür Muavini Hasan Güralp ve Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak’ın belediyemizden herhangi bir harcırah ve ödenek almadan katılmalarına ve bu süreler zarfında izinli sayılmalarına oy birliği ile;
M.K. NO.:42/2014 Cenaze hizmetlerinde cenaze yıkayıcı olarak, Ekim 2013’ten beri hizmet alımı şeklinde çalıştırılan Altın Yazıcı isimli yıkayıcının Sayıştay görüşü (SAY 0.00-BE.0.00.000-14/173(2125)ışığında Ekim 2013’ten itibaren yapmış olduğu hizmetler doğrultusunda, birim hizmet esasına göre ödeme yapılmasına ve bundan sonraki süreçte yine aynı Sayıştay raporu doğrulstusunda ihtiyaç olup çağırılması halinde çalıştırıldığı sürelerin Birim Hizmet esasına göre hafta içi cenaze başı 70 TL KDV hariç, hafta sonu 90 TL KDV hariç şeklinde ödenmesine ve daha önce alınan 182/2014 sayılı kararın iptal edilmesine oy birliği ile;

 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:43/2014 Osman Osmanlızade isimli Osmanlızade Otomotiv Direktörlüğü’nün Belediyemize hibe olarak vermek istediği Mersedes marka aracın cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabülüne; aracın devir teslim işlemleri için Araç Bakım sorumlusu Tahir Hoca’nın yetkili kılınmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:44/2014 Araç Bakım Onarım Şubesinin listelediği araç satış listesinde bulunan CP 927 plaka no’lu BMW 730 Başkanlık aracı dışındaki 29 aracın satışı için Kira İhale Komitesi’ne yetki verilmesine oy birliği ile;JP 927 BMW, JE 588 FORD, JE 599 FORD, JH369 FORD, JH 250 FORD, JH 617 FORD, JH 661 FORD, JR 612 CITROEN, JR 674 CITROEN, JR 600 CITROEN, JR 992 CITROEN, JT 392 FORD, JT 167 FORD ,JT 202 FORD, JT 524 FORD, JT 572 FORD, JT 229 FORD, JT 665 FORD, JT 697 OPEL, JT 992 OPEL, JT 658 OPEL, JT 632 OPEL, JT 657 OPEL, JT 673 OPEL, JT 743 OPEL, JT 770 OPEL, JT 742 OPEL, JT 683 OPEL, JF 655 FIAT, JT 314 FORD.
 
M.K. NO.:45/2014 KBS Şubesinin takip ettiği ve 11 Haziran 2007 tarih ve M.K/88-2007 Sayılı Meclis Kararı, ile   25 Ekim 2007 tarihli K.İ.K 65-2007 Sayılı Kira İhale Komisyonu kararı doğrultusunda, kalan 688USD (altı yüz seksen sekiz) +KDV tutarındaki miktarın ödenmesi ve bu doğrultuda yapılan ödemeden sonra ihalenin kapatılmasına; oy birliği ile;
M.K. NO.:46/2014 KBS Şubesinin takip ettiği MK-167/2013 Sayılı Meclis Kararı ile pazarlık yapmak için; yetkilendirilen Sn. Belediye Başkanı’nın yaptığı görüşme sonucunda, geriye kalan 8 taksitlik 24.000 (yirmi dört bin)USD+KDV tutarındaki meblağın grevlerden ve aksayan işlerden dolayı 4 taksitinin eksiltilerek geriye kalan 4 taksitlik 12.000 (on iki bin) USD +KDV tutarındaki meblağın ödenmesine ve bunun her iki tarafça tutanak tahtında imza edilmesine ve ihalenin kapatılmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:47/2014 Yol Trafik Komitesi’nin almış olduğu 06/2014, 7/2014 ve 8/2014 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;
 
 • Y.T.K.K. NO: 6/2014: Ortaköy , Levent İlkokulu önünde uygulanmaya başlanan tek yol uygulaması yeniden değerlendirilmiş ve tatil günleri hariç olmak üzere saatli tek yol uygulamasına geçilmesine Pazartesi – Cuma Ö.Ö 07:30 – 08:30 ve Ö.S 15:30 – 16:30 saatleri arasında uygulanmasına , Mecidiye sokaktaki trafik sorununun tüm surlariçi çalışması ile birlikte değerlendirilmesine;
 
 • Y.T.K.K. NO: 7/2014 : Mehmet Akif Caddesi ve Osman Paşa Caddesine çıkış yapan paralel yollarda tek yön uygulamasına yönelik hazırlanan çalışmanın ve Sn. Mustafa Hançerli Bey’in önerisinin de hazırlanarak Sn. Onur Olguner Bey’in önerisi ile Üniversitelerden görüş alınması ve alınan görüş doğrultusunda Komisyonda yeniden değerlendirilmesine;
 
 • Y.T.K.K. NO: 8/2014: Şht. Mustafa Ruso Caddesinde yer yer açık olan orta refüjün Okullar Yolu dönüşü açık olacak şekilde kapatılarak trafikteki tehlikelilik durumunun ortadan kaldırılmasına Onur Olguner ve Oktay Çocuk’un kabul , Fatma Sabri’nin red oyu ile kabul edilmiştir. Fatma Sabri ; Ali Rıza Efendi Caddesinin orta refüjünün kapatılmasından sonra bölgeye yönelik bir çözüm üretilmediği ve buradaki bölge halkının mağdur edildiği nedeni ile red oyu kullanmıştır.

 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

M.K. NO.:48/2014 Kira İhale Komitesi’nin 57/2013-5/2014-6/2014-7/2014-8/2014-9/2014-10/2014-11/2014-12/2014-13/2014-13/2014-14/2014-15/2014-16/2014-17/2014-18/2014-19/2014-20/2014-21/2014-22/2014-23/2014-24/2014-25/2014-26/2014-27/2014-28/2014-29/2014-30/2014-31/2014-32/2014-33/2014-34/2014-35/2014 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K NO: 57/2013: Dr. Fazıl Küçük Bulvarında Atatürk Stadyumunun bulunduğu kavşakta Ana Su Borusunda oluşan patlağın tamiratı , dolgusu ve Yolun tamiratı için Keşif Bedeli Kira İhale Komitesinin yetkisinde bulunması , ayrıca durumunun aciliyeti nedeni ile şubenin elden teklif alarak en düşük teklifi veren New Castle Construction Ltd.’e yaptırılmasına oy birliği ile;

 

Elden Alınan Teklifler

 

I.                    Teklif   New Castle Construction Ltd.   13.500TL+KDV

II.                  Teklif Nazlı Kardeşler                        19.000 TL+KDV

III.                Teklif Sütçüoğlu Ltd.                             ( Teklif Vermedi)

 

I.ci teklif olan New Castle Construction Ltd. en uygun teklif vermiştir. Su Şubesi Amirinin verdiği   olumlu görüş doğrultusunda yapılmasına   Karar verilmiştir.

 
 • K.İ.K. NO: 5/2014 :Avrupa Birliği Yardımı ile yürütülen Kırsal Kalkınma Sektör Programından sağlanan yardım ile uygulanan “Önce Çocuklar ve Gençler” Projesi kapsamında Haspolat İlkokulu Çardak ve Çevre Eğitim Parkı Malzeme Temini ve Montajı ihalesine çıkılmak üzere 12 Mart, 2014 tarihinde gazete ilanı verilmesine ve İhale başvuru süresinin 14 Nisan 2014 mesai saati bitimine kadar tekliflerin atılmasına; ve teklif kutusunun aynı gün saat 17:00’de açılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO: 6/2014: 3/2014 ve 4/2014 sayılı K.İ.K kararlarının Teknik Şartnamedeki 3.cü madde Genel Şartlarda deprem ve terör klozlarının % 0 muafiyet aranmasına yasanın elvermemesi ve sigorta şirketlerinin Reasürans treteleri gereği konu şartı yerine getirilemeyeceği nedeni ile ilgili kararların iptaline ve yeniden 15 Mart 2014 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına , 20 Mart 2014 tarihinde saat 17:00’ye kadar teklif kabülüne şartnamelerin ise 500 TL karşılığı alınmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 7/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tüm araçlar, bina, demirbaşlar, personel ve/veya 3. Şahıslar (Lefkoşa Türk Belediyesi binalarında bulunan tüm KKTC vatandaşlarını ve yabancı uyrukluları da kapsayacak şekilde) kaza ve sair kaza sigortaları ile 01 Nisan 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında sigortalanması amacıyla “Third Party – Kasko Sigortaları” ile             “Yangın ve Kaza Sigortaları” için teklif kabul ihalesi için tek teklif verilmiştir. Teklif Euro City Insurance’ a ait olup, geçerlidir. Gerekli rapor ve sözleşme için İç Denetim Şube amiri Birtan Aktolga’ya verilmesine ve en geç 1 hafta içerisinde sözleşmenin imzalanma aşamasına getirilmesine oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO:8/2014: Otobüs Terminalinde Merdiven altında Lütfi Güngeldi’ye ait büfenin eşi Zühal Güngeldi’ye verilen feragatname komite tarafından kabul edilmiştir. 01 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 200 TL olmak üzere Zuhal Güngeldi’ye kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 9/2014: Otobüs Terminalinin Doğu Dış mekanda No:4’te bulunan Ali Sayana ait kahvehanenin 01 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 550 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;

 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

 
 • K.İ.K NO. 10/2014: Otobüs Terminalinin içerisinde No:13’te bulunan Selma Osman’a ait Büfenin 01 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 500 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K NO. 11/2014: Otobüs Terminalinin içerisinde No:14A’da bulunan İskan Anık’a ait saat tamir satış yerinin 01 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 300 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 12/2014: Gazeteci Kemal Aşık Caddesinde Hanife Irkad’a ait büfenin 1 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 400 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 13/2014:Yiğitler Burcu Parkında bulunan Abdülkadir Yeşilkaya’ya ait büfenin 1 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak aylık kira bedeli 100 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 14/2014: Şht. Yüksel Ahmet Dereli Sokakta Zekai Deran’a ait restorantın 1 Nisan 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 600 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 15/2014: Çağlayan Çocuk Parkında bulunan, Saraçoğlu Meydanına bakan Saffet Anibal’a ait Restorantın 1 Nisan ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 950 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 16/2014: Kurtuluş Meydanı 8/A Yenişehir’de bulunan Muharip Gaziler Derneğine ait dernek lokalinin 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 40 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 17/2014: Kurtuluş Meydanı 8/B Yenişehir’de bulunan Mine Özerman’a         ait Ocakbaşı Restorant’ın 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 300 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 18/2014: Gzt. Kemal Aşık Caddesi’nde bulunan Hüseyin Dayı’y a         ait lokantanın 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 300 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 19/2014: Kızılay Sokak’da bulunan Belediye Emekçileri Sendikası’na         ait sendika lokali’nin 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 100 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 20/2014:İnönü Meydanı No:7’de bulunan Ahmet Conkbayır’a ait büfenin 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 250 TL olmak üzere kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 21/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tüm araçlar, bina, demirbaşlar, personel ve/veya 3. şahıslar (Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bulunan tüm KKTC vatandaşlarını ve yabancı uyrukluları da kapsayacak şekilde) kaza vesair kaza sigortaları ile 01 Nisan 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında sigortalanması amacıyla “ Third Party- Kasko Sigortaları” ile “ Yangın ve Kaza Sigortaları” için Euro City Insurance tarafından verilen teklif İç Denetim Şubesi tarafından incelenmiş olup sözleşmesi imza aşamasına getirilmiştir. İmzalanmasına oy birliği ile;
   

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

 
 • K.İ.K. NO. 22/2014: Otobüs Terminali’nin içerisinde No:5 (eski sözleşmede 4 olarak yazılı olan)-10-11’de bulunan Şerafeddin Bahşi’ye ait büfenin Mehmet Aldemir’e devretmek için yapmış olduğu feragatname, Şerafeddin Bahşi’nin Belediye’ye olan tüm borcunun ödenmesi koşulu ile kabul edilmiştir. 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde her dükkan için ayrı ayrı aylık kira bedeli 450 TL olmak üzere Mehmet Aldemir’e kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 23/2014: Otobüs Terminali’nin içerisinde No:7-8’de bulunan Ayşe & Mustafa Alkım’a ait ofisin Mustafa Dağgül’e devretmek için yapmış olduğu feragatname kabul edilmiş olup, 1 Nisan 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde aylık kira bedeli 500 TL olmak üzere Mustafa Dağgül’e kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 24/2014: Marmara Parkı içerisinde bulunan park büfenin, mevcut kiracı Urungu Ulutuğ ‘un bakiye borçlarının ödenmesi halinde sözleşmesinin yenilenmesine, feragatname vermesi halinde göstereceği şahısa borçların ödenmesi koşulu ile yeni kira mukavelesi yapılmasına, park büfenin aylık kira bedelinin 200 TL olmasına, aksi halde yasal yola gidilmesine oy birliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 25/2014: Çağlayan Parkı içerisinde bulunan park büfenin kiracısı Ali Akman ‘a tahliye davası açılmasına, park büfenin aylık kira bedelinin 200 TL olmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 26/2014: Göçmenköy Parkı içerisinde bulunan, Göçmenköy İdman Yurdu‘nun kiraladığı restorantın aylık kira bedelinin 750 TL olmasına oybirliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 27/2014: Sancaktar Kalebey Parkı’nda bulunan Küçük Kentliler Derneği ‘nin kiraladığı restorantın aylık kirasının 750 TL olmasına, Küçük Kentliler Derneği’nden yazı alınarak, sözleşmenin İbrahim Azkal (şuandaki çalıştıran kişi ) adına yapılmasına oybirliği ile;
 
 • K.İ.K. NO. 28/2014: Kumsal Parkı’nda bulunan park büfenin mevcut kiracısı olan Kemal Yaşar Karcan ‘ın, varolan sorunlar nedeniyle Hukuk Şubesi’ne aktarılmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 29/2014: Daha önceden KTEV tarafından kiralanan Barış Manço Parkı’nda bulunan park büfenin, KTEV’in parkların kullanımının Belediyeye iade edilmesini Belediyemize yazılı olarak bildirmesinden dolayı ( 440 arşiv numaralı , 12.02.2014 tarihli yazı) Barış Kafidir adına kira mukavelesi yapılmasına ve aylık 300 TL kira alınmasına oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 30/2014: Daha önceden KTEV tarafından kiralanan Dr. Fazıl Küçük Parkı içerisinde bulunan park büfenin, KTEV’in parkların kullanımının Belediyeye iade edilmesini Belediyemize yazılı olarak bildirmesinden dolayı ( 440 arşiv numaralı , 12.02.2014 tarihli yazı) , Aytekin Birkin adına kira mukavelesi yapılmasına ve aylık 500 TL kira alınmasına oybirliğ ile;
 
 • K.İ.K. NO. 31/2014: Kuğulu Parkta bulunan ve Mustafa Baturalp’ın kiracısı olduğu Park büfesinin İmar ve Sağlık Şubesinin uygun görmesi halinde kira bedelinin 625 TL olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına         oybirliği ile ;
   

 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

 

   

 • K.İ.K. NO. 32/2014: Lefkoşa Belediye hudutlarında bulunan ve LTB’nin kullanımında olan İnönü Meydanı, İplik Pazarı, Ledra Palace, Posta Dairesi Arkası, Terminal, Lokmacı ve Metehan tuvaletlerinin bakım onarım ve işletilmesinin yapılması için elden teklif alınmasına ve tuvaletlerin fonksiyonlarının yerine getirecek şekilde halkın kullanımına açılmasına ve elden tekliflerin 14 Nisan 2014 tarihinde ve saat 12:00’ye kadar kabul edilmesine oybirliği ile ;
 
 • K.İ.K. NO. 33/2014: Önce Çocuklar ve Gençler Projesi ihalesi 14.04.2014 tarihinde         açılmış ve ihaleye tek teklif veren Kayas Construction’ın vermiş olduğu 49.483.80 € Teklif için Komite ilgili firmayı pazarlık etmek üzere toplantıya çağırmış ve pazarlık sonucunda 47.000 € (kırkyedi bin Euro)’ya söz konusu işin yapılması konusunda uzlaşılmış ve ilgili şirketin söz konusu ihale işini yapmasına oy birliği ile karar alınmıştır.

 

 
 • K.İ.K. NO. 34/2014:

     1-Ortaköy Armacon Sitesi- Levent Koleji arası Kanal Yaşam Projesi     ihalesine

     2-Asfalt Yama ve Kaplama işleri ihalesine 19.04.2014 tarihinde gazete ilanı ile   ihaleye çıkılmasına ve 23.04.2014 tarihinde saat 13’te ihale tekliflerinin açılmasına oy birliği ile;

 
 • K.İ.K. NO. 35/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi Lastik İhalesi teklifleri açılmış, konu ihaleye iki firma teklif vermiştir. Her iki teklif de geçerli olup;

     1- İldeniz Ltd.                                           92.860+KDV

     2-Düzova Lastik Servisi                           62.130+KDV dir.

 

 • İvedi rapor hazırlanması için ilgili şubeye verilmiştir.
 

 

17 NİSAN 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:49/2014 Diğer Belediyelerde bulunan Belediyemize ait araçların işlemleri yapılmamış olanlarının Belediyemize geri iade edilmesi husundaki girişimlerin yapılması için Müdür Muavini vekili Gülev Sıdal ve Tahir Hoca’nın yetkili kılınmasına Başkan Kadri Felleahoğlu-Füsun Ozsun-Akın Aktunç-Ulus Basri-Dr. M. Soydan ve Mustafa Hançerli’nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile; (Red oylarının şerhi; 2007 yıllarından beridir bu araçların ilgili Belediyelerin kullanımında olduğundan dolayı) oy çokluğu ile;Karar verilmiştir. 

 

             Kadri FELLAHOĞLU

(Başkan)

                                 Mustafa Hançerli

(Asbaşkan)

 

    Ahmet Bağzıbağlı(Üye)

            

 Akın Aktunç(Üye)     Celal Cin(Üye) 
 Dr.Mustafa Soydan(Üye)     Dr.Zerrin Akalın(Üye) 
 Füsun Özsun(Üye)    İbrahim Demir(Üye) 
 Kemal T. Mut(Üye)    Mehmet Kermeoğlu(Üye) 
 Onur Olguner(Üye)     Önol Aktolga(Üye) 
 Özmen Birinci(Üye )     Rauf Denktaş(Üye) 
     Ulus Basri(Üye) 

 

                

 

 

 

/NT.

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag