fbpx
24 Nisan 2013
24 April 2013
17 Haziran 2013
17 June 2013

17 Nisan 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

17 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kadri FellahoğluMustafa HançerliAlev ŞensoyAhmet Bağzıbağlı

Akın Aktunç

Ali Çınar

Ali Kansu

Boysan Boyra

Celal Cin

Dr.Mustafa Soydan

Fatma Sabri

Fisun Özsun

İbrahim Demir

Kemal T.Mut

Mehmet Kermeoğlu

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

Ulus Basri

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

  1. Dr.Zerrin Akalın (Üye)

 

Mehmet Çakmak                         Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:23/2013 Kültür Sanat Komitesinin almış olduğu 1/2013, 2/2013 ve 3/2013 sayılı kararların Meclis gündemine alınması için yapılan öneri oybirliği ile gündeme alınmasına karar verilmiştir. (Meclis üyesi Boysan Boyra bu karardan sonra toplantıya gelmiştir.)
 
M.K. NO.:24/2013 K.S.K. 1/2013 nolu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.K.S.K. 2/2013 nolu kararı ise yapılacak olan Tiyatro Festivalinin sponsorluklarla yapılmasına oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Ancak sponsorlukların parasal olarak yetmediği yerde Belediye Bütçesinden karşılanmasının uygun olacağı yönünde Kültür Sanat Komitesinin önerisine TDP Meclis Üyeleri Boysan Boyra ve Özmen Birinci evet oyu vermişlerdir.)Bu karardan sonra Fisun Özsun toplantıdan ayrılmıştır.
 
M.K. NO.:25/2013 Devlet Katkı Payının temlik edilmesi ile ilgili temlik işlemlerinin ve/veya temliknamenin iptal edilmesi için gerekli kurum ve kişiler aleyhine müracaat yapmak ve dava yapmak üzere Meclis Üyesi ve aynı zamanda Avukat olan Sayın Boysan Boyra ve Sayın Kemal T.Mut’un yetkili kılınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

 

 

 

 

 

 

17 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:26/2013 Kira ve İhale Komitesi Tüzüğünün yeniden gözden geçirilerek gerek duyulması halinde değişmesi için çalışma yapmak üzere Tüzük ve Hukuk Komitesine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Karardan önce konu öneri oylanmış ve oybirliği ile görüşülmesine karar verilmiştir.

 

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Mustafa Hançerli(Asbaşkan)   Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Akın Aktunç(Üye)
Ali Çınar(Üye)   Ali Kansu(Üye)
Boysan Boyra(Üye)    Celal Cin(Üye)
Dr.Mustafa Soydan(Üye)   Fatma Sabri (Üye)
Fisun Özsun(Üye)   İbrahim Demir(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Oktay Çocuk(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Önol Aktolga(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Serhat Kotak(Üye)
Ulus Basri(Üye)    

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag