fbpx
Ada’nın Sesi – Mehmet Harmancı
5 Mart 2015
6 Nisan 2015
6 Nisan 2015

17 Mart 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet AkbilAhmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Mehmet Kermeoğlu

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan) (Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Murat Kanatlı (Üye) – İzinli

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

 

  Gündemin 1.maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

M.K. NO.:45/2015 Sayın Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine;

  1. Kira ve İhale Komisyonu’nun 94/2015, 95/2015, 96/2015, 97/2015, 98/2015, 99/2015, 100/2015 ve 101/2015 sayılı kararların görüşülmesine oybirliği ile;
  2. Sayın Alev Denizgil’in Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonuna katılmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:46/2015 Yol ve Trafik Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;1/2015: Kardeş Ocağının dilekçesi değerlendirildi ve bir (1) adet engelli oto park yeri verilmesine, verilen otoparkın engelli logosu olan araçları kapsadığı bilgisinin de Şube tarafından yazılı olarak Kardeş Ocağına bildirilmesine2/2015: Cumhurbaşkanlığının dilekçesi değerlendirildi ve üç engelli otopark talebi üç engelli personellerinin olması nedeni ile uygun olduğuna ve verilen engelli otoparkların da tüm engelli logosu olan araçların kullanımına açık olacağı alınan kararın yazılı olarak Cumhurbaşkanlığına bildirilmesine4/2015: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi karşısındaki yola çıkışların fiziki engel ile kapatılmasına

 

 

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

M.K. NO.:47/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;42/2015: Şht Muherrem Çalay Sokakta yeşil alan içerisinde araba yıkama yeri bulunan Çağan Çerkez il görüşüldü. Görüşme sonucunda, oto yıkama fonksiyonundan vazgeçilerek, yeşil alanın parka dönüştürülmesine ve içerisinde büfe fonksiyonunun olmasında uzlaşıldı. Bu çerçevede, eski fonksiyondan yeni büfe işine geçiş süreci için şu kararlar alındı;a)       Sürecin 01 Eylüle kadar tamamlanmasınab)       Taahütname imzalandığı tarihten itibaren krokide belirlenen üzeri kapalı kısımların kaldırılmasınac)       Geçiş süreci boyunca, bu geçişin sorunsuz tamamlanması için iki fonksiyonun çalıştırılmasına

d)       Yeşil alanın düzenleme projesinin, rekreasyon alanı olarak, süreç tamamlanana kadar, Çağan Çerkez’e verilmesine karar verilmiştir.

43/2015: Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi tarafından hazırlanan parkmetrelerle ilgili rapor komiteye sunulmuştur. Rapor çerçevesinde alım yapılması için konunun Kira İhale Komisyonuna aktarılmasına karar verilmiştir

44/2015: Seval Abuel Afiyeye ait büfenin durumu görüşüldü. Büfe önündeki çadır kısmı kaldırılarak sözleşme yapılması için konunun Kira İhale Komisyonuna aktarılmasına karar verilmiştir

 

 

Sayın Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

 

 

M.K. NO.:48/2015 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararın onayına oybirliği ile;6/2015: Açılması İzne Bağlı olan işyerlerinin çalışma koşullarını düzenleyen Tüzük Değişiklikleri; Komisyon tarafından incelenmiş olup; İlgili Şubenin görüşleri doğrultusunda nihai şeklinin Hukuk Şubesince yazılarak Meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile uygun görülmüştür

 

 

Bülent Çıraklı toplantıya katılmıştır.

 

 

M.K. NO.:49/2015 Çocuk Hakları Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararın onayına oybirliği ile;1/2015: Çocuk Hakları Komitesi, çocuklara aileleriyle birlikte çocuk haklarını   bilinçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi ve çocukların gelişimlerine destek olunması için ,öykü ve masal günleri düzenlenmesi , farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yapılması çocuk kitaplığını oluşturmak amacı ile ve Lefkoşa Çocuk Merkezinin açılmasına;Bunun için Arabahmet Kültür ve Sanat Evi Koordinatörleri , İş Kadınları Derneği ile görüşülmesine,Sponsor için de kitabevleri,GİAD ve Genç Girişimciler ile görüşülmesine

 

 

 

M.K. NO.:50/2015 Bülent Çıraklı, Rauf Denktaş, Sonuç Koyuncu, Onur Olguner, Fatma Miralay ve Ülkü Taşseven’nin Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:51/2015 Alev Denizgil’in Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile;

 

 

 

 

 

 

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:52/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;65/2015: İlaçlama ihalesine çıkılmasına gazete ilanlarının 26 Şubat 2015 tarihinde yapılmasına; 05 Mart 2015 saat 14:30’a kadar teklif kabulüne Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile;Karar verilmiştir. Murat Kanatlı’nın Şerhi :İhaleye çıkılacak şartnamede kimyasal ve mikrobiyolojik ilaçlama tekniğinin satın alınması yer aldığı için red ediyorum66/2015: Kanalizasyon Şubesinin 06/01/2014 tarih 02/2014     K.İ.K.Kararı ve 14/01/2014 tarih ve 05/2014 sayılı Meclis Kararı ile çıkılan Taşkınköy –Sanayi I. Etap Altyapı Kanalizasyon İhalesi, 23/07/2014 tarih 65/2014 K.İ.K kararı ve 116/2014 sayılı Meclis Kararı   ile süre uzatımı yapılan ihalenin, hava koşullarına bağlı sel felaketi (Doktoroğlu önündeki yeni kanalizasyon hattının su tahliyesi için kullanılması) ve teknik nedenler (zeminden kaynaklanan sorunlar) gerekçesiyle müteahhitin yazılı talebi üzerine ek’te sunulan ataçmanlar ve ilgili şubenin olumlu rapor vermesi üzerine İhale süresinin 2 ay uzatılmasına oy birliği ile67/2015: Kanalizasyon Şubesinin 12/08/2014 tarih 92/2014     K.İ.K.Kararı ve 05/09/2014 tarih 131/2014 sayılı Meclis Kararı ile çıkılan Kızılay I. Etap Altyapı Kanalizasyon   İhalesi hava koşulları ve teknik nedenler (zeminden kaynaklanan sorunlar) gerekçesiyle müteahhitin yazılı talebi üzerine ek’te sunulan ataçmanlar ve ilgili şubenin olumlu rapor vermesi üzerine İhale süresinin 4 ay uzatılmasına oy birliği ile

68/2015: Kanalizasyon Şubesinin 12/08/2014 tarih 94/2014     K.İ.K.Kararı ve 05/09/2014 tarih 131/2014 sayılı Meclis Kararı ile çıkılan Taşkınköy –Sanayi II. Etap Altyapı Kanalizasyon İhalesi, hava koşulları ve teknik nedenler (zeminden kaynaklanan sorunlar) gerekçesiyle müteahhitin yazılı talebi üzerine ek’te sunulan ataçmanlar ve ilgili şubenin olumlu rapor vermesi üzerine İhale süresinin 2 ay uzatılmasına oy birliği ile

69/2015: Bayındırlık Altyapı Şubesinin 07 Ocak 2015 tarih ve 06/2015 KİK kararı ile çıkmış olduğu Asfalt Yama Kaplama İhalesinin Müteahhitler Birliğinin boykot etmesi nedeniyle teklif verilmemiş olduğundan, 20 Ocak 2015 tarih ve 25/2015 KİK kararı ile 21.01.2015 tarih ve 13/2015 MK kararı ile ihale boykotun kalkması açık olarak bekletilmiş olup, boykotun kalkması ile 04.03.2015 tarihinde gazete ilanı verilmesine; önceden teklif vermek için harç yatırıp ihale dosyasını alan müteahhitlerin ihale dosyası ile teklif verebilmesine ve12.03.2015 Perşembe gününe saat 14:30’a kadar teklif kabulüne oy birliği ile

71/2015: Belediye Pazarında bulunan   50 No’lu dükkan için 06 Ocak 2015 tarih ve 05/2015 K.İ.K kararı ile 21 Ocak 2015 tarihinde M.K 13/2015 no’lu kararın iptaline oy birliği ile

72/2015: Belediye Pazarında bulunan   63 No’lu dükkan için 27 Ocak 2015 tarih ve 33/2015 K.İ.K kararı ile 5 Şubat 2015 tarihinde M.K 25/2015 no’lu kararın iptaline oy birliği ile

73/2015: Belediye Pazarında bulunan   67 No’lu dükkan için 20 Ocak 2015 tarih ve 21/2015 K.İ.K kararı ile 21 Ocak 2015 tarihinde M.K 13/2015 no’lu kararın iptaline oy birliği ile

74/2015: Belediye Pazarında bulunan   71 No’lu dükkan için 05 Şubat 2015 tarih ve 44/2015 K.İ.K kararı ile 05 Şubat 2015 tarihinde M.K 25/2015 no’lu kararın iptaline oy birliği ile

75/2015: Belediye Pazarında bulunan 50, 63, 67 ve 71 ve numaralı dükkanlar için elden teklif kabul edilmek suretiyle kiralanmasına, son teklif tarihinin 19 Mart 2015 saat 13:00’a kadar tekliflerin İşletmeler şubesine verilmesine oy birliği ile

77/2015: Belediye Pazarı Toptancılar halinde Metin Toker’in kirasında bulunan işyerindeki kendisine ait Salyangoz Motor ve tarafından yaptırılan sende katı hakkında Projeler Şubesiyle İdari Hizmetler Şubesi Satın Alma Biriminin yerinde inceleyip yaklaşık maliyetinin belirlenmesine ve gerekli raporun   hazırlanıp Komisyona sunulmasına oy birliği ile

78/2015: İlaçlama İhalesi ile ilgili   Beş Firmadan teklif gelmiş   teklifler geçerli olup KDV hariç aşağıda yazıldığı gibidir.

 

Firma Adı İç Alan Dış Alan Kirli Su Larva Sazlık Alan Larva Jel Dezenfektan
1-BiosanTic. Şti. Ltd. 19,800 TL110 TL 64,00080 TL 129,500 TL370 TL 80,000 TL50 TL
2-YoloTrading Ltd 56,994 TL20.355 TL
3-ŞevketoğluDomestic Ltd 69,600 TL87 TL
4-TamçağTrading 23,580 TL131 TL 98,000 TL122,5 TL 125,300 TL358 TL 256,500 TL171 TL 230,400 TL144 TL
5-Focus 62,700 TL179,2 TL 268,800 TL179,2 TL 79,584 TL59,74 TL

 

Teklifler rapor için ilgili şubeye verilmiştir

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

79/2015: Barış Manço Parkındaki büfenin çalıştırıcısı Kemal Kafidir’in 13 Mayıs 2005 tarihli ve 1255 Arşiv nolu dilekcesinde büfe için yapılması uygun görülen ilaveler ve Büfenin şuan ki durumu hakkında İmar Şubesi ve Park Bahçeler – Trafik Aydınlatma Şubesi’nin rapor hazırlamasına oybirliği ile

80/2015: Otobüs Terminali İç No:18 de bulunan ofisin Daniş Güvenir adına olan sözleşmesinin Mustafa Osmanoğlu adına yapılmasına ve Aralık 2015 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 1.000 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL olacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

81/2015: Belediye Pazarında bulunan Celal İbiş’nın kirasında bulunan 62 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Adil İbiş adına yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 262.50 TL (İki Yüz Altmış İki Türk Lirası Elli Kuruş) ödemesi halinde kirasını ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

82/2015: Belediye Pazarında bulunan Pembe Karabina – Ekram Tayfur ’nın kirasında bulunan 20 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin Ekram Tayfur adına yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 225.00 TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

83/2015: Belediye Pazarı Toptancılar halinde Metin Toker’in kirasında bulunan işyerindeki kendisine ait Salyangoz Motor ve tarafından yaptırılan sende katı hakkında Projeler Şubesiyle İdari Hizmetler Şubesi Satın Alma Biriminin yapmış olduğu çalışmaya göre malzemenin toplam bedeli 4000 TL olarak tespit edilmiş olup belediyeye satın alınmasına oy birliği ile

84/2015: T.C Ziraat bankasının Belediye’ye yapmış olduğu başvuru komisyon tarafından değerlendirilmiş; K.İ.K.K 44/2010 ile M.K 139/2010 VE K.İ.K.K 46/2013 ile M.K 5/2014 kararları bankanın kabul etmeyip yazılı bildirmiş olması ve sözleşme imzalamaması göz önünde tutularak   tahakkuk edilmeyen kira bedelleri,   3 ATM ile ilgili 2010-2014   borçlarının aylık 500TL+faiz olarak   2014 yılı sonuna kadar kapatılacak şekilde alınmasına oybirliği ile

85/2015: Belediye’ye ait kullanılmayan printerlerin Firmalarla görüşülerek satışı için araştırma yapılarak elden teklif alınmasına; satışının yapılamaması halinde hibe edilmesi için çalışma yapılarak tamamlanmasına oybirliği ile

86/2015: 10 Haziran 2014 tarih ve 61/2014 KİK kararı ile ve 23 Temmuz 2014 tarih ve115/2014 Meclis Kararı ile T.C. Yardım Heyetinin Finansmanı ile Yağmur Suyu Drenaj Hattı İşleri Projesi İhalesi kapsamında yaptırılan işlere acil ihtiyaçtan dolayı Hamitköy Kocaman Sokaktaki yağmur suyu probleminin çözülebilmesi için söz konusu ihalenin yine T.C. Yardım Heyetinin finansmanı ile %20 artırılmasına, iş süresinin 15 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile

87/2015: Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesine 3 müteahhit teklif vermiş olup,KDV hariç teklifler aşağıdaki gibidir;

Firma:                                                         Teklif:

1-       Tarmac Asfalt Beton Ltd. ……………… 1,399,202.- TL.

2-       Kemal Aktunç     ……………………………. 1,016,100.- TL.

3-       Uçanok Ltd. ………………………………….     999,560.- TL.

 

Teklifler değerlendirilerek rapor hazırlanması için Bayındırlık -Altyapı Şubesine verilmesine oy birliği ile

88/2015: 08 Ocak 2015 tarih ve 08/2015 no’lu T.İ.K.T. Kararı ile 05 Şubat 2015 tarih ve 28 2015 M.K. ile yıkım kararı alınan, Şht. Kamil Balkan ve Şht. Hüseyin Bora sokağın köşesinde bulunan büfenin kiracısı Ali Aşık tarafından belediyeye verilen 04.03.2015 tarih ve 1308 arşiv nolu dilekçe görüşülmüş; ve söz konusu büfenin bulunduğu yerden kaldırılması ve Belediyenin kullanımına verilmesi için Projeler şubesinin büfenin değerlendirmesini yaparak komisyona bir rapor sunmasına oy birliği ile

89/2015: İlaç alım ihalesinin tekliflerinin ilgili şube tarafından gelen raporuna göre; dış alan ilaçlama için Sehvketoğlu Domestic Ltd. ve hamamböceği jel uygulaması için Biosan Ltd. ve Yolo Trading Ltd. ile nihayi karar için 17 Mart Salı günü saat 14:30’da görüşülmesine oy çokluğu ile

Murat Kanatlı’nın Şerhi : Dış alan ilaçlamasında kimyasal ilaç kullanılacağı gerekçesiyle red oyu vermiştir.

92/2015: Şht. Osman Benli Sok. No:8/C Kızılbaş adresindeki Tiyatro binası yanındaki ve halen Belediyenin kullanımında bulunan dükkanın kira sözleşmesinin devam etmesi için Sevim Destebanoğulları ile 100 Stg. karşılığı ve 15 Ocak 2015 – 14 Ocak 2016 tarihlerinde olacak şekilde 1 yıllık süre için kiralanmasına oy birliği ile

93/2015: Sahada görev yapan 325 işçiye yazlık pantolon ve kısa kollu penye alımı için elden teklif almak üzere Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile

 

 

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

94/2015: Bayındırlık – Altyapı Şubesi tarafından teklifleri incelenen Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesi, Şubenin verdiği rapor ışığında ihalenin, en düşük teklifi veren Uçanok Emlak ve İnşaat Ltd’e 999,560.-TL + %10 KDV (1,099.516TL) karşılığında yaptırılmasına oy birliği ile

96/2015: Sönmezliler Ocağı 13.03.2015 tarihinde 1521 Arşiv No’lu yazılı beyanlarında 197/2014 sayılı K.İ.K kararında belirtilmiş olan 200 TL kira bedelini kabul etmeleri nedeni ile 03.03.2015 tarih ve 76/2015 K.İ.K’nın iptaline ve sözleşmelerinin İşletmeler Şubesi tarafından yapılmasına , oy birliği ile

(76/2015: Kurtuluş Meydanı No:1 adresindeki 04.12.2014 tarih ve 197/214 sayılı KİK kararı ile 17.12.2014 tarih ve 224/2014 Meclis kararı ile Sönmezliler Ocağı için belirlenen 200 TL aylık kira bedelini kabul etmemeleri, kira sözleşmesini   imzalamamaları; yazılı uyarılara rağmen bu konuda ısrarcı tutumlarının devam etmesi nedeniyle kiracılık ilişkilerinin sona erdirilmesi için yasal takibe alınmasına oy birliği ile)

98/2015: İlaç ihalesinde Dış Alan İlaçlama için Sertex – 10 KKTC’de üretilmesinden dolayı Şevketoğlu Domestic Ltd. yetkilisi ile görüşülmüş ; birim fiyatı 80.00 TL olarak satın alınmasına ayrıca firmanın 14 personel için kıyafet temin etmesine , oy birliği ile

99/2015: İlaç ihalesinde İç Alan İlaçlama için Biosan Tic. Şti. Ltd.’in ürünü İcon ilacını en düşük teklif olan 110.-TL’nin yapılan pazarlık sonucu %7 indirimle 102.3TL/ Litre olarak satın alınması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Şubesinin görevlendirilmesine,oy birliği ile

101/2015: İlaç ihalesinde Hamaböceği Jel ilacı için Yolo Trading Ltd.’in ürünü Maxforce IC ilacını en düşük teklif olan 20.TL / Adet (20 gr için) olarak satın alınması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Şubesinin görevlendirilmesine,oy birliği ile

 

 

 

M.K. NO.:53/2015 Kira ve İhale Komisyonunun 70/2015, 91/2015, 95/2015 ve 97/2015 sayılı kararları çerçevesinde talep edilen yetkinin Kira ve İhale Komisyonuna verilmesine oybirliği ile;70/2015: Lefkoşanın Surlariçi, Osmanpaşa Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve Şht. Kemel ÜnalCaddelerine yol boyu parkmetre uygulaması için ihaleye çıkılması amacı ile Meclisten yetki talebine oy birliği ile91/2015: Projeler şubesi tarafından araştırması yapılarak Kira İhale Komisyonuna sunulan Hidrolik Gömme Çöp Sistemlerinin, KKTC’de bulunmaması nedeniyle, yurtdışından getirtilmek üzere Kira İhale Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince, 50,000.-TL’ye kadar satın alınması için Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesinin , Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile95/2015: Hamitköyde Atatürk Caddesi   ile Aldora Sitesi arasında kalan bölgede yaşanan yağmur suyu drenaj sorununun çözümü için Belediyeye yapılan Mehmet Uzun’un müracaatı Belediyemiz ve finansör T.C Yardım Heyeti tarafından incelenerek işin yapılabilmesi için MK 115/2014 sayılı Meclis Kararı çerçevesinde devam eden Yağmur Suyu Drenaj Hattı İşleri Projesi’nin birim fiyatları kullanılarak 70,000.00-TL + KDV’ye Kira ve İhale Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ayni müteahhide yaptırılacak şekilde Kira ve İhale Komisyonununa yetki verilmesi Belediye Meclisine tavsiye edilmesine oy birliği ile

97/2015: Projeler Şubesi tarafından komisyona getirilen ve Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı çerçevesinde “Lefkoşa Suriçi Turizminin Canlandırma Projesi” kapsamında yapılacak olan; Suriçi Esnafı İhtiyaç ve Beklentiler Anketi , Turistik Memnuniyet ve Beklentiler Anketi, Mesleki İngilizce Eğitimi (Hospitality English) ve İşyerlerinde Temel Gıda Hijyeni Eğitimi hizmet alımlarının ihaleye çıkılabilmesi için Belediye Meclisinin Kira ve İhale Komisyonuna yetki vermesine, oy birliği ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

 

M.K. NO.:54/2015 Kira ve İhale Komisyonunun 90/2015 sayılı kararının oyçokluğu ile onaylanmasına; Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.90/2015: Projeler Şubesinin, Hatice Tahsin Erönen Sokak’ta Belediye’ye ait yeşil alanda bulunan Baxi Büfe ile ilgili vermiş olduğu rapor doğrultusunda, büfenin işletmesinin tespit edilen Aralık 2011 tarihinden başlamak sureti ile yap-işlet-devret modeli gözönünde bulundurularak kendisiyle 10 yıllığına sözleşme yapılmasına ve söz konusu sözleşme süresi sonunda işletmeyi Belediyeye devretmesine oybirliği ile

 

 

 

M.K. NO.:55/2015 Kira ve İhale Komisyonunun 100/2015 sayılı kararının şartlı olarak oyçokluğu ile onayına;100/2015: İlaç ihalesinde Kirli Su Larva   ilaçlama için Biosan Tic. Şti. Ltd.’in ürün Moskill ilacını en düşük teklif olan 370.-TL’nin yapılan pazarlık sonucu %7 indirimle 344.TL/ Litre olarak satın alınması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Şubesinin görevlendirilmesine,oy birliği ileEvet verenlerin şerhi:AB’de görüş alınmasına. Bu kararın uygulanması, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden alınacak olan görüş doğrultusunda; eğer ilgili ilacın/ilaçların kullanımı ve/veya kullanım yerleri ile ilgili Avrupa Komisyonu direktiflerine ters düşecek bir alım öngörüyorsa kararın iptaline;

 

Fatma Miralay’ın çekimser gerekçesi şöyledir:

Kararın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mikrobiyolojik ve biyolojik ilaç alımı konusunda net ve bir karara varılmaması, fakat AB direktiflerinden alınacak olumlu yanıt doğrultusunda denetlenmelerinin ciddi bir şekilde Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından yapılmasının gerekliliğini öngörürüm.

 

Red oyu verenler: (Onur Olguner, Ahmet Bağzıbağlı, Hüseyin Kıral, Bülent Kılıçoğlu, Rauf Denktaş ve Osman Yücelen)

Gerekçeleri:

Sağlık Şubesi’nden Erkut Beyin verdiği bilgiye göre kirli sulara zaman zaman çalışanların kimyasal ilaç sıktığını gözlemlemiştir. Bu kullanım denetimden kaçıyor, mikrobiyolojik ilacın canlı olan sularda kullanılamayacağı garanti edilemeyecektir. Sonuç %40 oranda canlı ölümü olacaktır. Bunun haricinde AB direktifi 98/8/EC’ye göre mikrobiyolojik ilaçlar, yani spinozad yalnızca at sinekleri için ağıllarda kullanılmakta, sivrisinekle mücadelede su içerisinde kullanılmamaktadır. Bu bağlamda pis sularda kullanılması için alım yapılması yanlıştır.

En son olarak çevre ile ilgili bu kararda Çevre Örgütlerinin biyolojik tercihi olduğu toplantılardan dolayı düşünmekteyiz.   Bu karar için Çevre Örgütlerinden yazılı görüş alınmalıdır. Paydaşlarla birlikte yönetim bu anlayışı gerektirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 MART 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:56/2015 Belediye Meclisinin 223/2014 sayılı kararı kapsamında onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun KİK No.:207/2014 sayılı kararının iptal edilerek, MK No.:223/2014 sayılı kararın tadil edilmesine oybirliği ile;207/2014: Otobüs Terminali içi No:18’de bulunan Daniş Güvenir’e ait emanetçi dükkanının feragatname imzalaması koşulu ile Fergün Denizcilik Ltd. adına kiralanmasına; 2015 yılı kira bedelinin; 1000-TL (Bin Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Fatma Miralay(Üye)   Hüseyin Kıral(Üye)
Mehmet Kermeoğlu(Üye)   Meryem Ekinci(Üye)
Mine Atlı(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Osman Yücelen(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Sonuç Koyuncu(Üye)
Tolga Ahmet Raşit(Üye)   Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag