fbpx
17 Nisan 2013
4 June 2013
Bisiklet yolu
Bisiklet yollarını hayata geçireceğiz…
20 June 2013

17 Haziran 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kadri FellahoğluMustafa HançerliAlev ŞensoyAhmet Bağzıbağlı

Ali Kansu

Celal Cin

Dr.Mustafa Soydan

Fatma Sabri

Fisun Özsun

İbrahim Demir

Kemal T.Mut

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

Ulus Basri

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.2.3.4.

5.

Akın AktunçAli ÇınarBoysan BoyraDr.Zerrin Akalın

Mehmet Kermeoğlu

(Üye) – İzinli (Üye) – İzinli(Üye) (Üye) – İzinli

(Üye) – İzinli

 

Mehmet Çakmak                         Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:65/2013 Maliye Şubesi’nin talebi doğrultusunda Meclise getirilen ve 2012 yılı içerisinde, Belediyemizde yaşanan olaylar ve grevler sonrasında bazı Meclis üyelerinin ve Belediye Başkanının istifaları nedeniyle, Belediye Meclisi toplanamamış ve gider Bütçemizde bizim uhdemizde olmayan Maliye Bakanlığı kesintileri ile bankaların hesabımızdan çektiği faizlerden dolayı 2012 Mali Yılı Bütçe kalemleri aşılmış ve ilgili mali yıl içerisinde de maalesef bütçe aktarma işlemleri yapılamamıştır. Konu ile ilgili olarak 25 Ocak 2013 tarihinde 69/76/2-11 sayılı yazımız ile durum Sayıştay Başkanlığına aktarmış ve görüş talep edilmiştir.Sayıştay Başkanlığı da 05.02.2013 tarihli SAY.0.00-BE.0.14.000-13/55(1105) sayılı yazısında 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda uygulanacak prosedür ve kurallar belirtilmiş olmakla beraber Belediye Meclisinin uzun bir süreden beridir toplanamadığı gerçeğinden hareketle, konu aktarmalarla ilgili mevcut Meclis üyelerinin karar üretmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. “şeklinde görüş vermiştir.” Ancak Belediye Meclisinin yine toplanamamasından aktarma işlemleri ile ilgili karar da alınamamıştır. 2012 yılı kesin hesaplarının aktarma işlemleri yapılmadan çıkarılması ve ilgili Bakanlık Kurum ve Dairelere de gönderilmesinin uygun olmayacağı görüşünde olduğundan, aşağıda belirtilen 2012 Bütçe kalemleri arasındaki aktarma önerilerinin Meclisce onaylanması gerekmektedir. Bu gerekçe ile

03-02-03-003 Elektrik alımları kaleminden 270.000 TL
03-02-03-002 Akaryakıt ve yağ alımları kaleminden 210.000 TL
03-05-01-004 Müteahhitlik hizmetleri (temizlik ihaleleri dahil) 568.000 TL
06-03-01-001 Bilgisayar yazılım alımları kaleminden 75.000 TL
06-05-07-002 Hizmet tesisleri kaleminden 1,990.000 TL
06-05-07-007 Yol yapım giderleri kaleminden 2,800.000 TL
06-05-07-009 Kanalizasyon tesisi yapım giderleri kaleminden 1,850.00 TL
06-05-07-017 Yeni su şebeke giderleri kaleminden 370.000 TL
Toplam TL 8,33.000 TL nin

 

17 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 
8.000 TL’si 03-07-01-002 Büro ve işyeri mali teçhizat alım kalemine
70.000 TL’si 03-05-04-005 Üyelik aidatları kalemine
410.000 TL’si 04-05-01-001 Kısa vadeli nakit işl.faiz giderleri kalemine
135.000 TL’si 06-02-02-002 Su alımları kalemine
7,510.000 TL’si 10-01-01-001 Kısa vadeli borçlar kalemine
8,133.000 TL’si Toplam
  Aktarılmasına;Meclis 2012 yılı içerisinde hazırlanan ve borçlanma ile de ilintili olan bütçenin gerçekleşemediğini dolayısıyla, arzu edilen borçlanma yapılamadığından, uygulanan bütçenin açık verdiğini, bu nedenle; bu bütçe denkleştirilemeden 2013 yılı Bütçesinin yapılması olanaksız hale gelmiştir. 2013 yılı Bütçesinin önünü açmak için bu öneri, Meclis Üyeleri Rauf Denktaş, Serhat Kotak ve Kemal T.Mut’un red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Gündemdeki Komite kararları ve/veya önerileri hakkında, Komite koordinatörleri Meclise bilgi aktarmıştır.

 

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Mustafa Hançerli(Asbaşkan)   Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Ali Kansu(Üye)
Dr.Mustafa Soydan(Üye)   Celal Cin(Üye)
Fatma Sabri (Üye)   Fisun Özsun(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)
Oktay Çocuk(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Önol Aktolga(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Serhat Kotak(Üye)
Ulus Basri(Üye)    

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag