fbpx
Er Meydanı – Mehmet Harmancı
16 December 2014
23 Aralık 2014
23 December 2014

17 Aralık 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet Akbil

Ahmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Hüseyin Kıral

Mehmet Kermeoğlu

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Özmen Birinci

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan) (Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Fatma Miralay (Üye)
2. Osman Yücelen (Üye)
3. Rauf Denktaş (Üye)

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:209/2014 Sayın Başkan’ın Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğünü içeren 8. ve 9. maddelerinin öncelikle görüşülmesi önerisi oybirliği ile;

 

M.K. NO.:210/2014 Meclis toplantısı açılışında Murat Kanatlı’nın ve Sonuç Koyuncu’nun Toplu İş Sözleşmesi Komisyonundan çekilme taleplerinin görüşülmesinin son gündem maddesi olarak eklenmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:211/2014 Gündeme eklenmesi için Başkan tarafından getirilen öneri; Merkezi Printer Sistemine geçilmesi nedeniyle her katta boşa çıkan mevcut 72 adet fotokopi printerlerin değerlendirilmesi için İdari Hizmetler Şubesi’nin çalışma yapmasına ve Kira ve İhale Komisyonuna karar alınması için sunmasının görüşülmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:212/2014 Kira ve İhale Komisyonuna 5 aracın alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi önerisine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:213/2014 22 Aralık 2014 Pazartesi saat 10.00’da Bandabuliada çocuklara yeni yıl etkinliği düzenlenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Meclisi bilgilendirmiştir.

 

 

 

 

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:214/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;32/2014: İlgili şubeler, tüzük çalışmalarını veya önerilerini komisyona gelmeden önce, öncelikle Hukuk Şubesine sunmaları, Hukuk Şubesinin görüşlerinin de öneriye eklendikten sonra komisyona götürülmesine karar verilmiştir33/2014: Yasada yapılan değişiklik önerisi halihazırda geçmediği için, Kanalizasyon Şubesinin önerisi doğrultusunda; önünden Kanalizasyon şebekesi geçen binaların, onay belgesi aşamasında, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasasının 10. maddesine göre kanalizasyona bağlanmadan onay belgesi verilmemesine karar verilmiştir. Bu çerçevede konunun Belediye Meclisine getirilmeden Bayındırlık ve İmar Şubesinin görüşlerine başvurulmasına karar verilmiştir.Kanalizasyon değişiklik tüzüğü üzerinde çalışılmıştır

34/2014: Esas tüzüğün 11.nci maddesi a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine “(a) Konut amacıyla kullanılan ve/veya konut dışında kalan diğer tüm binaların sokağında kanalizasyon borusu geçip de kanalizasyon sistemine yeni kavuşan binalardan 1000 TL kanalizasyon bağlantı ücreti alınacaktır” karar verilmiştir

35/2014: Esas tüzüğün 12. maddesinin a) fıkrasının aşağıdaki şeklide değiştirilmesine “(a) Mekanik (manual) su saatinden geçen her metreküp suya karşılık 1.4 TL kanalizasyon kullanım ücreti ödemekle mükelleftirler” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir

36/2014: Arsa ve arazi parsellemeleri için dosya sunan mal sahiplerinden, Kanalizasyon Projesinin de sunulan parselasyon projesine dahil edilmesi ve uygulanıp onay belgesi aşamasında talep edilmesi hususunda Bayındırlık – İmar Şubesi ve Kanalizasyon şubesinin görüşlerine başvurulmasına karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:215/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonundan geçen Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğünün ekteki şekli ile onayına ayrıca bundan sonra özellikle fiyat artışı olarak gelecek Tüzük değişikliklerinin gerekçeli olarak Meclise sunulmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:216/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;29/2014: “Temizlik ve Aydınlatma Tüzüğü” bütünüyle ele alınması ve “Temizlik Resmi Tüzüğü” olarak değiştirilmiştir. “Temizlik Resmi Tüzüğü” üzerindeki çalışmalar komisyon tarafından tamamlanmıştır30/2014: Sağlık Resmi Tüzüğü ele alınmış ve 3. maddede 48 TL olna miktar 75’TL’ye çıkarılmıştır.31/2014: Temizlik Harcı ile ilgili olarak yasada belirtilen miktarların azami oranlarının ilgili şubeler tarafından maliyetlerinin belirlenerek Yasanın ilgili maddelerinin değişmesi içi Cumhuriyet Meclisine yazı Yazılmasına karar verilmiştir. Yeni Tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmadan bu çalışmanın bitirilip ve çalışmalara müdahale edilip değiştirilmesi talep edilen son hali düzenlenmelidir

 

M.K. NO.:217/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonundan geçen Temizlik ve Aydınlatma (Değişiklik), Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüklerinin ekteki şekli ile onayına ve ayrıca bundan sonra özellikle fiyat artışı olarak gelecek tüzük değişikliklerinin gerekçeli olarak Meclise sunulmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:218/2014 19-20 Aralık 2014 tarihinde Adanada yapılacak Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak toplantısı ile Akıllı Şehirler ve İnovasyon Zirvesi davetine Sayın Başkanın katılmasına ve kendisine Dış İlişkiler Bölümünden İlkem Tunar’ın refakat etmesine ve kendilerine Belediyemizden herhangi bir harcırah ve ödenek yapılmaması sadece İlkem Tunar’ın yol masraflarının Belediye tarafından karşılanmasına, Başkanın gaybubetinde Belediye Başkanına Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:219/2014 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;46/2014: Trafik Tüzüğünde düzenleme yaparak Bisiklet Yollarının tüzüğe dahil edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına, oy birliği ile48/2014: İlgili kurumlarında hazır bulunduğu toplantıda komisyon Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası (Fasıl 96) kapsamında öngörülen Asansör uygulaması ile ilgili hususlarda yapılan tartışmalar ışığında bu konuda Hukuk Dairesinden görüş alınmasına , oy birliği ile 

 

 

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

50/2014: Lekoşa Türk Belediyesi Toplu Taşımacılık Yönetim Kurulunun oluşması ve Yönetim Kurulunda, Başkan ve iki meclis üyesi yanında aşağıdaki şubelerin yer almasına;

1. Mustafa Korucu

2. İşletmeler Şubesi

3. Projeler Şubesi

4. Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesi

5. Zabıta Şubesi

6. Bayındırlık-Altyapı Şubesi

7. Hukuk Şubesi

51/2014: Lettaş ile yapılan protokol Hukuk şubesi tarafından incelenerek Lettaşın hukuksal durumunun tesbitine, ayrıca “T” izinlerinin kaçının LTB’ye ait kaçının hissedarlara ait olduğu, “T” izinlerinin yetki ve sınırlarını ve Belediyenin “T” izni olmaksızın toplu taşıma hizmeti verip veremeyeceği Hukuk şubesi tarafından araştırılmasına ve bir sonraki komisyon toplantısında komisyona sunulmasına oy birliği ile

52/2014: Lettaş ie ilgili genel görüşme yapıldı. Şirket Tüzüğü, ara sözleşme ve T izinleri ile ilgili Hukuk Şubesinin araştırma yapıp komisyona bilgi verilmesine karar verildi

53/2014: Teknik komitenin relaxation komitesi ile ilgili önerileri çalışmasına, Belediye Başkanı, Asbaşkan ve Teknik İşler komite koordinatörlüğünden oluşacak bir heyetin de bu çalışmayı relaxation komitesine sunup ilgili toplantılara gözlemci olarak katılmasına

59/2014: Bisiklet yolları Projesinin amaç ve hedeflerini tanımlayan ingilizce ve türkçe bir yazının Projeler şubesi tarafından hazırlanarak komisyona sunulmasına karar verilmiştir.

Kumsal Parkı İyileştirme Projesine yönelik Telsim ile yapılacak öneri protokolü değerlendirilmek üzere komite üyelerine verildi

61/2014: Pantera Büfe, Aykent Büfe ile ilgili Metehan Muhtarından, Panço Büfe için de Hamitköy Muhtarından M.K: 205/2014 göre görüşün bir hafta içerisinde alınmasına, ayrıca Halkla İlişkiler Biriminin de her iki bölgede vatandaşların görüşlerinin alındıktan sonra nihai kararın verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:220/2014 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun almış olduğu 62/2014 sayılı kararının sözleşmenin Meclisin görev süresini aşmayacak şekilde sözleşme hazırlanması şeklinde değiştirilerek kabul edilmesine oybirliği ile; 62/2014: Baxi Büfenin camlı ilave kısımlarının üç yıla kadar yıkılması şartının mukavelesine konulmasına, binanın yaklaşık yapım maliyetinin hesaplanarak kiradan aylık olarak düşülmesine, teminatın da aylık düşen kira üzerinden hesaplanmasına 205/2014 numaralı Belediye Meclis Kararı uyarınca dört yıllık bir sözleşme hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Değiştirilmiş Şekli:

62/2014: Baxi Büfenin camlı ilave kısımlarının üç yıla kadar yıkılması şartının mukavelesine konulmasına, binanın yaklaşık yapım maliyetinin hesaplanarak kiradan aylık olarak düşülmesine, teminatın da aylık düşen kira üzerinden hesaplanmasına sözleşmenin Meclisin görev süresini aşmayacak şekilde sözleşme hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:221/2014 Haspolat Köyü Dr.Fazıl Küçük Sokak No.:2A’da bulunan Şifa Tuncay’a ait çok tehlikeli binanın Projeler Şubesi Teknik raporu doğrultusunda yıktırılarak tehlikenin ortadan kaldırılmasına ancak yıktırılmadan önce binanın son hali ile ilgili tüm detayların arşivlenmesine ve yıkımdan kaynaklanacak masrafların Tapuya şerh olarak kaydedilmesine oyçokluğu ile;Sayın Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.

 

M.K. NO.:222/2014 Surlariçi Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;1/2014: Komisyon çalışma prensipleri açısından Surlariçi’nin Girne Caddesinden   itibaren doğu ve batı olarak ele alınması ve görüş ortaya konması için çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede atıl durumdaki doğu tarafının canlandırılması, batı taraftaki koşulların ise iyileştirilmesi prensip olarak kabul edilmiştir2/2014: Turist güzergahı olarak kullanılan asfalt üzerindeki mavi çizgilerin güzergahlarının projeler şubesi tarafından yeniden gözden geçirilerek komiteye sunulmasına karar verilmiştir4/2014: Komisyon üyeleri 19 Kasım günü saatlerinde Suriçine yaptığı ziyarette Suriçi’nin aydınlatılması noktasında sıkıntı ve eksiklikler olduğu tesbit edilmiştir. Bu doğrultuda Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi Surlariçi’nin tümüne yönelik aydınlatmanın eksik ve yetersiz olduğu noktaların tesbiti, adet ve tipoloji olarak ortaya konması yönünde acilen bir çalışma yapması ve komisyona sunmasına karar verilmiştir

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

5/2014: Kütüphane sokak otopark ve otoparka giden yol Kamusal kullanım için aciliyet arz ettiğinden öncelikle ele alınmasına karar verilmiştir.

 

Onur Olguner toplantıdan ayrılmıştır.

Bülent Kılıçoğlu, Boysan Boyra ve Hüseyin Kıral toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:223/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;191/2014: Terminaldeki Düriye Musioğlu’na ait uzun bir süredir kulanılmayan eczanenin içerisindeki tarihi geçmiş ilaçların herhangi bir gıda zehirlenmesine sebebiyet vermesini önlemek için Belediye Zabıta ekipleri ve Noter Ahmet Çakıcı gözetiminde mühürlenmesine ve Hukuk Şubesi tarafından birikmiş borçların ödenmesi ve tahliye davası açmak üzere ihbar yazısının 2 şahit huzurunda elden verilmesine; ihbar süresinin hitamında ise alacak ve tahliye davasının açılmasına oy birliği ile192/2014: Trucks Trading Ltd. şirketi direktörü Serkan Benzinci’nin 02.12.2014 tarihinde yazılı olarak sunduğu 1 adet Iveco marka engelli ulaşım aracının engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Belediye’ye hibe edilmesinin kabulüne oy birliği ile193/2014: “İş Araçları Lastik İhalesi Alımı” ile ilgili Rapa’yla sözleşme yapıldıktan sonra Araç Bakım Onarım Şubesi önceden yapılan araç lastik değişim sıralama listesine göre aracı hazırlayıp araca neler yapıldığını ve hangi parçaların değiştirildiği, sökülen ve takılan lastiklerin belirtildiği bir tutanakla K.İ.K.’na sunmak koşulu ile işlemleri sürdürecektir. Sökülen lastiklerin nasıl değerlendirileceği konusunda Komsiyon’un vereceği karar doğrultusunda uygulama yapılmasına, oy birliği ile

194/2014: K.İ.K 192/2014 sayılı karar doğrultusunda Duriye Musioğlu aleyhine açılacak davada Temmuz 1999- Aralık 2014 ayları için son ödeme yaptığı kira bedeli üzerinden hesaplanarak, aylık 28TL’den toplam 5,208TL ve faizleri için kira alacağının talep edilmesine oy birliği ile

195/2014: Belediye personelinin kışlık kıyafetleriyle ilgili İdari Hizmetler Şubesi tarafından ihaleye çıkılacak şekilde dosyanın hazırlanması ve 11.12.2014 tarihinde ihaleye çıkma kararının alınmasına oy birliği ile

196/2014: Belediye Pazarı’nda bulunan 63 no’lu dükkanın tasarrufumuza geçmesi ve 49 ve 54 no’lu dükkanlar için tek teklif gelmesi nedeniyle taklif kabulünü 16. 12 .2014 tarih Salı gününe kadar uzatılmasına oy birliği ile

199/2014: Otobüs Terminali’nde bulunan ve Aziz Gece’nin kullanımında olan restaurantın 2015 yılı kira bedelinin; 1800-TL (Binsekizyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 900 TL (Dokuzyüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

200/2014: Otobüs Terminali’nin Doğu Dış mekanı No:1’de bulunan ve Kar-İş’in kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

201/2014: Otobüs Terminalinin Doğu Dış mekanı No:2’de bulunan Ömer Güngör’e ait elektronik eşya dükkanının 2015 yılı kira bedelinin; 1000-TL (Bin Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

202/2014: Otobüs Terminalinin Doğu Dış mekanı No:3’de bulunan Salime Ergin’e ait bakkal dükkanının feragatname imzalaması koşulu ile Ömer Günör adına kiralanmasına; 2015 yılı kira bedelinin; 800-TL (Sekizyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 400 TL (Dörtyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

203/2014: Otobüs Terminali Doğu Dış mekanı   No: 6’da İsmail Karaböceğin kirasında bulunan dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin , kira borcunu ödemesi ve İmar Şubesi ile sorunlarını çözmesi koşulu ile Erdoğan Eğri adına yapılmasına kira bedelinin 1000-TL (Bin Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

204/2014: Otobüs Terminali içi No:9’da bulunan ve Gazipaşa Ltd.’in kullanımında olan ofisin 2015 yılı   kira bedelinin; 700-TL (Yediyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 350 TL (Üçyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

205/2014: Otobüs Terminali Mekan No:12’de Hüseyin Bolayır’ın kirasında bulunan dükkanın 2015 sözleşmesinin Buse Kubat adına yapılmasına 2015 yılı kira bedelinin; 700-TL (Yediyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 350 TL (Üçyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

 

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

206/2014: Otobüs Terminali içi No:14’de bulunan ve Kar-İş’in kullanımında olan ofisin 2015 yılı   kira bedelinin; 700-TL (Yediyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 350 TL (Üçyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

207/2014: Otobüs Terminali içi No:18’de bulunan Daniş Güvenir’e ait emanetçi dükkanının feragatname imzalaması koşulu ile Fergün Denizcilik Ltd. adına kiralanmasına; 2015 yılı kira bedelinin; 1000-TL (Bin Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beşyüz Türk Lirası)   ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

208/2014: Otobüs Terminali dışı No:1’de bulunan ve Lettaş’ın kullanımında olan ofisin 2015 yılı   kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

209/2014: Otobüs Terminali dışı No:3’de bulunan ve Girneliler Seyahat Otobüs Şti.’nin kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

210/2014: Otobüs Terminali dışı No:4’de bulunan ve Zekai Cemal İşletmeleri Ltd’in kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

211/2014: Otobüs Terminali dışı No:5’de bulunan ve Öncel Özbahadır & Menteş Aytaç’ın kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

212/2014: Otobüs Terminali dışı No:6’de bulunan ve Göçmen Lozan Nakliyat’ın kullanımında olan ofisin 2015 yılı kira bedelinin; 1100-TL (Binyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 550 TL (Beşyüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

213/2014: Kızılay Sokak No:1’de bulunan Ali Hüseyin Hammal’ın kullanımında olan Belediyemize ait berber dükkanının kira bedelininin; başvurusu sonuçlandırılana kadar 500-TL (Beşyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 50 TL (Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına oy birliği ile

214/2014: Şht. Önder İbrahim Sokak No:12A’da bulunan Aytaç Eşan’ın kullanımında olan Belediyemize ait oto yıkama dükkanının kira bedelininin; 600-TL (Altıyüz Türk Lirası)   olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üçyüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

215/2014: Belediye Sokak No:2’de (Eski Maliye Şubesi) bulunan Jokey Kulübü’nün kullanımında olan Belediyemize ait binaya alacak ve tahliye davası açılması için Hukuk Şubesi’ne yetki verilmesine oy birliği ile

216/2014: 27 Kasım 2014 tarihli K.İ.K 189/2014 sayılı karar ve 27 Kasım 2014 tarihli M.K 204/2014 sayılı karar ile Rapa Ltd.’e verilen İş Araçları Lastik İhalesi’nin 03-07-03-03 bütce kaleminden ödenmesine ve Rapa Ltd. ile yapılacak sözleşmede ödeme planının 1 yıl içerisinde tamamlanacak şekilde; herbir faturanın ise 3 aylık vade süreli olmasına oy birliği ile

218/2014: 29 Nisan 2014 tarih ile K.İ.K 45/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarih ile M.K 52/2014 sayılı karar ile Kahveci Ltd. verilen Asfalt Yama ve Kaplama İhalesi, 02 Ekim 2014 tarihli K.İ.K 130/2014 sayılı karar ve 16 Ekim 2014 tarihli M.K 174/2014 sayılı karar ile yapılan Protokol gereği 12 Aralık 2014 tarihine kadar süresi uzatılan ihalenin Müteahittin söz konusu ihaleye öncelik vermemesi ve zamanında tamamlamaması nedeniyle ihalenin iptaline oybirliği ile

221/2014: İnönü Meydanı Dükkan kiracısı Tolgay Erbekçi ile görüşülmüş 23 Aralık 2014 tarihine kadar dükkanın kullanımı ile ilgili Belediyeye yazılı iletildikten sonra, İşletmeler şubesinin hazırlayacağı raporun Komisyona getirilmesine oy birliği ile

222/2014: Park Bahçeler Şube Amiri Ferdiye Sav’ın 4 Park için oyun grupları ve Trafik ekip ve malzemelerinin TC’den alınan   tekliflerle KKTC’deki satış fiyatlarının mukayyeseli olarak, yapıldığı çalışmalarla ilgili komiteye bilgi verilmiş olup Meclise gündemine getirilmek üzere Teknik İşler ve Tasarım ile Trafik Komisyonlarında havale edilmesine oy birliği ile

223/2014: Belediye Pazarında kiralanacak dükkanlar için müracaat yapan Nevzat Dilekçi ve Mehmet Kılıç 23 Aralık 2014 tarihinde saat 14:00’de yapılacak Kira İhale Komisyonu toplantısına çağrılmasına ve ayni zamanda Bandabulya biriminden İbrahim Taşarkan ve Mehmet Ergezenin’de toplantıda hazır bulunmasına oy birliği ile

 

 

 

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

224/2014: Kira İhale Komisyonu Belediye Pazarı Toptancılar bölümünde bulunan dükkanımızın 24.06.2008 tarihli ve 01.11.2005 – 31.10.2015 tarihlerini kapsayan sözleşme tahtında tasarrufunda tutan kiracamız Metin Toker’den açılacak kira alacak davasında sözleşmede eksik belirtilmesi nedeni ile 01.11.2005 tarihinden itibaren tahliye tarihine deyin 550 TL. kira bedeli ve faizlerinin talep edilmesine oy birliği ile

225/2014: KARİŞ’in eylemlerinden dolayı ihbarlar verilemediğinden; 11 Kasım 2014 tarih 158/2014 K.İ.K.K ve 27 Kasım 2014 tarih 204/2014 M.K. ile “Kira bedellerini ödemeyen peronları kullananlara 17 kasım tarihine kadar bir ay süreli ihbar verilmesi ve hukuki işlem başlatılmasına” kararının iptaline ve 01 Ocak 2015 tarih itibarı ile sözleşmelerin yapılması veya yenilenmesi için ihbar verilmesine, sözleşmeleri yapılmayan peron kullanıcılarına terminale girmelerinin engellenmesi için tedbir alınmasına oy birliği ile

226/2014: Terminalde bulunan 127 numaralı Ayhan Solyalı’nın kullanmış olduğu peron, Lefkoşa Tiyatro binasının inşaatı sırasında binanın olduğu yerde kalması nedeni ile söz konusu şahsın yazılı talebi üzerine, İşletmeler şubesinin yapmış olduğu araştırma neticesinde, Kasım 2007 ile Eylül 2012 tarihleri arasında terminalde peron kullanmadığı tespit edilmiş olup;

Ayhan Solyalı’nın terminalde kullanmış olduğu ;

127 numaralı peron ücretinin; Ocak 2006 ile Kasım 2007 tarihleri arasında her ay için 25 TL ,

55 numaralı peron ücterinin ise; Eylül 2012 itibarı ile aylık 38 TL. gecikme faizleri de yansıtılacak şekilde belediyeye ödeme yapmasına oy birliği ile

 

M.K. NO.:224/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun almış olduğu 197/2014 sayılı kararı 5 red oyuna karşılık 11 evet oyu ile oyçokluğu ile;Red Oyu verenler: Mine Atlı, Meryem Ekinci, Ülkü Taşseven, Ahmet Bağzıbağlı, Çelen Çağansoy197/2014: 25 Eylül 2014 tarihinde K.İ.K 121/2014 sayılı karar ve 24 Eylül 2014 tarihli MK 155/2014 sayılı kararın Kurtuluş Meydanı No:1 (eski no: 1-2 ) deki Sönmezler Ocağı kirasında bulunan dükkanın kira bedelinin aylık 500 TL (Beşyüz TL ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresinde düzenli olarak 200 TL (İkiyüz TL) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:225/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun almış olduğu 198/2014, 217/2014, 219/2014 ve 220/2014 sayılı kararlar oyçokluğu ile;Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.198/2014: 09 Aralık 2014 saat 14:00’da son bulan Belediye binasının 5. katında bulunan kafeterya bölümünün personele hizmet vermek üzere çalışmasını sağlamak için teklif kabul süresinin 16 Aralık 2014 Salı günü saat 14:00’a kadar uzatılmasına oybirliği ile217/2014: Ocak 2015 yılında Vadim Finans Proje ve Taahüt Şirketi Ltd.’e teslim edilecek olan, Bedreddin Demirel Caddesinde Belça ve eski temizlik şubesinin olduğu yerde   bulunan değerli metal aksamlar;

1-       Her türlü çinkolar

2-       saç su depoları

3-       metal pencereler

4-       çelik makaslar

5-       demir borular

6-       çelik “I” profiller

7-       Elektrik direkleri vb.

Açık artırma usulü ile teslim öncesi satış işlemi yapılması için Meclis gündemine getirilmek üzere K.İK.’nun taban fiyatı belirlemek amacıyla tespit yapmasına oy birliği ile

219/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi Sanayi Atölyelerinde bulunan Kafeteryanın çalıştırıcısı     Hüseyin Eminoğlu’nun özel durumu (Belediyenin kendisine yaratmış olduğu mağduriyetler) nedeniyle 2015 yılı   kira bedelinin; 300TL (Beşyüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 100 TL (Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödenmiş sayılmasına ve 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile;

220/2014: İhaleye çıkılan “Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Sarayı 5. katta bulunan kafeteryanın kiralanması” ile ilgili teklifler açılmış; teklifler geçerli olup   aşağıda yazıldığı gibidir. Rapor için tekliflerin İşletmeler Şubesine verilmesine oy birliği ile;

  Firma İsmi         Borcu Yoktur     Teminat Mektubu       Teklif        Teklifin Geçerliliği

1-Belgin Hoca                   Mevcut                   275 TL                       5500TL                      Geçerli

2-Mukaddes Kocasoy       Mevcut                   300 TL                       6000TL                     Geçerli

3-Engin Yücelen               Mevcut                   3060TL                       5100TL                    Geçerli

 

M.K. NO.:226/2014 Belediye Meclisi’nin M.K.No.:200/2014 sayılı kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonu’nun K.İ.K.No.:162/2014 sayılı kararının iptal edilmesine oybirliği ile;K.İ.K.No.:162/2014: Garanti ve Ziraat Banka’larına ait Terminalde bulunan iki adet ATM’nin sözleşmelerinin yapılmasına

17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:227/2014 Murat Kanatlı ve Sonuç Koyuncu’nun bulunduğu Toplu İş Sözleşmesi Komisyonundan çekilme taleplerinin bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:228/2014 Meclis, alınması tasarlanan 5 adet ikinci el (3 çöp kamyonu, 2 çekirge) aracın ihaleye çıkılmadan ancak kapsamlı piyasa araştırması yapılması ve yapılan araştırmaların kayıtlarının düzenlenip rapor şeklinde sunulacak (gerekçeli olarak) şekilde hazırlanması kaydı ile İhale Tüzüğünün 26.maddesi çerçevesinde Kira ve İhale Komisyonunun doğrudan satın alma yapmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:229/2014 Merkezi Printer Sistemine geçilmesi nedeniyle binada boşa çıkacak 72 adet fotokopi printerin Bilgi İşlem tarafından incelenerek hazırlanacak rapor ışığında, satışlarının yapılması dahil nasıl değerlendirileceklerinin Kira ve İhale Komisyonuna havale edilmesine ve bu konuda Kira ve İhale Komisyonunun karar vermesine oybirliği ile;

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Hüseyin Kıral(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Sonuç Koyuncu(Üye)
Tolga Ahmet Raşit(Üye)   Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag