fbpx
29 Ekim 2016
20 Aralık 2016
18 Aralık 2016
20 Aralık 2016

16 Kasım 2016

16 KASIM 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Alev Denizgil (Üye)
6.       Ayşe İpçiler (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Çelen Çağansoy (Üye)
9.       Fatma Miralay (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12.   Murat Kanatlı (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)
14.   Özmen Birinci (Üye)
15.   Sonuç Koyuncu (Üye)
16.   Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17.    Ülkü Taşseven (Üye)  
18. Rauf Denktaş (Üye)
19. Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Boysan Boyra (Üye)
2. Hüseyin Kıral (Üye)(İzinli)
3. Mine Atlı (Üye
4. Osman Yücelen (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Bilgilendirme: Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

104/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konunun gündeme eklenmesine oy birliği ile,

a) Kira ve İhale Komisyonu’nun 207/2016, 208/2016, 209/2016, 210/2016, 211/2016, 212/2016 sayılı kararlarının, gündemin 2. Maddesi ile birlikte okunması ve onayına oy birliği ile,

Onur Olguner toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:

105/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 199/2016, 200/2016, 201/2016, 202/2016, 203/2016, 204/2016, 205/2016, 206/2016, 207/2016, 208/2016, 209/2016, 210/2016, 211/2016, 212/2016 sayılı kararlarının onayına oy çokluğu ile,

Onur Olguner ; 200/2016, 203/2016, 204/2016, 205/2016, 206/2016, 207/2016, 208/2016, 209/2016, 210/2016, 211/2016 sayılı kararlara red oyu vermiştir.

Onur Olguner’in şerhi: Keşifler tarafıma yazılı olarak ulaştırılmadığından dolayı oyum reddir.

Sonuç Koyuncu ; 207/2016, 210/2016 sayılı kararlara red oyu vermiştir.

 

M.K. NO.:

105/2016

Rauf Denktaş ; 210/2016 sayılı karara ret oyu vermiştir.

199/2016: Kanalizasyon Şubesi’nin 02 Kasım 2016 ve 1468 arşiv no’lu evrağı doğrultusunda, İhale Tüzüğü’nün 26. maddesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ve Gönyeli Belediyesi’nden kaynaklanan atık suların ölçülebilmesi maksadıyla kısmi dolu borularda atık su ölçümü yapabilen Alan Hız Akış Ölçer (Velocity Flowmeter) alınabilmesi için Kira ve İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy birliği ile

200/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 95/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz, Açık Pazar Yapım Projesi’nin proje kapsamındaki demir miktarının alımı ve projenin yapım işler için 04 Kasım 2016 Cuma günü gazete ilanı ile ihalelere çıkılmasına, demir miktarının alımı için  10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar ve projenin yapım işleri için 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

201/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 142/2016 sayılı kararı ile teklif kabul edilen  Belediye Pazarı Dükkan No:68 için 27 Ekim 2016 tarihinde ZAYDER’in (Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) yapmış olduğu 4364 arşiv no’lu teklif Komisyonumuz tarafından  değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 28 Ekim 2016 tarih ve 1453 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediye Pazarı 68 no’lu dükkanın 2. el eşya ve el işleri ürünleri satış dükkanı olarak, adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin  450TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 225 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Aralık 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olarak hazırlanmasına ve kararın ZAYDER’in en geç 08 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 450 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

202/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 194/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan Marmara Parkı büfesi için teklif gelmemiştir. İhalenin aynı şartlarda 08 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar uzatlmasına oybirliği ile,

203/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 196/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi” için 2 adet teklif gelmiştir.

Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1.       Wide City  Const. & Develpoment Ltd.                         55.740.-TL+KDV

2.      Sütçüoğlu Ltd.                                                                71.500 .-TL +KDV

Tekliflerin değerlendirilerek 14 Kasım 2016 Pazartesi gününe kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

204/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 197/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Asfalt Yama” işleri için  tek teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1.       Salih Köroğlu Const. Ltd.                                                426.162.-TL+KDV

Teklifin değerlendirilerek 14 Kasım 2016 Pazartesi gününe kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

205/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 197/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Asfalt Kaplama” işleri için 2 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1.       Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd.                           512.300.-TL+KDV

2.      Salih Köroğlu Const. Ltd.                                                     531.450.-TL +KDV

Tekliflerin değerlendirilerek 14 Kasım 2016 Pazartesi gününe kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

105/2016

206/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 200/2016 sayılı kararı ile 4 Kasım 2016 tarihinde çıkılan 90 ton demir alımı ihalesine teklif gelmemiştir. Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin10 Kasım 2016 tarih ve 1524 arşiv no’lu raporu ile Komisyonun bilgisine getirdiği üzere, dalgalanan döviz kurlarından dolayı demir ithalatçıları teklif vermekten imtina etmektedirler. Bu nedenle Kira İhale Komisyonu 3 ayrı seferde elden teklif almak ve her seferinde de 3 ayrı  teklif alınarak Kira İhale Komisyonu tarafından değerlendirilmesi şartı ile ihale şartnamesinde belirtilen toplam miktar kadar demirin ihale tüzüğünün 26. maddesine dayanılarak alınabilmesi için Kira ve İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy birliği ile;

207/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 196/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi”nin, Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’nin 10 Kasım 2016 tarih ve 1533 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-07-07-090 Diğerleri bütçe kaleminden ödenecek şekilde 55.740-TL + KDV’ye Wide City Const.& Development Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;

208/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 197/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Asfalt Yama” işlerinin, Altyapı Şubesi’nin 11 Kasım 2016 tarih ve 1539 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-05-07-007 Yol Yapım Giderleri kaleminden karşılanacak şekilde 426.162.-TL+KDV’ye Salih Köroğlu Const. Şti. Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;

209/2016: Belediye Meclisi’nin 29 Ekim 2016 tarih ve 103/2016 saylı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 197/2016 sayılı kararı uyarınca ihalesine çıkılan “Asfalt Kaplama” işlerinin, Altyapı Şubesi’nin 11 Kasım 2016 tarih ve 1540 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-05-07-007 Yol Yapım Giderleri kaleminden karşılanacak şekilde  512.300.-TL+KDV’ye Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd’ye verilmesine oybirliği ile;

210/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 95/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 191/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Kermiya Öğretmenler Caddesi Ana Su Hattı Kısmi Yenileme” ihalesinin, Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 14 Kasım 2016 tarih ve 1547 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca sökülmesi düşünülen ana su hattının çalışmalar sırasında kullanılan teknik imkanlardan dolayı daha fazla sökülmesi sebebiyle ihale bedelinin (147.395,00TL + KDV) %20 artırılmasına ve ihale süresinin de 10 gün uzatılmasına oybirliği ile;

211/2016: Kanalizasyon Şubesi’nin 14 Kasım 2016 tarih ve 1546 arşiv no’lu evrağı doğrultusunda, 5 ayrı ihaleye bölünen Hamitköy Bölgesinde Kocaman – Durmuş Bıyıklı – Yiğitler – Çınarlı ve Dokuzlar Sokak için öngörülen kanalizasyon altyapısı malzeme alımlarının 1. kısmı olan “Boru ve Boru Aksamları Alım” ihalesi için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oybirliği ile;

212/2016: Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 14 Kasım 2016 tarih ve 1549 arşiv no’lu raporu ışığında Sanayi Bölgesi’ndeki Atölyelerdeki elektrik akımına yönelik güç artırımı yapılabilinmesi için, Şube’nin en az 3 elden teklif alıp Kira İhale Komisyon gündemine getirmesine ve işin maliyetinin Belediye’nin 06-05-07-010 Elektrik Altyapı Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

106/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 33/2016, 35/2016, 36/2016 sayılı kararlarının onayına oy çokluğu ile,

Ahmet Akbil ; 33/2016 sayılı karara red oyu vermiştir.

Özmen Birinci’nin 33/2016 sayılı karar için şerhi; “Sokak ismi takılmadan, Meclis Üyelerinin bilgilendirmesi, işleyiş açısından daha uygun olacaktır.”

Ayşe İpçiler’in Şerhi: “Belediye Meclisinde onaylanmadan sokak isminin yerine takılmasının işleyiş ve yöntem açısından uygun değildir.”

33/2016: 24 Ekim 2016 tarihli ve 4296 arşiv numaralı Şifa Abohorlu’nun dilekçesi değerlendirildi ve haritada “Şirin Sokak” olarak görülen, sokak sakinlerinin tümünden yazılı onay alınması, sokak isminin  herhangi bir kişinin adı da olmaması nedenleri ile geçmişte Belediye Meclis üyeliği de yapmış olan Merhum Şevket Abohorlu’nun ismi verilerek “Şirin Sokak” adının “Şevket Abohorlu Sokak” olarak değiştirilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

106/2016

35/2016: 01 Kasım 2016 tarihli 4407 arşiv numaralı Yücem Erönen’e ait dilekçe değerlendirildi ve Komisyon üyelerinin dilekçede konu yeri, belirlenecek gün ve saatte inceleme yapmak ve değerlendirmeyi tamamlamak üzere yerinde görülmesine  oy birliği ile;

36/2016: Yenişehir Feride Yemenicioğlu Parkı ile ilgili KKTC Lions Klüpleri Birliği’nin “Engelsiz Park” projesi hazırlamasına yönelik önceden imzalanmış olan işbirliği protokolü neticesinde yapılmış olan park projesi hakkında bilgi vermek ve nasıl ilerleneciğinin belirlenip projenin uygulanmasına yönelik yeni bir işbirliği protokolü hazırlanması için KKTC Lions Klüpleri Birliği geçmiş dönem başkanı Mimar Sn. Ezcan Özsoy’un önceden belirlenecek tarihte görüşülmek üzere Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun toplantısına davet edilmesine oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

107/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 34/2016 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oy birliği ile,

34/2016: Göçmenköy, Park Station büfe işletmecisi Sedat Avcan’ın büfenin bulunduğu meydana tuvalet yapımı ile ilgili talebi görüşülmüş ve teknik olarak uygun görülmediğinden talebin reddedilmesine oy birliği ile;

Çekimser oy veren Çelen Çağansoy’un gerekçesi: Teknik olarak uygun olmadığına katılmakla birlikte mevcut durumda da ihtiyaç olduğunu düşündüğümden dolayı çekimser oy veriyorum.

Karar verilmiştir.

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Ahmet Akbil

 (Üye)

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

 

 

Ayşe İpçiler

 (Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

 

Fatma Miralay

(Üye)

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

   

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

Rauf Denktaş

(Üye)

 

 

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Vedat Tecan

(Üye)

 

   

Ülkü Taşseven

(Üye)

/NT.                                                                                                    

Facebook Yorumları
Supportscreen tag