fbpx
Müzikler Taşkınköy’ü canlandırdı
15 Eylül 2015
İBB Şehir Tiyatroları “Çürük Temel” ile 100 yıl öncesine götürdü
16 Eylül 2015

16 Eylül 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 EYLÜL 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR
Toplantıya Katılanlar:
Toplantıya Katılamayanlar:
Toplantı Sekreteri: Mustafa G.Korucu
Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis
bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulanma raporu tüm üyelere e-mail yoluyla
gönderilmiştir.)
M.K. NO.:
159/2015
Sayın Başkan’ın önerisi olan 4 gündem maddesinin eklenmesine oybirliği ile;
1. JD715 plakalı Ford Iveco marka vidanjör için hurda kararı alınmasına,
2. Kira ve İhale Komisyonunun 280/2015, 281/2015 sayılı kararların onayı,
3. Cyprus Rally 2015 hazırlıkları çerçevesinde kullanılacak malzemelerin LTB
İhale Tüzüğünün 26.maddesi çerçevesinde alımı için Kira ve İhale
Komisyonuna yetki verilmesine,
4. Kaymakamlıktan, Belediyeye sonradan bağlanan bölgelerin gelişimi için
çalışma grubu oluşturulmasına,
1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Akbil (Üye)
4. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5. Alev Denizgil (Üye)
6. Çelen Çağansoy (Üye)
7. Fatma Miralay (Üye)
8. Hüseyin Kıral (Üye)
9. Leyla Öztürk (Üye)
10. Meryem Ekinci (Üye)
11. Mine Atlı (Üye)
12. Murat Kanatlı (Üye)
13. Onur Olguner (Üye)
14. Osman Yücelen (Üye)
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Rauf Denktaş (Üye)
17. Sonuç Koyuncu (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan (Üye)
1. Mehmet Kermeoğlu (Üye ) İzinli
2. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
3. Bülent Çıraklı (Üye) – İzinli

M.K. NO.:
160/2015
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının daveti üzerine 06-09 Ekim 2015 tarihleri
arasında 3 gece 2 gün olacak şekilde Ankara’da düzenlenecek Küresel Tasarım
Kentleri Teşkilatı (GDCO) 3.genel kuruluna Sayın Başkanın katılmasına, kendisine
Belediye Müdürü Mustafa Korucu ve Dışilişkiler Biriminden İlkem Tunar’ın eşlik
etmesine, Belediye Başkanı hariç gidiş geliş yol masraflarının Belediye
Bütçesinden karşılanmasına, konaklama, yemek ve diğer ulaşım Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağından, kendilerine herhangi bir
harcırah ödenmemesine, bu ziyaret süresinde Belediye Başkanının ve personelin
izinli sayılarak Sayın Başkanın yokluğunda yerine Asbaşkanın vekalet etmesine
oybirliği ile;
Bir sonraki gündem görüşülmeden önce kamera ve ses kayıt cihazları kapatılmış, personel
toplantı odasından çıkarılmıştır.
Sonuç Koyuncu toplantıya katılmıştır.
M.K. NO.:
161/2015
IV. Derece Kolluk görevlisi Salih Gürses hakkında alınan M.K.No.:115/2015 sayılı
kararda belirtilen durumunun devam etmesi nedeniyle, 65/2007 sayılı Yasanın
100(4). maddesine göre iki ay süre ile görevden uzaklaştırılmasının devamına ve
mahkemenin vereceği karara göre tekrardan değerlendirilmesine oybirliği ile;
Sayın Başkanın önerisi ile ek gündem maddesinin 1. maddesi gündemden çıkarılmıştır.
M.K. NO.:
162/2015
Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 75/2015, 76/2015, 77/2015,
78/2015, 79/2015, 80/2015, 81/2015 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;
75/2015: LTB Projeler Şubesi’nin Mahmut Paşa Otopark İhale Projesine göre ekstra ve eksik
yapılan inşaat işleri maliyetlerini ayrı ayrı çıkartmasına
76/2015: LTB Projeler Şubesi’nin 2. bodrum katı otoparkının depo olarak kullanılabilmesi için
gerekli incelemeleri yaparak maliyet çıkartması ve bu büyüklükteki bir deponun aylık kira
bedelinin araştırılmasına
77/2015: LTB Bayındırlık –İmar Şubesi’nin, Mahmut Paşa otoparkı ihalesi çerçevesinde projeden
farklı olarak yapılan değişikliklerin ve 2. bodrum katının da depoya dönüştürülmesinin,
projelendirilmesi halinde, yasaya uygunluğunun değerlendirilmesine
78/2015: Suriçi turistlere yönelik gezi treni projesi ile ilgili Park Bahçeler ve Trafik
Aydınlatma Şubesi’nin hazırlamış olduğu güzergah görüşülmüş ve onaylanmıştır. Duraklar
üzerinde de çalışılmıştır.
T.İ.K.T.K. No: 75/2015, 76/2015 ve 77/2015 ile ilgi istenilen rapor ve maliyetlerin 04 Eylül Cuma
gününe kadar tamamlanmasına ve T.İ.K.T. Komisyonunun gündemine getirilmesine karar
verilmiştir
79/2015: 26 Ağustos 2015 ve 3798 Arşiv numaralı Mehmet Subaşı’nın dilekçesi değerlendirildi
ve uygulamak istediği projeyi uygulama öncesinde Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesine
sunup onay almak kaydı ile uygulayabileceğine
80/2015: Kemal Şemiler Caddesi üzerindeki trafik çemberinde yapılacak düzenleme için KAYAD
ile ekteki işbirliği protokolüne göre uygulamanın yapılabileceğine

81/2015: Nazım Hikmet Caddesi üzerinde yer alan ve planlama onayı alınmış olan Anıt Büfe’nin
kanalizasyon şebekesine bağlanması kaydı ile tuvalet ihtiyacını da gidermek şartı ile konunun
kira sözleşmesi yapılması için kira ihale komisyonuna aktarılmasına
M.K. NO.:
163/2015
Yol ve Trafik Komisyonu’nun 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015,
13/2015 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile;
Ahmet Akbil 11/2015 sayılı karara ret oyu vermiştir.
7/2015: Şht. Sonay Ali Sokağın Mehmet Akif Caddesi’ne çıkışının kapatılmasının
değerlendirilebilmesi için LTB Zabıta Trafik Birimi, LPM Trafik Şube Müdürlüğü ve Park
Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şb. personelinin birlikte yerinde inceleme yapmasına ve
Bayındırlık İmar Şb.’nden Golden Tulip Otel’in dosyasının da incelenerek bir sonraki
toplantıda bu değerlendirmeler ışığında karar vermesine
8/2015: Bedrettin Demirel Caddesi Sosyal Sigortalar Dairesi önündeki yaya geçidinin Ek’teki
plana göre uygulanmasına
9/2015: Şht. Hüseyin Bora Sokak İçişleri Bakanlığı önünde tek yön uygulamasına yönelik
kavşak düzenlemesi ve yaya geçidi uygulamasının Ek’teki plana göre uygulanmasına
10/2015: Gzt. Hasan Tahsin Caddesi’nde yerinde inceleme yapıldıktan sonra uygun yere yaya
geçidi çizilmesine
11/2015: Şht. Mustafa Ruso Caddesi Jet Gaz önünün 3235 arşiv numaralı evrak
doğrultusunda Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin kontrolünde ve onay vereceği
şekilde orta refüjün kaldırılarak açılabilen bariyer konulabilineceğine.
13/2015: Komisyondaki Teknik paydaşların ve Belediye’nin teknik şube personellerinden
oluşacak alt çalışma grubunun oluşturularak uluslararası standartlarda çalışmaların
yürütülmesine
M.K. NO.:
164/2015
Yol ve Trafik Komisyonu’nun 12/2015 sayılı kararın değiştirilmiş şekli ile
aşağıdaki şekilde düzenlenerek onayına oybirliği ile;
12/2015: Girne Kapısı-Bandabulya arasının 22 Eylül gününün Avrupa Hareketlilik Haftası
Arabasız gün etkinliği çerçevesinde trafiğe kapatılmasına,
Değiştirilmiş şekli;
Girne Kapısı-Bandabulya arasının 19 Eylül 2015 Cumartesi günü Avrupa
Hareketlilik Haftası Arabasız gün etkinliği çerçevesinde düzenlenecek olan
etkinlikler kapsamında 09.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine
kapatılmasına oybirliği ile;
Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.
M.K. NO.:
165/2015
Engellemeyen Şehir Komisyonu’nun 06/2015 sayılı kararın onayına oybirliği ile;
6/2015: Engelliler ve engelli Merkezleri ile derneklerinin, katılımına yönelik 09 Ekim 2015
tarihinde bir “Engelsiz Şöleni” yapılmasına;
Değiştirilmiş şekli;

Engelliler ve Engelli Merkezleri ile derneklerin katılımına yönelik 03 Aralık 2015
tarihinde bir “Engelsiz Şöleni” yapılmasına
M.K. NO.:
166/2015
Sayın Başkanın önerisiyle Engellemeyen Şehir Komisyonunun 7/2015 sayılı
kararının gündeme alınmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:
167/2015
Engellemeyen Şehir Komisyonunun 7/2015 sayılı kararının onayına oybirliği ile;
7/2015: Şölenin Dr.Fazıl Küçük Parkı Taşkınköy’de yapılması kararına varılmıştır. 22 Eylül 2015
tarihinde LTB Toplantı Odası (4. katta) Engelli Bireylerde Beslenme konusunda diyetisyen
tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmasına
Fatma Miralay toplantıdan ayrılmıştır.
M.K. NO.:
168/2015
Kira ve İhale Komisyonu’nun 249/2015, 250/2015, 251/2015, 252/2015,
253/2015, 254/2015, 255/2015, 256/2015, 257/2015, 258/2015, 259/2015,
260/2015, 261/2015, 262/2015, 263/2015, 264/2015, 265/2015, 266/2015,
267/2015, 268/2015, 269/2015, 270//2015, 271/2015, 272/2015, 273/2015,
274/2015, 275/2015, 276/2015, 277/2015, 278/2015, 279/2015, 280/2015,
281/2015 sayılı kararların onayına oybirliği ile;
249/2015: 19 Ağustos 2015 tarihinde Baki Dilekçi’nin yapmış olduğu 3751 arşiv No’lu teklifi
değerlendirilmiş olup, İşletmeler Şubesi’nin 01 Eylül 2015 tarih ve 1826 arşiv No’lu raporu
doğrultusunda Belediye Pazarı 67 No’lu dükkanın turşu satış yeri olarak adına kira sözleşmesinin
yapılmasına, aylık kira bedelinin 500 TL olmasına, ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli
olarak ödemesi halinde 225 TL olacak şekilde sözleşmesinin 31 Aralık 2016 sonuna kadar 15
aylık süre ile yapılmasına oy birliği ile
250/2015: Belediye Meclisi’nin 11 Haziran 2015 tarih ve 105/2015 no’lu kararı ile onaylanan
Kira İhale Komisyonu’nun 200/2015 KİK No’lu kararı kapsamında, JP 927 BMW marka Lefkoşa
Türk Belediyesi’ne ait makam aracının satışı ile ilgili M .Ali Rıza Özel & Sons Ltd.’in 31.08.2015
tarih ve 3841 arşiv nolu talebi incelenmiş olup, söz konusu aracın ilgili firmaya 22.000 Stg.
(devire dair tüm masraflar dahil) karşılığında satışının yapılmasına oy birliği ile
251/2015: İnönü Meydanı No:2 kiracısı olan Asiye Arslan’ın 05.08.2015 tarih ve 3577 arşiv nolu
dilekçesi incelenmiş olup, kira borcunu ödenmesi koşulu ile 2015 yılı sözleşmesinin yapılmasına,
kira bedelinin 550 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde
aylık 275TL olacak şekilde kira sözleşmesinin 31 Aralık 2016 sonuna kadar 15 aylık süre ile
yapılmasına, oy birliği ile
252/2015: Belediye Meclisi’nin 11 Haziran 2015 tarih ve 105/2015 sayılı kararı ile onaylanan
Kira İhale Komitesinin 188/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Cumhuriyet Parkı
İçme Suyu Ana İsale Hattı Yenileme Projesi’nin, Su Şubesinin 1837 arşiv No’lu raporu
doğrultusunda 1.293.000 TL + KDV (1.422.300 TL) ile en düşük teklifi veren Kayas Cons. Ltd.’e
verilmesine oy birliği ile
253/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı No:11
için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve
raporun 03 Eylül 2015 tarihinde Kira ihale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile
254/2015: Belediye Meclisi’nin 27 Ağustos 2015 tarih ve 154/2015 sayılı kararı ile onaylanan
Kira İhale Komisyonu’nun 240/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Lefkoşa Suriçi
Turizm Canlandırma Projesi” için tek teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.
Firma teklifi:

– Velis Traffic Center 90.000 TL + %10 KDV.
Teklif geçerli olup, incelenmesi için Projeler Şubesi’ne verilmesine
255/2015: Belediye Meclisi’nin 01 Ağustos 2015 tarih ve 146/2015 sayılı kararı ile onaylanan
Kira İhale Komisyonu’nun 229/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Hamitköy Dr.
Fazıl Küçük İlkokulu İstinat Duvarı, Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin Projeler
Şubesi’nin 1787 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 354.000 TL + KDV ile Nefer İnşaat Şti. Ltd.’e
verilmesine oy biriliği ile
256/2015: Bilgi İşlem Şubesi’nin 01 Eylül 2015 tarih ve 1831 arşiv no’lu dilekçesi doğrultusunda
talep edilen backup unitesi (IBM System Storage TS 2250 Machine Type 3580 Model H5S)için
Satın Alma Birimi’nin elden teklif almasına oy birliği ile
257/2015: Bilgi İşlem Şubesi’nin 02 Eylül 2015 tarih ve 1846 arşiv no’lu dilekçesi doğrultusunda
acil olarak talep edilen Antivirüs Programı (Kaspersky Endpoint Security for Business 256
kullanıcılı) için Satın Alma Birimi’nin elden teklif almasına oy birliği ile
258/2015: 254/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı çerçevesinde “Lefkoşa Suriçi Turizm
Canlandırma Projesi” için teklif veren Velis Traffic Center yetkilisi Levent Veli ile görüşülmüş,
teklifin revize edilerek 03.09.2015 tarih ve 3909 arşiv no’lu teklif doğrultusunda; ihalenin
81,500TL+KDV karşılığında Velis Traffic Center’e verilmesine oy birliği ile
259/2015: Belediye Meclisinin 27/08/2015 tarih ve 154/2015 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan
Kira İhale
Komsiyonunun 244/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “I.Etap Parkmetre Kurulumu ve İşletmesi
İhalesi” için 1 firma teklif vermiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;
Firma Teklif
Asel Engineering Ltd.
Güneş Enerjisi ile Çalışan
Birim Fiyat (TL) ( 20 adet) Çalışma Sistemi
Alternatif I 28,500+KDV 570,000+KDV Sadece bozuk para ile
Alternatif II 42,700+KDV 854,000+KDV Bozuk Para+Banknotlu
Sistem para üstü verebilecek
Alternatif III 44,800tl+KDV 896,000+KDV Bozuk Para+Kredi Kartı
Sistemi
Alternatif IV 47,200+KDV 944,000+KDV Bozuk Para+Banknotlu
Sistem para üstü verebilecek
Belediye Kartlı
Alternatif V 49,600+KDV 992,000+KDV Bozuk Para+Kredi Kartlı Sistem+
Belediye Kartlı
Güneş Enerjisi ve Elektrik Enerjisi ile Çalışan
Birim Fiyat (TL) ( 20 adet) Çalışma Sistemi
Alternatif I 57,800+KDV 1,156,000+KDV Bozuk Para+Banknot (para üstü
veren)+Kredi Kartı
Alternatif II 60,965+KDV 1,219,300+KDV Bozuk Para+Banknot (Para üstü
veren)+Kredi Kartı +Belediye Kartı
Teklifin değerlendirilerek 10 Eylül 2015 tarihine kadar rapor hazırlaması ve komisyona sunması
için Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;
NOT:“I.Etap Parkmetre Kurulumu ve İşletmesi İhalesi” için Kuzey Kıbrıs Turkcell’in vermiş olduğu
evrak iyi niyet mektubu olup teklif olarak değerlendirilmemiştir

260/2015: Kira İhale Komisyonu’nun 256/2015 sayılı kararı ile elden teklif alınmasına karar
verilen backup ünitesinin (IBM System Storage TS 2250 Machine Type 3580 Model H5S) 3800
USD (KDV dahil) karşılığında Sarpcom Ltd’den alınmasına oy birliği ile
261/2015: Kira İhale Komisyonu’nun 257/2015 sayılı kararı ile elden teklif alınmasına karar
verilen Antivirüs Programı’nın (Kaspersky Endpoint Security for Business 256 kullanıcılı)
03/09/2015 tarih ve 3916 arşiv no’lu teklifi ile Mahir & Sons Ltd’den 2 senelik olarak 3400 USD
+ KDV karşılığında alınmasına oy birliği ile
262/2015: Ersoy A. Büfe’nin işletmecisi Feray Artemel’in 31.08.2015 tarih ve 3875 arşiv no’lu
dilekçesi incelenmiş olup, Maliye Bakanlığı yanında bulunan Belediyemize ait boş alan içerisine
de Park Bahçeler Şubesi’nin uygun göreceği bir yere, su ve gazlı içecek gibi ürünlerin satışını
yapmak üzere “Satış Otomatı” koymak suretiyle; aylık 100 TL karşılığında kira sözleşmesi
yapılmasına oy birliği ile
263/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisiyon kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı No:11
için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi ve Sağlık Şubesi tarafından
değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 10 Eylül 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon
toplantısına getirilmesine oy birliği ile;
İsim İş Türü Teklif
Sevilay Adışanlı Lahmacun ve Pide Satışı 500 TL
264/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan Belediye Pazarı
dükkanlarından No:71 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından
değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 10 Eylül 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon
toplantısına getirilmesine oy birliği ile;
İsim İş Türü Teklif
Canan Coşkunsu Perakende Balık Satış ve Pişirme 480 TL
265/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan Belediye Pazarı
dükkanlarından No:68 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından
değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 10 Eylül 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon
toplantısına getirilmesine oy birliği ile;
İsim İş Türü Teklif
Canan Coşkunsu Reklam ve Promosyon 300 TL
266/2015: Otobüs Terminali Merdiven altı adresinde, Zühal Güngeldi’nin kirasında bulunan
büfenin, 3810 ve 3811 no’lu dilekçeleri kapsamında; kira sözleşmesinin 6. maddesi gereği kira
bedelinin 10 katı olan 2.400 TL’nin Belediye veznesine yatırılması koşulu ile yeni kira
sözleşmesinin Havva Yıldırımer Yorgancıoğlu adına, kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15
günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL olacak şekilde 31 Aralık
2016 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile
267/2015: 03 Eylül 2015 tarih ve 3918 arşiv No’lu dilekçe ile komisyonumuza başvuran
Çağlayan Park Büfe işletmecisi Şerife Akman’ın dilekçesi görüşülmüş olup Belediye’nin
tamamlaması gereken altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olması ve Şerife Akman’ın 3
aydır kira ödemesine rağmen işbaşı yapamamış olduğunu saptayan komisyonumuz 3 ay (Eylül,
Ekim, Kasım) boyunca kira bedeli alınmamasına oy birliği ile
268/2015: 158/2015 sayılı Meclis Kararı ile yetkilendirilen Kira İhale Komisyonunun,
Kanalizasyon Şubesi ve Araç Bakım Onarım Şubesinin birlikte bir adet vidanjör alımı ile ilgili
ihaleye çıkılması için yetkilendirilmesine ve ihale şartnamelerinin 15 Eylül 2015 Salı günü Kira
İhale Toplantısına getirilmesine oy birliği ile
269/2015: H/P:XXI.38.5.II. & 5.I., Yenişehir Mahallesi, Blok A, Parsel K1080 içerisinde devam
eden inşaat ile ilgili olarak Korman Construction Ltd.’nin, 03.09.2015 tarih ve 3930 arşiv no’lu
dilekçe ile Bedreddin Demirel Caddesi tarafında yaklaşık 380 m2’lik bir alanı şantiye binası alanı

olarak kullanma isteği, İmar Şubesinin olumlu görüşü doğrultusunda komisyon tarafından
incelenmiş olup, istenilen alanın yıllık (12 ay) 6.000 TL ücretle kullanılmasına ve bu çerçevede
protokol yapılması için Meclise önerilmesine oy birliği ile
270/2015: Belediye Pazarı Dükkan No:54 kiracısı Mehmet Kılıç’ın 07.09.2015 tarih ve 3933 arşiv
nolu dilekçesi incelenmiş olup, Belediye’ye olan tüm borcunu ödemesi ve dükkanı teslim etmesi
kaydı ile eylül ayı kirasının silinmesine ve boşalan dükkan için tekrardan teklif kabul edilmesine
oy birliği ile
271/2015: 246/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “Yağmur Suyu Drenaj
ve Kaldırım Yapım İşleri” için hiçbir teklif gelmemiştir. İlgili şubenin konuyu değerlendirip
tekrardan Kira İhale gündemine getirmesine oy birliği ile
272/2015: Yakın Doğu Bulvarı, Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı duvarı ve cep otopark arasında
kalan kısıma iki adet prefabrik çiçekçi dükkanı yapılması için 10 Eylül 2015 Perşembe günü
gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar teklif
kabul edilmesine oy birliği ile
273/2015: Haspolat Mezarlığına duvar yapılması için 10 Eylül 2015 Perşembe günü gazete ilanı
ile ihaleye çıkılmasına ve 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar teklif kabul
edilmesine oy birliği ile
274/2015: Online Bankacılık için 17.04.2015 tarih ve 2086 no’lu evrak ile elden teklif veren
Birnet Yazılım’ın teklifi 1835 arşiv no’lu evrak ve 1922 arşiv no’lu evrak ile ivedi olduğundan
hemen değerlendirilmiş ve Online Bankacılık Web Servisi ücretinin yapılan pazarlık sonucu
15,000 TL’ye (KDV dahil) 06-03-01-001 Bilgisayar Yazılımı Alımları bütçe kaleminden ödenecek
şekilde alınmasına oybirliği ile
275/2015: 08 Eylül 2015 tarihinde Sevilay Adışanlı’nın yapmış olduğu 3952 arşiv No’lu teklif
değerlendirilmiş olup İşletmeler Şubesi’nin 09 Eylül 2015 tarih ve 1912 arşiv No’lu raporu ve
Halk Sağlığı Şubesi’nin yerinde yapmış olduğu kontrol doğrultusunda İnönü Meydanı 11 No’lu
dükkanın lahmacun ve pide satış yeri olarak adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin
1.000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500
TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 aylık olarak yapılmasına oy birliği
ile
276/2015: Belediye Meclisi’nin 15 Temmuz 2015 tarih ve 131/2015 sayılı kararı ile onaylanan
Kira İhale Komisyon kararı kapsamında ihalesine çıkılan ‘Taşkınköy Pompa İstasyonu Yenileme
Projesi’ için 2 firma teklif vermiştir.
Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.
1-Kayas Construction 1,365,180 TL+KDV
2-Asel Engineering Ltd. 2,647,000 TL+KDV
Teklifler değerlendirilerek 15 Eylül 2015 tarihine kadar rapor hazırlanması ve komisyona
sunulması için Kanalizasyon Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
277/2015: 08 Eylül 2015 tarihinde Canan Coşkunsu’nun yapmış olduğu 3953 arşiv no’lu teklif
değerlendirilmiş olup İşletmeler Şubesi’nin 09 Eylül 2015 tarih ve 1913 arşiv no’lu raporu da
dikkate alınarak Belediye Pazarı 71 no’lu dükkan için olan talebinin uygun olmadığına oy birliği
ile
278/2015: 237/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihaleye çıkılan Belediye Pazarı
dükkanlarından No:71 için gelen aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi tarafından
değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 15 Eylül 2015 tarihinde Kira İhale Komisyon
toplantısına getirilmesine oy birliği ile;
İsim İş Türü Teklif
Erçin Çoban Restorant 600TL
279/2015: Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin 1917 arşiv no’lu evrağı ve 23 Temmuz
2015 tarih ve 233/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile “I.Etap Parkmetre Kurulumu ve
İşletmesi İhalesi”için Asel Engineering Ltd.’e ait tek teklif bütçe sınırlarını fazlasıyla aştığından
konunun Belediye Meclisi’nde değerlendirilmesi önerisi yapılmasına oybirliği ile

280/2015: 08 Eylül 2015 tarihinde Canan Coşkunsu’nun yapmış olduğu 3954 arşiv no’lu teklif
değerlendirilmiş olup kendisi ile yapılan görüşme neticesinde Belediye Pazarı 68 no’lu dükkanın
reklam ve promosyon ürünleri toptan ve perakende satış yeri olarak adına sözleşmenin
yapılmasına; kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli
olarak ödenmesi halinde 300 TL olacak
281/2015: Küçük Kaymaklı’da bulunan Barış Manço Parkı Büfesi işletmecisi Barış Kafidir adına
alınan 14 Mayıs 2015 tarih ile Kira İhale Komisyonu 177/2015 karar no’lu kararın İşletmeler
Şubesinin 04 Ağustos 2015 tarih ve 1663 arşiv no’lu raporu ışığında iptaline; Barış Manço Parkı
Büfesinin işletmecisi Barış Kafidir’e Tahliye ve Alacak davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk
edilmesine oybirliği ile
Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.
Sayın Başkan K.İ.K.No.:279/2015 sayılı karar hakkında bilgi vereceğinden ses ve görüntü
cihazı kapatılmıştır.
M.K. NO.:
169/201
5
I.Etap Parkmetre kurulumu ve işletmesi ihalesi için Asel Engineering Ltd.’e ait tek
teklif bütçe sınırlarını fazlasıyla aştığından ihalenin iptal edilmesine, parkmetre
sistemleri alımı ile ilgili olarak Kira ve İhale Komisyonu ve Teknik İşler ve Kentsel
Tasarım Komisyonunun birlikte çalışma yapıp Belediye Meclisine bilgi vermesine
oybirliği ile;
M.K. NO.:
170/2015
Toplu Taşımacılık konusunda hizmet vermek üzere LETTAŞ’tan sonra kurulan, LTT
Toplu Taşımacılık Komandit Ortklığı isimli şirkette Belediyenin de ortak olması
için görüşmelerde bulunmak üzere Sayın Başkan, Onur Olguner ve Sonuç
Koyuncu’ya yetki verilmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:
171/2015
Su bağlantı ücretlerini taksitli olarak ödemek isteyen kullanıcıların her su sayacı
ücretinin 6 taksit olarak ödenmesine, 1000TL’nin üzerindeki kısmın birinci taksit
ve geriye kalan 1.000TL’nin 5 eşit takside bölünerek her bir ay için 200TL olarak
alınmasına oybirliği ile;
Akın Aktunç toplantıdan ayrılmıştır.
M.K. NO.:
172/201
5
Cyprus Rally 2015 hazırlıkları çerçevesinde kullanılacak malzemelerin alımı
aciliyet arz ettiğinden, LTB İhale Tüzüğü’nün 26.maddesi çerçevesinde
30,000TL’yi aşmamak kaydıyla alım yapılması için Kira ve İhale Komisyonu’na
yetki verilmesine oybirliği ile; Leyla Öztürk çekimser oy vermiştir.
M.K. NO.:
173/2015
Kaymakamlıktan Belediyeye sonradan bağlanan bölgelerin gelişimi için çalışma
grubu oluşturulması önerisi Sayın Başkan tarafından yapılmış ve koordinatör
olarak Osman Yücelen, üye olarak Leyla Öztürk, Onur Olguner, Tolga A.Raşit ve
Sonuç Koyuncu’nun görev yapmasına oybirliği ile;

Karar verilmiştir.
Mehmet Harmancı
(Başkan)
Akın Aktunç
(Asbaşkan)
Ahmet Akbil
(Üye)
Ahmet Bağzıbağlı
(Üye)
Alev Denizgil
(Üye)
Çelen Çağansoy
(Üye)
Fatma Miralay
(Üye)
Hüseyin Kıral
(Üye)
Leyla Öztürk
(Üye)
Meryem Ekinci
(Üye)
Mine Atlı
(Üye)
Murat Kanatlı
(Üye)
Onur Olguner
(Üye)
Osman Yücelen
(Üye)
Özmen Birinci
(Üye)
Rauf Denktaş
(Üye)
Sonuç Koyuncu
(Üye)
Tolga Ahmet Raşit
(Üye)
Ülkü Taşseven
(Üye)
Vedat Tezcan
(Üye)
/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag