fbpx
Kıbrıs’ta Bugün – LTB Başkanı Mehmet Harmancı
9 October 2014
5 Kasım 2014
5 November 2014

16 Ekim 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

16 EKİM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4. Ahmet Akbil (Üye)
5. Ahmet Bağzıblı (Üye)
6. Alev Denizgil (Üye)
7. lent Çıraklı (Üye)
8. lent Kılıçoğlu (Üye)
9. Çelen Çağansoy (Üye)
10 Fatma Miralay (Üye)
11 Meryem Ekinci (Üye)
12 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13 Mine Atlı (Üye)
14 Murat Kanatlı (Üye)
15 Onur Olguner (Üye)
16 Osman Yücelen (Üye)
17 Özmen Birinci (Üye)
18 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19 Ülkü Taşseven (Üye)

Toplantıya Katılamayanlar:

1. Hüseyin Kıral (Üye) – İzinli
2. Rauf Denktaş (Üye) – İzinli
3. Sonuç Koyuncu (Üye) – İzinli
4. Vedat Tezcan (Üye)

 

Mehmet Çakmak – Toplantı Sekreteri

 

 

 

 

M.K. NO.:

171/2014

Meclis açılışı sırasında, Asbaşkan Sayın Akın Aktunç öneri gündem maddesi vererek prensip olarak Meclis toplantısında gündemlerin 48 saat önce dağıtılmasını ve bunun prensip haline getirilmesini talep etmiştir.   Bu öneri Meclis olarak prensipte kabul edilmiştir. Oybirliği ile

 

M.K. NO.:

172/2014

Çelen Çağansoy’un önerisi ile   16.10.2014 (bugün) yapılan Engellenmeyen Şehirler Komisyonunun almış olduğu 12/2014 sayılı kararın da gündeme alınmasını talep etmiştir ve talep oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

173/2014

Tabii afetlerde veya çok acil durumlarda kullanılmak üzere Sayın Başkana harcama yetkisi verilmesi önerisinin gündeme alınmasına oybirliği ile;

M.K. NO.:

174/2014

156/2014 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine ve Kira İhale Komisyonunun almış olduğu 130/2014 sayılı kararın onayına oybirliği ile;

M.K.No.:156/2014: K.İ.K.No.:123/2014’ün iptali oyçokluğu ile; Onur Olguner Şerh düşmüştür. K.İ.K.No.:123/2014: 29.05.2014 tarihinde 52/2014 sayılı Meclis Kararı ile Asfalt Yama ve Kaplama ihalesi verilen Kahveci Ltd.’in teknik şubemizce yapılan kontrol ve denetimlerinde; sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına; ayrıca söz konusu yüklenici firma Kahveci Ltd.’e Kira İhale Tüzüğüne dayanarak 1 yıl süre ile Belediye   ihalelerine katılmaması yönünde ceza uygulanabilmesi için     konunun Belediye Meclisinin gündemine alınarak değerlendirilmesine, oybirliği ile

25.09.2014 tarih ve 123/2014 sayılı Kira İhale Komisyonunun kararının iptaline ve aşağıdaki

şekilde karar üretilmesine; gerek Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Tüzüğünün 27.maddesi gerekse,

02.06.2014 tarihli Müteahhit ile yapılan sözleşme tezekkür edildikten sonra sözleşme süresinin hitam bulduğu tarihten bugüne kadar 96 gün her bir gün için gecikme tazminatı olarak sözleşmede öngörülen 500.-TL’nin Müteahhit tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne tazminat olarak ödenmesine, 30.09.2014 tarihinde mesai bitimine kadar teminat mektubu süresini 2 ay süre ile uzatılması halinde, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesinin ve/veya Projesinin ihalesinin

30.09.2014 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılarak mesele ile ilgili taraflarca ek protokol

yapılmasına, ancak   yukarıdaki şartlar yerine getirilmediği takdirde Müteahhit ile olan sözleşmenin iptali ve teminata el konulmasına Ahmet Akbil, Sonuç Koyuncu, Meryem Ekinci, Murat Kanatlı ve Rauf Denktaş’ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Onur Olguner’in K.İ.K.No.:123/2014 için Şerhi: 48.000.-TL’nin 2 aylık gecikme süresi için yeterli olmadığına, bugünden itibaren uzatılacak sürenin de mukaveledeki gibi ceza süresine dahil edilmesine ancak, bu adım ile bundan sonra yapılacak ihalelerde benzer durumların yaşanmamasının sağlanacağı inancından dolayı şerhli evet diyorum.

 

K.İ.K.No.:130/2014: Komisyon 29 Eylül 2014 tarih ve 156/2014 No’lu M.K’nın iptalini tavsiye eder; Asfalt Yama ve Kaplama İhalesinin bitiş tarihi olan 12 Eylül 2014 tarihinden itibaren 12

Aralık 2014 tarihine kadar sürenin ek protokolle 3ay uzatılmasına ve 12 Eylül 2014 tarihinden itibaren her gün için mukavele ve şartnamedeki günlük gecikme cezasının uygulanmasına;

 

M.K. NO.:

175/2014

Kira İhale Komisyonunun almış   olduğu 133/2014 sayılı kararın onayına oyçokluğu ile;

Bu karara Bülent Kılınçoğlu ve Murat Kanatlı çekimser, Ahmet Bağzıbağlı red,

Fatma Miralay ise şerhli evet demiştir.

 

 

Fatma Miralay’ın Şerhi: Bu ve benzeri durumlardaki kararların Meclise gelirken borcun rakamsal olarak değerlerinin de detaylandırılarak getirilmesi koşulu ile;

 

K.İ.K.No.: 133/2014:   Komisyonun yaptığı araştırma sonucu İplik   Pazarı No:33’de Fehime Birinci’nin kirasında bulunan iki tuvalet arasındaki ambar; 31 Aralık 2010 tarih itibarı ile LTB ile kiracı arasındaki kiracılık ilişkisinin sona erdiğini tespit edilmiştir. 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan borçlarının 23 Ekim 2014 tarihine kadar Kamu Alacakları Tahsili Usulü yasası kapsamında faizsiz ödenmesine

 

M.K. NO.:

176/2014

Kültür Sanat   Komisyonunun almış olduğu 122/2014 nolu kararın iptaline ve Bener Hakkı Hakeri’nin Heykelinin Beliğ Paşa Sokaktaki otoparkın giriş yerinin sağ tarafında bulunan boşluk kısma konulmasına oybirliği ile;

K.S.K.No.: 22/2014: Lirik Şiir Gurubu’nun Belediyemize yaptığı yazılı müracaat çerçevesinde Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün Haşmet Gürkan sokaktaki Haşmet Gürkan büstünün yanına dikilmesine oybirliği ile tavsiye kararı alır

 

M.K. NO.:

177/2014

Engellemeyen Şehirler Komisyonunun almış olduğu 12/2014 no’lu kararda belirtilen Şirket isminin çıkarılarak onayına oybirliği ile;

“JH 740 Plakalı Ford   Transit V347 2007 Model Minibüs’ün arızasının giderilmesi ve engelli vatandaşların hizmetine sunulması için araştırma sonucu bulunacak makine ve şanzımanın (6C1Q motor modeli 24 Turbo Disel Turbo dahil, tüm aksamları içinde) İhale Tüzüğünün 26. maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile Kira İhale Komisyonu tarafından satın alınması için komisyona yetki verilmesine;

 

12/2014: JH 740 Plakalı Ford Transit V347 2007 Model Minibüs’ün arızasının giderilmesi ve engelli vatandaşların hizmetine sunulması için araştırma sonucu AZE Ltd.’de bulunan makine ve şanzımanın (6C1Q motor modeli 24 Turbo Disel Turbo dahil, tüm aksamları içinde)   İhale Tüzüğünün 26. maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile Kira İhale Komisyonu tarafından satın alınması için komisyona yetki verilmesine; komite tavsiye kararı almıştır.

M.K. NO.:

178/2014

Aşağıda yazılı   olan Kira İhale Komisyonu kararların onayına oyçokluğu ile; (125/2014, 126/2014, 127/2014, 128/2014, 129/2014, 130/2014, 131/2014,

132/2014, 133/2014, 134/2014, 135/2014, 136/2014) oyçokluğu ile;

Bu karara Murat Kanatlı 134/2014, Ahmet Bağzıbağlı 127/2014, 134/2014 sayılı kararlara, Meryem ekinci de 134/2014 sayılı karara ret oyu vermişleridir.

 

 

125/2014: M.K.53/2014 sayılı Meclis kararı ile karara bağlanarak ihalesi sonuçlanan ve yüklenici firması Artesa Ltd. olan “1 adet kombine jet aracı alımı ihalesi” ile ilgili olarak Belediyemize

22.09.2014 tarih ve 2981 arşiv no ile başvuruda bulunan yüklenici firma; Ağustos ayı içindeki tatiller ve Bayram tatili nedeni ile; 08 Ekim 2014 tarihinde teslim tarihi sona eren ilgi jet aracının teslimi süresinin uzayabileceğini öne sürerek 15 gün   süre talebinde bulunmuştur. Komisyon yapılan bu talebi değerlendirerek teminat mektubu süresinin istenilen uzatma süresine bağlı olmak şartı ile uzatılması halinde talebini oybirliği ile uygun görmüştür

 

126/2014: Kumsal parkında bulunan ve Yaşar Kemal Karcan’a ait sözleşmesi olan büfenin geçerli sözleşmesi 2009 yılına ait olması ve 01 Şubat 2010 tarihli 04/2010 K.İ.K. kararı ve 24 Şubat

2010 tarihli 19/2010 nolu Meclis Kararının kendisinin sorumluluğundan çıkmış olması nedeni ile

23 Ekim 2014 tarihinden önce Kamu Alacakları Tahsili Usulü   Yasası kapsamında faizsiz

31.01.2010 tarihine kadar olan kira borcunun ödemesinin yapmasına

 

127/2014: 112/2014 nolu KİK kararı ve 29 Eylül 2014 tarih ve 155/2014 no’lu Meclis kararı ile Su Şubesine ait kırık ve bozuk hurda su sayaçlarının satışı ile ilgili kapalı zarf usulü ile alınan teklifler aşağıdaki gibidir;

Teklif 1: Halil Tavukçuoğlu …………….1 kg. = 6 TL. 1000 kg. = 1000 TL

Teklif 2: Asbuzu Tic. Şti. Ltd……………1 kg. = 7.25 TL. Teklif 3: Tunalı Metal Hurda ……………1 kg. = 6.25 TL. Teklif 4: Batukan Metal Ltd………………1 kg. = 8.50 TL.

Birinci teklifi veren Halil Tavukçuoğlu’nun teklifindeki hesap hatası nedeniyle teklifi geçersiz

sayılmıştır.

En yüksek teklif fiyatını vermiş olan Batukan Metal Ltd.’e Belediye veznesine peşin ödeme koşulu ile satış işleminin yapılmasına oy birliği ile

 

128/2014: 154/2014 sayılı M.K. gereği yetkilendirilen K.İ.K Belediye iş araçlarına takılmak üzere, lastik ihalesine çıkılmasına , ihale ile ilgili 08.10.2014 tarihinden itibaren gazete ilanı verilmesini

, ayrıca son başvuru tarihinin 27.10.2014 tarihinde saat 15:30 olmasına

 

129/2014: 155/2014 No’lu M.K ile belirlenmiş taban fiyat üzerinden en az beş adet elden teklif alınarak , açık arttırmadan sonra elde kalan , JR 992 Citroen ve JF 759 Fiat Doblo marka araçların satışının yapılmasına

 

131/2014: Bandabulya ve İnönü Meydanındaki dükkanlarının teklif kabulünün 28 Ekim 2014’e kadar uzatılmasına

 

132/2014:   13 Ekim 2014 tarihinde Temizlik Şube Sorumlusu Hasan Aybar’ın verdiği görüş ve talep doğrultusunda başta ana caddelerde, sınır kapılarında, otobüs terminalinde ve insanların dinlenmek için kullandıkları noktalarda direklerde asılı bulunan çöp kovalarının kırık ve/veya deforme olduğu anlaşılmaktadır ve yine bu görüş ve talep doğrultusunda çevre sağlığı göz önünde bulundurularak çok acil olarak 75   adet çöp bidonuna ihtiyaç olduğu görülmektedir. Projeler şubesinin yapmış olduğu araştırma neticesinde İston   dekoratif çöp   bidonlarının talebimizi karşılayacak en uygun çöp bidonu olduğu ve durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak İston Firmasından 75 adet çöp bidonu, İhale Tüzüğünün 26. maddesi uyarınca ihaleye çıkılmadan Kira ve İhale Komisyonuna alım yapması için yetki verilmesine;

 

134/2014: Belediye binası 5. katta bulunan Kafeteryanın personelin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmasını sağlamak için İşyeri İzinlendirme Şubesinin vereceği görüş doğrultusunda İşletmeler Şubesinin çalışma yaparak Kira İhale Komisyonuna getirmesine ve ihaleye çıkılmasına

 

135/2014: Terminalde bulunan Karişe bağ şirketlerin kirasında olan ofislerin; 25 Eylül 2014 tarih ve KİK 117/2014 no’lu, 29 Eylül 2014 tarih ve 155/2014 no’lu Meclis Kararı ile Kar-iş’ten

 

gelen yazı ve işletmeler şubesinin hazırlamış olduğu ek’teki tabloya göre 2013 yılı sonuna kadar olan kira borçlarını, son kira mukavelesinde görülen kira bedeli üzerinden Kamu Alacakları Tahsili Usulü yasası kapsamında sadece ana parasının toplamının ödemelerini, 2014 yılı başından bugüne kadar ise yine son   kira sözleşmeleri belirtilen kira bedeli üzerinden faizi ile birlikte ödemelerine ve bugünden itibaren yıl sonuna kadar son kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeli üzerinden ödemeye devam etmeleri ve her hal ve karda 01 Ocak 2015 yılında yeni kira mukaveleleri yapılmasına;

Terminalde bulunan peronların: 28 Kasım 2005 tarih ve 111/2005 no’lu Meclis Kararı, 2006 yılı

kiralarda Temmuz 2002den sonra her alan güncellenmiş olanlara %10, bu tarihten önce yapılan mukavelelere %25 artış getirilmesine oy birliği ile;

Otobüs terminali içerisinde bulunan peronlarının mevcut borçların 2006-2007 yılları arasında her biri için 25 TL aylık ücret, 2008-2010 yılları arasında her biri için 30 TL aylık ücret, 2011-

2014 yılları arasında her biri için 38 TL aylık ücret alınmasına

 

136/2014: 05 Ağustos 2014 tarihinde 88/2014 KİK kararı ile 05 Eylül 2014 tarih ve 131/2014 nolu Meclis Kararıyla Belediyemiz ile bankalar arasına veri   alışverişi yapılırken, sistemimizin network güvenliğini artırma ve tedbir amaçlı güvenli çalışabilmesi için “Antivirus” ve “Web Filtering” lisansları ile birlikte olmak koşulu ile Fortigate 200b Serisi Güvenlik Duvarı (firewall) alınabilmesi için duyuru yapılmış olmasına rağmen, süre sonuna kadar herhangi bir teklif gelmemiş olup sürenin 15 gün uzatılmasına ve 30 Ekim 2014 Perşembe günü tekliflerin değerlendirilmesine.

 

Kira İhale Komisyonu kararları onaylandıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:

179/2014

132/2014 KİK kapsamında belirtilen çöp bidonlarının Komisyon tarafından alınmasına oybirliği ile;

 

 

 

 

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag