fbpx
Aytuğ Türkkan ile Detay – 16 Aralık 2015
16 December 2015
LTB Spor Kulübü 2. MasaTenisi Turnuvası yapıldı
17 December 2015

16 Aralık 2015

16 ARALIK 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

Mehmet Harmancı (Başkan)
Akın Aktunç (Asbaşkan)
Ahmet Akbil (Üye)
Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
Alev Denizgil (Üye)
Bülent Çıraklı (Üye)
Çelen Çağansoy (Üye)
Fatma Miralay (Üye)
Meryem Ekinci (Üye)
Murat Kanatlı             (Üye)
Leyla Öztürk (Üye)
Onur Olguner (Üye)
Özmen Birinci (Üye)
Rauf Denktaş (Üye)
Av. Sonuç Koyuncu (Üye)
Tolga Ahmet Raşit (Üye)
Ülkü Taşseven (Üye)
Av. Vedat Tezcan (Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

Av. Boysan Boyra (Üye)
Hüseyin Kıral (Üye)-(izinli)
Mehmet Kermeoğlu (Üye)-(izinli)
Av. Mine Atlı (Üye)
Osman Yücelen (Üye)

 

 

 

    

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

203/2015

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki kararların gündeme eklenmesine karar verilmiştir.

a)    Veteriner Dairesi’nin veteriner hekim talebi ve bu hususta Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı ile protokol yapılması için Sn. Başkan’a yetki verilmesi;

 

b)Kira ve İhale Komisyonu’nun 346/2015 sayılı kararının onayı;

 

346/2015: İbrahim Özçimen’in 4996 arşiv no’lu evrakla Belediye tarafından devralınan İnönü Meydanı’ndaki 8 no’lu dükkan için kapalı zarf usulü elden teklif alınmasına oybirliği ile;

 

c) T.C. Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı tarafından finansı ve blokesi yapılan Gelibolu-Marmara Bölgesi bağlantı yolu ve köprü yapımı projesinin ihaleye çıkması için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesine;

 

  Bilgilendirme:

Sn. Başkan, 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Brüksel’e yapılan ziyaret ve temaslar hakkında Meclis’i bilgilendirmiştir.

 

 

M.K. NO.:

204/2015

Araç Takip Sistem alınması hususunda gerekli araştırmaları yapmak için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesine, bu kararın olumlu olması halinde Sn. Başkan’a protokol yapıp alım yetkisi verilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

205/2015

Veteriner Dairesi’nin 03.11.2015 tarih ve 4698 arşiv numaralı yazısı ile Veteriner Dairesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisindeki mezbahada görevlendirilmek üzere veteriner hekim talebi, Belediyeler Yasası’nın 48(21) maddesine göre uygun bulunarak Vet. Hek. Erkut Derviş Özgöray’ın görevlendirilmesine, bu hususta Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı ile protokol yapılması için Sn. Başkan’a yetki verilmesine oybirliği ile;

 

– Ahmet Bağzıbağlı şu anda toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:

206/2015

Bütçe Komitesi’nin 06/2015 sayılı kararı ile 2015 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine kalemler arası aktarmanın aşağıdaki şekilde onayına oybirliği ile;

1.06.05.0.7.07 Yol Yapım Giderleri Kaleminde 70,500.-TL’nin;

a) 30,000.-TL’lik kısmının 03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve benzeri giderler kalemine,

b) 4,500.-TL’lik kısmının 03.04.03.02 İşletme Ruhsatı ve benzeri giderler kalemine,

c) 29,000.-TL’lik 03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme giderleri kalemine,

d) 2,000.-TL’lik kısmının 06.05.07.01 Hizmet Binası kalemine,

e) 5,000.-TL’lik kısmının 06.05.07.18 Mezarlık Yapım giderleri kalemine,

 

06/2015: 2015 yılı kalemler arası bütçe aktarmaları görüşülerek, ek’te görülen 70.500 TL’lik aktarmanın uygun olduğu ve Meclis’e onay için havale edilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

207/2015

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 20/2015 sayılı kararının Meclis gündeminden çekilmesine oybirliği ile;

 

20/2015: Cengiz Topel Sokak’tan Mehmet Akif Caddesine olan çıkışta sağa dönüşlerin engellenmesine, Ek’teki haritaya göre uygulamanın yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

208/2015

T.C. Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı tarafından finansmanı ve blokesi yapılan Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi bağlantı yolu ve köprü yapımı projesinin ihaleye çıkması için Altyapı Şubesi’nden gelen 2724 arşiv numaralı yazı doğrultusunda Yol ve Trafik Komisyonu’nda acilen görüşülmesi ve Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesine oybirliği ile;

 

-Fatma Miralay, Meryem Ekinci, Ahmet Bağzıbağlı, Onur Olguner, Murat Kanatlı şerhli evet şeklinde oy kullanmışlardır.

 

Bu konudaki şerhleri şöyleydi;

“İlgili köprü projesi öncesinde ilgili Komisyonlarda değerlendirilmeden ihale aşamasına geldiği için şerhli evet veriyoruz.”

 

 

 

M.K. NO.:

209/2015

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 86/2015 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

 

86/2015: Hamitköy, Adasal sokağın doğu paraleli ve Koca Hüseyin sokağında doğusunda bulunan sokağa “Mustafa Çelik Sokak” adı verilmesine,

 

Hamitköy, Gökçil Sokağın kuzey paralelinde ve Adasal Sokak ile Mustafa Çelik Sokak arasında kalan sokağa “Koca Hüseyin Sokak” adı verilmesine, Sn. Asbaşkan’ın bilgilendirmesi doğrultusunda,

 

Hamitköy, Ömür Sokağın güneyinde ve Mustafa Sakallı Hoca Sokağın doğusunda bulunan sokağa sporcu ve elektrik mühendisi “Enis Samancıoğlu Sokak” adının verilmesine; Ek’teki haritalara göre oy birliği ile;

 

 

– Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.

   
M.K. NO.:

210/2015

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık Fakültesi, yüksek lisans programında öğrenim görmekte olan Projeler Şubesi personeli Börte Cihangirli’nin 1 yıl ödeneksiz izin talebinin kabulüne oybirliği ile (2437 arşiv no’lu dilekçeye göre);
   

 

M.K. NO.:

211/2015

York Üniversitesi İstanbul Kampüsünde İşletme Yüksek Lisans programına devam edecek olan Halkla İlişkiler personeli Burcu Cankat’ın 1 yıl ödeneksiz izin talebinin kabulüne oybirliği ile (2653 arşiv no’lu dilekçeye göre);

 

 

M.K. NO.:

212/2015

Kira ve İhale Komisyonunun 322/2015 sayılı kararının 31. sırasında görülen Sedat Avcan’ın, çitleri kaldırması halinde sözleşme yapılmasına, 322/2015 sayılı kararın diğer maddelerinin ve 329/2015, 330/2015, 331/2015, 335/2015, 339/2015, 341/2015, 343/2015, 345/2015, 346/2015 sayılı kararların onayına oybirliği ile;

 

322/2015: Belediye’ye ait taşınmaz mal ve büfelerin 2016 yılı kira bedellerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir;

 

S No Sözleşmedeki Kiracı Adres Sözleşmedeki Türü Kira Bedeli 15 Günlük Lütuf Süresi İçinde Öderse Kira Bedeli
1 Mehmet Kemal Yücedal İnönü Meydanı No:5 Büfe 660 330
2 Ayşe Özoktay İnönü Meydanı No:6 Büfe 660 330
3 Süleyman Yeşilyurt İnönü Meydanı No:7 Meyve Suyu Satış 800 400
4 Sönmezliler Ocağı Kurtuluş Meydanı No:1 Dernek Lokali 440 220
5 Yıltan Bayraktar Kurtuluş Meydanı No:2 Meyhane 2300 1150
6 Mine Özerman Kurtuluş Meydanı No:8A Meyhane 1840 920
7 Ali Sayan Otobüs Terminali                 Doğu Dış No:4 Kahvehane 1200 600
8 Mehmet Aldemir Otobüs Terminali Doğu Dış No:5 Restaurant 1000 500
9 Abdülkadir Aldemir Otobüs Terminali Doğu Dış No:6 Erkek Kuaför 1100 550
10 Mehmet Aldemir Otobüs Terminali                       İç No:10 Restaurant 1000 500
11 Mehmet Aldemir Otobüs Terminali                           İç No:11 Restaurant 1000 500
12 Serkan Yamanbey Otobüs Terminali                 İç No:13 Büfe 1200 600
13 İskân Aruk Otobüs Terminali                 İç No:14A Saat Tamiri ve Satış 600 300
14 Sevilay Yıldırımer Otobüs Terminali                 İç No:14B Depo 400 200
15 Leyla Duran Otobüs Terminali Tuvalet Tuvalet 1600 800
16 Hüseyin Dayı Gzt. KemalAşıkCad.No:36 Lokanta 880 440
17 Nüket Irkad Gzt. Kemal Aşık Cad. No:34 Lokanta 1000 500
18 Belediye Emekçileri Sen. Kızılay Sok. No:25 Sendika Binası 600 300
19 Saffet Anibal Saraçoğlu Meydanı No:1 Restoran 2900 1450
20 Ankara ve İzmir Taksi

(SalihCambaz veDiğerleri)

Müftü Raci Sok. Posta Dairesi Yanı Taksi Yazıhane 1000 500
21 Özner Özgüler

(Özner Taksi)

Tanzimat Sok Taksi Yazıhane 600 300
22 Belça Ltd. Atatürk Cad No:102 Market 7700 3850
23 Zekai Deran Şht. Yüksel Ahmet Dereli sok Lokanta 1500 750
24 Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Eski Başkanlık Sanatsal Etkinlik 600 300
25 Hüseyin Eminoğlu LTB Atölye Kafeterya 200 100
26 K.T.İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Eski Başkanlık Binası Arka odası Dernek Lokali 500 250
27 Mehmet Ulun II. Selim Cad. Merkez Bankası Önü Gazete Satış 700 350
28 Caner Topal Gzt. Kemal Aşık Cad. İle Hilal Sok Kavşağı Kebap 800 400
29 Mehmet Subaşı Bedrettin Demirel Cad Pide Kebap Salonu 2000 1000
30 Şahin Özcan Mehmet Akif Cad Kumsal Parkı Girişi Büfe 700 350
31 Sedat Avcan Göçmenköy Fıskiyeli Havuz Parkı Büfe 900 450
32 Sait Yalızat Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy Büfe 660 330
33 İbrahim Sökmen Sayıştaylık Yolu Büfe 400 200
34 Seval Abu El Afiye Cevat Bey Sokak Büfe 600 300
35 Abdülkadir Yeşilkaya Yiğitler Burcu Parkı Park Büfe 240 120
36 Şerife Akman Çağlayan Çocuk Park Park Büfe 1000 500
37 Mustafa Baturalp Kuğulu Park Park Büfe 1400 700
38 Aytekin Birkin Dr. Fazıl Küçük Parkı Taşkınköy Park Büfe 1400 700
39 Emirtaş Mermer Sanayi LTB Mezarlık Mozaikci 2400 1200
40 Hasan Kahveci LTB Mezarlık No:21 Mozaikci 2000 1000
41 LTB Mezarlık No:39 Mozaikci 2400 1200
42 Akyürek Mermer Sanayi Ltd. LTB Mezarlık Mozaikci 2400 1200
43 Terminal Taksi (Süleyman Soyutok ve Diğerleri) Otobüs Terminali Taksi Yazıhane 600 300

 

3. ve 29. sıradaki kiracıların dükkanlarını açık tutması ve 33, 34 ve 42. sıradaki kiracıların geçmiş kira borçlarını ödemeleri koşuluyla tabloda adı geçen tüm kiracılarla 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde kira sözleşmelerinin yapılmasına oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:

212/2015

329/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 258/2015 sayılı kararı ile Velis Traffic Center’e verilen “Lefkoşa Suriçi Turizm Canlandırma Projesi” için firmanın 4991 arşiv no’lu talebi doğrultusunda, Projeler Şubesi’nden gelen 2582 arşiv no’lu görüş de dikkate alınarak ihalenin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

 

330/2015: 16 Ekim 2015 tarihinde Belediye Pazarı kiracılarımızdan Hülya Bingöllü’nün 4461 no’lu dilekçesi değerlendirilmiş olup, İşletmeler Şubesi’nin 2584 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye Pazarı 29   no’lu dükkanın, adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin 900 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 450 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2017 tarihine kadar 2 senelik olarak yapılmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

212/2015

331/2015: Belediye Pazarı’ndaki dükkanların 2016 yılı kira bedellerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir;

  Kiracı Dük. No 2016 Kira Bedeli 15 Günlük Lütuf Süresi İçinde Öderse Kira Bedeli
1 Adil İbiş 62 580.00 290.00
2 Ahmet Dağdelen 45 500.00 250.00
3 Ahmet Dağdelen 47 500.00 250.00
4 Ahmet Mağusalı 64- 66 780.00 390.00
5 Ali Akkoyun 13 580.00 290.00
6 Ali Dağdelen 11 420.00 210.00
7 Baki Dilekçi 43 420.00 210.00
8 Birce Alibaba 30 580.00 290.00
9 Cem Köklüoğlu 7 250.00 125.00
10 Cemaliye Öztansu 18 500.00 250.00
11 Cemaliye Öztansu 31 580.00 290.00
12 Cemil Bağcıoğulları 55 750.00 375.00
13 Ekram Tayfur 20 500.00 250.00
14 Emire Arseven 14 500.00 250.00
15 Engin Taşkol 21 420.00 210.00
16 Fatma İnançoğlu 57 420.00 210.00
17 Gülden Ceylan 8 420.00 210.00
18 Gülden Ceylan 10 500.00 250.00
19 Halil İ. Keleşzade 46 karşısı 170.00 85.00
20 Halil Peynirci 16 500.00 250.00
21 Hamdusena İkincisoy 22 500.00 250.00
22 Hasan Bektaş 41 250.00 125.00
23 Hatice Uzunyayla 37 250.00 125.00
24 Hatice Uzunyayla 60 580.00 290.00
25 İsmail Yumurtacıoğlu 23 830.00 415.00
26 İsmail Yumurtacıoğlu 19 330.00 165.00
27 K. Simavi Aşık 61 830.00 415.00
28 Kemal Tüccaroğlu 12 500.00 250.00
29 Mehmet Çelik 9 830.00 415.00
30 Mehmet Dağdelen 46 170.00 85.00
31 Meryem Özyeşer 17 170.00 85.00
32 Mustafa Akaner 70 580.00 290.00
33 Mustafa Hacı Ali 4 420.00 210.00
34 Mustafa Hacı Ali 6 910.00 455.00
35 Mustafa Yücelen 3 990.00 495.00
36 Necdet Bingöllü 25 1.320.00 660.00
37 Nevzat Dilekçi 49 550.00 275.00
38 Osman Çelik 5 330.00 165.00
39 Osman Uygar 48 580.00 290.00
40 Özay Özokan 26 500.00 250.00
41 Özay Özokan 28 500.00 250.00
42 Selçuk Yıldırım 91 660.00 330.00
43 Sevgi Tuluhan 32 500.00 250.00
44 Sinan Yaşar 65 1.100.00 550.00
45 Şerif A. Gönülaçar 27 330.00 165.00
46 Turgay Karamanlı 1 420.00 210.00
47 Veysi Dindar 39 250.00 125.00
48 Vildan N. Meraklı 15 420.00 210.00
49 Yavuz Umar 52 880.00 440.00
50 Zehra Özdoğan 33 250.00 125.00
51 Zerin Özokan 35 250.00 125.00
52 Ayşe Kavaz 89 300.00 150.00
53 Nihan Arifoğlu 50 660.00 330.00
54 Kübra Yıldırım 36 990.00 495.00

Adı geçen tüm kiracılarla 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde kira sözleşmelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

212/2015

335/2015: Belediye Meclisi’nin 01 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı kararı çerçevesinde Kira İhale Komisyonu’nun 326/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Turizm Haritası Basım” işleri için ihale kutusundan hiçbir teklif çıkmamıştır. 07 Aralık 2015 tarihinde gazete ilanı verilerek ihalenin 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar uzatılmasına oy birliği ile;

 

339/2015: Belediye Meclisi’nin 01 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı kararı çerçevesinde Kira İhale Komisyonu’nun 325/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asmaaltı ve Arasta Sokak Gölgelik Alımı ve Montajı” işlerinin Projeler Şubesi’nin 2669 arşiv no’lu raporu da dikkate alınarak Er Company Ltd.’den 85,000 TL+KDV’ye 06-05-07-007 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenecek şekilde yaptırılmasına oybirliği ile;

 

341/2015: Uray Sokak No:4 adresinde bulunan Türk Bankası’nın kullanımında olan binanın; 2016 yılı için kira bedelinin 2,000.-TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde; 1,000.-TL olacak şekilde 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 12 aylık süre ile sözleşmesinin hazırlanmasına oybirliği ile;

 

343/2015: Kira İhale Komisyonu 326/2015 sayılı karar ile ihaleye çıkılan ve 335/2015 sayılı karar ile ihale süresi uzatılan “Harita Basım İşleri” için 1 adet teklif gelmiştir. Gelen teklif tek olmasından dolayı yapılan pazarlık sonucunda Anahtar Ajans Ltd.’e 3,000.-TL + KDV’ye “03-05-01-05 Harita Yapım ve Alım Giderleri” bütçe kaleminden ödenecek şekilde yaptırılmasına oybirliği ile;

 

345/2015: Belediye Meclisi’nin 09 Kasım 2015 tarih ve 194/2015 sayılı kararı ile onaylanan, Kira İhale Komisiyonu’nun 320/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı’ndaki tuvaletlerin işletmesi için 1 adet teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

Ali Yardımcı :   100.-TL (aylık)

İşletmeler Şubesi’nin 2686 arşiv no’lu raporu doğrultusunda ihalenin Ali Yardımcı’ya verilmesine ve 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 12 aylık süre ile sözleşmesinin hazırlanmasına oybirliği ile;

 

346/2015: İbrahim Özçimen’in 4996 arşiv no’lu evrakla Belediye tarafından devralınan İnönü Meydanı’ndaki 8 no’lu dükkan için kapalı zarf usulü elden teklif alınmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

  Bilgilendirme:

Kira ve İhale Komisyonu’nun 321/2015, 323/2015, 324/2015, 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 333/2015, 334/2015, 336/2015, 337/2015, 338/2015, 340/2015, 342/2015, 344/2015 sayılı kararlar hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

321/2015: Su Şubesinden gelen 10.11.2015 tarih ve 2473 arşiv no’lu talep doğrultusunda, acil su patlağı tamiratı için elden verilen teklifler aşağıdaki gibidir;

  1. Aziz Tüfekçi                                10.000 TL + KDV
  2. Nazlı Kardeşler Construction         8.000 TL + KDV

Teklifler değerlendirilmiş olup, İhale Tüzüğünün 4. maddesindeki yetkiyi kullanarak 06-07-02-03 Sıhhi Tesisat Giderleri Bütçe kaleminden ödenecek şekilde Nazlı Kardeşler Cons.’a 8.000 TL + KDV’ye verilmesine oy birliği ile;

 

323/2015: Belediye Meclisi’nin MK 198/2015 sayılı kararı gereği “Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj İşleri” için yeniden ihaleye çıkılmasına; 20 Kasım 2015 Cuma günü gazeteye ilan verilmesine ve 26 Kasım 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

 

324/2015: 316/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “ATM Kabinleri Projesi” için ihale kutusundan hiçbir teklif çıkmamıştır. İhalenin 20 Kasım 2015 Cuma günü gazete ilanı verilerek 3 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

325/2015: Belediye Meclisi’nin 1 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı Meclis Kararı ile Lefkoşa Suriçi Turizm Canlandırma Projesi kapsamında uygulanması gereken Lot 1 çerçevesinde belirtilen ‘Asmaaltı ve Arasta Sokak Gölgelik Alımı ve Montajı’ işleri için Projeler Şubesi’nden gelen 2489 arşiv no’lu talep doğrultusunda 06-05-07-007 yol yapım giderleri bütçe kaleminden karşılanması koşulu ile ihaleye çıkılmasına; 24 Kasım 2015 Salı günü gazeteye ilan verilmesine ve 3 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabulüne Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;

 

 

16 ARALIK 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  326/2015: Belediye Meclisi’nin 1 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı Meclis Kararı ile Lefkoşa Suriçi Turizm Canlandırma Projesi kapsamında uygulanması gereken Lot 3 çerçevesinde belirtilen ‘Turizm Haritası Basım’ işleri için Projeler Şubesi’nden gelen 2490 arşiv no’lu talep doğrultusunda 03-05-01-05 Harita Yapım ve Alım Giderleri bütçe kaleminden karşılanması koşulu ile ihaleye çıkılmasına; 24 Kasım 2015 Salı günü gazeteye ilan verilmesine ve 3 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabulüne Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile; karar verilmiştir.

 

327/2015: Belediye Meclisi’nin 9 Kasım 2015 tarih ve 194/2015 sayılı Meclis Kararı ile yetkilendirilen Komisyon, Kumsal Parkı Büfesi’nin kiralanması amacıyla 30.11.2015 tarihinde gazeteye ilan verilmesine ve 10.12.2015 Perşembe saat 14.30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabulüne oybirliği ile;

 

328/2015: Belediye Meclisi’nin 198/2015 sayılı kararı doğrultusunda ihalesine çıkılan “Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı” için bugün teklif kutusu açılmış ancak ihaleye teklif verilmemiştir. Sayıştay Başkanlığı’nın 12 Kasım 2015 tarih ve 4819 arşiv no’lu görüşü çerçevesinde M.K 198/2015 sayılı kararda bulunan 16 adet nokta için Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Tüzüğünün 26. Maddesi çerçevesinde direk hizmet alımı için Altyapı Şubesinden rapor talep edilmesine ve Komisyon’un bilgisine getirilmesine oybirliği ile;

 

333/2015: Belediye Meclisi’nin 01 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı kararı çerçevesinde Kira İhale Komisyonu’nun 325/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asmaaltı ve Arasta Sokak Gölgelik Alımı ve Montajı” işleri için 3 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir;

 

1-    Saraçoğlu Güneş Kırıcı Perde ve Decorasyon Sistemleri

İmal ve Pazarlama (Şua Saraçoğlu)       120,000 TL+KDV

2-    Mustafa Aroğlu Ltd.                             105,000 TL+KDV

3-    Er Company Ltd.                                    85,000 TL+KDV

 

Tekliflerin değerlendirilerek 04 Aralık 2015 tarihine kadar rapor hazırlanması ve komisyona sunulması için Projeler Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

 

334/2015: 316/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan ve 324/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihale tarihi uzatılan “ATM Kabinleri Projesi” için ihale kutusundan hiçbir teklif çıkmamıştır. Projeler Şubesi’nin konuyu değerlendirerek tekrardan Kira İhale Komisyon gündemine getirmesine oy birliği ile;

 

336/2015: Belediye Pazarından dükkan talebi olan Zekai Altan’ın 5065 arşiv no’lu dilekçesi değerlendirilmiş olup, İşletmeler Şubesi’nin 10 Aralık 2015 Perşembe günü hazırlayacağı raporu komisyona sunmasına oy birliği ile;

 

337/2015: Belediye Meclisi’nin 198/2015 sayılı kararı ile onaylanan 323/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı çerçevesinde ihalesine çıkılan ve ihale kutusuna teklif atılmamış olması sebebiyle 328/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile direk hizmet alımı için elden teklif alınmasına karar verilen “ Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı” ihalesi için 3 adet elden teklif alınmıştır. Teklifler aşağıdaki gibidir;

 

1-Wide City Construction Development Ltd         232,986.- TL+KDV

2-Arpalıklı Altyapı ve İnşat Ltd.                         370,065.- TL+KDV

3-Sıtkıoğulları Construction Ltd.                           412,390.- TL+KDV

 

198/2015 sayılı Meclis Kararı ışığında 232,986.- TL+KDV teklif vermiş olan Wide City Construction Development Ltd. ile sözleşme yapılmasına oybirliği ile;

 

338/2015: Belediye Meclisi’nin 01 Ağustos 2015 tarih ve 148/2015 sayılı kararı çerçevesinde Kira İhale Komisyonu’nun 325/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asmaaltı ve Arasta Sokak Gölgelik Alımı ve Montajı” için alınan teklifler değerlendirilmiş olup Projeler Şubesi’nden gelen 2644 arşiv no’lu rapor doğrultusunda ihale şartlarındaki eksikliklerin giderilmesi için teklif veren 3 firmaya da 08.12.2015 Salı gününe kadar süre tanınmasına oy birliği ile;

 

340/2015: Kira İhale Komisyonu’nun 30 Nisan 2015 tarih ve 156/2015 sayılı kararının iptaline ve kararda geçen 2122 arşiv no’lu müracaatın Komisyon tarafından değerlendirilmesine oybirliği ile;

 

342/2015: 26 Kasım 2015 tarih ve 327/2015 Kira İhale Komisyon kararıyla ihalesine çıkılan Kumsal Parkı büfesi için 2 adet teklif gelmiştir.

 

Teklifler geçerli olup, aşağıdaki gibidir:

1-Mehmet Salih Özipek – İlk 2 yıl için aylık 200.-TL, sonraki 3 yıl için aylık 500.-TL

Burak Tosur                 (toplam 5 yıllık süre ile sözleşme yapılacak ve tadilat masraflarını kendisi karşılayacak)

2-Tolga Dervişler 750.-TL aylık (tadilat masraflarını kendisi karşılayacak)

 

Tekliflerin değerlendirilerek, 15 Aralık 2015 tarihine kadar rapor hazırlaması ve komisyona sunması için Park ve Bahçeler Şubesi’ne verilmesine, oybirliği ile;

 

344/2015: Zekai Altan’ın 5065 arşiv no’lu dilekçesine binaen İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından hazırlanmış olan 2673 arşiv no’lu rapor Komisyon’da değerlendirilmiş olup sözkonusu Şube’nin, konu ile ilgili detaylı yeni bir rapor hazırlayarak ve bir sonraki Kira İhale Komisyonu’nun gündemine getirmesine oybirliği ile;

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

 

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

Ahmet Akbil

(Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

 

  Fatma Miralay

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

 

 

 

  Murat Kanatlı

(Üye)

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

 

 

  Onur Olguner

(Üye)

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

  Rauf Denktaş

(Üye)

 

Av. Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

 

 

  Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

  Av. Vedat Tezcan

(Üye)

 

 

 

 

 

/İN.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag