fbpx
LBO’dan Çocuk Korosu Konseri
20 December 2016
28 Eylül 2016
20 December 2016

16 Ağustos 2016

16 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Alev Denizgil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Bülent Çıraklı (Üye)
6.       Leyla Öztürk (Üye)
7.        Çelen Çağansoy (Üye)
8.       Fatma Miralay (Üye)
9.       Mehmet Kermeoğlu (Üye)
10.   Meryem Ekinci (Üye)
11.   Onur Olguner (Üye)
12.   Özmen Birinci (Üye)
13.    Rauf Denktaş (Üye)
14.   Tolga Ahmet Raşit (Üye)
15.   Ülkü Taşseven (Üye)  

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Akbil (Üye)(İzinli)
2. Boysan Boyra (Üye)
3. Hüseyin Kıral (Üye)(İzinli)
4. Mine Atlı (Üye)(İzinli)
5. Murat Kanatlı (Üye)(İzinli)
6. Osman Yücelen (Üye)
7. Sonuç Koyuncu (Üye)
8. Vedat Tezcan (Üye)(İzinli)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Bilgilendirme: Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

      

M.K. NO.:

74/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oy birliği ile,

a)      Her Yaş İçin Spor Komisyonu’nun 07/2016 sayılı kararının onayı

b)     Kira ve İhale Komisyonu’nun 174/2016, 175/2016, 176/2016 sayılı kararlarının onayı

 

Bilgilendirme: Belediye Disiplin Kurulunun Sn. Hasan Güralp, Sn. Kayhan Bulut, Sn. Ali Duvarcı ve Sn. Serkan Ataç için almış olduğu kararlar hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiştir.


Bilgilendirme: Sn. Başkan “Gelibolu-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” için muhtelif tarihlerde dört kez ihaleye çıkılıp, keşfin çok üzerinde teklifler geldiğinden yatırımın ivediliği ve Lefkoşa halkı için önemini belirterek, Meclisin, İhale Tüzüğünün 26. Maddesindeki yetkiyi kullanarak, Kira ve İhale Komisyonuna, elden teklif alınarak projeyi gerçekleştirmesinin uygun olacağı yönünde bilgi vermiştir.

 

     

M.K. NO.:

75/2016

T.C Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı tarafından finansmanı ve Blokesi yapılan “Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” için muhtelif tarihlerde dört kez olmak üzere ihaleye çıkılmış olmasına rağmen, tekliflerin keşif bedelinin çok üzerinde olması nedeni ile ihale sonuçlandırılamamıştır. Projenin gerçekleştirilmesinin Lefkoşa ve Bölge halkı için önemli ve ivedi olması, ayrıca gerekli meblağın bütçede bulunması nedeni ile, İhale Tüzüğünün 26. Maddesindeki yetkiyi kullanarak, Kira ve İhale Komisyonuna, şartnamede belirtilen kapsamda, projeyi gerçekleştirmek için, ihaleye gidilmeden en çok KDV dahil 600,000.-TL tutarında satın alma yetkisi verilmesine ve proje maliyetinin 6.5.7.7 “Yol Yapım Giderleri” kaleminden ödenmesine oy birliği ile,


M.K. NO.:

76/2016

Yol ve Trafik Komisyonunun 5/2016,6/2016,7/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile,

 

05/2016: Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin 19 Temmuz 2016 tarih ve 3210 arşiv numaralı özel otopark ayrılmasının talep edildiği dilekçesi  değerlendirildi ve Y.T.K.K. No:17/2014 sayılı kararının “Halkın Yolu Halka Aittir” prensibine dayanılarak oy birliği ile red edilmiştir.

06/2016: Akfinans Bank Ltd’in 28.06.2016 tarih ve 3038 arşiv numaralı bankanın önüne monte edilmiş olan demir delinatörlerin kaldırılmasına yönelik dilekçe değerlendirildi ve delinatörlerin kaldırılmamasına, yerinde teknik inceleme yapılmasına, uygun yer olması halinde banka önünde yol boyu cep otopark yaratılmasına ancak yaratılacak cep otoparkın da para indirme bindirme haricinde tüm vatandaşların kullanımına açık olmasına

07/2016: Mehmet Akif caddesi batı paralelinde proje çalışması devam eden yolun Şht. Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak ile kesişme noktasında derenin batı tarafındaki yerleşim bölgesinin Mehmet Akif Caddesine yaya köprüsü ile bağlanabilmesine yönelik yaya köprüsü proje çalışmasının birlikte devam ettiği bilgisi Komisyon üyelerine verildi. Bu bilgi ışığında, Mehmet Akif Caddesi – Osman Örek Caddesi sinyalizasyonlu kavşak, Osman Örek Caddesinin açılması ile oluşmuş ve Lefkoşa İmar Planında yol olarak görülen ve bu gün Belediyemiz tarafından yaya geçiş köprüsü olarak projelendirilmekte olan Şht. Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak bağlantısının yol olarak bağlanması ikinci bir kavşak ve bunun da trafik açısından problem yaratacak olmasından dolayı bu noktadaki bağlantının yaya köprüsü olarak yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

M.K. NO.:

77/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 164/2016, 167/2016, 168/2016,172/2016,173/2016,174/2016

175/2016,176/2016 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile,

 

Ahmet Bağzıbağlı 172/2016,173/2016 ve 176/2016 sayılı kararlara red oyu vermiştir.

Onur Olguner 172/2016 ve 173/2016 sayılı kararlara çekimser oy vermiştir.

Onur Olguner’in 174/2016 sayılı karar için evet gerekçesi; uzlaşılan miktarın keşfin altında olmasından dolayı, teklif verilen ihale sonucuna evet oyu veriyorum.

 

164/2016: Yakın Doğu Bank’a ait Belediye Binası yanında bulunan CardPlus ATM cihazı için Banka ile sözleşme imzalanmasına, 01 Ağustos 2016 – 31 Aralık 2017 tarihine kadar aylık kira bedelinin 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içinde ödenmesi halinde 1000 TL (Bin Türk Lirası) kira bedeli olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına ayrıca ATM kirasına peşin ödenmesi halinde  %10 indirim yapılmasına oy birliği ile;

 

167/2016: Çağlayan Parkı kiracısı Şerife Akman’ın 21 Temmuz 2016 tarih ve 3224 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Parkın elektrik probleminden dolayı

büfenin teslim edilememesinin Belediyenin sorumluluğunda olması ve  Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin aynı evrak üzerinde yazdığı görüş doğrultusunda, Şerife Akman’ın yaşadığı mağduriyet dikkate alınarak ödemiş olduğu 2015 yılı kiralarının 2016 yılı Mayıs ve Haziran ayları yerine sayılmasına ve Temmuz ayından itibaren düzenli ödeme yapmasına oy birliği ile;

 

168/2016: Belediye Meclisi’nin 18 Temmuz 2016 tarih ve 73/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 159/2016 sayılı kararı ile Birnet Yazılım’a verilen “Online Bankacılık Web Servisi” hizmetinin Bilgi İşlem Merkezi’nin 11 Ağustos 2016 tarih ve 1033 arşiv nolu raporu doğrultusunda, sözleşmedeki iş bitirme süresinin 159/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile uyumlaştırılarak 27 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile;

 

172/2016: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 11 Ağustos 2016 tarih ve 1037 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Tolgay Erbekçi’nin kirasında olan İnönü Meydanı’ndaki 3 no’lu dükkanın büfe olarak adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin 800TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ağustos 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 17 aylık olarak hazırlanmasına oy çokluğu ile;

 

173/2016: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 11 Ağustos 2016 tarih ve 1037 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, İnönü Meydanı No: 4 kiracısı Hasan Girenitlioğlu’nun Tolgay Erbekçi’ye vermiş olduğu feragatname ile, ayrıca mevcut kira borcunun ödenmesi koşuluyla, söz konusu dükkanın büfe olarak sözleşmesinin Tolgay Erbekçi adına yapılmasına; kira bedelinin 800TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ağustos 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 17 aylık olarak hazırlanmasına oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

 

174/2016: 162/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “Elektronik  Kartlı Su Sayacı”  İhalesine tek teklif veren şirket olan Enta Gıda Şti. Ltd. ile yapılan pazarlık sonucunda teklifi yenileyerek fiyatı 289.000TL+KDV  olarak düzeltmesi nedeniyle Enta Gıda Şti. Ltd. ile antlaşma yapılmasına  ve 03-07-01-007 bütçe kaleminden  ödenmesine oy birliği ile;

 

175/2016: Bayındırlık – Alt Yapı Şubesinin 27.06.2016 tarih ve 860 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Gelibolu Bölgesi –Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu (Köprü Yapımı) Projesi için gelen tekliflerin keşif bedelinin çok üzerinde olması nedeniyle 148/2016 no’lu Kira İhale Komisyonu’nun kararının  iptaline  oy birliği ile;

 

176/2016: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin, 29/7/2016 ve 978 arşiv no’lu ile  15.08.2016 tarih ve 1043 arşiv no’lu raporları doğrultusunda Marmara Parkı kiracısı Urungu Ulutuğ’un 28.06.2016 tarihli ve 3032 arşiv no.lu dilekçesi kapsamında belediyeden kaynaklanan nedenlerden dolayı parkın elektriğinin kesik olması nedeniyle 2011 yılı sonrası parkı çalıştırmadığı sonucuna varılmıştır. Urungu Ulutuğ, 11 Ağustos 2016 tarih ve 3427 arşiv no’lu yazı ile büfeyi teslim ve tahliye ettiğinden,  söz konusu kiracının 2011 yılı sonuna kadar Belediyemize olan bütün borçlarını 31.08.2016 tarihine kadar faizleri ile ödemesi koşulu ile 2012 yılı ve sonrası borçlarının düzeltilmesine ve kiracılık ilişkimizin sonlandırılmasına, boşalan park büfenin ihaleye çıkılabilmesi için Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin çalışma yapmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme: Kira ve İhale Komisyonu’nun 161/2016, 162/2016, 163/2016, 165/2016, 166/2016, 169/2016, 170/2016,171/2016 sayılı kararları hakkında Meclis’e bilgilendirme yapılmıştır.

 

  161/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 115/2016 sayılı kararı ile ertelenen “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi” için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 26 Temmuz 2016 tarih ve 960 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü gazete ilanı ile yeniden ihaleye çıkılmasına ve 29 Temmuz 2016 Cuma  saat 12:00’ye  kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine ve ihalenin Belediye’nin 06-05-07-017 Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine oy birliği ile;

 

162/2016: Belediye Meclisi’nin 30 Haziran 2016 tarih ve 57/2016 sayılı kararı ile onaylanan  Kira İhale Komisyonu’nun 145/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz “Elektronik

 

Kartlı Su Sayacı” alımı  için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 26 Temmuz 2016 tarih ve 960 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü gazete ilanı ile  ihaleye çıkılmasına ve 11 Ağustos 2016 Perşembe saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihalenin Belediye’nin 03-07-01-007 Su Sayacı Alım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine oy birliği ile;

 

163/2016: 161/2016 Sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi” ihalesi için 5 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Wide City Const.& Development Ltd.              161,523.00-TL + KDV

2-       Kayas Construction Ltd.                                           247,914.00-TL + KDV

3-       Ceyda  Construction Ltd.                                          198,139.00-TL + KDV

4-       Denko Kum Çakıl İşletmeleri

Dozer İşleri Ltd.                                                       247,391.00-TL + KDV

5-       Sütçüoğlu Ltd.                                                         290,855.00-TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor  hazırlaması ve bir sonraki Komisyon toplantısına getirilmesi için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

 

165/2016: 132/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı 68 no’lu dükkan için Necmettin Fındık’ın 14 Temmuz 2016 tarih ve 3176 arşiv no’lu müracaatının İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 15 Temmuz 2016 tarih ve 922 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda uygun bulunmadığına oy birliği ile;

 

166/2016: İnönü Meydanı No:7 kiracısı Serkan Dağ’ın 08 Ağustos 2016 tarih ve 3377 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, Belediye’ye olan tüm borcunu ödemesi ve dükkanı teslim etmesi kaydı ile 2016 yılı ağustos ayı itibarı ile borç tahakkuk edilmemesine ve boşalan dükkan için 11 Ağustos 2016  Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

 

169/2016: 162/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “Elektronik Kartlı Su Sayacı” alımı  için 1 adet teklif gelmiştir. Teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1.        Enta Gıda Şti. Ltd.                                 294.000-TL+ KDV

 

Teklifin 16 Ağustos 2016 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

 

170/2016: Marmara Parkı kiracısı Urungu Ulutuğ’un 11 Ağustos 2016 tarih ve 3427 arşiv no’lu dilekçesi paralelinde 2012 yılı öncesine ait kira ve diğer borçlarının ödenip parkın 2012 yılı ve sonrası çalıştırmadığına dair resmi bir evrak getirmesi ve İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar alınmasına oy birliği ile;

 

171/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 161/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi”nin Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 11 Ağustos 2016 tarih ve 1036 arşiv no’lu raporu doğrultusunda ihalenin iptaline ve yeni ihale dosyasının hazırlanması için şubeye görev verilmesine oy birliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

 

M.K. NO.:

78/2016

Her Yaş İçin Spor Komisyonunun 07/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile,

07/2016: “2016 Lefkoşa Koşuyor” Maratonu’nun düzenlenmesinde, LTB Spor Kulübünün yetkili kılınmasına; Organizasyonda, Belediyenin insan kaynağı dahil her türlü lojistik desteği sağlanmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

 

Karar verilmiştir.


                                                       Mehmet Harmancı

                                                               (Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

Alev Denizgil

 (Üye)

 

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

Leyla Öztürk

(Üye)

 

Fatma Miralay

(Üye)

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

Meryem Ekinci

(Üye)

 

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

Rauf Denktaş

(Üye)

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

/NT.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

               

Facebook Yorumları
Supportscreen tag