fbpx
7 Şubat 2017 Meclis Kararları
29 March 2017
Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuklarla Buluşuyor
31 March 2017

15 Şubat 2017

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN: 15Subat2017

15 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4.       Ahmet Akbil (Üye)
5.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.       Alev Denizgil (Üye)
7.        Ayşe İpçiler (Üye)
8.       Bülent Çıraklı (Üye)
9.       Çelen Çağansoy (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12.   Murat Kanatlı             (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)
14. Osman Yücelen (Üye)
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Rauf Denktaş (Üye)
17. Sonuç Koyuncu (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan       (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

   1. Fatma Miralay (Üye)-İzinli
2. Hüseyin Kıral (Üye)-İzinli
3. Mine Atlı (Üye)-İzinli

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

M.K. NO.:

16/2017

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a.      Sn. Başkan’ın 9 ve 10 mart 2017 tarihleri arasında izin talebi

b.      Yol ve Trafik Komisyonunun  1/2017 ve 2/ 2017 sayılı kararlarının onayı

Bilgilendirme:

DAÜ ile yapılan teknik işbirliği protokolü ve İmar Planı revizyonuna yönelik imzalanan işbirliği protokolü  hakkında Sn. Başkan’ın Meclis’i bilgilendirmiş ve işbirliği  yapılacak konular hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Bilgilendirme:

Turizm Bakanlığı ile Hayvan Barınağı için yer tahsis edilmesi hususunda imzalanan işbirliği protokolü  hakkında Sn. Başkan’ın Meclis’i bilgilendirmiş ve konu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Rauf Denktaş toplantıya katılmıştır.

Bilgilendirme:

Sn Başkan, Bütçenin onaylanması ile birlikte, 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 dönemini kapsayacak, yangın ve kaza sigortası ile 3rd party ve kasko sigorta hizmeti alınması için ihaleye çıkılacağı hususunda  Meclis’i bilgilendirmiştir.

Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

17/2017

2017 Bütçesi’nin  146,438,500.00 TL  gelir  146,438,500.00 TL  gider , denk bütçe olarak onaylanmasına oyçokluğu ile;

Ret oyu verenler: Sonuç Koyuncu, Murat Kanatlı, Onur Olguner, Ülkü Taşseven, Leyla Öztürk, Osman Yücelen, ve Tolga Ahmet Raşit

 

M.K. NO.:

18/2017

Sn. Başkan 9-10 Mart 2017 tarihleri arasında 2 gün süre ile yurtdışında olacağından, kendisine Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile;

Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

19/2017

Yol ve Trafik Komisyonunun  1/2017 ve 2/ 2017 sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile;

Ülkü Taşseven ve Ahmet Akbil red oyu vermiştir.

1/2017: Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesine çıkış yapan paralel yollardaki trafik akışının tek yön kullanılmalarına yönelik Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarfaından gerekli trafik sayımları ve yerinde incelemeler neticesinde hazırlamış olduğu çalışmanın sunumu 24 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda bölge halkı ile paylaşılmış ve onların da onayı ile Ek’teki haritada görüldüğü şekli ile gereken tüm dikey ve yatay trafik işaretlerinin yapılması, Trafik Polisi ve Trafik Zabıtası’nın etkin denetiminin sağlanması ve uygulama öncesi gerekli bilgilendirmelerin de yapılması kaydı ile uygulamasına geçilmesine oybirliği ile

2/2017: 28 Aralık 2016 (06.01.2017 Belediye giriş tarihi) 73 arşiv numaralı 9 Eylül İlkokulu Müdürlüğü’nün okul önü Şht. Adnan Siphai sokağın trafik akış yönünün okul saatlerine uygun olacak şekilde tek yol olarak düzenlenmesi talebi değerlendirildi ve Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından hazırlanan, Ek’teki haritada da görülmekte olan şekli ve Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesin’den

Şht. Adnan Sipahi Sokağa dönüş şeridi ayrılarak caddedeki trafik akışının da kesilmemesine olanak sağlanacak şekilde olmak kaydı ile Pazartesi 07:00-17:00, Salı-Cuma 07:00-14:00 saatleri arasında uygulamaya geçilmesine, uygulamaya geçilmeden önce basına gerekli açıklama ve bilgilendirmenin de yapılmasına oy birliği ile

Ülkü Taşseven ve Ahmet Akbil’in Şerhi:

Gerek Belediye Başkanı, gerekse Komite Başkanı’nın sürdürmekte olduğu çalışmalara saygı duymakla birlikte, Trafik Master Planı olmadan ve kapsamlı planlama yapılmadan, bu tarz kararların genelde sıkıntıya neden olabilecek, özel müdahaleler olduğunu düşünüyoruz.  Bu yüzden oyumuz reddir.

Bilgilendirme:

Gündemin 3.maddesi hususunda genel görüşme yapılmaya başlamıştır.

M.K. NO.:

20/2017

Hukuk Tüzük Komitesi tarafından Meclisin gündemine getirilen Kanalizasyon Değişiklik Tüzüğü’nün yeniden Komite tarafından incelenmesine oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag