fbpx
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu için hakem eğitimlerine başlandı
21 October 2018
12 Eylül 2018
24 October 2018

15 Ağustos 2018

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meclis kararlarını PDF olarak indirmek için tıklayınız:   15 AĞUSTOS 2018

15 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Çelen Çağansoy (Üye)
6. Çilem Tüfekçi (Üye)
7. Devran Öztunç (Üye)
8. Eliz Soyer (Üye)
9. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
10. Faiz Camgöz (Üye)
11. Gülay Kaşer (Üye)
12. Hüseyin Kavaz (Üye)
13. Levent Çıraklı (Üye)
14. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
15. Mehmet Manavoğlu (Üye)
16. Oktay Çocuk (Üye)
17. Öykü Akcan (Üye)
18. Özmen Birinci (Üye)
19. Safiye Özaltıner (Üye)
20. Salih Çeliker (Üye)
21. Umut Öksüz (Üye)

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (İzinli)
2. Murat Kanatlı (İzinli)
3. Önder Ecesoy (İzinli)
4. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

M.K. NO.:

59/2018

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme alınmasına oybirliği ile;

a- Dış İlişkiler Komisyonunun 1/2018, 2/2018, sayılı kararlarının onayı

b- Atık Yönetimi Komisyonunun 1/2018, 2/2018 sayılı kararlarının değerlendirilmesi

c- Gülay Kaşer’in Komisyonlarda görev alma talebi

Bilgilendirme Sn. Ali Erelin Şht. Mustafa Mehmet Sokak’ta bulunan arazi ve işyerleri ile ilgili mahkeme süreci hakkında, Sn. Başkan ve Belediye adına davayı yürüten Av. Süleyman Özsoylular, Meclisi bilgilendirmiş, mahkeme tutanak özetini meclise dağıtmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır. Sn Başkan, konunun değerlendirilmek üzere Tüzük ve Hukuk Komisyonu ile Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun ortak yapacağı toplantıya aktarılacağını belirtmiştir.

Öykü Akcan Toplantıya katılmıştır.

 

M.K.No.:

60/2018

 Gündemin 1. maddesinin değiştirilerek, 27/2018 sayılı Meclis Kararı ile 3 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılan overdraft limitinin 3 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile,
M.K. NO.:

61/2018

144/2014 sayılı Meclis Kararı ile TC. Ziraat Bankası A.Ş.’den kullanılan 6,000,000TL overdraft limitinin, Meclisin dönem sonuna kadar 10,000,000TL’ye yükseltilmesi ile ilgili 2. maddenin gündemden çıkarılmasına oybirliği ile,
Bilgilendirme Bütçe aktarmaları konusunda Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

500,000.-TL’sı        03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler kaleminden

50,000.-TL’sı        03.05.01.01 Etüt Proje Bilirkişi Exper.Gid.kaleminden

100,000.-TL’sı        03.05.01.04 Müteahhitlik Hiz.(Temizlik hiz.İhal.dahil) kaleminden

80,000.-TL’sı        03.06.01.03 Festival Giderleri kaleminden

50,000.-TL’sı        03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları kaleminden

100,000.-TL’sı       03.07.01.90 Diğ.Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı kaleminden

40,000.-TL’sı       03.07.03.02 Makine Tec. Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden

20,000.-TL’sı       03.09.03.02 Mezar Şehitlik Anıt ve Büstlerin yap.ve On.Gid.kaleminden

320,000.-TL’sı      03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve Donanım Alım.hariç)

1,260,000.-TL TOPLAM

 03.02.06.02        Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kalemine                                              620,000.-TL

03.02.09.01         Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri kalemine    100,000.-TL

03.04.02.02         Mahkeme Harç ve Giderleri  kalemine                                                    30,000.-TL

03.04.03.04         Diğer KDV  Ödemeleri kalemine                                                            20,000.-TL

03.05.04.01         İlan Giderleri kalemine                                                                           20,000.-TL

03.07.03.04         İş Makinesi Onarım Giderleri  kalemine                                                10,000.-TL

03.08.01.01         Büro Bakım ve Onarım Giderleri kalemine                                            10,000.-TL

03.08.01.90         Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri kalemine                   10,000.-TL

03.08.06.01         Yol Bakım ve Onarım Giderleri kalemine                                            300,000.-TL

03.08.09.01         Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri kalemine               50,000.-TL

16.1.06.05.07.21 Belediyeye Ait Mülklerin Otopark Tamir ve Yapım Projesi kalemine   10,000.-TL

33.1.06.05.07.04 Engelsiz Sanat Merkezi Projesi kalemine                                                80,000.-TL

                                                                                     TOPLAM   1,260,000.-TL

M.K. NO.:

62/2018

Her iki tarih de dahil 4-6 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Dünya İdari Kentler Birliğinin Genel Kurul Toplantısına Sn Başkan’ın katılmasına, Kendisine Dış İlişkiler biriminden İlkem Tunar’ın eşlik etmesine, Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödemelerinin, Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001”den karşılanmasına, Sayın Başkan bu tarihte yurtdışında olacağından Belediye Başkanlığına, Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oy birliği ile,

 

M.K. NO.:

63/2018

Dış İlişkiler Komisyonunun 1/2018 sayılı kararının aşağıdaki şekilde değiştirilerek onayına oybirliği ile,

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden gelen davet üzerine, Her iki tarih de dahil, 20-22 Eylül 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Gastronomi Festivaline, Sn Başkan’ın katılmasına, kendisine Dış İlişkiler biriminden bir personelin eşlik etmesine, Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödemelerinin, Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001”den karşılanmasına, ayrıca Şef Zihni Türksel’in ekibe dahil edilmesine, Sayın Başkan bu tarihte yurtdışında olacağından Belediye Başkanlığına, Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oy birliği ile,”

M.K. NO.:

64/2018

Dış İlişkiler Komisyonunun 2/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

D.İ.K.K No:02/2018 : Birleşmiş Milletlerin’in teşvikleri ile Güney Lefkoşa Belediyesi ile sürdürülen ilişkiler ve gerçekleşen toplantılar ile ilgili Komisyon üyelerine bilgi verilmiş ve önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılara katılmak üzere Sn. Salih Çeliker, Sn. Faiz Camgöz ve Sn. Mehmet Manavoğlu’nun isimlerinin daimi katılımcı olarak bildirilmesine, bunun yanında toplantıya katılmak isteyen herhangi bir Meclis üyesinin toplantıya katılabileceğine, oy birliği ile,

M.K. NO.:

65/2018

Her iki tarih de dahil, 9-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya’da yapılacak “Avrupa Birliğinin Technical Assistance to Build the Capacity of Local Stakeholders (TAPS)” çalışma gezisine Projeler ve Emlak Şube Amiri Ali Güralp’ın katılmasına, Tüm masraflar daveti yapanlar tarafından karşılanacağından, Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödemelerinin, Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001”den karşılanmasına oybirliği ile,
M.K. NO.:

66/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 8/2018, 9/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

T.İ.K.T.K.K No:08/2018 : İMMO’nun fesih anlaşmasındaki taleplerinin, Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nda görüşülmesi için konunun, Tüzük ve Hukuk Komisyonu’na havale edilmesine, oy birliği ile,

T.İ.K.T.K.K No:09/2018 : Vadim Finans Ltd.’in yapımını sürdürmekte olduğu AVM inşaatında günümüze kadar geçen süreç hakkında Komisyon üyeleri bilgilendirilmiş ve bu aşamada da yapılan işlerin tarafsız bir şekilde bir tamam tespitinin yapılması için K.T.M.M.O. Birliğinden bilir kişi raporu alınmasına oy birliği ile,

M.K. NO.:

67/2018

Yol ve Trafik Komisyonunun 3/2018 ve 5/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

Y.T.K.K. No: 3/2018: Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın 01.06.2018 tarih ve 2715 arşiv numaralı evrağı ile Şht. Erdoğan Mustafa Sokaktan bir kısmında uygulanan yol uygulamasının kaldırılması ve bu sokaktan Bedrettin Demirel Caddedi’ne çıkış yapılabilmesi talebi Komisyuonda değerlendirildi ve tek yol uygulamasının kaldırılmasının, Bedreddin Demirel Caddesindeki trafik akışını böleceğinden, bunun da hem tehlikeli hem de trafik yoğunluğunu artıracak olmasından, ayrıca da yolun bu bölümüne ulaşılmasında alternatif yolların olmasından dolayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın talebi uygun bulunmamış ve red edilmiştir.  Oy birliği ile;

Y.T.K.K. No: 5/2018: Y.T.K.K.No:04/2018 ile tek yönm kararları iptal edilen Kazım Özalp Sokak ve Hüseyin Kaptan Sokak, Enver Paşa Sokak ve Bayraktar Sokaklardaki tek yön uygulamalarına yönelik Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafınca bir çalışma yapılmasına ve çalışmalanın değerlendirilmek üzere Komisyonun gündemine yeniden alınmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

68/2018

Yol ve Trafik Komisyonunun 4/2018 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile,

Salih Çeliker red oyu vermiştir.

Y.T.K.K. No: 4/2018: Mustafa Yüncü Lefkoşa Co. Ltd.’in  14.03.2018 tarih ve 1460 arşiv numaralı dilekçesi ile Hüseyin Kaptan Sokak (K.Kaymaklı) sakinlerinin 24.01.2018 tarih ve 475 arşiv numaralı dilekçeleri birlikte değerlendirildi ve her iki dilekçede Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nin orta refüjünün kapatılmasından sonra sokağa girişin Güney – Kuzey istikametinde seyredilirken yapılamaması ve Şht. Mehmet Kemal Sokak’tan da yine Hüseyin Kaptan Sokağa girişin tek yol olamasından dolayı, Lefkoşa Şehir Merkezinden sokaklarına girilmemesinin ortadan kaldırılması için Şht. Mehmet Kemal Sokaktan Hüseyin Kaptan Sokağa girişin yapılabilmesi ve tek yol uygulamasının kaldırılması talebi Komisyonda görüşülmüş ve uygun bulunmuştur. Ayrıca, ayni kapsamda değerlendirilen Hüsetin Kaptan Sokağın Kuzey paralel yolu Kazım Özalp Sokağa’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nden giriş yapılmaması yönündeki tek yol kararının da iptal edilmesine oy çokluğu ile; Karar verilmiştir.

Salih Çeliker’in red oyu vermesi;Bu bölgedeki tek yön uygulamalarının Cevat Bey Sokak. Enver Paşa Sokak, ve Bayraktar Sokak’da birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşünden dolayı red oyu kullanıyorum.

Bilgilendirme: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 1/2018 sayılı kararı hakkında Umut Öksüz Meclisi bilgilendirmiştir.

K.S.S.I.K.K- T.İ.K.T.K.K No: 1/2018: Çağlayan parkının, gerçek anlamda Kültür ve Sanat faaliyetlerinin hayat bulacağı bir alan haline dönüştürülmesi için, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi ile Projeler Şubesi’nin gerekli proje çalışmalarını yapmasına; Bu çalışmalarda komisyon üyeleri Safiye Özaltıner, Eliz Soyer ve Çilem Tüfekçi’nin ihtiyaç listeleri konusunda aktif olarak ilgili şubelere destek vermesine oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2/2018 sayılı kararı hakkında Komisyon Başkanı Meclisi bilgilendirmiştir.

K.S.S.İ.K.K No: 02/2018: “Çağlayan Parkı Projesi” ile ilgili projenin hazır olmasının ardından Teknik Komite’de görüşülmesine oy birliği ile; karar verilmiştir.

“Çağlayan Parkı Projesi” kapsamında yapılması plalanan “sahne” nin kulanım şekli ve bir program çerçevesinde yapılması gereği konusunda Devran Öztunç ve Gülay Kaşer görüşlerini belirttiler.

 

M.K.:

69/2018

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 2/2018 sayılı kararında aşağıdaki değişiklik yapıldıktan sonra ve 3/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

M.A.G.A.A.K No:02/2018: 01/2018 no’lu MAGAAK kararının  meclise sunulup karara dönüştürülmemesi nedeni ile iptal edilmesine, MK 49/2017 sayılı meclis kararının değiştirilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Yeni şekli

–          Otopark ücret miktarı ve tahsilatı ;

1.      Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde bulunan ve/veya açılacak otopark alanlarının ücretlerinin  01 Eylül 2018 tarihinden itibaren günlük 4.00 TL. (Dört TL) olması.

–          Park yeri Ototmat Sistemleri ücret, tahsilat ve kontroller ;

Park yeri otomatlarının 30 dakikalık park ücretinin 2 TL, 1 saatlik ücretinin 4 TL, 1 saat 30 dakikalık park ücretinin  5 TL ve  2 saatlik park ücretinin ise 6 TL, olarak kullanılmasına.

Kontrollerinin zabıta personeli tarafından yapılması, cihaz boşaltımının ise görevli maliye memuru tarafından gerçekleştirilmesine;

M.A.G.A.A.K No:03/2018: Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin odun satışı ile ilgili önerisi değerlendirilmiş ve 45 TL./ el arabası olacak şekilde satışının yapılmasına oy birliği ile,

M.A.G.A.A.K No: 2/2018 sayılı kararın 1. maddesinin;

“Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde bulunan ve /veya açılacak ücretli otopark alanlarının ücretlerinin 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren günlük 4.00TL (Dört Türk Lirası) olması”  şeklinde düzenlenmesine,

M.K. NO.:

70/2018

Engellemeyen Şehirler Komisyonunun 3/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

E.Ş.KNo:03/2018: Engellemeyen Şehirler Birimi bünyesinde Mavi Sanat Atölyesi ile işbirliği içerisinde “Ritim Müzik Grubu” kurulmasına oy birliği ile;

Bilgilendirme: Çocuk Hakları Komisyonunun 1/2018 sayılı kararı hakkında Komisyon Başkanı Meclisi bilgilendirmiştir.

Ç.H.K.K.No:01/2018: Komisyon olarak özellikle “Çocuk hakları” konusunda bilgilendirme yapılmasının sağlanması veya iyileştirilmesi konusunda taleplerin iletilmesi amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na randevu talebinde bulunulmasına oybirliği ile;

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 54/2018, 55/2018, 56/2018 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır

İ.D.K. No:54/2018: Açılması planlanan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Mezbaha’nın test süresi içerisinde çıkacak olan derilerin satışı için 31 Temmuz 2018 saat 12.00’e kadar Kapalı Zarf  usulü elden teklif alınmasına ve teklif alınabilmesi için web sitesinden duyuru yayınlanmasına, deriyi alacak olan firmadan 60 gün süreli 11,000 (On Bir Bin) Dolar’lık geçici teminat alınmasına, satılacak olan derinin teslim tutanağı karşılığı verilmesine ve ödemenin de takip eden haftanın ilk iş günü ilgili firma tarafından yapılmasına  oybirliği ile;

  

Bilgilendirme: İ.D.K.No:55/2018: 54/2018 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararı ile elden teklif alınmasına karar verilen Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Mezbaha’nın test süresi içerisinde çıkacak olan derilerin satışı için Marmara Foods Ltd’den gelen tek teklif aşağıdaki gibidir.

–   Büyükbaş için (Dana, inek, düve deri ve bağırsaklar)… 110 TL (KDV Dahil)

–  Küçükbaş için (Kuzu, koyun, koç deri ve bağırsaklar) …7TL (KDV Dahil)

(Keçi, oğlak, tekke deri ve bağırsaklar)………………..6TL (KDV Dahil)

Komisyonumuz tarafından değerlendirilen teklif uygun bulunmuş ve derilerin Marmara Foods Ltd’e satılmasına oybirliği ile;

İ.D.K.No:56/2018: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 22/2018 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 34/2018 sayılı karar ile Sütcüoğlu Ltd’e verilen Haspolat, Barış Caddesi Altyapı ve Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi’nin, Su İşleri ve Altyapı Şubes’nin 31 Temmuz 2018 tarih ve 1094 arşiv no’lu raporunda belirtildiği üzere, 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında hesaplanan keşif bedeli, hesaplama şekli ve dikkate alınan birim fiyatlarının farklı olması nedeni ile EBİ ile uyuşulamamış olunması ve bu nedenle EBİ ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile yapılan görüşmeler neticesinde, konu ihale için bloke edilmiş olan katkının verilemeyeceği ve hem ihaleyi kazanan şirketin zarara uğramaması hem de Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkı alamadan proje maliyetlerini karşılayamaması sebebiyle ihalenin iptaline oybirliği ile

Bilgilendirme: Turizm Komisyonunun 1/2018 sayılı kararı hakkında Komisyon Başkanı Meclisi bilgilendirmiştir.

T.U.K.No:02/2018: Projeler Şubesi’nin mavi çizginin yenilenmesi hususunda maliyet araştırması yapıp bir sonraki toplantıya getirilmesine;

Bilgilendirme: Surlariçi Komisyonunun 1/2018, 2/2018, 3/2018 sayılı kararları hakkında Komisyon Başkanı Meclisi bilgilendirmiştir.

S.K.No:01/2018: Ücretsiz Wi-Fi (Surlariçi) sağlanması konusunda Turizm Komisyonu ile ortak toplantıya katılınması kararı alınmıştır.

S.K.No:02/2018: Surlariçerisinde bulunan tuvaletlerin durumlarının raporlanması çalışmasının İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarfından hazırlanarak komisyona sunulmasına;

S.K.No:03/2018: Surlariçerisinde bulunan tehlikeli ve atıl durumdaki binaların durumunun değerlendirilmesi için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden randevu talep edilmesine;

Bilgilendirme: Atık Yönetimi Komisyonunun 1/2018, sayılı kararı hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

A.Y.K.K.No:01/2018: Yeni Lefkoşa Arıtma Tesisinden çıkan Atık çamurun tarımda kullanılmak üzere fiyat tespit edilmesi ve satışının yapılabilmesi için konunun MAGAA Komisyonuna aktarılmasına,  oy birliği ile;

M.K. NO.:

71/2018

Atık Yönetimi Komisyonunun 2/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

A.Y.K.K.No:02/2018: Süresi 01 Ocak 2018 tarihinde tamamlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Yeni Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisinden Su Temini Protokolü’nün, ayni şartlar ile 02 Ocak 2019 tarhine kadar yenilenmesinin tavsiye edilmesine ve sürenin tamamlanması ile konunun yeniden değerlendirilmesine, oy birliği ile;

 

M.K.No.

72/2018

Gülay Kaşer’in Sağlık ve Çevre Komisyonu, Atık Yönetimi Komisyonu, Yol ve Trafik Komisyonu, Engellemeyen Şehirler Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu ve Kültür, Sanat ve Sosyal İlişkiler Komisyonunda üye olarak görev yapmasına oybirliği,

Karar verilmiştir.

 

                                                                   Mehmet Harmancı

                                                                           (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

 

 

Devran Öztunç

(Üye)

 

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

   

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

 

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

   

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

   

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

   

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

   

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

   

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag