fbpx
29 Kasım 2018
13 June 2019
11 Şubat 2019
13 June 2019

14 Ocak 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis kararını indirmek için lütfen tıklayınız:  14Ocak2019

 

14 OCAK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Çilem Tüfekçi (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Eliz Soyer (Üye)
8. Faiz Camgöz (Üye)
9. Gülay Kaşer (Üye)
10 Hüseyin Kavaz (Üye)
11 Levent Çıraklı (Üye)
12 Mehmet Manavoğlu (Üye)
13 Murat Kanatlı (Üye)
14 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
15 Önder Ecesoy (Üye)
16 Özmen Birinci (Üye)
17 Umut Öksüz (Üye)
18 Safiye Özaltıner (Üye)
19 Salih Çeliker (Üye)
20 Tolga Ahmet Raşit (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı  
2. Ayşe İpçiler (izinli)
3. Alev Denizgil (izinli)
4. Oktay Çocuk (izinli)
5. Öykü Akcan  

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

Gündemin 1. maddesi gereğince geçmiş kararların uygulaması hakkında Meclis bilgilendirilmiş ve kararların uygulanma raporu mail yoluyla tüm üyelere gönderilmiştir.

M.K. NO.:

01/2019

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konunun gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) Tehlikeli binaların durumunun değerlendirilip Meclise rapor sunulması için Ad-HOC komite kurulması;

M.K. NO.:

02/2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile “kardeş kent” olunmasına ve gerekli çalışmaların yapılması için Sayın Başkana yetki verilmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:

03/2019

Her iki tarih de dahil 21-22 Ocak, 2019  tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Kent Protokolü imzalanacağından,   Belediye Başkanı’nın katılmasına,   kendisine Sn. Hüseyin Önder Ecesoy, Sn. Salih Çeliker, Sn. Mehmet Manavoğlu, Sn. Safiye Özaltıner, Sn. Öykü Akcan ve Dış İlişkiler Birimi personeli Fatma Arabacıoğlu ve Zehra Beyar Zekai’nin refakat etmesine, tüm ekibin gidiş-dönüş uçak bileti ve ayrıca Fatma Arabacıoğlu ve Zehra Beyar Zekai’nin Devletin Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödemesinin   Belediye bütçesinin “Yurdışı geçici görev ve yollukları kalemi 03.03.03.001”’den karşılanmasına, kendisine bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği  ile;

Salih Çeliker toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:

04/2019

Lefkoşa Belediye Meclisi, Lefkoşa Türk Belediye hudutları dahilinde bulunan Pencizade Sokak No: 5B  (Mahmutpaşa Mahallesi, Harita/Plan XXI.46.2.VII, Blok A, Parsel 195) üzerinde kain bina yoldan geçen insanlar için tehlikeli bir durumda olduğu hususunda tatmin olduğu cihetle Fasıl 96 Yollar ve  Binalar Yasası’nın 15A maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak, bahse konu binanın tehlikeli bina ilan edilmesine ve bu tehlikenin giderilmesi için ayni maddenin 1’inci fıkrasının (a) bendi gereğince mal sahibine veya binanın sahibi  olarak kayıtlı bulunan veya kaydolunmaya hakkı olan şahsa ve/veya mal sahibinin vekiline verilecek sürenin (3) gün olarak tesbit edilmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:

05/2019

04/2019 sayılı Meclis Kararında, bahse konu Tescilli Eski Eser Tehlikeli binanın verilen sürenin sonunda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, tehlikelilik durumu gidermek için Eski Eserler Dairesine gerekli bildirimin yapılarak Daireden gelecek öneri doğrultusunda tehlikeliliğin giderilmesi ve/veya yıktırılması hususunda Sn. Başkana yetki verilmesine oybirliği ile;

Safiye Özaltıner çekimser oy vermiştir.

M.K. NO.:

06/2019

Belediye sınırlarımız içerisinde, tehlikeli olduğu tesbit edilen binaların durumunun değerlendirilip Meclise rapor sunulması için Ad-HOC komite kurulmasına, Komitede, Akın Aktunç, Murat Kanatlı ve Safiye Özaltıner’in   görev yapmasına, hazırlanacak raporların Meclisin onayına getirilmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:

07/2019

Yol ve Trafik Komisyonunun 07/2018, 08/2018, 09/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

07/2018: Lefkoşa Belediye Hudutları dahilindeki tüm metal ve/veya kauçuk olan kasislerin sayılarının ve yerlerinin tespit edilmesine, 2019 yılı bütçesinde yer alması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından maliyet çalışması yapılmasına, zamana yayılmış ve bütçeye uygun olacak şekilde de metal ve/veya kauçuk kasislerin yerlerine göre belirlenen standartlar kapsamında değiştirilmesine, metal ve/veya kauçuk kasislerin de yeni standart modeldeki kasisler yapılınca da sökülmesine, oy birliği ile

08/2018: Yavuz Gonnolu Sokak ve Ahmet Mutallip sokaklara kasis yapılması yönündeki talepler değerlendirilmiş ve iki ismi olan güzergahın Lefkoşa’nın ana akslarından olmasının yanı sıra, hastahaneye ulaşımda ambulanslar tarafından sıklıkla kullanılan bir güzergahda olması nedeni ile talep uygun bulunmamıştır. Güzergahı acil durumlarda kullanan araçların hızını engellemeyecek hız kamerası konulmasının uygun olacağına ve bu amaç için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına oy birliği ile;

09/2018: Lefkoşa Belediye Hudutları dahilindeki yollarda, kasis uygulamasının gerekli görüleceği yollarda aşağıda verilen model standart kasislerinin uygulanmasına;

Yükseltilmiş Yaya Geçidi ve Kasis, yol genişliği 36 ayak ve üzeri olan yollarda, yaya geçişlerinin de emniyetli hale getirilmesine olanak da sağlayacak olan malzemesi uygulanacağı yere göre tespit edilecek şekilde parke ve/veya asfalt ve/veya her iki malzeme birlikte ve/veya uygun olacak başka bir malzeme ile “Standart Kasis Modeli 1”in

Genişliği 36 ayak ve 36 ayaktan küçük olan yollarda “Standart Kasis Modeli 2” ve “Standart Kasis Modeli 4”ün

Yol Kavşağı Uygulaması dört yol kavşağı ve /veya üç yol kavşağı şeklinde bir birine bağlanan tehlikeli yollarda “Standart Kasis Modeli 3”ün, uygulanacağı yere göre malzeme seçimi yapılması kaydı ile uygulanmasına oy birliği ile;

M.K. NO.:

08/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 25/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

Not: Sokak isimleri MK96/2018 sayılı Meclis Kararına göre “Bulvar, Cadde, Sokak ve Meydan isimlendirmesiile Binaların Numaralandırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde  verilmiştir.

 

  25/2018: Komite aşağıdaki sokak isimleri verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

a)     “Ahmet Sami Topcan” Sokak isminin “ Cumhuriyet” Sokağın batısına verilmesi

Dilekçe: 10 Aralık 2013 tarihli ve 3615 arşiv no’lu

b)    “Leman Feridun” Sokak isminin “8 Mart” sokağın paralel batısına verilmesi.

Dilekçe: 1 Temmuz 2013 tarihli ve 1989 arşiv no’lu

c)     “Gazeteci Bilbay Eminoğlu” Sokak isminin “Bostan Yolu” sokağın güney doğusuna verilmesi

Dilekçe : 11 Ocak 2017 tarihli ve 128 arşiv no’lu

d)    “Şehit Selim Osman” Sokak isminin “Şht. Mustafa Vreççalı” sokağın paralel batısına verilmesi

Dilekçe : 20 Kasım 2014 tarihli ve 3835 arşiv no’lu

e)     “Ahmet Klermo” Sokak isminin “Cemal Tahir” sokağın pararel batısına verilmesi

Dilekçe: 19 Eylül 2018 tarih ve 3936 arşiv no’lu

27/2018: Reklam ve Yönlendirme tabelalarını değerlendirmek üzere AD-HOC komite kurulmasına ve bu komitede Safiye Özaltıner, Çilem Tüfekçi ve Umut Öksüz görev alarak Reklam Şubesi ile çalışma yapılmasına oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

28/2018: Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından sunulan otopark projeleri incelenmiştir. Atatürk Caddesi ve Şht. Mustafa Akdeniz sokakta bulunan parsel 404 sunulan otopark tasarımı fizibilite ve lokasyon olarak gerekli bulunmamıştır. Atatürk Caddesinde bulunan parsel 621’e sunulan otopark tasarımı oybirliği ile uygun bulunmuştur.

29/2018: Komite aşağıdaki sokak isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

a)”Özer Esenyel” Sokak isiminin “İsmail Beyoğlu” Caddesi’nin paralel doğusuna verilmesi

b)”Salih Ruso” Sokak isminin “Küre” sokağın paralel kuzeyine verilmesi

c)”Ali Kani Kanol” Sokak isminin verilen “Salih Ruso” sokağın kuzeyine verilmesi

Dilekçe:20 Aralık 2018 tarihli ve 5126 arşiv no’lu

30/2018: “Esat Erdoğmuş” Sokak isminin “Karahüseyinler” sokağın paralel batışına verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Dilekçe:13 Aralık 2018 tarihli ve 5042 arşiv no’lu

M.K. NO.:

09/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 26/2018 sayılı kararlarının aşağıda değiştirilmiş şekliyle onayına oybirliği ile,

TİKTK/NO 26/2018 sayılı kararın eski şekli:

Projeler ve Emlak Şubesi tarafından Dokunmatik Turistik Bilgilendirme Panelleri için sunulan haritada, tüm öneri yerleri çok fazla bulunduğu ve şehirde görsel kirlilik yaratacağından dolayı tüm şehirde değerlendirmesi yerine surlariçi ve yayalaştırılmış bölgedeki noktaları değerlendirilmiştir.

Öneri haritada prensip olarak surlariçi ve yayalaştırılmış alanlarda olması gerektiği ve diğer bölgelerde sayıların azaltılması ve buna göre tekrardan çalışma yapılması hem fikir olunmuştur.

Prensipte hemfikir olunan surlariçi ve yayalaştırılmış  alanlarda 3,4,5,7 noktalarına mevcut ayaklı haritaların kaldırılması ile oybirliği ile uygun bulunmuştur.

TİKTK/NO 26/2018 sayılı kararın yeni şekli:

“Projeler ve Emlak Şubesi tarafından “Dokunmatik Turistik Bilgilendirme Panelleri” için sunulan haritada uygun görülen öneri yerleri değerlendirilmiştir. ilk etapta, 3,4,5 ve 7 numaralı noktalarda bulunan mevcut ayaklı haritaların kaldırılarak, yerlerine “Dokunmatik Bilgilendirme Panellerinin” yerleştirilmelerine, diğer noktalarda ise bölge dokusu ve taleplere bağlı olarak daha sonra değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.”

M.K. NO.:

10/2019

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 10/2018, 11/2018 ve  01/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

10/2018: Kadrajda Lefkoşa Fotoğraf Yarışması” ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan şartnamenin (Ek’te) onayına ve bu konudaki tüm çalışmaların Kültür Sanat Kurumu ve Kültür Sanat Şubesi ile birlikte yürütülmesi konusunda oy birliği ile tavsiye kararı verilmiştir.

11/2018: “Kadrajda Lefkoşa Fotoğraf Yarışması”nın maddi harcamaları için sponsorluk arayışına geçilmesine ve sponsorluk/bağışların Kültür Sanat Kurumu üzerinden yürütülmesi konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Çağlayan Kültür Parkı hakkında yapılan çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verilmiş olup; konunun Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun uhdesinde yürütülmesi gereğine vurgu yapılmıştır.

01/2019: “Kadrajda Lefkoşa Fotoğraf Yarışması”nın başvurularının Haziran ortasına kadar uzatılması konusunda oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 81/2018, 82/2018, 83/2018, 84/2018, 85/2018, 86/2018, 87/2018, 88/2018, 89/2018, 90/2018, 91/2018, 92/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

 

Çilem Tüfekçi

 (Üye)

 

 

 

Devran Öztunç

 (Üye)

 

 

Eliz Soyer

 (Üye)

 

Ender Denktaş Vangöl

 (Üye)

 

 

Faiz Camgöz

 (Üye)

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

Mehmet Kermeoğlu

 (Üye)

 

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

Umut Öksüz

 (Üye)

 

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag