fbpx
Gündemden Notlar – LTB Başkanı Mehmet Harmancı
24 April 2015
Aysu Basri Akter ile Günün Getirdikleri – Mehmet Harmancı
2 June 2015

14 Mayıs 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mehmet Harmancı Akın AktunçAhmet BağzıbağlıAlev DenizgilBülent Çıraklı

Bülent Kılıçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Meryem Ekinci

Mehmet Kermeoğlu

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Osman Yücelen

Onur Olguner

Rauf Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Üye)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
2. Ahmet Akbil (Üye) – Mazaret
3. Hüseyin Kıral (Üye) – Mazaret
4. Özmen Birinci (Üye) – İzinli

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

 

  Gündemin 1.maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulanması raporu tüm üyelere e-mail ile gönderildi)

 

 

M.K. NO.:82/2015 Sayın Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki kararların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

  1. Kira ve İhale Komisyonu ile Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun birlikte almış oldukları 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 ve 7/2015 sayılı kararların onayı hakkında,
  2. Kira ve İhale Komisyonu’nun 167/2015, 168/2015, 169/2015, 170/2015, 171/2015, 172/2015, 173/2015, 174/2015, 175/2015, 176/2015, 177/2015, 178/2015 ve 179/2015 sayılı kararlarının onayı hakkında,
  3. Kira ve İhale Komisyonu’nun kararlarının öncelik olarak görüşülmesine,
  4. Murat Kanatlı’nın Toplu İş Sözleşmesi ve Tüzük Hukuk Komisyonuna dahil edilmesine,
  5. Rauf Denktaş’ın Tüzük ve Hukuk Komisyonu’na dahil edilmesi hakkında

 

 

M.K. NO.:83/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;158/2015: Belediye Meclisinin MK 81/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun KİK 130/2015 sayılı kararı çerçevesinde 11 adet motosiklet alımı için ihaleye çıkılması için yetkilendirilen komisyon ihale dosyasının Araç Bakım Onarım Şubesi tarafından 12 Mayıs 2015 tarihine kadar hazırlanıp komisyona sunulmasına159/2015: İhale Tüzüğü gereği kapalı zarf usülü ve elden teklif alma usüllerine ilişkin Hukuk Şubesinin yazılı görüşlerinin komisyona sunulmasına oy birliği ile;160/2015: 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nın 44 (2) maddesi ile 138. Maddelerinde belirtilen ihalelerde teklif verirken 1. Derecede akrabaların teklif verme kısıtlanmasının, uygulama şeklinin nasıl olacağına ilişkin Hukuki görüşlerinin yazılı olarak komisyona sunulmasına oy birliği ile161/2015: İhale Tüzüğünün tezekkür edilmesi için yapılması gereken Tüzük değişikliğinin Kira İhale Komisyonu ile Tüzük Hukuk Komisyonunun çalışmalarının birlikte yürütülmesine oy birliği ile

162/2015:

163/2015: 05 Mayıs 2015 tarih ve 2324 arşiv numaralı Toros Ticaret Ltd’e ait dilekçe ile Zabıta Üniforma Alımı İhale süresinin uzatma talebinin red edilmesine oy birliği ile

 

 

14 MAYIS 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

164/2015: Belediye Meclsinin M.K No:81/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 145/2015 sayılı kararı kapsamında Zabıta Üniformaları Alımı İhalesi teklif veren firma temsilcilerinin katılımı ile açılmış, teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

Firma                             Teklif   (kdv’siz)                            Geçici Teminat Miktarı veTarihi

1-Özsoy Kot Yıkama       Pantolon 260 x 35=9100                                 871 TL

                                         Tişört       260 x 32=8320

                                         Toplam 17,420 TL+KDV                           21/06/2015

 

2-Revision Uniform       Pantolon 260 x 42=10,920                                   974 TL

                                         Tişört     260 x 33=8580

                                         Toplam 19,500 TL+KDV                           22/06/2015

12 Mayıs 2015 tarihinde değerlendirilmek üzere rapor için teklifler Zabıta Şubesine   verilmiştir

165/2015: Belediye Meclsinin M.K No:81/2015sayılı kararı ile onaylanan K.İ.Komisyonu’nun K.İ.K No: 144/2015 sayılı kararı kapsamında Hamitköy Öncü Sokak’ta yapılacak olan Kanalizasyon İşleri için çıkılan İhaleye tek teklif veren Sütçüoğlu Ltd. 25,980 TL +KDV teklif vermiştir.Teklif geçerli olup   12 Mayıs 2015 tarihinde kadar komisyona sunulmak üzere rapor hazırlanması için Kanalizasyon Şubesine verilmesine, oybirliği ile

166/2015: İşletmeler Şubesinin 938 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi Atölyelerinde bulunan kullanılmış Reklam Panoları ve Otobüs duraklarının satışı için ilgili dosyanın İşletmeler Şubesi tarafından hazırlanmasına ve 9 Mayıs 2015 tarihinde duyurusunun yapılarak 14 Mayıs 2015 tarihinde saat 14.30’a kadar teklif kabulüne oybirliği ile

167/2015: Kira ve İhale Komisyonu’nun 158/2015 sayılı kararı gereği Araç Bakım Onarım Şubesinin hazırlamış olduğu 11 adet motosiklet alımı için ihale dosyası, komisyon tarafından incelenmiş olup 15 Mayıs 2015 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 26 Mayıs 2015 Salı günü saat 14:30’a kadar teklif kabul edilmesine oy birliği ile

168/2015: Kira ve İhale Komisyonu’nun 165/2015 sayılı kararı gereği Kanalizasyon Şubesinin hazırlamış olduğu 972 arşiv no’lu rapor ışığında ve tek teklif olması sebebiyle müteahhit ile yapılan pazarlık sonucunda Hamitköy Öncü Sokak Kanalizasyon İşleri İhalesinin Sütçüoğlu Ltd.’e 25.000-TL + KDV’ye verilmesine, ödemelerin 06-05-07-009 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri Bütçe Kaleminden yapılmasına oy birliği ile

169/2015: Kira ve İhale Komisyonu’nun 164/2015 sayılı kararı gereği Zabıta Şubesinin hazırlamış olduğu 981 arşiv no’lu rapor ışığında Zabıta Şubesi Yazlık Üniforma İhalesinin en düşük teklifi veren Özsoy Kot Yıkama’ya 17.420-TL+KDV’ye verilmesine, ödemelerin 03-02-05-001 Giyecek Alımları Bütçe Kaleminden yapılmasına oy birliği ile

170/2015: Belediye Meclisinin MK 59/2015 sayılı kararı gereği Asmaaltı – Arasta ve İplik Pazarı Girne Caddesi Yayalaştırma Projesinin uygulanması amacıyla 14 Mayıs 2015 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 16 Haziran 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

(Not:Bu kararın görüşülmesi aşamasında Teknik İşler ve Tasarım Komisyonu Koordinatörü Sn.Onur Olguner toplantıya katılmıştır.)

172/2015:   28 Nisan 2015 tarihinde alınan, 150/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile 2 Mayıs 2015 tarihinde 81/2015 Meclis Kararı ile onaylanan, 10 adet Hurda Motosikletlerin satışı için kapalı zarf usulü ile teklif alınmış ve adetine 100 TL tek teklif veren Mehmet Alageyik’e satılması kararı ile; Araç Bakım Onarım Şubesininin araştırması neticesi ve yazılı raporu doğrultusunda Hurda Motosikletlerin kayıttan düşürülmesinin gümrüğünün ödenmesi halinde olacağı ve bunun Belediyeye herhangi bir gelir getiremeyeceği nedeni ile satış işlemlerinin iptaline, oy birliği ile

173/2015:   Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kullanılmış Reklam Panoları ile otobüs Duraklarının satışı ihalesi 14 Mayıs 2015 tarihinde açılmış ve ihaleye Işıl Reklam Ltd. tek teklif vermiştir. Verilen teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1.        Ön peşinat                                         9.000.00 TL

2.        4 ay x 9.000.00 TL                       36.000.00 TL

Toplam                                           45.000.00 TL

Teklifin   değerlendirilerek kabul edilmesine,   oy birliği ile

174/2015:   Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarih ve 147/2014 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun 102/2014 sayılı kararı ile Çağlayan Parkı büfe işletmecisi Ali Akman için alınan yasal takip kararının iptali için Meclis’e tavsiye edilmesine, oy birliği ile

175/2015: Çağlayan Büfe işletmecisi Ali Akman’ın   birikmiş kira borçlarına vekili sıfatı ile Kadriye Akman’ın büfeye Belediyenin uygun gördüğü proje ve tadilatların yapılmasına , Bu yatırımın bakiye kira borcu ile mahsuplaşmasına ve tüm borcunun kapanması ile kızı Şerife Akman’a feragatname verilerek   sözleşme yapılmasına kira bedelinin 1000 TL (BinTürk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beş yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde Kira İhale Komisyonu 31/2015 No’lu karar kapsamında kira sözleşmesinin yapılmasına, oy birliği ile

176/2015:   Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarih ve 147/2014 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun 104/2014 sayılı kararı ile Barış Manço Park büfe işletmecisi Kemal Kafidir’in için alınan yasal takip kararının iptali için Meclis’e tavsiye edilmesine,oybirliği ile

177/2015:   Barış Manço Park Büfe işletmecisi Kemal Kafidir’in oğlu Barış Kafidir’e feragatname vermek ve bakiye borcunu ödemek koşulu ile, sözleşme   yapılmasına ; kira bedelinin 1000 TL (BinTürk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 500 TL (Beş yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde   Kira İhale Komisyonu 31/2015 No’lu karar kapsamında kira sözleşmesinin yapılmasına, oy birliği ile

178/2015: Kira İhale Komisyonu’nun Hukuk Şubesinden alınan görüş doğrultusunda geriye dönük sözleşme yapılmasının yasal olmaması Hatice Tahsin Erönen Sokak’ta bulunan Baxi Büfe ile ilgili 90/2015 sayılı kararının iptal edilmesi için Belediye Meclisinin Meclis Kararı 54/2015 sayılı kararının tekrardan değerlendirilerek iptal edilmesinin tavsiye edilmesine, oybirliği ile

179/2015: Hatice Tahsin Erönen Sokak’ta bulunan Baxi Büfe işletmecisi Ahmet Bahriyeli ile sözleşme yapılmasına ; kira bedelinin 1000 TL (BinTürk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 50 TL (Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde Kira İhale Komisyonu 31/2015 No’lu karar kapsamında kira sözleşmesinin yapılmasına, oy birliği ile

 

 

 

 

 

14 MAYIS 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:84/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 171/2015 sayılı kararıyla Hukuk Şubesi’nden aldığı görüş (13.05.2015 tarih ve 999 arşiv nolu evrağı) doğrultusunda uygulamanın yapılmasına oybirliği ile;171/2015: Kira İhale Komisyonunun 160/2015 sayılı kararı :“51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nın 44 (2) maddesi ile 138. Maddelerinde belirtilen ihalelerde teklif verirken 1. Derecede akrabaların teklif verme kısıtlanmasının, uygulama şeklinin nasıl olacağına ilişkin Hukuki görüşlerinin yazılı olarak komisyona sunulmasına ;” Hukuk Şubesinin ilgili kararla vermiş olduğu görüş incelenmiş olup komite tarafından konunun, Meclis gündemine getirilmesine, oy birliği ile 

 

 

 

 

 

 

14 MAYIS 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:85/2015 8 Mayıs 2015 tarihinde vefat eden ve 9 Mayıs 2015 tarihinde defnedilen eski Belediye çalışanlarından Hasan Gülsüm’ün fakir ve yoksul olmasından dolayı Defin Ücretlerinden muaf tutulmasına oybirliği ile;
 
  Bülent Çıraklı toplantıya katılmıştır.

 

 

 

 

M.K. NO.:86/2015 Çocuk Hakları Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararının onayına oybirliği ile;2/2015: 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak toplantıya kadar Arabahmet Kültür Evinin Çocukların kullanacağı kütüphane ve etkinlik yapılabilecek mekan için gerekli çalışmaların tamamlanmasına, oybirliği ile

 

 

 

 

M.K. NO.:87/2015 Kira ve İhale Komisyonu ile Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun, 2/2015 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;02/2015: Tadilatı yapılacak olan Kumsal Parkı Büfesinin tadilatından sonra Pantera Büfe kiracısı Gülbenk Terziyan’a kiralanması için, Gülbenk Terziyan’ın 14 Mayıs 2015 tarihli KİK toplantısına davet edilmesine, uzlaşma sağlanması halinde Kumsal Parkı Büfesinin kendisine teslim edildikten sonraki 15 gün içerisinde Pantera BüfeninBelediye tarafından yıktırılmasına, oybirliği ile

 

 

M.K. NO.:88/2015 Kira ve İhale Komisyonu ile Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun almış olduğu aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;1/2015: Kumsal Parkı Büfesinin tadilatı için Projeler Şubesi tarafından hazırlanan tadilat projesinin Bütçede karşılığı olması kaydıyle uygulanması için ihaleye çıkılmasına, oybirliği ile3/2015: Baxi Büfe İşletmecisi Ahmet Bahriyeli’nin 14 Mayıs 2015 tarihli KİK toplantısına davet edilerek kendisine Belediye Meclisinin görev süresini aşmayacak şekilde makul bir kira bedeli önerilmesine, ayrıca sonradan yapılan ilave kısımların İmar Şubesinin görüşü de alınarak süreç içerisinde işletmeci tarafından yıktırılmasına oybirliği ile4/2015: Ali Akman’ın kirasında bulunan Çağlayan Parkı Büfesinin işletmesi için müracaat eden kızı Şerife Akman’ın 14 Mayıs 2015 tarihli KİK toplantısına davet edilmesine ve işletmenin Belediyemize olan borçlarına karşılık gerekli tadilatın Projeler Şubesinin görüşleri doğrultusunda kendisi tarafından yapılarak Büfenin makul kira bedeli ile kendisine kiralanması için öneri yapılmasına oy birliği ile5/2015: Kemal Kafidir kullanımında bulunan Barış Manço Parkı Büfesini işletmesi için müracaat eden oğlu Barış Kafidir’in 14 Mayıs 2015 tarihli KİK toplantısına davet edilmesine, babasından feragatname getirmesi ve Belediyeye olan borçlar ödenmesi ayrıca İmar Şubesi ve Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesinin öngördüğü şekle getirilmesi kaydı ile Büfenin Barış Kafidir’e kiralanması için sözleşme yapılmasına oy birliği ile

6/2015: Rabia Şenol’un işletmesinde bulunan Ayken Büfe’nin (Bizim Mekan) Faaliyetinin Zabıta Şubesi tarafından 1 ay süre verilerek durdurulması için ihbar verilmesine, ve kendi aralarında devam eden mahkeme sürecinin Hukuk Şubesi tarafından takip edilerek komisyonlara bilgi verilmesine, oybirliği ile

7/2015: Terminal içerisinde otobüs cebi yanında bulunan büfenin faaliyetinin durdurulması için Sağlık Şubesi ve Zabıta Şubesi işbirliği içerisinde mühürlenmesine, oybirliği ile

 

 

 

M.K. NO.:89/2015 Murat Kanatlı’nın Toplu İş Sözleşmesi Komitesi’ne dahil edilmesine oybirliği ile;

 

 

 

 

 

 

 

 

14 MAYIS 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:90/2015 Murat Kanatlı ve Rauf Denktaş’ın Tüzük ve Hukuk Komisyonu’na dahil edilmesine oybirliği ile;
 
  Karar verilmiştir.

 

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Fatma Miralay(Üye)   Meryem Ekinci(Üye)
Mehmet Kermeoğlu(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Osman Yücelen(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)
Sonuç Koyuncu(Üye)   Tolga Ahmet Raşit(Üye)
Ülkü Taşseven(Üye)   Vedat Tezcan(Üye)

 

 

 

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag