fbpx
Bir ‘ölümsüz’ eser: Düşte Umut, Yürekte Sızı
16 February 2018
6 Nisan 2017
23 February 2018

14 Mart 2017

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN:  14 Mart 2017

14 MART 2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4.      Ahmet Akbil (Üye)
5.      Alev Denizgil (Üye)
6.      Ayşe İpçiler (Üye)
7.      Bülent Çıraklı (Üye)
8.      Çelen Çağansoy (Üye)
9.      Murat Kanatlı             (Üye)
10.   Onur Olguner (Üye)
11. Özmen Birinci (Üye)
12. Rauf Denktaş (Üye)
13. Sonuç Koyuncu (Üye)
14. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
15. Ülkü Taşseven (Üye)

 Toplantıya Katılmayanlar:

 1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Fatma Miralay (Üye)
 3. Hüseyin Kıral (Üye)-İzinli
4. Leyla Öztürk (Üye)
5. Mehmet Kermeoğlu (Üye)-İzinli
6. Mine Atlı (Üye)
7. Osman Yücelen (Üye)
8. Vedat Tezcan (Üye)

 Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.) Murat Kanatlı, kendi dönemlerindeki tüm kararların gözden geçirilerek raporlanması talebini Sn. Başkan’a iletmiştir. Sn. Başkan, bu dönem içerisinde kararların uygulaması hakkında daha kapsamlı rapor hazırlanması için çalışma yapılıp sunulacağını bildirmiştir.

M.K. NO.:

 21/2017

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a)    Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun 4/2017 ve 5/2017 sayılı çalışmalarının gündemin 5. Maddesi ile birlikte değerlendirilip bilgilendirme olarak gündeme alınması

04/2017Esas Tüzük, 2. Maddesinin “Tanım” kısmına; “Butik Otel” ; Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğünün 59. Maddesindeki nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesiyle belirlenen butik otelleri;

 “Otel” ; Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğünün 55. Maddesinde nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesi ile belirlenen dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki ve bir yıldızlı otelleri anlatır.

“Fabrika ve İmalathane” ; içerisinde işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünün işçiler tarafından makine, araç ve aygıtlar yardımı ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşlarını anlatır.

“İşçi Yatı Evi” ; İnsanlara konaklama, geceleme, yıkanma, yeyip, içme gibi hizmetleri sunan ve aralarında 1. Derece kan bağı olmaksızın en az 7 kişinin konaklayabileceği tesisleri ve/veya binaları anlatır.

Yukardaki, tanımlanırın tüzüğe eklenmesine karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

21/2017

05/2017: Esas tüzük, 11. Maddesine yeni (VI) fıkranın eklenmesine karar verilmiştir. Şöyle ki;

“II (VI) (a) Fasıl 138 Oteller yasası ile Oteller Tüzüğü 55. Maddesinde nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesiyle belirlenen dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki ve bir yıldızlı otellerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2  alan için 4 TL ek ücret alınır.

(b) Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğü 59. Maddesinde niteliği tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesi ile belirlenen Butik Otellerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2 alan için 3 TL ek ücret alınır.

(c) Fabrika ve İmalathanelerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2 alan için 3TL ek ücret alınır.

(d) İşçi Yatı Evlerinde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her malan için 1 TL ek ücret alınır.

Kanalizsyon (Değişiklik) Tüzüğü çalışmaları tamamlanmış olup, onaylanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesine karar verilmiştir.

Sn. Onur Olguner, daha önce Kanalizasyon (Değişklik) Tüzüğü hakkında yazdırmış olduğu şerhinin, bu madde kuralları bakımından da aynen geçerli olduğunu ve tüzüğe tümden red oyu verdiğini yinelemiştir.

 b) ) Gündemin 5. Maddesinde bulunan, Hukuk Şubesi tarafından hazırlanan LTB Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzük taslağının ayrı gündem olarak onayı

c) ) Gündemin 5. Maddesinde bulunan, Hukuk Şubesi tarafından hazırlanan LTB Açılması İzne Bağlı Olan İşyerlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğük taslağının ayrı gündem olarak onayı

d) Belediye Pazarı No: 38’in kiracısı Gülsen Akdoğdu’nun 3 Mart 2017 tarih ve 1042 arşiv numaralı dilekçesinin değerlendirilmesi

 

Bilgilendirme Su Şubesi ve Altyapı Şubesinin geçici süreliğine birleştirilmesine yönelik Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiştir. Devam eden asfalt ihale işleri konusunda meclis üyeleri çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.

 

Boysan Boyra şu anda toplantıya katılmıştır.

 

 Bilgilendirme

Türkay Klermo hakkında açılan disiplin soruşturması, şahsın beraatı ile sonuçlandığına dair Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiştir.

 

  Rauf Denktaş toplantıya katılmıştır.

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun bugüne kadar almış olduğu kararlar hakkında, Sn. Başkan, sunmuş olduğu rapor ışığında, Meclisi bilgilendirmiştir

 

M.K. NO.:

22/2017

Küçük Kaymaklı Belediye evleri, BES binasının bulunduğu İbrahim Paşa Mahallesi, Harita/Plan XXI.38.6.III., Blok B, Parsel K543 içerisinde bulunan, Sn. Ali Hüseyin Hammal’ın kullanımında olan berber dükkanın tapusunun toprağı ile birlikte bölünerek kendisine verilmesi ile ilgili talebi incelenmiş ve konu mahkeme safhasında olduğundan, mahkemeye, Belediye Meclisinin aşağıda belirtilen görüşünün bildirilmesine oybirliği ile;

“Belediyemiz,bu mülkün sahibidir ve ilke olarak, ticari bir yer olan bu taşınmazı elde bulundurmak niyetindedir. Sözkonusu şahsın hak sahibi olmadığını düşünmekteyiz. MK 110/2010 sayılı Meclis Kararının da bu amaçla olmadığı görüşündeyiz.”

Rauf Denktaş ve Ahmet Akbil çekimser oy kullanmıştır.

 

M.K. NO.:

23/2017

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017sayılı kararlarının onayına oyçokluğu ile;

1/2017: 23.02.2017 arşiv tarihli ve 849 arşiv numaralı KEMA Vakfı’nın yazısı değerlendirilmiş ve MK.No:55/2016 kararı ile (T.İ.K.T.K.K. NO:21/2016) Park Bahçeler ve Trafik Şubesi ve İmar Şubesi personellerinin birlikte hazırlamış oldukları “Ruhsatlandırma Aşaması için Ağaçlandırma Önerileri”nin hayata geçirilmesinin Vakfın kurucu üyesi birisi tarafından ve/veya başka şahısların da aynı yönde benzer görüşleri olabilir ancak bu karar Belediye’nin ilgili şubelerinin ve Komisyonunun çalışmaları neticesinde alınan Belediye Meclisinin Kararı ile hayat bulmuştur. Dilekçede talep edilen Vakfın onurlandırılmasına yönelik bir yazının Vakfa verilmesi uygun görülmeyerek red edilmiştir, oybirliği ile;

 2/2017:Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Belediye’ye ait parseli de kapsayacak şekilde Sn. Alper Pehlivan tarafından Komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda hazırlatmış olduğu Ek’teki proje taslağı ile ilgili görüşülmüş ve tüm gereken yasal işlemlerin de tamamlanması kaydı ile uygun görülmüştür, oybirliği ile;

 3/2017:CTP Ortaköy Bucak Örgütü ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında “Dr. Zerrin Akalın Parkı” yapımına yönelik hazırlanan işbirliği protokolünün Ek’teki şekli ile imzalanmasına oybirliği ile;

 4/2017: T.İ.K.T.K.K.NO:03/2016 ile 21 Mart 2016 tarihinde KKTC Lions Kulüpleri Birliği ile LTB arasında imzalanan “Engelsiz Park” projesinin hazırlanmasına ve yapımı ile ilgili finans kaynaklarının bulunmasına yönelik altı (6) ay süreli işbirliği protokolü çerçevesinde projesi tamamlanan “Engelsiz Park”ın Ek’teki işbirliği protokolü ile yapılması için KKTC Lions Kulüpleri Birliği ile LTB arasında imzalanmasına oy çokluğu ile;

 5/2017 :Dilekçesi değerlendirilen ve T.İ.K.T.K.K.No: 32/2016’ya göre hudut tespiti kendisi tarafından yaptırılan Sn.Tarkan Hamaloğlu ile LTB arasında Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından hazırlanan projenin yapımına yönelik Ek’teki işbirliği protokolünün imzalanmasına oy birliği ile;

 Murat Kanatlı 4/2017 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

Bilgilendirme Tüzük ve Hukuk Komisyonu’nun 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 4/2017 ve 5/2017 sayılı komisyon çalışmaları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

01/2016: Esas tüzüğün 1’inci maddesinin aynen kalması Esas Tüzük 2’inci maddesindeki “Tanım” kısmına ;

“Atıksu” : Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya tamamen değişmiş suları ;

“Arıtma Tesisi” : Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmadan önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesis ;

“Ana Kanalizasyon Borusu” : Belediyenin Arıtma Tesisine atıksuları nakletmek için kullanılan ve borulardan müteşekkil şehrin kanalizasyon şebekesini ;

“Menhol” : Ana Kanalizasyon borusunun kontrol ve bakımını yapabilmek için belirli aralıklarla yapılan sanat yapılarını ;

“Bağlantı Borusu” : Ana Kanalizasyon borusu ve/veya menhollerden bina veya arsa sınırına döşenen boru ve eklerini ;

“ İrtibat Borusu” ; Ana Kanalizasyon Borusu ile Kanalizasyon sistemine bağlanmış hane veya arsa arasında kalan ve atıksuları taşımak için kullanılan mal sahibi ve/veya malın hisseli sahipleri tarafından döşenen boru eklerini ;

“Pompa İstasyonu” : Atık suların, Kanalizasyon şebekesine ve/veya Arıtma Tesisine naklinde kullanılan tesisi ;

“Ön Arıtma Tesisi” : Atıksuların, Kanalizasyon Şebekesine boşaltılmasından veya bir taşıma aracı ile herhangi bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisine taşınmasından önce, Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon tüzüğünün 6’ıncı maddesinde belirtilen sınır değerlere göre ön arıtılmaları amacı ile kurulması istenecek her türlü arıtma tesisini ;

“Kanalizasyon Sistemi” : Arıtma tesisi, Ana kanalizasyon Borusu, Bağlantı Borusu, Menhol, İrtibat Borusu, Pompa istasyonu, Boşaltma Borusu ile tüm boruların eklenti ve aksamları ile, şehrin atık sularının arıtılması maksadıyla kullanılan yapıların bütünün ;

“Kullanıcı” : Belediyenin Kanalizasyon Sistemine bağlı herhangi bir bina/hane veya arsanın sahibi, kiracısı veya tasarrufunda bulunduranı olarak ve kanalizasyon sistemini kullanmaktan ötürü belediyeye ücret ödemekle yükümlü olan herhangi özel veya tüzel kişiyi anlatır.

“Evsel Atık” (İşbu tanım, şube tarafından çalışılarak bir sonraki toplantıda görüşülecektir.)

“Bağımsız Birim” (İşbu tanım, şube tarafından çalışılacak bir sonraki toplantıda görüşülecektir.)

Yukarıda belirtilmiş olan tanımların, esas tüzüğün 2’inci maddesine eklenmesi önerilmiştir.

 

Bilgilendirme 02/2016:Esas tüzüğün, 3’üncü, 4’üncü maddelerinin aynen kalması önerilmiştir.

 03/2016:Esas tüzüğün, 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.

(5) “Kullanıcı Yükümlülükleri”

“(a) Kanalizasyon sistemine bağlanmak isteyen her taşınmaz mal sahibi, irtibat borusu ve eklentilerini kendi yapmakla ve iyi bir durumda idame ettirmekle yükümlüdür.

(b) İrtibat boruları ve eklerinin temini, döşemesi, tamiri veya değiştirilmesi, sistemin standartına uygun olacak şekilde ve Belediyenin ilgili şubesi tarafından hazırlanıp, ilan tahtasına asılmak sureti ile yayınlayacağı standartlara göre bir tarzda, Belediye kontrolünde, mal sahibi tarafından yapılır.

(c) Mal sahibi, irtibat borusu ve eklentilerinin döşenmesi, tamir edilmesi veya değiştirilmesi esnasında zarar gören veya tahrip edilen yolların, kaldırımların, su borularının ve diğer servislerin tamiratlarının Belediye tarafından yapılacak tüm masraflarını, Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

 

Bilgilendirme  04/2016:Esas tüzüğün, 6’ıncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.

“(6) “Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıkları” ;

Aşağıda sıralanan atıksu ve diğer maddeler, hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilmez.

(a) Benzin, nafta, gazyağı, fueloil, tiner, boya, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike meydana getirecek benzeri sıvı, katı ve gaz maddeleri, her türlü kimyasal içeren atıklar ;

(b) Gaz fazına geçebilen, duman meydana getiren, koku çıkartan zehirli etkiler sebebi ile sağlığa zararlı olan, kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü maddeler,

(c) Kanalizasyon şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum curuf, toprak, kireç, mermer tozu, metal cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi atıklar vb. her türlü katı madde malzeme,

(d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, PH değeri 6’dan düşük, 10’dan yüksek atıklar,

(e) -50 c ile + 400c arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar meydana getirilebilecek her türlü maddeler,

(f) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler,

(g) Sanayi işletmelerinden kaynaklanan ve aşağıda belirtilen kirlilik konsantrasyonu üzerindeki atıksular ve katı atıklar,

(h) Dünya Sağlık Örgütü, AB ve diğer uluslararası kuruluşların geçerli standartları ile yürürlükteki mevzuata göre zararlı atık sınıfına giren bütün atıkları,

(ı) Kanal Şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde,

(i) Yağ konsantrasyonu 250 mg/l’den fazla olan atıksular,

(j) İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin geri yıkama (backwash) atıksuları,

(k) AKM ( Askıda Katı Madde ) 500 mg/l fazla olan atıksular,

(l) BOI5 ( Biyolojik Oksijen İhtiyacı ) konsantrosyonu :

    500 mg/l’den fazla olan atıksular,

(m) KOI ( Kimyasal Oksijen İhtiyacı ) konsantrosyonu :

      900 mg/l’den fazla olan atıksular,

(n) Kondaktivitesi 3000 w/cm (200c)’den fazla olan atıksular.

 05/2017:Esas Tüzüğün 7’inci maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.

(7) “Çeşitli Hükümler” ;

“6. maddede sayılan ve Kanalizasyon Şebekesine verilemeyecek atıkların, kanalizasyon şebekesine verilmesi halinde Belediye ;

(a) Atıksuların, Sanayi Atıklarının ve/veya tüm atıkların akıtılması durumunda, ilgili özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kişilere uyarı verilir. Verilen uyarıya uymayanları, 1 hafta içerisinde yasaklayabilir. Ancak, kamu sağlığını ve/veya halk sağlığını tehdit edici bir durum varlığının saptanması halinde, derhal kapatılmasına karar verebilir.

Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin verimli çalışır duruma getirilmesini isteyebilir ve/veya uygun olmayan sistemleri kapatabilir ve/veya iptal edebilir.

(b) Kanalizasyon şebekesine verilecek atıksu miktarını ve hızını kontrol edip, kanalizasyon sisteminin kapasitesi dikkate alınarak gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

(c) Kanalizasyon Şebekesini kullanan sanayi işletmeleri ve/veya herhangi bir işletme, sistemi kullanabilmesi için, Belediyenin talep etmesi durumunda, ÇED Raporunu sunmak zorundadır.

(d) Halk Sağlığını tehdit eden bir durumun tesbiti halinde kullanıcılar, Belediyenin talep ettiği her önlemi almak zorunda olup, Belediyenin sorunu çözümlemesi halinde yapılan masraflar ilgililerden tahsil edilir.

 06/2016:Esas Tüzüğün 8’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.

(8) “Özel Kanalizasyon Şebekesi Bulundurma Mecburiyeti” ;

“Her mal sahibi, kendisine ait mülkünün kanalizasyon şebekesini yapmak ve bakımını sürdürmekle mükelleftir. Ancak, mal sahibine Belediye tarafından gerekli tebligat yapıldığı halde ve Belediyenin ihbarnamede belirttiği  süre içinde, kendisine ait mülkün Kanalizasyon sistemini yapmaz ve/veya tamirini gerçekleştirmez ise, Belediye şebekeye bağlantısını ve/veya gereken tamiri yapabilir ve bu amaçla yaptığı masrafları mal sahibi adına tahakkuk ve/veya fatura eder.

 07/2016:Esas Tüzüğün, 9’uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirlmesi önerilmiştir.

(9) “Kullanıcının Tamir Yeri Bırakma Mecburiyeti” ;

“Bölge içindeki her taşınmaz mal sahibi, kendi sınırları içerisinde özel mülküne ait kanalizasyon sisteminin, temizlenme, tamir veya korunması amacı ile kanalizasyon teşkilatının iki kenarından 1 (bir) metreye kadar serbest bir yer bırakmaya mecburdur.

                       

Bilgilendirme 08/2016: Esas Tüzük, 10’uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.

(10) “Ödeme”

“(a) Ana Kanalizasyon Borusunun geçmekte olduğu bölgede bulunan herhangi bir arsa veya üzerinde inşa edilmesi tasarlanan bina ve/veya hanelerin, kanalizasyon sistemine bağlanması için müracaat eden mal sahibi, irtibat borusu ve eklentilerinin yerleştirilmesini yapmak ve kanalizasyon bağlama ücretini ödemekle mükelleftir.

(b) Yukarıda belirtilen işlemler için ilgililer tarafından 11. maddede belirtilen ücretler ödenmedikçe, Belediye tarafından hiçbir işlem yapılmaz.

(c) Belediye tarafından yapılması durumunda, taşınmaz mal sahibi Belediyenin yapacağı her masrafı, bu işlemden dolayı etkilenme olasılığı olan yol, kaldırım ve su boruları ve diğer servisler ve yapılacak işlerin tüm masraflarının Belediyeler Yasası kuralları çerçevesinde Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

 09/2017: Esas Tüzük 2’inci maddesine eklenen “Bağımsız Birim tanımı” yapılmıştır.

“Bağımsız Birim”; Kullanımda ve/veya inşaat izninde bağımsız olarak gösterilen ve/veya kullanılan, hane /birim/bölümleri/dükkan ve benzerlerini anlatır.

10/2016:Esas Tüzük, 5’inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında “irtibat borusu” olarak geçen yerlerin “bağlantı borusu” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Şöyle ki ;

“Kullanıcının Yükümlülükleri”

“(a) Kanalizasyon sistemine bağlanmak isteyen her taşınmaz mal sahibi, bağlantı borusu ve eklentilerini kendi yapmakla ve iyi bir durumda idame ettirmekle yükümlüdür.

(b) Bağlantı boruları ve eklerinin temini, döşemesi, tamiri veya değiştirilmesi, sistemin standartına uygun olacak şekilde ve Belediyenin ilgili şubesi tarafından hazırlanıp, ilan tahtasına asılmak suretiyle hazırlayacağı standartlara uygun tarzda, Belediye kontrolünde mal sahibi tarafından yapılır.

(c) Mal sahibi bağlantı borusu ve eklentilerinin döşenmesi, tamir edilmesi veya değiştirilmesi esnasında zarar gören veya tahrip edilen yolların, kaldırımların, su borularının ve diğer servislerin tamiratlarının tüm masraflarını Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

 11/2016:Bir önceki toplantıda, Esas tüzük 10’uncu maddesi üzerinde çalışılmış olup, aşağıdaki şekilde tekrardan değiştirlmesine karar verilmiştir. Şöyle ki,

“Ödeme”

“10 (a) Ana kanalizasyon borusunun geçmekte olduğu bölgede bulunan herhangi bir arsa veya üzerinde inşa edilmesi tasarlanan bina ve/veya hanelerin kanalizasyon sistemine bağlanması için müracaat eden mal sahibi, bağlantı borusu ve eklentilerinin yerleştirilmesini yapmak ve kanalizasyon bağlama ücretini ödemekle mükelleftir.

(b) Yukarıda belirtilen işlemler için, işbu tüzüğün 11’inci maddesindeki ücretler ödenmeden hiçbir işlem yapılamaz.

(c) Yukarıda (a) fıkrası uyarınca yapılması gereken işlerin, Belediye tarafından yapılması durumunda, taşınmaz mal sahibi Belediyenin yapacağı her masrafı, bu işlemden etkilenme olasılığı olan yol, kaldırım ve su boruları ve diğer servisleri, yapılacak işlerin işçilik masrafları ile Belediyenin yaptığı tüm masrafları Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

 

Bilgilendirme 12/2016: Esas Tüzük 11’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

(11) “Kanalizasyon Bağlama Ücreti” ;

“Sokağından ana kanalizasyon borusu geçmesi halinde, Belediye, mal sahibi ve/veya malın hissedarlarından, kanalizasyon şebekesine bağlantı ücretini bir defaya mahsus olmak üzere alır. Mal sahibi ve/veya malın hissedarları kanalizasyon şebekesine bağlanmak için, bağlantı borusunu döşemek amacı ile, kazı işlemine başlamadan önce, belediyeye müracaat etme ve teknik detayları almakla mükelleftir.

(a) 150 m2’ye kadar inşa edilmiş veya edilecek olan herhangi bağımsız birim için 1,000 TL. kanalizasyon ücreti alınır.

(b) Kanalizasyon bağlantı ücreti ödenmiş herhangi bir bağımsız birimin, zaman içerisinde kullanım amacının değişmesi halinde, yeni düzenlemeye uygun olarak tesbit edilmiş ücret ile ödenmiş ücret arasındaki farkı öderler.

(c) 150m2 üzerinde inşa edilmiş veya edilecek olan her türlü bağımsız birim için 1,000 TL. bağlantı ücretine ek olarak her m2 alan için 6,5 TL. ek ücret alınır.

(d) Her bağımsız birim için, yukarıda belirtilen tutarlar ayrı ayrı ödenir.

 Meclis üyesi Onur Olguner, 11’inci maddeye red oyu vermiştir. Onur Olguner’in bu maddeye ilişkin şehri ;

“Kanalizasyon tüzüğünde yapılacak olan bu değişiklik, şu anki durumda 1,000 TL. olarak alınan Kanalizasyon Bağlama ücretini çok haneli binalarda on bin TL. miktarlarına çıkaracaktır. Bu değişiklikte arttırılacak olan Kanalizasyon bağlatma vergisinin, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Tüzüğünde olduğu gibi ayrı bir hesapta tutulması ve sadece altyapı yatırımlarına harcanması önerim kabul edilmemiştir.

Hamitköy ve Haspolat gibi bölgelerimiz, hala 2016 yılında kanalizasyonsuz bırakılmış haldedir. Önerdiğim madde bu hesapta para birikmesini ve zaman içinde bu bölgelere kanalizasyon yapılmasını sağlayacak bütçe konusunda önemlidir.

Bu durumun eksikliğinde, yeni altyapı yapmayacak vergi artırımı sadece maaş ödemek için kullanılacaktır. Maaş ödemek için, hizmeti artırmadan vatandaşın sırtındaki vergi yükünün artırılmasına karşı olduğumdan dolayı tüzük önerisine komitede oyum red olmuştur.

 13/2016:Esas Tüzük, 12’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

(12) “Kanalizasyon Kullanım Ücreti”

“Ana Kanalizasyon Borusu geçen bir sokağın iki yanındaki taşınmaz malların kullanıcıları, taşınmaz malın kanalizasyon sistemine bağlantısı olup olmadığına bakılmaksızın,

(a) Standart (Mekanik) su sayacından geçen her m3 suya karşılık 1,40 TL. kanalizasyon kullanım ücreti öderler.

(b) Elektronik kartlı Su sayacı kullanan tüketiciler, satın alacakları su miktarı bedelinin %25’i tutarındaki meblağı kanalizasyon ücreti olarak ödemekle mükelleftirler.

(c) Belediyenin gerekli gördüğü her durumda kullanıcı ve/veya mal sahibi atık su çıkışına Lefkoşa Türk Belediyesinden temin edeceği teknik şartlara uygun, atıksu sayacını takmak atıksu sayacının bakımını yapmak, çalışır durumda tutmak ve sayaçtan geçen her m3 atıksu için 1.4 TL. kanalizasyon ücreti ödemekle yükümlüdürler.

(d) Su sayacının bulunmadığı ve/veya Belediyenin gerekli görmesi durumunda, aşağıda belirtilen su tüketimleri esas alınarak ücret hesaplanır.

– Pansiyon, bir ve iki yıldızlı oteller : 150 Lt./yatak/gün

– Üç ve dört yıldızlı oteller : 250 Lt./yatak/gün

– Beş yıldız ve üzeri oteller : 500 Lt./yatak/gün

– Eğitim Kurumları : 50 Lt./yatak/gün

– Özel Yurtlar : 250 Lt./yatak/gün

– Hastahaneler ve Yataklı Klinik : 250 Lt./yatak/gün

– Lokanta, Cafe, Pastahane ve benzeri yerler : 250 Lt./m2/gün

– Fabrika ve Endüstriyel işyeri olarak kullanılan herhangi bir işyeri 150 Lt./personel/gün

– Konut ve yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü küçük işletmeler ; 1m3/gün

 Meclis üyesi Onur Olguner, THK No: 12/2016 sayılı kararda yazdırmış olduğu şerh gereğince, Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzük önerilerine red oyu vermiştir

 

Bilgilendirme 01/2017: “Ödeme” “10(c); Yukarıdaki (a) fıkrası uyarınca yapılması gereken işlerin, Belediye tarafından yapılması durumunda, taşınmaz mal sahibi, Belediyenin bu amaç için yapacağı her masrafı, bu işlemden dolayı etkilenme olasılığı olan yol, kaldırım  su boruları ve diğer servisleri, yapılacak işlerin işçilik masrafları ile Belediyenin yaptığı tüm  masraflarını,  51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 137.nci maddesinin (2)nci fıkrasına göre Belediyeye ödemekle yükümlüdür”

 02/2017: Komite bugünki toplantısında, Halk Sağlığı Şubesi tarafından sunulan “Açılması İzne Bağlı Olan İş yerlerinin çalışma koşullarını düzenleyen (Değişiklik) Tüzük önerilerini” görüşmüştür. İşbu tüzük ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, ek’te görüldüğü şekli ile Belediye Meclisine havale edilmesine karar verilmiştir.

 03/2017: Komite bugünki toplantısında, 30 Ocak 2017 tarih  ve THK No: 01/2017 sayı ile meclise havale edilmesine karar verilen Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzüğü hakkında, iş bu tüzüğün Sn. Belediye Başkanı ve Kanalizasyon Şubesi tarafından değerlendirilmesi sırasında tespit edilen bir eksikliğin tüzüğe eklenmesi talebinde bulunmuşlardır. Yaoılan öneri aşağıdaki gibidir, Şöyle ki;

“Tanım” yan başlıklı 2.nci maddeye “Depo” tanımının eklenmesi.

“Depo” ürün,emtia,eşya ve benzeri malzemelerin muhafazası amacıyla yapılan özel yapılardır.

04/2017: Esas Tüzük, 2. Maddesinin “Tanım” kısmına; “Butik Otel” ; Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğünün 59. Maddesindeki nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesiyle belirlenen butik otelleri;

“Otel” ; Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğünün 55. Maddesinde nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesi ile belirlenen dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki ve bir yıldızlı otelleri anlatır.

“Fabrika ve İmalathane” ; içerisinde işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünün işçiler tarafından makine, araç ve aygıtlar yardımı ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşlarını anlatır.

“İşçi Yatı Evi” ; İnsanlara konaklama, geceleme, yıkanma, yeyip, içme gibi hizmetleri sunan ve aralarında 1. Derece kan bağı olmaksızın en az 7 kişinin konaklayabileceği tesisleri ve/veya binaları anlatır.

Yukardaki, tanımlanırın tüzüğe eklenmesine karar verilmiştir.

 05/2017: Esas tüzük, 11. Maddesine yeni (VI) fıkranın eklenmesine karar verilmiştir. Şöyle ki;

“II (VI) (a) Fasıl 138 Oteller yasası ile Oteller Tüzüğü 55. Maddesinde nitelikleri tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesiyle belirlenen dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki ve bir yıldızlı otellerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2  alan için 4 TL ek ücret alınır.

(b) Fasıl 138 Oteller Yasası ile Oteller Tüzüğü 59. Maddesinde niteliği tanımlanan ve Oteller Encümenince verilen sınıflandırma belgesi ile belirlenen Butik Otellerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2 alan için 3 TL ek ücret alınır.

(c) Fabrika ve İmalathanelerde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her m2 alan için 3TL ek ücret alınır.

(d) İşçi Yatı Evlerinde 1.000 TL bağlantı ücretine ek olarak her malan için 1 TL ek ücret alınır.

Kanalizsyon (Değişiklik) Tüzüğü çalışmaları tamamlanmış olup, onaylanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesine karar verilmiştir.

Sn. Onur Olguner, daha önce Kanalizasyon (Değişklik) Tüzüğü hakkında yazdırmış olduğu şerhinin, bu madde kuralları bakımından da aynen geçerli olduğunu ve tüzüğe tümden red oyu verdiğini yinelemiştir.

 

M.K. NO.:

24/2017

Hukuk Şubesi tarafından hazırlanan LTB Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzük taslağının, 11. Madde iv. Fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlendikten sonra onayına oy çokluğu ile;

“ iv. Her bağımsız birim için, yukarıda belirtilen tutarlar ayrı ayrı ödenir. Ancak, işletmesi yurt olan bağımsız binalarda, bu tutar, 25,000TL’yi geçemez”

Ahmet Akbil ve Onur Olguner red oyu vermiştir.

Ahmet Akbil’in şerhi:

“Konut kanalizasyon bağlantı fiyatlarının 150m2 ile sınırlandırılmaması gerektiğini ve kanalizasyonun su tüketimine bağlı olduğunu, alan artışı ile bağlantı ücretinin artmasının doğru olmadığını düşünüyor ve red oyu veriyorum.”

 Onur Olguner’in şerhi:

“Bu değişiklikte artırılacak olan kanalizasyon bağlantı vergisinin, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Tüzüğü altında geçen “Otopark Harcı Tüzüğünde” olduğu gibi ayrı bir hesapta tutulması ve sadece altyapı yatırımlarına harcanması önerim kabul edilmemiştir.

Hamitköy ve Haspolat gibi bölgelerimiz, hala 2017 yılında kanalizasyonsuz bırakılmış haldedir. Önerdiğim madde, bu hesapta para birikmesini ve zaman içinde bu bölgelere kanalizasyon yapılmasını sağlayacak bütçe konusunda önemlidir.

Bu durumun eksikliğinde, yeni altyapı yapmayacak, vergi artırımı sadece personel gideri için kullanılacaktır. Bu sebepten dolayı tüzük önerisine komitede ve Belediye Meclisinde oyum

 

M.K. NO.:

25/2017

Hukuk Şubesi tarafından hazırlanan LTB Açılması İzne Bağlı Olan İşyerlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzük taslağının onayına  oyçokluğu ile;

Ahmet Akbil red oyu vermiştir.

 

M.K. NO.:

26/2017

Hukuk Şubesi tarafından hazırlanan LTB Kanalizasyon (Değişiklik) Tüzük taslağı ve LTB Açılması İzne Bağlı Olan İşyerlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzük taslağının onaylanan şekliyle İçişleri Bakanlığının denetimine sunulmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

27/2017

Vadim Finans’ın devam eden AVM inşaatındaki kat irtifakı talebinin değerlendirilmesi tartışılmış, gerekli araştırmaların yapılıp daha sağlıklı karar verilebilmesi için bir sonraki Meclis toplantısında gündeme alınmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

28/2017

Belediye Pazarı No: 38’in kiracısı Gülsen Akdoğdu’nun 3 Mart 2017 tarih ve 1042 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirilmiş ve talebindeki gerekçeler de göz önünde bulundurularak çiftelenen kira bedelinin iptal edilmesine ve normal kira bedelinden ödeme yapmasına  oybirliği ile;

 

Bilgilendirme Maliye Şubesi tarafından hazırlanan 2016 yılına ait kesin hesaplara yönelik gelir-gider raporu Meclis üyelerine dağıtılmıştır ve konu hakkındaki önerilerini Bütçe Komisyonu toplantısına kadar yapmaları yönünde Sn. Başkan tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Meclis yeter çoğunluğu düştüğünden,  gündemin  9. Maddesi görüşülmemiştir.

Karar Verilmiştir.

 

                                                                Mehmet Harmancı

                                                                       (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(Yedek Asbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Alev Denizgil

(Üye)

Ayşe İpçiler

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Onur Olguner

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

Facebook Yorumları
Supportscreen tag