fbpx
‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi’ protokolü imzalandı
3 Aralık 2019
26 Haziran 2019
3 Aralık 2019

13 Haziran 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

13 Haziran 2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısını indirmek için tıklayınız:   13.06.19

13 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Çilem Tüfekçi (Üye)
6. Eliz Soyer (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Faiz Camgöz (Üye)
9. Gülay Kaşer (Üye)
10. Hüseyin Kavaz (Üye)
11. Levent Çıraklı (Üye)
12. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13. Mehmet Manavoğlu (Üye)
14. Murat Kanatlı (Üye)
15. Oktay Çocuk (Üye)
16. Önder Ecesoy (Üye)
17. Öykü Akcan (Üye)
18. Salih Çeliker (Üye)
19. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
20. Umut Öksüz (Üye)

  Toplantıya Katılmayanlar:

1. Alev Denizgil  
2. Ayşe İpçiler (izinli)
3. Devran Öztunç  
4. Özmen Birinci  
5. Safiye Özaltıner  

 Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Gündemin 1. Maddesi gereğince, geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirmiş ve kararların uygulanma raporu mail yoluyla tüm üyelere gönderilmiştir.

 

 

M.K. NO.:

38/2019

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a)  Yol ve Trafik Komisyonunun 24 ve 25 sayılı kararlarının gündemin 7. maddesine eklenmesi,

b) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler komisyonunun 11/2019 sayılı kararının onayı

c) Su İşleri Şubesinin 10 Haziran 2019 tarihli yazısı ile 67/2016 tarihli Meclis kararında değişiklik yapılarak mekanik su saati alımına da olanak sağlanması

 Oktay Çocuk, Ender Denktaş Vangöl ve Ahmet Bağzıbağlı toplantıya katılmıştır.

Bilgilendirme: Maliye Şubesinin 11 Haziran 2019 tarih ve LTB.0.02-47199-19-E.4346 sayılı  evrağı ışığında, 2019 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine kalemler arası aktarmanın aşağıdaki şekilde yapılması hususunda Sn. Başkan Meclise bilgi vermiştir;

 

Bilgilendirme: Aşağıda belirtilen 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi Kalemleri arasındaki 1. aktarma işlemleri komisyon üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

03.05.01.004    Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hiz.İhaleleri Dahil ) kaleminden         732,000.-TL

03.06.01.003    Festival Giderleri  kaleminden      100,000.-TL

03.07.01.002    Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları kaleminden                              50,000.-TL

03.08.01.001    Büro Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden    80,000.-TL

03.08.01.090    Diğer Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri kaleminden    50,000.-TL

03.08.09.001    Diğer Taşınmaz Yapım Bakımve Onarım Giderleri kaleminden    40,000.-TL

Toplam     1,052,000.-TL

630,000.-TL’si  01.03.01.002   Geçici İşçilerin Ücretleri kalemine

76,000.-TL’si  02.04.01.001   Geçici İşçilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna kalemine

26,000.-TL’si  02.04.02.001   Geçici İşçilerin İhtiyat Sandığı Kurumuna kalemine

100,000.-TL’si  03.05.04.001   İlan Giderleri kalemine

40,000.-TL’si   03.05.05.003   İş Makinesi Kiralama Giderleri kalemine

70,000.-TL’si   03.07.03.004   İş Makinesi Onarım Giderleri kalemine

50,000.-TL’si   03.08.01.004  Atölye ve Tesis Binaları Bakım Onarım Giderleri kalemine

45,000.-TL’si   03.09.03.002   Mezar,Şehitlik,Anıt ve Büst Yapım ve Bakım Onarım Gid. kalemine

 15,000.-TL’si   05.06.02.001   Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Aidatı Ödemeleri kalemine

1,052,000.-TL    Toplam

M.K. NO.:

39/2019

Bütçe Komisyonunun 3/2019 sayılı kararı ve Maliye Şubesinin  11 Haziran 2019 tarih ve LTB.0.02-47199-19-E.4347 sayılı evrağı doğrultusunda 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi, Proje giderleri arasında 1 aktarma talebinin, ekskavatör alımının, tüm Belediye işlerinde kullanılmasına imkan tanıyacak olması ve kiralamadan daha ekonomik bir yöntem olacağından, aşağıda belirtilen şekliyle onayına oybirliği ile;

03/2019: Aşağıda belirtilen 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi Proje Gider Kalemleri arasındaki 1. Aktarma işlemlerinin meclis gündemine alınmasına karar verilmiştir.

01.1.06.01.05.001  ** Sabit İş Makinesi Alımları Projesi kaleminden                  100,000.-TL

02.1.06.05.07.008  ** Belediye ve Bel.Bağlı Köy.Su Hattı Yapımı Projesi

kaleminden                                                                         200,000.-TL                                                                                                                           Toplam   300,000.-TL

300,000.-TL’si   ** 32.1.06.01.05.030  Hareketli İş Makinası Alım Projesi kalemine.

300,000.-TL   Toplam

 

Bilgilendirme: Her iki tarih de dahil 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek  Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu Güncel İşler Komitesinin toplantılarına Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği heyeti ile birlikte  Belediye Başkanı katılacağından, Sn. Başkan’ın yerine,  bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet edeceği yönünde bilgi verilmiştir;
Bilgilendirme: Ortaköy Spor Kulübü, LTB Spor Kulübü  ve LTB arasında, LTB Ortaköy Futbol Okulu ve düzenlenecek kurslara yönelik,  Sn. Başkan, üçlü  işbirliği protokolü yapılacağının bilgisini verilmiştir;
M.K. NO.:

40/2019

Her iki tarih de dahil 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında, gelen davet üzerine AB tarafından İtalya’nın Bologna Kentinde  düzenlenecek arıtılmış atık suyun tarımda yeniden kullanılması konusunda incelemeye Kanalizasyon Şubesi Personeli Pınar Erengin’in katılmasına, yolluk ödemelerinin, Devletin Yolluk Tüzüğüne göre “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001”den karşılanmasına  oybirliği ile;
M.K. NO.:

41/2019

Müdür Muavinliğinin 10 Haziran 2019 tarih ve LTB.0.02-140/03-19-E.4318 sayılı yazısı ile elektronik kartlı su sayacı tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle 67/2016 sayılı Meclis Kararının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy çokluğu ile;

“Abonelik işlemlerinde ve yeni su akımlarında elektronik kartlı su sayacı tedarik edilebilen durumlarda elektronik kartlı su sayacı, tedarik edilemeyen durumlarda da mekanik su sayacı kullanılabilecektir. Abonelik işlemleri mal sahibi adına ve kiracı adına yapılabilecektir.”

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

Eliz Soyer Çekimser oy vermiştir.

M.K. NO.:

42/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 10/2019 ve 11/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

10/2019: 27 Mart 2019 tarihli ve ekinde Şehit belgesi bulunan “Şht. Salih Hasan Galliga” sokak isminin “Eşref Buba” sokak isminin doğu paraleline “ Bulvar, Cadde, Sokaklar ve Meydanların İsimlendirilmesine ve Binaların Numaralandırılmasına İlişkin Esaslara” göre verilmesine oybirliği ile;

11/2019: 27 Mart 2019 tarihli ve 3434 arşiv no’lu ve ekinde özgeçmişi bulunan “Bedia Okan” sokak isminin “Matbaacı Akif” sokak isminin güney paraleline “ Bulvar, Cadde, Sokaklar ve Meydanların İsimlendirilmesine ve Binaların Numaralandırımlasına ilişkin Esaslara” göre verilmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

M.K. NO.:

43/2019

Yol ve Trafik Komisyonunun 20/2019, 21/2019, 22/2019 ve 23/2019 ve 25/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

20/2019: Belyaka Sokak, Şht. İbrahim Haşim Sk., Feride Hikmet Sokak, Ece Sokak, Tanzimat Sk., Eti Sokak, Barış Caddesi (Haspolat), Mehmet Ahmet Küçük Sokak ve Balalan (Ergene Sk.) Sokak için yapılan dilekçeler değerlendirilmiş ve kasis yapılması yönündeki talepler uygun bulunmayıp red edilmiştir. Oybirliği ile;

21/2019: Necati Taşkın İlkokulunun 26/03/2019 tarih ve 1511 sayılı dilekçesi değerlendirilmiş ve okul yolunun tek yol olması yönündeki talep, alternatif yol olmaması ve okul giriş çıkışlarında emniyetli geçişleri sağlayabilmek üzere okul önünde görevli Polis Memuru bulunmasından dolayı talep red edilmiştir, oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

43/2019

22/2019: Denizatı Döviz Bürosu işletmecisi tarafından 14/03/2019 tarih ve 1307 sayılı işletme önünde özel otopark talebi istenen dilekçesi değerlendirilmiş ve işletmenin Atatürk Meydanına yer alması, Meydanlara araç girişi ve park etmesinin yasak olması ayrıca döviz bürosü önüne kadar araç ile gelinebildiğinden para indirme bindirme işlemlerinin de rahatça yapılabilecek olması nedeni ile talep red edilmiştir, oybirliği ile;

23/2019: Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde uygulanmasına geçilen, iş merkezlerindeki yolların kenar otoparklarının 60 dk. süre ile kısıtlanması kararına itiraz eden 05/04/2019 tarih ve 1661 sayılı dilekçe değerlendirilmiş ve bölgede otopark sayısının yetersiz olması ve mevcut otoparkların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile talep red edilmiştir. Oybirliği ile,

25/2019: 21 Mayıs 2019 tarihli Yol ve Trafik Komisyonu toplantısı öncesinde Komisyon  üyeleri, LPM Trafik Şube Amirliği personelleri ve Yol ve Trafik Güvenliği Uygulama Şubesi personelleri Haspolat köyünde inceleme yapmışlar ve yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Haspolat’ta Zafer Caddesi, Dr. Fazıl Küçük Caddesi ve Barış Caddesini “Ağır araçların” kullanmamasına, Haspolat Sanayiye gidecek olan araçların alternatif yolları kullanarak gitmesine ve konu ile ilgili izin ve kontrollerin Yol ve Trafik Güvenliği Uygulama Şubesi ile Haspolat Şubesi tarafınca yapılmasına, “Ağır Araç” tanımının 21/74 sayılı Yasasının 5. Maddesinin (1)’inci fıkrası altında yapılan tüzük kapsamında değerlendirilmesine oy birliği ile;

M.K. NO.:

44/2019

Yol ve Trafik Komisyonunun 24/2019 sayılı kararlarının onayına oy çokluğu ile;

24/2019: Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi ve LPM Trafik Amirliği personellerinin yerinde yapmış oldukları inceleme ve sayımlar da dikkate alınarak, Öğretmenler Caddesindeki daha az tali yol katılımı ile trafik akışının kesilmemesi ve daha güvenli olması amacı ile Öğretmenler Sitesi 1. Sokaktan, Öğretmenler Caddesine çıkış yapılmaması ve Öğretmenler Sitesi 2. Sokak kesiştiği noktadan, Öğretmenler Sitesi 1. Sokak sokağının tek yol olması ve Öğretmenler Caddesine çıkışın bu noktadan engellenmesine, oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı’nın red oyu verme nedeni; Öğretmenler Sitesi 1. Sokağın tek yönlü çalışması yerine, Öğretmenler Caddesi’nin fiziki olarak bölünmesinin daha sonuç alıcı olacağından dolayı red oyu verme nedeni olduğunu belirtmiştir.

Gülay Kaşer’in red oyu verme sebebi; Öğretmenler Sitesi 1. Sokaktan sağa dönüşlerin engellenmesi için Öğretmenler Caddesine delinatör konulması ve sadece sola dönüşlerin (Gönyeli istikameti) yapılabilmesinin daha doğru bir karar olacağına olan inançla red oyu verilmiştir.

(Not: toplantıya Trafik Kazalarının Önleme Derneğinden paydaş katılımcı olarak toplantıya katılmış olan temsilci de ayni nedenle karara katılmadığını belirtmiştir.)

Gülay Kaşer, Murat Kanatlı, Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.

Öykü Akcan Çekimser oy vermiştir.

M.K. NO.:

45/2019

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 11/2019 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

11/2019: Kadrajdan Lefkoşa Yarışması’nın yapılmasına; 10/2019 sayılı kararın iptaline ve tarihleri belirlenerek Atıf Müezzinlerin 1 Temmuz’da duyuruları başlamasına, 20 Kasım- son başvuru tarih:, 22 Kasım juri sunum başlangıç, 25 Kasım juri değerlendirme ve sonucun açıklanması, 10 Aralık- sergi sunum ve ödül törenin yapılmasına karar verilmiştir.

Salih Çeliker toplantıdan ayrılmıştır.

 

 M.K. NO.:

46/2019

Mülteci Hakları Komisyonunun 1/2019   sayılı kararının onayına oybirliği ile;

01/2019: 21 Haziran’da yapılacak olan “Birlikte Daha Güzel” Festivali’nin, Mülteci Hakları Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ortak düzenlenmesi konusunda oybirliği ile tavsiye kararı almıştır.

M.K. NO.:

47/2019

Atık Yönetimi Komisyonunun 1/2019 sayılı kararının onayına oy birliği ile;

karar verilmiştir.

01/2019: Kanalizasyon Şubesi’nin yapmış olduğu değerlendirme doğrultusunda Haspolat Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ve ekonomik değere sahip olan çamurun (sludge) tonunun (m3) 10 TL’den satılması, 50 ton (m3) ve üzeri yapılacak alımlarda fiyatı  8 TL’den olacak şekilde satışının yapılmasının MAAGAK Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmasına tavsiye kararı alınmasına oybirliği ile;

Bilgilendirme: İşyeri izinlendirmeleri konusunda son zamanlarda yaşanan sıkıntılar konusunda meclis üyeleri ve Sn. Başkan arasında görüş alışverişinde bulunulmuş, bu konuda sorulan sorular cevaplanarak konunun çözümü için çalışma yapılacağı bildirilmiştir.
Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 60/2019, 61/2019  sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclise bilgilendirme yapılmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

52/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 41/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy VI. Etap (Cumhuriyet – İsmail Tilki – Saray – Mustafa Buba Sokakları) Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için gelen tek teklif Kanalizasyon İşleri Şubesi tarafından 08 Mayıs 2019 tarih ve 3567 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin, toplantıya çağırılan şirket yetkilisi ile yapılan pazarlık neticesinde 955,000.00 TL + KDV karşılığında Emek İnşaat Ltd.’e verilmesine ve ihalenin Belediye’nin 5-1-6-5-7-9 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

53/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 61/2018 sayılı kararı gereği imzalanan Kıbrıs Kapitalbank Ltd.’nin 01 Kasım 2018 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli Mehmet Akif Caddesi fidanlık önüne ATM  yeri sözleşme süresi ile ilgili olan 08 Mayıs 2019 tarih ve 2092 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, sözleşme bitimi itibarı ile bedelsiz olarak 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile;

54/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 48/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Marmara ve Barış Manço Parkları Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri İhalesi için tek teklif gelmesi sebebiyle ihalenin kapanış tarihinin 21 Mayıs 2019 Salı saat 12:00’ye kadar uzatılmasına ve web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

55/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 47/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2019 Peyzaj Bakım İşleri İhalesi için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Greensense Landscape Ltd. ..……….………285.000,00 TL + KDV

2-       Nurbeş Temizlik………………………….…278,600.00 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

56/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 50/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Metehan Sınır Kapısı ve Belediye Pazarı Tuvaletleri İşletmesi İhalesi için teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline oybirliği ile;

  Bilgilendirme:

57/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 48/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 54/2019 sayılı karar ile uzatılan Marmara ve Barış Manço Parkları Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri İhalesi için gelen Asta Construction Ltd. 481.775,00 TL + KDV’lik teklifi tek teklif olması sebebiyle şirket yetkilisi ile yapılan pazarlık neticesinde 480,000.00 TL + KDV olarak değiştirilmiş olup, ihalenin Asta Construction Ltd. verilmesine ve  Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

58/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 49/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 11 Adet Motosiklet Alım İhalesi için gelen üç teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Motomax Yedek Parça Ticaret Ltd.

Peşin – 110,000.00 TL + KDV,  Taksitli – 118,800.00 TL + KDV

2-       Eyüp Çiftçi Büroteknik

Peşin – 120,948.00 TL (KDV Dahil) Taksitli – 124,000.00 TL + KDV

3-       Aktun Ticaret Ltd.

Peşin – 94,600.00 TL + KDV, Taksitli – 132,000.00 TL  + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

59/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 47/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2019 Peyzaj Bakım İşleri İhalesi Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından 21 Mayıs 2019 tarih 3909 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 285.000,00 TL + KDV karşılığında Greensense Landscape Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

60/2019: Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz,Şube’nin 23 Mayıs 2019 tarih ve 3969 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 24 Mayıs 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihale şartnamesinin 400 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

61/2019: 60/2019 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararı ile ihalesine çıkılan “Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi’nin” kapanış tarihinin 20 Haziran 2019 Perşembe saat 14:00 olarak değiştirilmesine ve web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag