fbpx
23 Ekim 2019
9 November 2021
26 Aralık 2019
9 November 2021

12 Aralık 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Devran Öztunç (Üye)
5. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
6. Hüseyin Kavaz (Üye)
7. Mehmet Manavoğlu (Üye)
8. Önder Ecesoy (Üye)
9. Öykü Akcan (Üye)
10. Özmen Birinci (Üye)
11. Safiye Özaltıner (Üye)
12. Salih Çeliker (Üye)
13. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
14. Umut Öksüz (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı  
2. Ayşe İpçiler (İzinli)
3. Alev Denizgil (izinli)
4. Çilem Tüfekçi (İzinli)
5. Eliz Soyer  
6. Faiz Camgöz  
7. Gülay Kaşer (İzinli)
8. Levent Çıraklı (İzinli)
9. Mehmet Kermeoğlu (İzinli)
10. Murat Kanatlı (İzinli)
11. Oktay Çocuk (İzinli)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

 

Geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiş ve kararların uygulanma raporu mail yoluyla tüm üyelere gönderilmiştir.

 

M.K. NO.:

67/2019

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

 a) 62/2019 sayılı Meclis Kararı altında yer alan MAGAK 7/2019 sayılı kararda yer alan “molozlar” kelimesi yerine “evsel atıklar dışındaki tüm atıklar” ibaresinin konmasına,

b) Mehmet Manavoğlu’nun MAGAAK Komisyonunda görev alması,

c) Safiye Özaltıner’in Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunda görev alması,

d) Ender Denktaş Vangöl’ün Yol ve Trafik Komisyonunda görev alması,

e) Salih Çeliker’in Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda görev alması

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

68/2019

Her iki tarih de dahil, 16-17 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen davet üzerine işbirliği yapılacak konuları görüşmek üzere, Dış İlişkiler Komisyonu Koordinatörü Salih Çeliker, Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber ve Dış İlişkiler Birimi personeli İlkem Tunar’ın İstanbul’a gitmelerine,  kendilerine gidiş-dönüş uçak bileti, Kıymet Karabiber ayni gün döneceğinden Salih Çeliker ve İlkem Tunar’a konaklama ayrıca İlkem Tunar’a yolluk ödemelerinin Devletin Yolluk Tüzüğüne göre Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001″den karşılanmasına oybirliği ile;

                                                    

M.K. NO.:

69/2019

Arabahmet Şti. ve Belediye arasında yapılmış bulunan ve 14/2014 sayılı Meclis Kararı ile 5 yıl daha uzatılan protokolün süresinin Meclis’in görev süresinin sonuna kadar yeniden uzatılmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

70/2019

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 27/2019, 28/2019, 29/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

27/2019: Özker Özgür Caddesi’ne çıkış yapan iki paralel sokak  1)Fuat Mustafa Sokak ve 2)Şimal Sokaklarla ilgili düzenleme gündemi; Komisyonda görüşüldü ve; ek’teki haritada da görüleceği gibi Özker Özgür Caddesi’nden güney kuzey yönünde araç trafiği olacak şekilde Fuat Mustafa Sokağa tek yön olarak yalnızca giriş yapılmasına, Fuat Mustafa Sokak’tan Özker Özgür Caddesi’ne çıkış yapılmamasına; Osman Örek Caddesine Şimal Sokak’tan ise Kuzey-Güney  yönünde araç trafiğinin ilerlemesi ve yalnızca Caddeye çıkışın yapılabilmesine, Özker Özgür Caddesinden Şimal Sokağa giriş yapılmasına oy birliği ile,

28/2019: Hamitköy, Atatürk Caddesi İlkokul önüne daha önce uygulanmış olan kauçuk kasislerin; Y.T.K.K No: 09/2018 kararı ile Lefkoşa Belediye Hudutlarında uygulanacak olan kasis modellerinden “Standart Kasis Modeli 4”’ün en erken zamanda uygulanmasına (asfalt 7.5 cm yükseklik ve 3.8 m genişliğinde uygulanan kasis ) oy birliği ile,

29/2019: Cevat Bey Sokak sakinlerinin, 26 Eylül 2019 tarihli ve Arşiv kayıt tarihi 11 Ekim 2019, Arşiv sayısı 3752 olan evrak ile sokaklarındaki mevcut tek yön uygulamasının iptal edilmesi ve gidiş –geliş olarak düzenlenmesinin talep edildiği dilekçeleri değerlendirildi ve Cevat Bey sokaktaki tek yön uygulamasının aynen, yani doğudan batıya olacak şekilde araç trafiğinin devam etmesine, yolun Şht. Mustafa A. Ruso caddesine olan çıkışının düzenlenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

71/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 17/2019 ve 18/2019 sayılı kararın (b) bendinin gündemden çıkarılmasına,  18/2019 sayılı kararı geriye kalan kısmının ve, 19/2019, 20/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

18/2019: Komisyon aşağıdaki sokak isimlerini verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

a)       “Erol Kazım Andaç” sokak isminin “Ceylan” sokağın doğusunda ve “Karacaoğlan” sokağın kuzey paraleline verilmesi.

Dilekçe: 30 Ekim 2019 tarihli ve 3956 arşiv no’lu

 

c) “Dr. Salih Ramadan” sokak isminin “Gzt. Özer Hatay” sokağın doğu paraleline verilmesi.

Dilekçe: 30 Ekim 2019 tarihli ve 3594 arşiv no’lu

       d)“Mehmet Salih Mannaş” sokak isminin “Eşref Buba” sokağın doğusunda bulunan sokağa verilmesi.

Dilekçe: 29 Ocak 2019 tarihli ve 515 arşiv no’lu

 

e)       “Türkan Aziz” sokak isminin “Gzt. Abdi İpekçi” caddesi arasındaki ilk sokağa “Kamran Aziz” sokak isminin ise ikinci sokağa verilmesine,

19/2019: Surlar İçi, Asmaaltı, Arasta Sokak, Lokmacı önünü kapsayan gölgelendirme projesi görüşülmüş olup, komisyon üyelerince uygun bulunmuştur. Ayrıca, bu projenin devamı olarak tek tip tabela tipolojisi’nin tamamlanarak komisyona sunulması karar verilmiştir.

20/2019: Surlar İçi yayalaştırılılmış ve/veya meydan ve/veya sokaklarda kafe, restorant ve bunun gibi benzeri işletmelerin yer işgalleri için ilgili şubeler tarafından çalışma yapılarak projelendirilmesi,

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

72/2019

Sağlık ve Çevre Komisyonu’nun 2/2019 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

02/2019: 2020 yılı hamamböceği mücadelesi için Hizmet Alımı İhalesine çıkılmasına oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

 

M.K. NO.:

73/2019

Kültür, Sanat ve Sosyal işler Komisyonunun 15/2019  ve 16/2019  sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

15/2019: Lefkoşa Belediyesi’nin ev sahibi ve/veya Paydaşı olarak organize edilen her türlü etkinlik/Festival/Şölen gibi aktivitelerle ilgili LTB Bünyesinde bir “Ekip” oluşturulması, tüm planlama-organizasyon-raporlama işlerinin bu ekip tarafından yürütülmesi ve paydaşlarla yapılan etkinliklerde yazılı bir protokolle, her bir kurumun görev ve sorumluluklarının net şekilde olması gerektiği konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

16/2019: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 19/09/2019 tarihli dilekçesini değerlendirilen komisyon, maddi sıkıntıların biliniyor olması nedeniyle, uygun görülebilecek harcama/destek için Sn. Başkan tarafından karar verilmesi konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

M.K. NO.:

74/2019

62/2019 sayılı Meclis Kararı altında yer alan MAGAAK 7/2019 sayılı kararda yer alan “molozlar” kelimesi yerine “evsel atıklar dışındaki tüm atıklar” ibaresinin konmasına oybirliği ile;

07/2019: M.K. NO. 185/2015 ve 19 Ekim 2015 tarihli, molozlarla ilgili kararın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesinin görüşülen yeni önerisi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

 

Araç Türü Ücret (Yol/TL.) Ücret (½ Yola kadar/TL.)
Dozer – Kamyon 500 TL. 300 TL.
Çekirge 400 TL. 250 TL.
Skip – Kova 300 TL.  
M.K. NO.:

75/2019

Mehmet Manavoğlu’nun MAGAAK Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

76/2019

Safiye Özaltıner’in Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

77/2019

Ender Denktaş Vangöl’ün Yol ve Trafik Komisyonunda görev almasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

78/2019

Salih Çeliker’in Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nda görev almasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 111/2019, 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 116/2019, 117/2019, 118/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 122/2019, 123/2019, 124/2019, 125/2019, 126/2019, 127/2019 sayılı kararları hakkında Sn Başkan Meclis’i bilgilendirmiş, bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

111/2019: Kadın Sığınma Evi İnşaat İşleri İhalesi için Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  05 Kasım 2019 tarih 7331 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 11 Kasım 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 17 Aralık 2019 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 500 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 34-3-06-05-07-04 Sosyal Tesisler Kadın Sığınma Evi Projesi bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

112/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 108/2019 sayılı kararı uyarınca Kıbrıs Kapitalbank Ltd. ile imzalanacak olan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihinin 53/2019 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararını dikkate alarak 01 Şubat 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 11 aylık sözleşme hazırlanmasına şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile;

113/2019: 1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi için Zabıta Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 03 Aralık Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 6-5-7-21 Otopark Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme: 114/2019: 105/2019 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararı ile ihalesine çıkılan 95’lik Zırhlı Elektrik Kablosu Alım İhalesi’nin, kablonun bedelsiz olarak temin edilmesi dolayısıyla ihalenin iptaline oybirliği ile;

115/2019: Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait taşınmaz malların 2020 yılı kira bedellerini ve sözleşme başlangıç ile bitiş tarihlerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir;

 

S.No Kiracı Adres Kira Bedeli 15 Gün Lütuf Süresi İçerisinde Kira Bedeli
1 Adil İbiş Belediye Pazarı     No: 62 880,00 440,00 TL
2 Belediye Pazarı     No: 69 900,00 450,00 TL
3 Buğse Bingöllü Belediye Pazarı     No: 24 760,00 380,00 TL
4 Ahmet Dağdelen Belediye Pazarı     No: 45 760,00 380,00 TL
5 Belediye Pazarı     No: 47 760,00
380,00 TL
6 Ahmet Mağusalı Belediye Pazarı     No: 64-66 1180,00 590,00 TL
7 Ali Akkoyun Belediye Pazarı     No: 13 880,00 440,00 TL
8 Ali Dağdelen Belediye Pazarı     No: 11 640,00 320,00 TL
9 Ayça Adamoğlu Belediye Pazarı     No: 53 820,00 410,00 TL
10 Ayşe Kavaz Belediye Pazarı     No: 89 460,00 230,00 TL
11 Baki Dilekçi Belediye Pazarı     No: 43 640,00 320,00 TL
12 Belediye Pazarı     No: 67 690,00 345,00 TL
13 Belediye Pazarı     No: 41 380,00 190,00 TL
14 Birce Alibaba Belediye Pazarı     No: 30 880,00 440,00 TL

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

 

Bilgilendirme:
15 Ayşe Nazar Erişkin Durunay Belediye Pazarı     No: 68 1580,00 790,00 TL
16 Cem Köklüoğlu Belediye Pazarı     No: 7 400,00 200,00 TL
17 Cemaliye Öztansu Belediye Pazarı     No: 18 760,00 380,00 TL
18 Belediye Pazarı     No: 31 880,00 440,00 TL
19 Formoza Art Center Belediye Pazarı     No: 55 1140,00 570,00 TL
20 Belediye Pazarı     No: 57 640,00 320,00 TL
21 Ekram Tayfur Belediye Pazarı     No: 20 760,00
380,00 TL
22 Emire Arseven Belediye Pazarı     No: 14 760,00 380,00 TL
23 Engin Taşkol Belediye Pazarı     No: 21 640,00 320,00 TL
24 Ersev Bayraktar Belediye Pazarı     No: 54 600,00 300,00 TL
25 Gülden Ceylan Belediye Pazarı     No: 8 640,00 320,00 TL
26 Belediye Pazarı     No: 10 760,00 380,00 TL
27 Halil İ. Keleşzade Belediye Pazarı     No: 46 karşısı kiosk (9A) 260,00 130,00 TL
28 Halil Peynirci Belediye Pazarı     No: 16 760,00 380,00 TL
29 Hamdusena İkincisoy Belediye Pazarı     No: 22 760,00 380,00 TL
30 Asya Kazafanalı Belediye Pazarı     No: 38 1060,00 530,00 TL
31 Doğa Bağlarbaşı Belediye Pazarı     No: 40 1200,00 600,00 TL
32 Yena Hacışevki Belediye Pazarı     No: 42 900,00 450,00 TL
33 Fuat İkincisoy Belediye Pazarı     No: 51 1380,00 690,00 TL
34 Hatice Uzunyayla Belediye Pazarı     No: 37 400,00 200,00 TL
35 Belediye Pazarı     No: 60 880,00 440,00 TL

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
36 Hülya Bingöllü Belediye Pazarı     No: 29 1060,00 530,00 TL
37 İsmail Yumurtacıoğlu Belediye Pazarı     No: 19 500,00 250,00 TL
38 Belediye Pazarı     No: 23 1060,00 530,00 TL
39 K. Simavi Aşık Belediye Pazarı     No: 61 1280,00 640,00 TL
40 Kemal Tüccaroğlu Belediye Pazarı     No: 12 760,00 380,00 TL
41 Barış Parlan Belediye Pazarı     No: 36 1160,00 580,00 TL
42 Belediye Pazarı     No: 34 1280,00 640,00 TL
43 Mehmet Çelik Belediye Pazarı     No: 9 1280,00 640,00 TL
44 Mehmet Dağdelen Belediye Pazarı     No: 46 260,00 130,00 TL
45 Meryem Özyeşer Belediye Pazarı     No: 17 260,00 130,00 TL
46 Mustafa Akaner Belediye Pazarı     No: 70 880,00 440,00 TL
47 Mustafa Hacı Ali Belediye Pazarı     No: 4 640,00 320,00 TL
48 Belediye Pazarı     No: 6 1380,00 700,00 TL
49 Mustafa Yücelen Belediye Pazarı     No: 3 1500,00 750,00 TL
50 Nejdet Bingöllü Belediye Pazarı     No: 25 1980,00 990,00 TL
51 Nevzat Dilekçi Belediye Pazarı     No: 49 840,00 420,00 TL
52 Enem Promosyon Belediye Pazarı     No: 50 1000,00 500,00 TL
53 Osman Çelik Belediye Pazarı     No: 5 500,00 250,00 TL
54 Osman Uygar Belediye Pazarı     No: 48 880,00 440,00 TL
55 Özay Özokan Belediye Pazarı     No: 26 760,00 380,00 TL
56 Belediye Pazarı     No: 28 760,00 380,00 TL
57 Sevgi Tuluhan Belediye Pazarı     No: 32 760,00 380,00 TL

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
58 Emrah Parlan Belediye Pazarı     No: 63 920,00 460,00 TL
59 Belediye Pazarı     No: 65 1660,00 830,00 TL
60 Ufuk Katırcı Belediye Pazarı     No: 44 1800,00 900,00 TL
61 Şerif A. Gönülaçar Belediye Pazarı     No: 27 500,00 250,00 TL
62 Veysi Dindar Belediye Pazarı     No: 39 380,00 190,00 TL
63 Vildan Meraklı Belediye Pazarı     No: 15 640,00 320,00 TL
64 Yavuz Umar Belediye Pazarı     No: 52 1340,00 670,00 TL
65 Zehra Özdoğan Belediye Pazarı     No: 33 380,00 190,00 TL
66 Zerin Özokan Belediye Pazarı     No: 35 380,00 190,00 TL
67 Türk Bankası Uray Sokak No:4 (Belediye Pazarı Girişi Yan tarafı ) 5000,00 2.500,00 TL
68 Gökhan Dinççetin İnönü Meydanı No:1 1100,00 550,00 TL
69 Asiye Arslan İnönü Meydanı No:2 840,00 420,00 TL
70 Mehmet Kemal Yücedal İnönü Meydanı No:5 1000,00 500,00 TL
71 Radife Niyaz İnönü Meydanı No:7 1200,00 600,00 TL
72 Radife Niyaz İnönü Meydanı No:8 1400,00 700,00 TL
73 NATO İnönü Meydanı No:9 1000,00 500,00 TL
74 Ezel Demir İnönü Meydanı No:11 1500,00 750,00 TL
75 İnönü Meydanı Tuvaletler 230,00 115,00 TL
76 Yıltan Bayraktar Kurtuluş Meydanı No:2 5800,00 2.900,00 TL
77 Bağrımcan Değirmenci Kurtuluş Meydanı No:8B 1200,00 600,00 TL
78 Mine Özerman Kurtuluş Meydanı No:8A 4600,00 2.300,00 TL
79 Kıbrıs Şoförler Birliği Derneği Otobüs Terminali Restaurant 2600,00 1300,00 TL

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
80 Terminal Taksi Otobüs Terminali 900,00 450,00 TL
81 Ali Sayan Otobüs Terminali Doğu Dış No:4 1800,00 900,00 TL
82 Mehmet Aldemir Otobüs Terminali Doğu Dış No:5 1500,00 750,00 TL
83 Abdülkadir Aldemir Otobüs Terminali Doğu Dış No:6 1660,00 830,00 TL
84 KTEZO Otobüs Terminali  İç No:7-8 900,00 450,00 TL
85 Mehmet Aldemir Otobüs Terminali İç No:10 1500,00 750,00 TL
86 Otobüs Terminali                           İç No:11 1500,00 750,00 TL
87 Abdülkadir Aldemir Otobüs Terminali Doğu Dış No:12 1060,00 530,00 TL
88 Serkan Yamanbey Otobüs Terminali  İç No:13 1800,00 900,00 TL
89 İskân Aruk Otobüs Terminali  İç No:14A 900,00 450,00 TL
90 Erol Özteknik Otobüs Terminali  İç No:16 1200,00 600,00 TL
91 Girneliler Seyahat Otobüs Şti. Otobüs Terminali  Dış No:3 1060,00 530,00 TL
92 Şevket Göçmen Nakliyat Otobüs Terminali Dış No:6 1060,00 530,00 TL
93 Leyla Duran Otobüs Terminali Tuvalet 2300,00 1.150,00 TL
94 Kıb-Has Otobüs Terminali 1500,00 750,00 TL
95 Hüseyin Dayı Gzt. Kemal Aşık Cad. No:36 1340,00 670,00 TL
96 Nüket Irkad Gzt. Kemal Aşık Cad. No:34 1500,00 750,00 TL
97 Belediye Emekçileri Sendikası Kızılay Sok. No:25 1000,00 500,00 TL
98 Mehmet Kaya Şht. Önder İbrahim Sok 1150,00 575,00 TL
99 Mehmet Ulun II. Selim Cad. Merkez Bankası Önü 1060,00 530,00 TL
100 Ankara ve İzmir Taksi Müftü Raci Sok. Posta Dairesi Yanı 900,00 450,00 TL
101 Özner Özgüler                    (Özner Taksi) Tanzimat Sok 900,00 450,00 TL

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
102 Belça Ltd. (1000 STG) Atatürk Cad No:102 £2.400,00 £1.200,00
103 Zekai Deran Şht. Yüksel Ahmet Dereli sok 3500,00 1.750,00 TL
104 Kemal Saraçoğlu Vakfı Yakın Doğu BulvarıNo: 15 1660,00 830,00 TL
105 Hakkı Emir Yakın Doğu BulvarıNo: 15A 6900,00 3.450,00 TL
106 Akyürek Mermer Sanayi Ltd. Mezarlık Mozaikci 5200,00 2.600,00 TL
107 Emirtaş Mermer Sanayi Ltd. Mezarlık Mozaikci 5200,00 2.600,00 TL
108 Hasan Kahveci Mezarlık Mozaikci No:21 5200,00 2.600,00 TL
109 Hasan Kahveci Mezarlık Mozaikci No:39 5200,00 2.600,00 TL
110 Caner Topal Gzt. Kemal Aşık Cad. İle Hilal Sok Kavşağı 1600,00 800,00 TL
111 Şahin Özcan Mehmet Akif Cad Kumsal Parkı Girişi 1060,00 530,00 TL
112 Sedat Avcan Göçmenköy Fıskiyeli Havuz Parkı 1040,00 520,00 TL
113 Yüksel Bebek Göçmenköy Fıskiyeli Havuz Parkı 1060,00 530,00 TL
114 Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Eski Başkanlık 900,00 450,00 TL
115 Erdal Özenen BTMK Karşısı 2000,00 1000,00 TL
116 Seval Abu El Afiye Cevat Bey Sokak 900,00 450,00 TL
117 İbrahim Sökmen Sayıştaylık Yolu 600,00 300,00 TL
118 Burcan Çerkez Şht. Muarrem Çalay Sok 900,00 450,00 TL
119 Ahmet Bahriyeli Hatice Tahsin Erönen Sok 1000,00 500,00 TL
120 Belgin Hoca LTB Binası 6350,00 3.175,00 TL
121 Hüseyin Eminoğlu LTB Atölye 300,00 150,00 TL
122 K.T.İşletmeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği Eski Başkanlık Binası Arka odası 760,00 380,00 TL
123 Gülbenk Terziyan                        ( Pentera cafe) Şht. Kemal Şemiler Cad. Kermiya 3000,00 1.500,00 TL

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
124 Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü Göçmenköy Parkı 1000,00 500 TL
125 Abdülkadir Yeşilkaya Yiğitler Burcu Parkı 400,00 200,00 TL
126 Küçük Kentliler Derneği Sancaktar Kalebey Parkı 1150,00 575,00 TL
127 Osman Avukat Marmara Çocuk parkı 1200,00 600,00 TL
128 Mustafa Baturalp Kuğulu Park 2100,00 1.050,00 TL
129 Mert Mevlüt Kumsal Parkı 2500,00 1.250,00 TL
130 Erkan Coşkuner Barış Manco Parkı K.Kaymaklı 2500,00 1.250,00 TL
131 Aytekin Birkin Dr. Fazıl Küçük Parkı Taşkınköy 2100,00 1.050,00 TL
132 Majeste Cafe Lokmacı Sınır Kapısı 1500,00 750,00 TL
133 Öztürk & Çalıkuşu Temizlik Ltd Lokmacı Sınır Kapısı ve İplik Pazarı 1840,00 920,00 TL
134 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Girişi 5000,00 2.500,00 TL
135 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Otobüs Terminali’nin Güneydoğusu 6000,00 3.000,00 TL
136 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Osman Paşa Caddesi ile Mehmet Akif Caddesinde Askeri Bölüğe giden yol üzerinde Pizza Pronto’nun karşısında Devlet Fidanlığın Yanı 5000,00 2.500,00 TL
137 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şht. Mustafa Ruso Caddesi No:166A Önü 5000,00 2.500,00 TL
138 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Otobüs Terminali’nin Güneydoğusu 6000,00 3.000,00 TL
139 Yakın Doğu Bankası LTB Sarayı yanı 5000,00 2.500,00 TL
140 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mehmet Akif Cad. Kumsal Parkı girişi 6000,00 3.000,00 TL
141 Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Mehmet Akif Cad. Kumsal Parkı girişi 6000,00 3.000,00 TL
142 Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Kemal Şemiler Caddesi (Kiler Süpermarket Önü) 5000,00 2.500,00 TL
143 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Kemal Şemiler Caddesi (Kiler Süpermarket Önü) 5000,00 2.500,00 TL
144 Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kemal Şemiler Caddesi (Kiler Süpermarket Önü) 5000,00 2.500,00 TL

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme:
145 Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Osman Paşa Cad.(Eski Pronto Karşısı Ziraat Atm Yanı) 5000,00 2.500,00 TL
146 Asbank Ltd. Kemal Şemiler Caddesi (Kiler Süpermarket Önü) 5000,00 2.500,00 TL
147 Halkbankası A.Ş Şht Gzt. Hasan Tahsin Caddesi Çağdaş Kebap yanı boş arazi 5000,00 2.500,00 TL

 

Adı geçen tüm kiracılarla, tabloda belirtilen tarihler arasında geçerli olacak şekilde kira sözleşmelerinin yapılmasına oybirliği ile;

116/2019: Bedreddin Demirel Caddesi No: 160 kiracısı Mehmet Subaşı’nın kira bedeli 1,300 TL olan söz konusu dükkanı Erdinç Küçükuncular’a 06 Kasım 2019 tarih ve 4024 arşiv no’lu evrak ile kendisiyle yapılan sözleşmenin 5. maddesine aykırı şekilde bir başkasına devretmesi ve 3,500TL kira geliri elde etmesi sebebiyle İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi ve Hukuk Şubesi’nin birlikte çalışma yapmasına oybirliği ile;

117/2019: Sözleşmesi 31 Aralık 2019 tarihinde bitecek olan İnönü Meydanı No: 6 kiracısı Ayşe Özoktay’ın 10 Ekim 2019 tarih ve 3735 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup; gelen talep üzerine kiracı isminin Ayer Özoktay şeklinde değiştirilmesine; kira bedelinin 1,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500.00 TL olacak şekilde 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 12 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

118/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 110/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi için tek teklif gelmesi sebebiyle ihalenin kapanış tarihinin 19 Kasım 2019 Salı saat 14:00’e kadar uzatılmasına ve web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

119/2019: Kemal Şemiler Caddesi Park Büfesi Kiralama İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

120/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 110/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 118/2019 sayılı karar ile uzatılan Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Sütçüoğlu Ltd…………………………….………….141,200.00 TL + KDV

 

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile

121/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 106/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Mezbaha İşletme Devri İhalesi için teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline ve İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin konuyu değerlendirip Komisyon gündemine getirmesine oybirliği ile;

122/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 106/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kemal Şemiler Caddesi Park Büfesi Kiralama İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

                                             

1-       Salih Mamalı.………………………………..……………1,500 TL

 

Tek teklif sahibi Salih Mamalı ile Kemal Şemiler Caddesi Park Büfesi için sözleşme yapılmasına kira bedelinin 3,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1500.00 TL olacak şekilde 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 12 aylık sözleşme hazırlanmasına, Salih Mamalı’nın sartname uyarınca kira bedelinin 2 katı olan 3000 TL’yi depozito olarak belediyenin veznesine yatırmasına oybirliği ile;

123/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 110/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 118/2019 sayılı karar ile uzatılan Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından 25 Kasım 2019 taih ve 7712 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 141,200.00 TL + KDV karşılığında Sütçüoğlu Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 02-01-06-05-07-08 İçme Suyu Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

124/2019: Şht. Önder İbrahim Sokak No: 12A kiracısı Mehmet Kaya’nın 27 Kasım 2019 tarih ve 4250 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup imzalanacak olan 2020 yılı sözleşmesinde kiracı isminin 2019 sözleşmesindeki 6. maddede belirtilen yıllık kiraların 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Güvercin & Kaya Tic. Ltd. olarak değiştirilmesine oybirliği ile;

 

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme: 125/2019: Belediye Pazarı No:15 kiracısı Vicdan Meraklı’nın 28 Kasım 2019 tarih 4262 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup imzalanacak olan 2020 yılı sözleşmesinde kiracı isminin Mualla Şila olarak değiştirilmesine oybirliği ile;

126/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 113/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi için Softronic Ltd’den gelen tek teklif keşif bedelinin üzerinde olması sebebiyle geçersiz olup, İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin konuyu değerlendirip Komisyon gündemine getirmesine oybirliği ile;

127/2019: Belediye Pazarı No:70 kiracısı Mustafa Akaner’in 03 Aralık 2019 tarih 4323 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup imzalanacak olan 2020 yılı sözleşmesinde kiracı isminin Ana Akaner olarak değiştirilmesine oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

12 ARALIK 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

Devran Öztunç

(Üye)

   

Ender Denktaş Vangöl

 (Üye)

 

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

   

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

 

 

Öykü Akcan

 (Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

   

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

 (Üye)

 

 

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag