fbpx
31 Mayıs 2021
9 November 2021
23 Eylül 2021
9 November 2021

12 Ağustos 2021

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 12 AĞUSTOS 2021

 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
4. Eliz Soyer (Üye)
5. Gülay Kaşer (Üye)
6. Levent Çıraklı (Üye)
7. Mehmet Manavoğlu (Üye)
8. Murat Kanatlı (Üye)
9. Önder Ecesoy (Üye)
10. Özmen Birinci (Üye)
11. Safiye Özaltıner (Üye)
12. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
13. Umut Öksüz (Üye)
14. Vedat Tezcan (Üye)

 

 

 

 

 

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Alev Denizgil (Üye) (İzinli)
3. Ayşe İpçiler (Üye)
4. Bengü Topaloğlu (Üye)
5. Çelen Çağansoy (Üye)(İzinli)
6. Çilem Tüfekçi (Üye) (İzinli)
7. Devran Öztunç (Üye)
8. Mehmet Kermeoğlu (Üye) (İzinli)
9. Salih Çeliker (Üye)
10. Öykü Akcan (Üye)
11. Oktay Çocuk (Üye) (İzinli)

 

  

Toplantı Sekreteri: Ferdiye Sav

 

M.K. NO.:

14/2021

 

Sn. Başkan’ın önerisi ile aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oy birliği ile;

a)      Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonunun 16/2021, 17/2021 ve 18/2021 kararları,

b)      “Terzi Osman Sokak” adının Polis Sokak’a kuzey yönünde bağlanan çıkmaz sokağa verilmesi kararının T.İ.K.T.K.K.No:19/2021 olarak gündeme alınmasına,

c)      51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 80(1) maddesi uyarınca Meslek Vergilerinin tarh edilmesi,

d)     İ.D.K.K. No:37/2021 kararı ile kiralanan Marmara Parkı büfesi kira süresi 31 Aralık 2022 olduğundan Bakanlar Kurulu’na gönderilmesine oy birliği ile,

Geçmiş kararların uygulaması hakkında Meclis Bilgilendirilmiş ve kararların raporu mail yolu ile tüm üyelere gönderilmiştir.

M.K. NO.:

15/2021

 

2020 gelir gider hesapları kabul edilmiştir oy birliği ile;
M.K. NO.:

16/2021

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 80(1) (A) maddesi uyarınca, Yasanın 1. Cetvel’in 4. Fıkrasına istinaden vergi mükelleflerinin Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuş oldukları ve Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanan matrah üzerinden 2021 yılı meslek vergisinin tarh edilmesine oy birliği ile;

 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

M.K. NO.:

17/2021

 

T.İ.K.T.K.K.No:11/2021 sayılı karar değiştirilmiş hali ile; “Eski Anibal Restorantın, mevcut yapısal durumunun, Projeler Şubesi tarfından değerlendirilerek, mevcut dokuya zarar gelmeyecek şekilde yeniden kiralanması için proje üretilerek Kira İhale Komisyonu’na sunulmasına, sunulurken T.İ.K.T.K.’na bilgi verilmesine oy birliği ile;

11/2021: Eski Anibal Restorantın, mevcut yapısal durumunun, Projeler Şubesi tarafından değerlendirilerek, mevcut dokuya zarar gelmeyecek şekilde yeniden kiralanması için proje üretilerek kira ihale komisyonuna sunulmasına, sunulurken T.İ.K.T.K’na bilgi verilmesi oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

18/2021

 

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021 ve 19/2021 olarak karara bağlanan “Terzi Osman Sokak”  numaralı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

12/2021: 16 Nisan 2021 tarihli ve 1241 no’lu dilekçeden Başhakim Zeka Bey Kıbrıs Türk Hukuku’nun Araştırma ve Geliştirme Enstitusu Derneği tarafından enstitülerin ismini aldığı Mehmet Zeka’nın büstünün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önüne dikilmesi talebi değerlendirilmiş olup, talebin mahkeme önünde değil, barolar birliğinin görüşleri de alınarak bugüne kadar hukuk camiasına hizmet vermiş tüm diğer kişileri kapsayacak şekilde mahkemeler binasının avlusunda yer alacak bir anıt projesi ile kurgulanması oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13/2021: 25 Mayıs 2021 tarihli ve 1616 no’lu dilekçede Banu Akır karavan Cafe’yi çeşitli noktalarda koyma talebi oybirliği ile uygun bulunmamıştır.

14/2021: Zahra Sokakta yoğun gecelerde zabıta tarafından kontrol yapılması, çöp bidonu sayısının artırılması, mevcut kafe barların dışarda oturma alanlarının belirlenmesi ve Çetinkaya’nın yanındaki otopark olabilecek yerle ilgili protokol yapılması oybirliği ile karar verilmiştir.

15/2021: Kızılbaş’ta yapılacak olan parkta içinde oyun kısmına Asya Rıdvanoğlu, anfi tiyatro bölümüne ise Cuma Mağusalı adının verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

16/2021: Dr. Mustafa Kemal Erbilen isminin “Ragıp Kenan” sokağın doğusuna verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. (29 Temmuz 2021 tarihli ve 2304 no’lu dilekçe)

17/2021: Lefkoşa Türk Belediyesine ait haritada gösterilen yeşil alanların, açık hava aktivite alanı (rekreasyon) olarak Jimnastik Federasyonunun kullanımına verilmesi için protokol yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

18/2021: Kıbrıs Türk insanını eğlendiren, güldüren , ruhuna hitap eden, düşündüren iki saf Kıbrıs Türk köylüsünü canlandıran “Alikko ve Caher” karakterlerinin heykellerinin Kuğulu Parkta çevre düzenlemesi yapılarak konmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

19/2021:04 Ağustos 2021 tarih ve 2309sayılı dilekçe ile talep edilen “Terzi Osman Kerim Belet” adının sokak ismi olarak ek’teki haritda işaretlenmiş olan ve Polis Sokak’a kuzey yönde bağlanan çıkmaz sokağa “Terzi Osman Sokak” olarak verilmesine.

 

M.K. NO.:

19/2021

 

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 01/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

01/2021: Geri Dönüşüm ve Dış Merkezler Şubesi’nin 30 Haziran 2021 tarih ve 3711 arşiv no’lu raporunda belirtildiği üzere Haspolat Atıksu Arıtma Tesisine boşaltım yapan vidanjör ücretlerinin 2015 yılından günümüze kadar değiştirilmediği ve herhangi bir artış yapılmadığıdır. Şubenin ekteki raporda belirttiği üzere;

 

– Süt ve Sütürünleri atıksu ücretlerinin 6,5 TL/ton’dan 9 TL/ton’a

– Mezbaha atıksu ücretlerinin 10 TL/ton’dan 14 TL/ton’a

– Evsel atıksu ücretlerinin 2 TL/ton’dan 3,5TL/ton’a yükseltilmesine,

– 2022 yılından itibaren ücretlerin Devlet Planlama Örgütünün açıklayacağı yıllık hayat pahalılığı oranında güncellenmesine,

– Tüm Firmaları teşvik etmek amacıyla beyaz yasemin projesine benzer bir ödül sisteminin hayata geçirilmesi için şubenin çalışma yapmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

20/2021

 

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 05/2021sayılı kararının Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu ile birlikte görüşülmek üzere gümdemden çekilmesine oy birliği ile;

 

05/2021: Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından yapılan öneri ve ortaya konan sayım neticeleri doğrultusunda, Saraçoğlu Meydanından doğu istikameti yönünde İstanbul Sokağa girişin kapatılması ve tek yol uygulanmasına, Batı yönünden İstanbul Sokaktan Saraçoğlu Meydanına çıkışın tek şeritten verilmesine ve yolun uygun kısımlarında tek şeridin araç otopark alanı olarak düzenlenmesine oy birliği;

 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

M.K. NO.:

21/2021

 

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 04/2021 ve 07/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile; 06/2021 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

Safiye Özaltıner red oyu vermiştir. Şerhi; “Yaman Bey Sokak ile ilgili alınan kararın; Raif Denktaş Caddesi, Ahmet Mutallip ve Yavuz Konnolu Caddeleri ile birlikte bütünlüklü olarak çözülmesi ve Ş.P.D’den görüş alınarak uygulama projesi hazırlandıktan sonra karar alınması gerektiği için red oyu verdim.”

 

04/2021: Güzelyurt-Lefkoşa hattında taşımacılık yapmakta olan Merşe taşımacılığın 27.04.2021 tarihli yapmış olduğu dileçesinde, Tanzimat Sokak’da talep etmekte olduğu 2 araçlık durak yeri talebi, yolcu güvenliği, Surlariçi olması ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu bölgedeki araç yoğunluğu ve güvenlik konusu göz önünde bulunarak oy birliği ile red edilmiştir.

06/2021: Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından yapılan öneri ve gerçekleştirilen sayımlar doğrultusunda, Barış Caddesi ile Yaman Bey Sokakların, Batı-Doğu  istikametinin çift gidiş, Doğu-Batı istikametinden ise tek geliş olarak düzenlenmesine oy birliği ile;

07/2021: Özker Özgür Caddesi, Merkez Lefkoşa Pazar yeri ve etkinlik organizasyon alanının batı cephesindeki yol ilerde 42 ayaklık yol olarak planlanmış ancak yan parselin şu an herhangi bir inşai faaliyet olmamasından dolayı mevcut durumda söz konusu yol 21 ayaklık tek şerit yol genişliğindedir. Yol, 42 ayaklık genişliğine tamamlanıncaya kadar, geçici süreliğine yolun tek yol olarak düzenlenmesine; Özker Özgür Caddesinden giriş yapılmasına ve arsa sınırının sonundan ön görülen yaya yolundan çıkışın sağlanmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

22/2021

 

Her Yaş İçin Spor Komisyonu’nun 01/2021 ve 03/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

01/2021: 10. Lefkoşa Maratonu’nun 21 Kasım 2021 Pazar günü yapılmasına, bu yöndeki çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile;

03/2021: Lefkoşa Türk Belediyesi ile Basketbol Federasyonu işbirliğinde “streetball” turnuvasının Merkez Lefkoşa’da belirlenecek uygun bir tarihte düzenlenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

23/2021

 

Bengül İnebeyli tarafından Belediye’ye hibe edilen ve 2286 arşiv numaralı evrakta belirtilen malzemelerin teslim alınmasına oy birliği ile;
M.K. NO.:

24/2021

 

 

İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 37/2021 sayılı kararının; Marmara Parkı Büfe Kira Sözleşmesinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar olması için gereken sürecin başlatılmasına oy birliği ile;

 

37/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Marmara Parkı Büfesi Kiralama İhalesi teklifleri Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve Taycem Ltd. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 2000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1000 TL olacak şekilde 01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli 18 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 30/2021, 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021, 42/2021 ve 43/2021  sayılı kararları ile ilgili Meclis Üyeleri bilgilendirilmiştir.

 

30/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Yangın ve Kaza Sigortası ile Third Party ve Kasko Sigortası İhalesi için gelen 3 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1-       Asbank Ltd. (Güven Sigorta)

2-       Kıbrıs Kapital Insurance Ltd.

3-       Commercial Insurance Ltd.

Tekliflerin değerlendirilip fiyatlandırılması ve rapor hazırlayıp Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

31/2021: Belediye Pazarı No: 55 kiracısı Formoza Art Center adına Ayça Adamoğlu’nun 10 Mayıs 2021 tarih ve 1500 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve kiracıdan gelen talep doğrultusunda kiracı ile yeni sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 1140 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 570 TL olacak şekilde 01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 6 aylık sözleşme hazırlanmasına ve iş türüne kuyumculuk faaliyetlerinin de eklenmesine oybirliği ile;

32/2021: Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 07 Haziran 2021 tarih ve 1780 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, 17/2021 sayılı karar uyarınca 01 Haziran 2021 – 31 Aralık 2022 arasında geçerli 19 aylık olacak sözleşme tarihinin 01 Eylül 2021 – 31 Aralık 2022 arasında geçerli 16 aylık olarak hazırlanmasına şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile;

 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

33/2021: Otobüs Terminali tuvaletleri işletmecisi Leyla Duran’ın 03 Haziran 2021 tarih ve 1771 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup çiftelenen Mayıs ayı kirasının 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;

34/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Gözalan Sokak-Iğdır Sokak ve Kısmi Şht. Osman Benli Sokak Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi’ne tek teklif gelmesinden dolayı ihale kapanış tarihinin 25 Haziran 2021 saat 13.00 kadar uzatılmasına, web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

35/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Yangın ve Kaza Sigortası ile Third Party ve Kasko Sigortası İhalesi İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından 18 Haziran 2021 tarih ve 3536 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen Yangın ve Kaza Sigortası ihalesi’nin 95.750,00 TL karşılığında Asbank Güven Sigorta’ya verilmesine, Third Party ve Kasko Sigortası İhalesi’nin 104.370,00 TL karşılığı Commecial Insurance Ltd’ye verilmesine, Belediye’nin 03-5-4-02 Sigorta Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

36/2021: Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’nin 01 Haziran 2021 tarih ve 1736 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve talebin reddine oybirliği ile;

38/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan ve 34/2021 sayılı İ.D.K. kararı ile ihale kapanış tarihi uzatılan Gözalan Sokak-Iğdır Sokak ve Kısmi Şht. Osman Benli Sokak Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1-       Sıtkıoğulları Construction Ltd………………220,651.00 TL + KDV

İhalenin, 220,651.00 TL + KDV karşılığında Sıtkıoğulları Construction Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 06-5-7-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

39/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1-       Kıbrıs Mikro Destek Bilgisayar Sistemleri… 59,734.00 USD + KDV (taksitli ve peşin)

2-       Metin Oral Fotoğrafçılık Ltd..…taksitli 57,867.25 USD + KDV, Peşin 54,000.00 USD + KDV

Tekliflerin değerlendirilip fiyatlandırılması ve rapor hazırlayıp Komisyon’a sunması için Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

40/2021: Yakın Doğu Bank Ltd.’nin 15 Temmuz 2021 tarih ve 2184 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve elektrik bağlanamadığından dolayı ATM’lerin henüz aktif hale gelmemesi sebebiyle Merkez Lefkoşa karşısında bulunan ATM için yapmış oldukları Temmuz ayı ödemesinin, Ağustos ayı yerine sayılmasına oybirliği ile;

41/2021: Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.’nin 13 Temmuz 2021 tarih ve 2146 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve elektrik bağlanamadığından dolayı ATM’lerin henüz aktif hale gelmemesi sebebiyle Merkez Lefkoşa karşısında bulunan ATM için yapmış oldukları Temmuz ayı ödemesinin, Ağustos ayı yerine sayılmasına oybirliği ile;

42/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Kadın Sığınma Evi için Beyaz Eşya ve Mobilya Alım İhalesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1-       Ciddi Home Center Ltd.                                 Mobilya : 149,280.00 TL + KDV

Beyaz Eşya için teklif gelmemesinden dolayı yeniden ihaleye çıkılması için ilgili şubenin çalışma yapmasına,

Teklifin değerlendirilmesi ve Komisyona rapor hazırlaması için ilgili Toplum Çalışmaları Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

43/2021: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi,  Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından 30 Temmuz 2021 tarih ve 2261 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi’nin 6 taksitte ödenecek şekilde 57,867.25,00 USD + KDV karşılığında Metin Oral Fotoğrafçılık Ltd’e verilmesine, Belediye’nin 16-1-06-05-07-21 Otopark Yapım Gideri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

  Karar verilmiştir.

 

 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 Ender Denktaş Vangöl

 (Üye)

Eliz Soyer

(Üye)

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Manavoğlu

 (Üye)

 

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

 

 

Safiye Özaltıner

 (Üye)

 

Tolga Ahmet Raşit

 (Üye)

 

 

Umut  Öksüz

(Üye)

   

Vedat Tezcan

(Üye)

 

  

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag