fbpx
LTB Başkanı Harmancı: “Mezbaha bu yıl içerisinde devreye alınacak, hedef paydaşlarla birlikte ilerlemek”
11 June 2017
LTB’den başkente büyük dokunuş
12 June 2017

HAMİTKÖY BÖLGESİ KOCAMAN,DURMUŞ BIYIKLI,YİĞİTLER VE ÇINARLI SOKAKLARIN KANALİZASYON YAPIM PROJESİ

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

AÇIK İHALE USULÜ TEKLİF KABULÜ

 

HAMİTKÖY BÖLGESİ KOCAMAN,DURMUŞ BIYIKLI,YİĞİTLER VE ÇINARLI SOKAKLARIN KANALİZASYON YAPIM PROJESİ

için teklif kabul edilir.

BU PROJENİN FİNANSMANI

                                                                                                  

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                       LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR.

 

İhale Tarihi: 12 Haziran 2017

İhale No     : 18/2017

  1. İhale tahmini değeri 399,393.71 TL’dir.  (KDV Hariç)

 

  1. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ve 2. sınıf ve 3.sınıf Teknik İşler Sınıf belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

 

  1. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (verilen iş programı,mali form, ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ,şartname alındı makbuzu) ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

 

  1. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

  1. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

 

  1. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 29 Ağustos 2017 tarihli olacaktır.

 

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 200 TL karşılığında ihale CD dosyasını .Kanalizasyon Şubesi’nden almaları gerekmektedir.

 

  1. Teklifler en geç 29 Haziran saat 14:30’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

                           

Facebook Yorumları
Supportscreen tag