fbpx
6 Nisan 2017
23 February 2018
3 Mayıs 2017
23 February 2018

11 Nisan 2017

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDŞRMEK İÇİN TIKLAYIN: 11 Nisan 2017

11 NİSAN  2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Ahmet Akbil (Üye)
4.      Alev Denizgil (Üye)
5.      Ayşe İpçiler (Üye)
6.      Boysan Boyra (Üye)
7.      Bülent Çıraklı (Üye)
8.      Çelen Çağansoy (Üye)
9.      Hüseyin Kıral (Üye)
10.   Leyla Öztürk  (Üye)
11.   Murat Kanatlı            (Üye)
12.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13.   Onur Olguner (Üye)
14.   Özmen Birinci (Üye)
15.   Sonuç Koyuncu (Üye)
16. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17. Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Fatma Miralay (Üye)
3. Osman Yücelen (Üye)
4. Mine Atlı (Üye)
5. Rauf Denktaş (Üye)-İzinli
6. Ülkü Taşseven (Üye)-İzinli

 

Toplantı Sekreteri:Mustafa G. Korucu

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulanma raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

  34/2017

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme alınmasına oybirliği ile;

a) Vadim Finans, Proje ve Taahhüt Şti. Ltd. ile aktedmiş olduğumuz 23-10-2009 tarihli esas ve ona ek olarak imzalanan 30-5-2016 tarihli ek sözleşmeye istinaden esas sözleşmenin 16. Maddesindeki “PSY’nin (proje sahibi yatırımcı) sözleşme konusu arazi üzerinde kendi hisseleri ile ilgili ipotek tesis edemeyeceği ve/veya ipotek tesis ederek borçlanamayacağı” şart ve kuralının değiştirilmesi,

 

b) Meclis Üyesi Av. Boysan Boyra tarafından hazırlanan sözleşmenin değerlendirilerek uygun görülmesi halinde onaylanması,

 

 

M.K. NO.:

35/2017

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şirketi Ltd ile  Belediye arasında aktedilen 23/10/2009 tarihli  sözleşmenin Meclise sunulmuş olan ek sözleşmenin aşağıda belirtilen şartlarla aktedilerek, PSY’nin hak ve yükümlülüklerinin aşağıda belirtilen oranda değiştirilmesine,  oy çokluğu ile;

 

“Vadim Finans, Proje ve Taahhüt Şti. Ltd’in;  23-10-2009 ve 30-5-2016 tarihli sözleşmeler ile, PSY tarafından Lefkoşa Türk Belediyesine verilecek alanlara ve bunlara tekabül eden hisselere ek olarak , Lefkoşa Türk Belediyesine Ek1’deki planlarda görülen bodrum 2. ve 3. Katlarda, fuayesi ile birlikte 3 adet sinema salonu, depo ve büfe ( salon 1: 129.68m2, salon 2: 202m2,salon 3: 129.47m2, depo 38m2, büfe: 31m2)  olan alanları vermesi ve bu maksatla ek sözleşme imzalaması, ayrıca; Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası kuralları ve işbu yasa tahtında düzenlenen Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tüzüğün 5. Maddesi tahtında gerekli tüm şartlarıyerine getirmesi ve  tüm masrafları ödemesi, şartı ile;

  a) Lefkoşa Türk Belediyesi ile Vadim Finans, Proje ve Taahhüt Şti. Ltd arasında imzalanan 23-10-2009 tarihli  esas sözleşmenin 16. Maddesinde düzenlenen “PSY’nin sözleşme konusu arazi üzerinde kendi hisseleri ile ilgili ipotek tesis edemeyeceği ve/veya ipotek tesis ederek borçlanamayacağı” şartının kaldırılması,

b) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası tahtında kat irtifak tesisi gerçekleştirmesi,

c)Kat irtifak tesisi neticesinde kendi hisselerine tekabül eden koçanları uygun gördüğü bankaya teminat göstererek borçlanabilmesi,

 

Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk ret oyu vermiştir.

Vedat Tezcan çekimser oy vermiştir.

Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk ve Vedat Tezcan’ın şerhi:

“Sözleşmedeki 16. Maddede yer alan binanınipotek edilemeyeceğiyer almaktaydı.Ek sözleşme ile bu kaldırılaraksözleşmenin özüne yönelikdeğişikliğe neden olduğu ve kişiye imtiyaz sağlayacağı için olumlu oy vermedik.”

 

M.K. NO.:

36/2017

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şirketi Ltd ile Meclise sunulan ek sözleşmeyi imzalaması için Sn. Başkan’a yetki verilmesine oyçokluğu ile;

 

Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk red oyu vermiştir.

Vedat Tezcan çekimser oy vermiştir.

M.K. NO.:

37/2017

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şirketi Ltd’in 6 Mart 2017 tarih ve 1074 arşiv no’lu yazısı ile Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası altında kat irtifak taksimat izni alma talebinin uygun bulunarak kat irtifak taksimat izni verilmesine ve tarafların kat irtifak koçanı alması için İmar Şubesinin gerekli işlemleri yapmasına oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk ret oyu vermiştir.

Vedat Tezcan çekimser oy vermiştir.

 

M.K. NO.:

38/2017

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şirketi Ltd ile Belediyemiz arasındaki sözleşmelere göre,tarafların kat irtifakı koçanı alabilmesi için Tapu Dairesinde her türlü başvuru ve form için Belediyemiz adına, İmar Şubesi personeli Ayşegül Yenen Öğüt’e imza atmak için yetki verilmesine oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk red oyu vermiştir.

Vedat Tezcan çekimser oy vermiştir.

Karar verilmiştir.

 

                                                                   Mehmet Harmancı

                                                                           (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Ahmet Akbil

(Üye)

Ayşe İpçiler

 (Üye)

  Alev Denizgil

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

  Boysan Boyra

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Hüseyin Kıral

(Üye)

Leyla Öztürk

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

  Onur Olguner

 (Üye)

Özmen Birinci

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Vedat Tezcan

 (Üye)

Facebook Yorumları
Supportscreen tag