fbpx
24 Nisan 2013
24 Nisan 2013

11 Nisan 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

11 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kadri FellahoğluAhmet BağzıbağlıAkın Aktunç

Alev Şensoy

Ali Çınar

Ali Kansu

Boysan Boyra

Celal Cin

Dr.Mustafa Soydan

Dr.Zerrin Akalın

Fatma Sabri

Fisun Özsun

İbrahim Demir

Kemal T.Mut

Mehmet Kermeoğlu

Mustafa Hançerli

Oktay Çocuk

Onur Olguner

Önol Aktolga

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Serhat Kotak

Ulus Basri

(Başkan)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

Mehmet Çakmak                      Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:4/2013 Asbaşkanlık için aday olarak önerilen Mustafa Hançerli ve Rauf Denktaş için yapılan kapalı oylamada Mustafa Hançerli 15 oy, Rauf Denktaş 7 oy almış ve Mustafa Hançerli oyçokluğu ile Asbaşkan seçilmiştir.
 
M.K. NO.:5/2013 Yedek Asbaşkanlık seçiminde tek aday olarak gösterilen Alev Şensoy oybirliği ile Yedek Asbaşkan seçilmiştir.Yedek Asbaşkan seçiminden sonra Sayın Ali Kansu toplantıya katılmıştır.
 
M.K. NO.:6/2013 Kira ve İhale Komitesine Başkan Yardımcısı olarak önerilen Ali Çınar ve Kemal T.Mut arasında yapılan kapalı oylamada Ali Çınar 10 oy Kemal Mut 13 oy alarak Başkan Yardımcılığına Kemal T.Mut olarak seçilmiştir. Diğer Kira ve İhale Komitesi üyeleri ise açık oylamada; Ali Çınar, Özmen Birinci, Önol Aktolga oybirliği ile dahil edilmişlerdir.
 
M.K. NO.:7/2013 Yasanın 91.maddesine göre Disiplin Kuruluna Serhat Kotak, Fisun Özsun aday olmuştur. Yapılan kapalı oylamada, Fisun Özsun 11 Serhat Kotak 12 oy almıştır. Serhat Kotak Disiplin Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
 
M.K. NO.:8/2013 Atama ve Sınav Komisyonuna önerilen Önol Aktolga, Fatma Sabri ve Rauf Denktaş oybirliği ile Atama ve Sınav Komisyonuna seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:9/2013 Personel ve İntibak Araştırma Komitesine aday gösterilen Fatma Sabri, Özmen Birinci, Rauf Denktaş, Alev Şensoy, Ahmet Bağzıbağlı, Fisun Özsun, Ulus Basri, Boysan Boyra; Boysan Boyra’nın koordinatörlüğünde ve her toplantıya 1 sendika temsilcisinin davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
M.K. NO.:10/2013 Mali Araştırma Komitesine aday gösterilen, Boysan Boyra, Ahmet Bağzıbağlı, Celal Cin, Serhat Kotak, Ulus Basri, Alev Şensoy, Kemal T.Mut, Fatma Sabri olarak Ahmet Bağzıbağlı’nın koordinatörlüğüne oybirliği ile seçilmişlerdir. Bu komiteye sendika temsilcisinin de katılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

11 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:11/2013 Sağlık ve Çevre Komitesine aday gösterilen İbrahim Demir, Onur Olguner, Önol Aktolga, Kemal T.Mut, Dr.M.Soydan, Dr.Zerrin Akalın, Mehmet Kermeoğlu önerilmiş ve Dr.Mustafa Soydan’ın koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:12/2013 Trafik Komitesine aday gösterilen Onur Olguner, Oktay Çocuk, Özmen Birinci, Kemal T. Mut, Fatma Sabri, Celal Cin, Onur Olguner’in koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmiştir.
 
M.K. NO.:13/2013 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komitesi üyeliğine aday gösterilen Fatma Sabri, Serhat Kotak, Rauf Denktaş, Alev Şensoy, Boysan Boyra, Fisun Özsun, Onur Olguner, Alev Şensoy’un koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:14/2013 Bütçe Komitesinde aday gösterilen Ahmet Bağzıbağlı, Serhat Kotak, Ulus Basri, Fatma Sabri, Celal Cin, Serhat Kotak koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:15/2013 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesine aday gösterilen Celal Cin, Serhat Kotak, Rauf Denktaş, Onur Olguner, Özmen Birinci; Onur Olguner’in koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:16/2013 Tüzük ve Hukuk Komitesine aday olarak gösterilen Alev Şensoy, Fatma Sabri, Kemal T..Mut’un koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:17/2013 LAATAK (Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi İzleme ve Koordinasyon) Komitesine aday gösterilen ve MK No.13/2013’le alınan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komitesinin ilgili komiteyi oluşturmasına ve bu komite üyelerinin ayni zamanda LAATAK Komitesinin oluşturmasına ve bu görevi de yürütmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:18/2013 Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komitesine aday gösterilen Oktay Çocuk, Alev Şensoy, Dr.Zerrin Akalın, Fatma Sabri, Celal Cin, Ali Kansu, Fisun Özsun, Onur Olguner, İbrahim Demir, ilgili komite koordinatörlüğüne Alev Şensoy ve Fisun Özsun aday olmuşlardır.   Yapılan açık oylamada, 8 oy Alev Şensoy ve 10 oy Fisun Özsun almıştır. Oyçokluğu ile Fisun Özsun’un koordinatörlüğünde ilgili komite oybirliği ile seçilmiştir.
 
M.K. NO.:19/2013 Toplu İş Sözleşmesi Komitesine aday gösterilen Özmen Birinci, Rauf Denktaş, Önol Aktolga, Alev Şensoy, Ulus Basri, Ahmet Bağzıbağlı, Fatma Sabri, Fisun Özsun, Kemal T. Mut, Oktay Çocuk, Özmen Birinci’nin koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
M.K. NO.:20/2013 Taşınır ve Taşınmaz Mal Araştırma Komitesine aday gösterilen Ali Kansu, Alev Şensoy, Fisun Özsun, Oktay Çocuk, Onur Olguner, Boysan Boyra, Rauf Denktaş, Oktay Çocuk’un koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlertdir.
 
M.K. NO.:21/2013 Kadın Hakları Komitesine aday gösterilen Fisun Özsun, Alev Şensoy, Fatma Sabri, Özmen Birinci, Boysan Boyra, Kemal T.Mut, Alev Şensoy’un koordinatörlüğünde oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

11 NİSAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:22/2013 Acil olması halinde, kullanılmak üzere Sayın Başkana gerekli yetki verilmesi hususunda, bu konudaki tüzüğün tüzük ve hukuk komitesinde incelenerek yeniden meclis gündemine getirilmesi kararı oybirliği ile karara bağlanmıştır.Bu karadan sonra Fisun Özsun toplantıdan izin alarak ayrılmıştır.

 

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Akın Aktunç(Üye)
Alev Şensoy(Üye)   Ali Çınar(Üye)
Ali Kansu(Üye)   Boysan Boyra(Üye)
Celal Cin(Üye)   Dr.Mustafa Soydan(Üye)
Dr.Zerrin Akalın(Üye)   Fatma Sabri (Üye)
Fisun Özsun(Üye)   İbrahim Demir(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Mustafa Hançerli(Üye)   Oktay Çocuk(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Önol Aktolga(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)
Serhat Kotak(Üye)   Ulus Basri(Üye)

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag