fbpx
7 Şubat 2022
25 Mart 2022
LBT’nin yeni oyunu ‘Biz Size Hayranız’ ayakta alkışlandı
28 Mart 2022

11 Mart 2022

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meclis kararlarını PDF olarak indirmek için tıklayınız 11 MART 2022

11 MART 2022 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Alev Denizgil (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Eliz Soyer (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Gülay Kaşer (Üye)
8. Levent Çıraklı (Üye)
9. Mehmet Manavoğlu (Üye)
10. Murat Kanatlı (Üye)
11. Önder Ecesoy (Üye)
12. Öykü Akcan (Üye)
13. Safiye Özaltıner (Üye)
14. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
15. Umut Öksüz (Üye)

  Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Ayşe İpçiler (Üye)
3. Bengü Topaloğlu (Üye)
4. Çilem Tüfekçi (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
7. Oktay Çocuk (Üye)
8. Özmen Birinci (Üye)
9. Salih Çeliker (Üye)
10. Vedat Tezcan (Üye)

  

Toplantı Sekreteri: Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

12/2022

Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin 07 Şubat 2022 tarih ve M.K No:05/2022 sayılı kararı ve işbu kararın tadili olan 25.02.2022 tarih ve M.K No: 11/2022 sayılı karar doğrultusunda, KKTC Borç Yönetim Komitesi tarafından 28.02.2022 tarih ve 11/2022 sayılı karar ile, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’ten 6 ayı ödemesiz,değişken faizli (TL-REF+7,50%) 60 ay vadeli 30,000,000.-TL taksitli kredi alınması talebi uygun bulunarak onaylanmıştır.

Mezkur her iki karara istinaden Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı ile birikmiş alacakları ve emekliye ayrılacak personelin kıdem tazminatları ile birikmiş piyasa borçlarının ödenebilmesi ve mevcut overdraft bakiyesinin düşürülmesi maksadı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Vakıflar  Bankası Ltd’ten 6 ayı ödemesiz,60 ay vade ile 30,000,000.-TL taksitli kredi kullanmasının, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24’ncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 08.03.2022 tarih ve F.S (K-II)14-2022 sayılı KKTC Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Tüm yukarıda referansları verilen kararlar mucibince, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’ten borçlanılmasına; 6 ayı ödemesiz,değişken faizli (TL-REF+7,50%) ve 60 ay vadeli borçlanılacak olan 30,000,000.-TL taksitli kredi taksitleri için Devletten her ay alınacak olan aylık katkı paylarından her halükarda Ekim 2022 ayından başlamak üzere 54 ay boyunca 1,014,560.60 TL (Bir milyon on dört bin beş yüz altmış Türk Lirası altmış krş)’un borçlanılmasına; Keza, mezkur borç tutarına ilişkin  faiz oranının her 3 ayda bir değişkenlik göstermesi halinde, işbu hususun  Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’in tarafımıza bildirim yapılmasını müteakip yeni temlikname düzenlenmesi  de dahil olmak üzere, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd lehine temlik verilmesine; bu maksatla gerekli temlik belgesinin Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Başkanı, Asbaşkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Hemşehrileri adına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı tarafından tanzim edilmesine ve borç senetleri ile sair evrakın imza edilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine; Belediye Başkanı’nın yokluğu halinde Belediye Asbaşkanı tarafından tanzim ve imza edilmesi için Asbaşkan’a yetki verilmesine ve her hal ve karda ilgili temliğin Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’e tevdi edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag