11 Eylül 2014

05 Eylül 2014
5 Eylül 2014
29 Eylül 2014
29 Eylül 2014

11 Eylül 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet Akbil

Ahmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılıçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Meryem Ekinci

Mehmet Kermeoğlu

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Raif Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

  1. Mine Atlı      (Üye) – İzinli

 

 

Mehmet Çakmak        Toplantı Sekreteri

 

 

M.K. NO.:142/2014Meclis Üyesi; Ahmet Akbil’in öneri yapmış ve LTB araç filosunun ihtiyacı olan lastik konularındaki, Araç Bakım Onarım Şubesi genel ihtiyacı yazılı olarak sunmuştur. Genel lastik ihalesine çıkılabilmesi için Meclisin Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesinin görüşülmesini talep etmiştir. Ayrıca bugün toplanan Kira İhale Komisyonunun aldığı 99/2014, 100/2014, 101/2014, 102/2014, 103/2014, 104/2014, 105/2014, 106/2014, 107/2014, 108/2014 ve 109/2014 sayılı kararlarının onayını talep etmiştir.
 
M.K. NO.:143/2014Meclis bu önerinin görüşülmesini oybirliği ile kabul etmiştir.   Ayrıca Meclis Kira İhale Komisyonu kararlarının görüşülerek oylanmasını da kabul etmiştir.
 
 Gündeme geçmeden önce 5 Ağustos 2014 tarihinde 137/2014 sayılı Meclis kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine giden kafilenin yaptığı temaslarla ilgili olarak Asbaşkan Akın Aktunç ve Meclis Üyesi Onur Olguner sözlü bilgi aktarmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

Yapılandırılma kararı tartışılırken Meryem Ekinci toplantıya katılmıştır.

 

 

 

11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:144/2014Belediye Meclisi’nin 06 Ağustos 2014 tarihli toplantısında alınan M.K.No.:124/2014 sayılı kararı “Belediye’nin bankalara ve finans kuruluşlarına olan tüm borçlarının bankalardan alınan teklifler ışığında ve devlet katkısından temlik edilmek kaydı ile yeniden yapılandırılmasına” ve M.K.No.:125/2014 sayılı kararı da “Borçların yapılandırılabilmesi için bankalardan alınan teklifler ile tekliflere bağlı olarak kullanılacak olan 6,000,000.-TL overdraft limitinin Borç Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmesine ve Komitenin kararına müteakip Komite tarafından uygun bulunan banka ile yapılandırılmanın yapılmasına” şeklinde olup ilgili Meclis kararları 09.09.2014 tarihli ve 14/2014 sayılı K.K.T.C. Borç Komitesi kararı ile “Bankalara ve finans şirketine olan tüm borçların yapılandırılması maksadı ile T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’den 28,000,000.-TL taksitli kredi kullanılması” ile “T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’den 6,000,000.-TL rotatif (overdraft) kredi kullanılması” onaylanmıştır. Bu kararlar çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den borçlanacağımız 28,000,000.-TL taksitli kredi ile 6,000,000.-TL rotatif kredi için devletten alacağımız aylık katkı paylarından Eylül 2014 ayı katkısından başlanmak üzere tüm devlet katkısı miktarının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine temlik verilmesine ve bu maksatla gerekli temlik belgesinin Lefkoşa Belediyesi, Belediye Başkanı, Belediye Asbaşkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile Lefkoşa hemşehrileri adına Lefkoşa Belediye Başkanı veya izinli olması halinde Belediye Asbaşkanı tarafından tanzim ve imza edilerek T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ye tevdi edilmesine, keza K.K.T.C. Maliye Bakanlığı’na bilgi verilmesine Ahmet Bağzıbağlı, Murat Kanatlı, Hüseyin Kıral, Ülkü Taşseven, Fatma Miralay’ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile;Bu karara Ahmet Akbil, Sonuç Koyuncu, Onur Olguner, Bülent Kılıçoğlu, Osman Yücelen, Tolga A.Raşit’in Şerhi: “Yapılacak yapılandırmanın ve planlamanın Bütçeye etkisini, önümüzdeki Meclis toplantısına yazılı olarak sunulması” 

Sayın Murat Kanatlı’nın Şerhi:”M.K.No.:118/2014 kararına yazdığı şerhe dayanarak yeni borçlanmaya her ne ad altında olursa olsun karşı olmaya devam ediyor. Belediyenin mevcut finansal kaynakları verimli kullanarak sorunlar aşılabiliyor.   Ayrıca önümüze gelen karar öneriye yeni borçlanma ile ilgili eskisi ile karşılaştırmak uzmanı tarafından hazırlanmış finans raporunun sunulmaması

Ortaya çıkacak yeni finansal kaynakların nasıl ve hangi usullerde kullanılacağının daha önceki bir toplantıda, çok genel olarak sifahen belirtilmesi adı geçen toplantıda tutanak tutulmaması ve daha sonrasında detaylandırılarak yazılı olarak bilgimize getirilmemesi,

Ayrıca suç olarak; finans kuruluşlarından alınan borçların kapatılacağı için Sayıştay raporlarında tespit edilen vesair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarak red veririm.

Ayrıca 2013 yılı Bütçe öngörüsünde yeniden yapılandırma içermediği, bu nedenle ek bütçe yapılması zorunlu olmasına rağmen, buna yönelik niyet olmadığı, 51/95 te Md.112’de “Belediye gelir ve giderleri yıllık bütçelere göre yürütülür.” 118.Md. ise “Bütçenin mali yıl içerisinde yetersiz kalacağı anlaşılması halinde ek bütçe yapılır.” denmekte sonrasında ise Md. 117 (2) de belirtilen “ Bütçe dışında harcama, sorumlularına ödettirilir. Ayrıca ilgililer hakkında yasal kavuşturma yapılır”. Dendiğinden ek bütçe yapılmaksızın yeni borçlanma sonrası bütçe harici yapılacak harcamalarda suç işleniyor olabileceğini de belirtirim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:145/2014Araç satışlarının gerçekleşebilmesi için 44/2014 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine oybirliği ile;M.K.No.:44/2014: Araç Bakım Onarım Şubesinin listelediği araç satış listesinde bulunan CP 927 plaka no’lu BMW 730 Başkanlık aracı dışındaki 29 aracın satışı için Kira İhale Komitesi’ne yetki verilmesine oy birliği ile;JP 927 BMW, JE 588 FORD, JE 599 FORD, JH369 FORD, JH 250 FORD, JH 617 FORD, JH 661 FORD, JR 612 CITROEN, JR 674 CITROEN, JR 600 CITROEN, JR 992 CITROEN, JT 392 FORD, JT 167 FORD ,JT 202 FORD, JT 524 FORD, JT 572 FORD, JT 229 FORD, JT 665 FORD, JT 697 OPEL, JT 992 OPEL, JT 658 OPEL, JT 632 OPEL, JT 657 OPEL, JT 673 OPEL, JT 743 OPEL, JT 770 OPEL, JT 742 OPEL, JT 683 OPEL, JF 655 FIAT, JT 314 FORD.

 

M.K. NO.:146/2014Araç Bakım Onarım Şubesinin araçlarla ilgili sunduğu rapor doğrultusunda; Araç satışlarının gerçekleşebilmesi için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesine oybirliği ile;“Takriben 6 ay önce tahmini 20.04.2014-25.04.2014 tarihleri arasında, L.T.B. Sarayı otoparkında yapılan kontrolde, 57 araç park halinde tespit edildi. Tespit edilen bu araçlardan 27/28 adetinin göreve çıktığı, geriye kalanların gün içersinde hiç göreve çıkamadığı tespit edildi.Çoğunluğu F.Fiesta marka olan bu araçların, satılmasının istenme sebebi piyasada kolayca satılabilecek araçlar olmasıdır. Çoğunluğu Zabıta Şubesine ait olan Ford Fiesta araçların km kesmeden, uzun süre çalıştırıldığını ve çok sık kullandıklarından dolayı ileriki tarihlerde bize sorun çıkaracaklardır.Citroen C3 araçların ise, motorunun tamamen Ford Fiesta araçlarla ayni olduğu ve ayni yıpranmaya maruz kaldıklarını, ayrıca iç kullanım aparatlarının sürekli arızalandığı tespit edilmiştir.

Opel marka araçların, bu listeye dahil olmamasının sebebi, bugüne kadar hiç arıza çıkarmamış olmalarıdır.

Geriye kalan araç filosu, bir havuzda hareket edebilecek şekilde düzenlenirse, yeterlidir. Belediyemizin iş araçlarına daha çok ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.”

 

 

M.K. NO.:147/2014Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonunun almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;99/2014: Bandabuliya’da bulunan dükkanların; kira bedellerinin Ocak 2015’ten itibaren yapılacak yeni kira sözleşmelerinlerinde, restorasyon sonrası m² üzerinden belirlenen fiyat ve daha sonra kiracılardan gelen istek üzerine Undp-pff ve Belediyenin ortak görüşleri ile uygulanan kira indirimi ve Belediye Meclisi tarafından 2. kez yapılan indirim bedellerinden ilk alınan m² üzerinden olan 2012 kira bedellerinin uygulanmasına karar verilmiştir. ( İlgili Tablo Ektedir. m² üzerinden belirlenen fiyat, 2012 Kiralar TL Belirlenen İlk Fiyat kolonunda belirtilmiştir.)100/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 30/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Dr. Fazıl Küçük Parkı içerisinde bulunan büfenin sözleşmesinin Aytekin Birikin adına yapılmasına, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira bedeli aylık 1.000 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine101/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 31/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının;   Kuğulu Park içerisinde bulunan büfenin sözleşmesinin Park Bahçeler Şubesi’nin istediği düzenlemeyi yapması koşuluyla Mustafa Baturalp adına yapılmasına, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira bedeli aylık 1.500 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 625 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

102/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 25/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; iptaline, Ali Akman‘nın kirasında olan Çağlayan parkının büfesine tahliye ve alacak davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk edilmesine

103/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 27/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; iptaline, Küçük Kentliler Derneği‘nin kirasında olan Sancaktar Kalebey parkının büfesine tahliye ve alacak davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk edilmesine

 

104/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 29/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; iptaline, Barış Kafidir‘in kirasında olan Barış Manço parkının büfesine tahliye davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk edilmesine

105/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 24/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; iptaline, Urungu Ulutuğ‘un kirasında olan Marmara parkının büfesine tahliye ve alacak davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk edilmesine

106/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 13/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının;   Yiğitler Burcu Parkı içerisinde bulunan büfenin sözleşmesinin Abdülkadir Yeşilkaya adına yapılmasına, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 100 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

107/2014: Kumsal Parkı’nda bulunan büfenin kiralanması için ihaleye çıkılmasına

108/2014: 02 Mayıs 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 49/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararının, Terminal Tuvaletleri’nin Leyla Duran’a Haziran – Aralık 2014 dönemi için esas kira bedeli aylık 1.000 TL olmasına, 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına

109/2014: Toptancılar Hali’nde bulunan Belediye’ye ait işyeri kiracıları olan;, Hüseyin Bulduk ve Cemal Durmuş’a tahliye ve alacak davası açılması, Metin Toker ise sadece alacak davası açılması için Hukuk Şubesi’ne sevk edilmesine

K.İ.K.No.: 99/2014 sayılı kararın eki:

 

Bandabuliya Kiracılarının Yeni Kira Bedelleri Listesi
11.09.2014
S.NOKiracıDükkan NoAlan( m2)2012 Kiralar TL Belirlenen İlk Fiyat   UNDP-PFF ve Belediye Ortaklaşa İndirimiBelediye Meclis Kararı İle Yapılan İndirim                          ( KİK : 7/2013                         MK : 57/2013 )
1Abdüllatif Dağdelen5020,76300,00225,00180,00
2Ahmet Bingöllü2419,38300,00225,00180,00
3Ahmet Dağdelen4516,20250,00187,50150,00
44717,60300,00225,00180,00
5Ahmet Mağusalı6623,50350,00262,50210,00
6Ali Akkoyun1323,03350,00262,50210,00
7Arif Arseven (Emine)1418,96300,00225,00180,00
8Ayten Hüseyin3619,25300,00225,00180,00 
9Baki Dilekçi4315,70250,00187,50150,00
10Celal İbiş6222,49350,00262,50210,00
11Cem Köklüoğlu710,46150,00112,5090,00
12Cemaliye Öztansu1819,25300,00225,00180,00
133126,20350,00262,50180,00
14Cemil Bağcıoğulları5528,86450,00337,50270,00
 15  

 

 

 

 

 

 

Engin Taşkol2112,86250,00187,50 150,00  
16Enver Kavaz8914,25200,00150,00120,00
17Gülden Ceylan                                                       (eski soy isim Özyeşer)816,72250,00187,50150,00
181020,79300,00225,00180,00
19Halil Peynirci1618,80300,00225,00180,00
20Hamdusena İkincisoy2219,25300,00225,00180,00
21Hasan Bektaş416,96150,00112,5090,00
22Hasan Hocanın3818,74300,00225,00180,00
234018,12300,00225,00180,00 
244218,78300,00225,00180,00
25Hatice Uzunyayla376,17150,00112,5090,00
26Hülya Bingöllü2928,38600,00450,00360,00
27İsmail Pirgalı1115,86250,00187,50150,00
28İsmail Yumurtacıoğlu2348,50500,00375,00450,00
291910,06200,00150,00120,00
30K. Simavi Aşık6144,28500,00375,00300,00
31Kemal Kamkam6541,84500,00375,00300,00
32Kemal Tüccaroğlu 1219,11300,00225,00180,00
S.NOKiracıDükkan NoAlan( m2)2012 Kiralar TL Belirlenen İlk Fiyat   UNDP-PFF ve Belediye Ortaklaşa İndirimiBelediye Meclis Kararı İle Yapılan İndirim                    ( KİK : 7/2013                           MK : 57/2013 )
33Keriman Gülmüş (Kansu)5715,48250,00187,50150,00
34Mehmet Çelik948,41500,00375,00300,00
35Mehmet Dağdelen (Hasan Dağdelen)464,09100,0075,0060,00
36Mehmet Özel3019,27350,00262,50210,00
37Meryem Özyeşer173,40100,0075,0045,00
38Midaç İth.İhr.Şti.Ltd6015,15350,00262,50150,00
39Murat Keçeli3419,65300,00225,00180,00
40Mustafa Akaner7028,76350,00262,50210,00
41Mustafa Hacı Ali415,60250,00187,50150,00
42635,25550,00412,50330,00
43Mustafa Mağusalı6421,76300,00225,00180,00
44Mustafa Şeytan6719,00300,00225,00180,00
45Necdet Bingöllü2564,10800,00600,00480,00
46Osman Çelik513,86200,00150,00120,00
47Osman Uygar4823,30350,00262,50210,00
48Özay Özokan2618,71300,00225,00180,00
492818,74300,00225,00180,00
50Pembe Karabina & Erkan Tayfur2019,25300,00225,00180,00
51Sevgi Tuluhan3219,23300,00225,00180,00
52Sultan Fıratlı4456,31700,00525,00420,00
53Süleyman Yücelen – Mustafa Yücelen343,32600,00450,00360,00
54Şerife Gönülaçar2710,47200,00150,00120,00
55Turgay Karamanlı116,25250,00187,50150,00
56Veysi Dindar397,54150,00112,5090,00
57Vildan N. Meraklı1514,76250,00187,50150,00
58Yaşar Keleşzade46 karşısı Kiosk  100,0075,0060,00
59Zehra Özdoğan336,27150,00112,5090,00
60Zerin Özokan356,38150,00112,5090,00
 Toplam18750,0014062,5011295,00

 

 

 

M.K. NO.:148/2014İplik Pazarı Yayalandırma kapsamından çıkarılması hususunda Meclis, Teknik İşler ve Tasarım Komisyonunun yeniden değerlendirilerek konuyu gelecek Meclis toplantısına getirilmesine oybirliği ile;Ayrıca Trafik Komitesi kararlarının gelecek Meclis toplantısında yeniden gündeme getirilmesine oyçokluğu ile;Sayın Başkan, Sayın Asbaşkan, Ahmet Akbil, Bülent Çıraklı’nın Şerhi: “Komitede alınan kararların tekrar tartışılmasının emsal teşkil edeceği nedeni ile”

 

 

M.K. NO.:149/201439/2003 sayılı Belediyeler Birliği Yasasının 9(1) maddesi gereği; Belediyeler Birliğine asıl üye olarak; Sonuç Koyuncu, Boysan Boyra, Ahmet Bağzıbağlı, Murat Kanatlı, Yedek Üye olarak ise Rauf Denktaş’ın görev yapmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:150/2014Teknik İşler ve Tasarım Komisyonunda ve Toplu İş Sözleşmesi Komisyonunda Rauf Denktaş’ın görev yapması önerisi yapılmış ve önerinin görüşülmesi oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:151/2014Yapılan oylamada Rauf Denktaş’ın Teknik İşler ve Tasarım Komisyonu ile Toplu İş Sözleşmesi Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:152/2014Surlariçi Komisyonu kurma önerisi Sayın Başkan tarafından yapılmış ve önerinin görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

 

11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:153/2014Yapılan oylamada Ülkü Taşseven, Murat Kanatlı, Alev Denizgil, Özmen Birinci, Bülent Çıraklı, Sonuç Koyuncu’nun koordinatörlüğünde Surlariçi Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile;

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan) Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye) Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye) Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye) Çelen Çağansoy(Üye)
Fatma Miralay(Üye) Hüseyin Kıral(Üye)
Meryem Ekinci(Üye) Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Murat Kanatlı(Üye) Onur Olguner(Üye)
Osman Yücelen(Üye) Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye) Sonuç Koyuncu(Üye)
Tolga Ahmet Raşit(Üye) Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)  

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
0
Bağlanıyor
Lütfen bekleyiniz...
İletişime Geç

Çalışma saatleri dışında şikayetlerinizi iletmek için tıklayınız. .

Hoşgeldiniz

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30 – 13.30, Perşembe günleri 08.30 – 17.00 saatleri arasında şikayet, öneri ve görüşleriniz için canlı destek vermek için mesajlarınızı bekliyoruz..

Karşılıklı iletişim süreci boyunca lütfen sitemizden çıkış yapmayınız. Çıkış yapmamız halinde canlı destek kapatılmış olacaktır. Teşekkür ederiz.

* Adınız
Canlı Destek
Değerlendirme

Size daha iyi yardımcı olalım! Bize çekinmeden değerlendirme yapabilirsiniz.

Canlı destek ekibimiz size yardımcı olabildi mi?
Şikayet Sistemi