fbpx
alikonser
Lefkoşa Müzik Günleri başladı
10 Mart 2014
yapi
LTB 1 Ocak 2014 tarihinde başlattığı etkin Yapı Denetimlerini sürdürüyor
11 Mart 2014

10 Mart 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

10 MART 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
3.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4.       Ali Kansu (Üye)
5.       Boysan Boyra (Üye)
6.       Celal Cin (Üye)
7.       Dr.Mustafa Soydan (Üye)
8.       Dr.Zerrin Akalın (Üye)
9.       Fatma Sabri (Üye)
10.   İbrahim Demir (Üye)
11.   Onur Olguner (Üye)
12.   Kemal T.Mut (Üye)
13.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
14.   Önol Aktolga (Üye)
15.   Oktay Çocuk (Üye)
16.   Serhat Kotak (Üye)
17.   Ulus Basri (Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)
2.       Akın Aktunç (Üye)
3.       Ali Çınar (Üye)
4.       Fisun Özsun (Üye)
5.       Özmen Birinci (Üye)
6.       Rauf Denktaş (Üye)

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

 

M.K. NO.:32/2014 Toplantı açılırken Sayın Başkan 20-21 Mart 2014 tarihlerinde izinli sayılmasının Meclisin gündemine alınarak izin durumunun görüşülmesi önerisini yapmış ve bu önerinin görüşülmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:33/2014 Sayın Başkanın 20-21 Mart 2014 tartihlerinde izinli sayılmasına ve yokluğunda yerine Asbaşkan Sayın Mustafa Hançerli’nin vekalet etmesine oybirliği ile;Oktay Çocuk ve Ali Kansu toplantıya katılmıştır.

 

10 MART 2014TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:34/2014 Belediye Emekçileri Sendikası ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında 1.1.2013 ile 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olacak olan Toplu İş Sözleşmesinin aşağıda belirtilen geçici madde ilavesi ile imzalanmasına ve 31/2014 sayılı Meclis kararın iptaline,
 
  GEÇİCİ MADDE:Belediyede ve/veya Belediyeye bağlı yan kuruluşlarında ve/veya Belediye istiraklerinde, Belediye namına çalışmış olup, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydı olan işçilerin ve/veya çalışanların işe başladıkları işe giriş tarihleri de dikkate alınarak, hizmet sürelerinin kesintili olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki tabloda ön görülen ödenekler ödenecektir. Ancak, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında olanlara ve geçici işçi statüsündeki çalışanlara hiçbir surette bu kural uygulanmaz.

 

Bu ödenek 1 Ocak 2012 ve 1 Ocak 2014 tarihi itibarı ile daimi işçi kadrolarına girenlere, çalışmış olduğu yılların sayılmasını ve ödenmesini yasal hale getiren ‘yasa değişikliği’ yapılıncaya kadar verilen ödenektir. İş bu madde, yukarıda tafsilatı verilen konuda, ilgili yasalarda değişiklik yapılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

İşbu Geçici Madde, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ancak, Değerlendirme Kurul Kararı ile sınıfları değişen çalışana ve/veya işçiye, Değerlendirme Kurul Kararını müteakip bu maddenin uygulanması son bulacaktır.

 

 

                             YILLAR              ÖDENEK

 

2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN                  180 TL
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN                  480 TL
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN                  630 TL

 

 

10 MART 2014TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

 

  1.1.2012 tarihinde Toplu İş Sözleşmesinde isimleri belirtilen 133 kişi ve 1.1.2014 tarihinden itibaren Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen 90 kişiyi kapsayacaktır.Yapılacak olan Toplu İş Sözleşmesi (1.1.20113-31.12.2014 tarihli)imzalandıktan sonra Sayıştay Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunun onay vermesi halinde uygulamaya konacaktır. Oybirliği ile;

 

Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Mustafa Hançerli(Asbaşkan) 

 

  Ahmet Bağzıbağlı(Üye) 

 

Ali Kansu(Üye)   Boysan Boyra(Üye) 

 

Celal Cin(Üye)   Dr.Mustafa Soydan(Üye) 

 

Dr.Zerrin Akalın(Üye)   Fatma Sabri(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Onur Olguner(Üye) 

 

Kemal T.Mut(Üye) 

 

  Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Önol Aktolga(Üye) 

 

  Oktay Çocuk(Üye)
Serhat Kotak(Üye)   Ulus Basri(Üye) 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag