fbpx
6 Eylül 2019
3 December 2019
23 Eylül 2019
3 December 2019

10 Eylül 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

10 Eylül 2019 tarihli Belediye Meclis kararlarını indirmek için tıklayınız:  10.09.19

10 EYLÜL 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Gülay Kaşer (Üye)
8. Hüseyin Kavaz (Üye)
9. Levent Çıraklı (Üye)
10. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
11. Mehmet Manavoğlu (Üye)
12. Murat Kanatlı (Üye)
13. Oktay Çocuk (Üye)
14. Önder Ecesoy (Üye)
15. Öykü Akcan (Üye)
16. Özmen Birinci (Üye)
17. Salih Çeliker (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Alev Denizgil  
3. Çilem Tüfekçi  
4. Eliz Soyer  
5. Faiz Camgöz  
6. Safiye Özaltıner  
7. Umut Öksüz (izinli)

  Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

Geçmiş Kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiş ve kararların raporu mail yoluyla tüm üyelere gönderilmiştir.

 

M.K. NO.:

54/2019

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konunun gündeme alınmasına oybirirliği ile,

a)  Lefkoşa Maratonunun organizesi

b) İhale Değerlendirme Komisyonunun 99/2019, 100/2019 ve 101/2019 sayılı kararlarının gündemin 6. maddesine eklenmesi

Bilgilendirme: 22 Eylül 2019 tarihinde AB’ye sunulacak projeler hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve Projelerin listesinin Meclis üyelerine mail atılacağını bildirmiştir.
Bilgilendirme: Murat Kanatlı ve Salih Çeliker’in soruları üzerine motor ihalesi ve ekskavatör ihalesinin neden iptal edildiği hususunda Sn. Başkan Meclise bilgi vermiştir.
Bilgilendirme: Özgün Tayançlı’nın disiplin cezası hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

 

Bilgilendirme: Maliye Şubesinin 7 Ağustos 2019 tarih ve LTB.0.02-471/99-19-E.5653 sayılı  evrağı ışığında, 2019 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine kalemler arası aktarmanın aşağıdaki şekilde yapılması hususunda Sn. Başkan Meclise bilgi vermiştir;

03.0503.05.01.004 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hiz.İhaleleri Dahil ) kaleminden 508,300.-TL

03.07.01.090 Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları  kaleminden                           1,050,000.-TL

Toplam :       1,558,300.-TL

442,000.-TL’sı   01.03.01.02   Geçici İşçi Ücretleri kalemine

48,620.-TL’si   02.04.01.01   Geçici İşçilerin S.Sigortalar Kurumuna kalemine

17,680.-TL’si   04.04.02.01   Geçici İşçilerin İhtiyat Sandığı kalemine ,

1,050,000.-TL’si   ** 22.1.06.5.7.07  Yol Yapım Giderleri kalemine

1,558,300.-TL  Toplam  (Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Yol,Kaldırım Yapım ve Tamir Projesi)

M.K. NO.:

55/2019

Bütçe Komisyonunun 04/2019 sayılı kararı ve Maliye Şubesinin  7 Ağustos 2019 tarih ve LTB.0.02-471/99-19-E.5651 sayılı evrağı doğrultusunda 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi, Proje giderleri arasında 2.aktarma talebinin,  aşağıda belirtilen şekliyle onayına oybirliği ile,

02.1.06.05.07.008   **Belediye ve Bel.Bağlı Köy.Su Hattı Yapım Projesi kaleminden        500,000.-TL’sı

03.1.06.07.07.090   ** Kurtuluş Meydanı Restorant Kafe Yapım Projesi  kaleminden         350,000.-TL’sı

Toplam :         850,000.-TL’sı

850,000.-TL’si          22.1.06.05.07.007  Belediye ve Bağlı Köy.Yol Yapım Giderleri Proje kalemine

                     850,000.-TL    Toplam

Karar verilmiştir.

M.K. NO.:

56/2019

 

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 14/2019 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

14/2019: Tiyatro sanatının özerk ve bağımsız bir yapıda icra edilmesi, tiyatrocular tarafından yönetilmesi, tüm Kuzey Kıbrıs’ta bulunan amatör ve profesyonel tiyatroların yeni bir yasal düzenleme ile bağımsız bir şekilde sanatlarını icra etmelerine fırsat verilmesi için, KKTC Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilere, meclisin yeni yasama döneminde “Özerk Tiyatro Yasa Tasarısı” önerisini sunmaları konusunda çağrı yapılması konusunda oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

M.K. NO.:

57/2019

Trucks  Trading Ltd’in  26 ağustos 2019 tarihli yazısı ile bağış yapılmak istenen 2008 Model Mercedes  aracın (şasi no: WDB9061532N365319), bağış olarak kabulü, kayıt ve devir işlemlerinin yapılması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi Personeli Ali Ateş’in yetkili kılınmasına oybirliği ile;
Bilgilendirme: Sn. Başkan, İstanbul Büyükşehir Başkanı ile 16 Eylül 2019 günü görüşeceğinden, kendisine eşlik edecek Fatoş A. Adalı ve Şükrü Burağan’ın gidiş-dönüş uçak biletleri, Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.0001’den karşılanacaktır.

 

 Bilgilendirme:

İhale Değerlendirme Komisyonunun  86/2019, 87/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 91/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019  sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclise bilgilendirme yapmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

86/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 62/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2 Adet Çift Kabin Kamyonet Alım İhalesi Araç Bakım ve Onarım Şubesi tarafından 25 Temmuz 2019 tarih 2925 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalede istenen 2 araçtan 2012 Model Isuzu Elf’in 6 taksitle ödencek şekilde 11,250.00 STG + KDV karşılığında ve 2009 Model Mercedes Sprinter’in 6 taksitle ödencek şekilde 9,150.00 STG + KDV karşılığında Trucks Trading Ltd’den alınmasına ve Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

87/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 63/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2 Adet Damperli Kamyon Alım İhalesi Araç Bakım ve Onarım Şubesi tarafından 25 Temmuz 2019 tarih 2926 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalede istenen 2 kamyondan 2008 Model Daf’ın 6 taksitle ödencek şekilde 20,000.00 STG + KDV karşılığında Trucks Trading Ltd’den ve 2009 Model Scania’nın 6 taksitle ödencek şekilde 23,500.00 STG + KDV karşılığında Dolular Oto Trd. Ltd.’den alınmasına ve Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

88/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 65/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Panelvan Alım İhalesi Araç Bakım ve Onarım Şubesi tarafından 25 Temmuz  2019 tarih 2927 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalede istenen panelvanın 2010 Model Ford Transit alınmak üzere 6 taksitle ödencek şekilde 6,200.00 STG + KDV karşılığında Trucks Trading Ltd’den alınmasına ve Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

89/2019: Bedreddin Demirel Caddesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Asfalt Yama İşleri İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 23 Temmuz 2019 tarih ve 5299 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 500 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 22-1-06-05-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

90/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 78/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Ekskavatör Alım İhalesi için gelen iki teklifin de geçersiz olması sebebiyle ihalenin iptaline ve yeniden ihaleye çıkılması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

91/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 79/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Mini Ekskavatör Alım İhalesi için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

           

1-      Omurtak İşletmeleri Ltd.

-Kobelco Marka………………..Peşin ve Taksitli Fiyatı……23,250 STG

2-      Trucks Trd. Ltd.

-Takeuchi Marka……………….Peşin ve Taksitli Fiyatı……24,000 STG

3-      Murat Machinery

-Euromach Marka…..Peşin 19,250 STG ….6 Taksitli Fiyatı..19,260 STG

 

Bilgilendirme: Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

92/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 77/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Okullar Yolu Sokak ve Şht. Sıtkı HasanSokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından 30 Temmuz 2019 tarih 5493 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 348,430.00 TL + KDV karşılığında Tarmac Asfalt Beton İnşaat Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 22-1-06-05-07-07 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Yol Kaldırım ve Tamir bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

93/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 76/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Mehmet Erden Sokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından 30 Temmuz 2019 tarih 5500 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 150,500.00 TL + KDV karşılığında Sütçüoğlu Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 22-1-06-05-07-07 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Yol Kaldırım ve Tamir bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

94/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 89/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Bedreddin Demirel Caddesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Asfalt Yama İşleri İhalesi için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-      Capiton Construction Ltd.   …………………………744,600.00 TL + KDV

2-      Salih Köroğlu Construction Ltd……………………….786,105.90 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

95/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 49/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 69/2019 sayılı kararı ile 94,600.00 TL + KDV karşılığında Aktun Ticaret Ltd.’e verilen 11 Adet Motosiklet Alım İhalesi; ihale katılımcılarından Eyüp Çiftçi Büroteknik Ltd.’nin Rakabet Kurulu’na yaptığı itiraz doğrultusunda Rakabet Kurulu’nun 31 Temmuz 2019 tarih ve 531 sayılı yazısının ekindeki 170/2019 sayılı Kurul Nihai Kararı doğrultusunda ihalenin iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılması amacıyla Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

96/2019: K.Kaymaklı V.Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 30 Temmuz 2019 tarih ve 5530 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 16 Ağustos 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 300 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 5-1-06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

97/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 89/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Bedreddin Demirel Caddesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Asfalt Yama İşleri İhalesi, Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından 16 Ağustos 2019 tarih 5786 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 744,600.00 TL + KDV karşılığında Capiton Construction Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 22-1-06-05-07-07 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Yol Kaldırım ve Tamir bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

 

Bilgilendirme: 98/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 79/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Mini Ekskavatör Alım İhalesi,  Araç Bakım ve Onarım Şubesi tarafından 22 Ağustos  2019 tarih 3158 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalede istenen 1 adet mini ekskavatörün 6 taksitle ödenecek şekilde 19,260.00 STG + KDV karşılığında Murat Machinery Ltd.’den alınmasına ve Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

99/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 96/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan K.Kaymaklı V.Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için gelen üç teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-      Sütçüoğlu Ltd.   ………………………………………255,435.70 TL + KDV

2-      Sıtkıoğulları Construction Ltd………..……………….269,760.00 TL + KDV

3-      Canilkan İnşaat Ltd …………………………………..243,255.00 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

100/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 81/2019 sayılı kararı ile elden teklif alınarak satılmasına karar verilen atık yağ için gelen teklifler aşağıdaki gibidir.

1-      Kuzey Ege Trading Ltd……………………………….150TL/Varil

2-      Batukan Tic. Şti. Ltd…………………………………..180 TL/Varil

3-      Asbuzu Ltd………………………………………….…250TL/Varil

Atık yağın daha yüksek teklif veren Asbuzu Ltd.’e satılmasına oybirliği ile;

101/2019: İnönü Meydanı 4 No’lu Dükkan kiracısı Tolgay Erbekçi’nin  02 Eylül 2019 tarih ve 3210  arşiv no’lu feragatnamesi ve dükkanı devralmak isteyen Metin Kutlu’nun  02 Eylül 2019 tarih ve 3211 arşiv no’lu  dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Tolgay Erbekçi’nin Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Metin Kutlu ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  1200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Eylül 2019 – 31 Aralık  2020 tarihleri arasında geçerli 16 aylık olarak imzalanmasına ve  kararın Metin Kutlu’nun sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1200 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

58/2019

20 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek olan Lefkoşa Maratonunun LTB Spor Kulübü tarafından organize edilerek yürütülmesine ve yapılacak olan maratonun, Belediye bünyesinde bulunan “Elele Çocuk Merkezi” yararına yapılmasına oybirliği ile;
Facebook Yorumları
Supportscreen tag