fbpx
30 Haziran 2016
17 Ağustos 2016
18 Temmuz 2016
17 Ağustos 2016

1 Temmuz 2016

01 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİNALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Alev Denizgil (Üye)
5.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Çelen Çağansoy (Üye)
9.       Fatma Miralay (Üye)
10.   Hüseyin Kıral (Üye)
11.   Meryem Ekinci (Üye)
12.   Mine Atlı (Üye)
13.    Murat Kanatlı            (Üye)
14.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
15.   Onur Olguner (Üye)  
16.   Osman Yücelen (Üye)
17. Özmen Birinci (Üye)
18. Rauf Denktaş (Üye)
19. Sonuç Koyuncu (Üye)
20. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
21. Ülkü Taşseven (Üye)
22. Vedat Tezcan       (Üye)

 

 

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Leyla Öztürk (Üye)(İzinli)

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

Bilgilendirme: Geçmiş kararların uygulaması hakkında uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.

M.K. NO.:

58/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a)      Kültür ve Sanat Komisyonunun 1/2016 sayılı kararının onayı,

b)     Dış İlişkiler Komisyonunun 3/2016 sayılı kararının onayı,

c)      Her Yaş için Spor Komisyonunun 3/2016, 4/2016, 5/2016 sayılı kararlarının onayı,

d)     Kira ve İhale Komisyonu’nun 145/2016 sayılı kararının onayı,

e)      Belediye ve aboneler arasındaki şartların yeniden düzenlenmesi,

M.K. NO.:

59/2016

Kültür ve Sanat Komisyonunun 1/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile;

01/2016: Lefkoşa Türk Belediyesinin, düzenlediği 14. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 05 Eylül – 06 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılmasına ve bu amaçla öngörülen 250,000TL bütçesinin sponsorluklarla sağlanmasına, öngörülen bütçenin sponsorluklarla denk getirilmemesi  halinde eksilen miktarını Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumuna aktarılmasına, düzenlenen festivalin ödemelerinin yapılabilmesi için İdari ve mali yetkisinin Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Başkan ve Asbaşkan da olmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

60/2016

Dış İlişkiler Komisyonun 03/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile;

 

03/2016: İzmir Buca’da 25-26 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısı’nda Belediyenin temsil edilmesine ve temsiliyetin de Meclis üyesi Sn. Çelen Çağansoy ve Engellemeyen Şehir Birimi personeli Sn. Münür Öztürk tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

61/2016

Her Yaş için Spor Komisyonunun 03/2016, 04/2016, 05/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

03/2016: Belediyemizin 48. Kuruluş Yıldönümü anısına, 19 Haziran 2016 Pazar günü, saat 18:00-20:00 arası, Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde, Bisiklet Federasyonu ile ortak “I. Lefkoşa Türk Belediyesi, Takım Zamana Karşı, Yol Bisiklet Yarışı” düzenlenmesine;

04/2016: Yarışın Kumsal Park önünden başlatılıp ayni noktada bitmesine ve etkinlik süresince yarış güzergahının trafiğe kapalı tutulmasına;

05/2016: Yusuf Kaptan Sahasında, “Surlar İçi Çağlayan Kupası” için futbol turnuvası düzenlenmesi ve Yeni Cami Ağdelen Kulübü ile istişare edilerek U16, U14, U12 olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmasına  oy birliği ile;

  Bilgilendirme:

Su konusunda oluşturulan AD-HOC Komite adına Sn. Başkan, su talebi ile ilgili bulgular, yapılan temaslar (Siyasi Partiler, KTMMOB, Hukukçular) ve bu safhada gelinen aşama hakkında Meclisi bilgilendirmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde su fiyatının bu aşamada değişmeyeceği ortaya çıktığı Sayın Başkan tarafından bilgi olarak verilmiştir.

M.K. NO.:

62/2016

MK51/2016 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile;

Red oyu verenler: Mine Atlı, Meryem Ekinci, Ülkü Taşseven, Ahmet Bağzıbağlı, Murat Kanatlı.

M.K. NO.:

63/2016

Teknik imkanların elverdiği en kısa sürede, Lefkoşa halkına, kaliteli, arıtılmış ve sağlık koşulları belirlenmiş, kesintisiz su sağlanması amacı ile Su İşleri Dairesi ve Belediye arasında, geçiş dönemini kapsayacak sürede geçerli olan abonelik sözleşmesinin imzalanmasına olanak sağlamak üzere, Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’ya yetki verilmesine, oy çokluğu ile;

Red oyu verenler: Murat Kanatlı, Mine Atlı, Meryem Ekinci, Ülkü Taşseven, Ahmet Bağzıbağlı.

Murat Kanatlı’nın şerhi;

Daha önce UBP eski başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük tarafından imzalanan ve meclisten geçirilen çerçeve antlaşmasının ardılı olan CTP eski başkanı ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından imzalanan Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası Antlaşma’nın 22. Maddesi, “İşbu Antlaşma’nın 9. maddesi uyarınca yap-işlet-devret ihalesi yapılıp işletme hakkı devredilinceye kadar” yani özelleştirme süreci tamamlanıncaya bir geçiş sürecinden bahsetmektedir. Bu devredilinceye kadarki süreç içinse belediyelere su temin edilmesi için abonelik sözleşmesi imzalama yetkisinin Belediye Meclisince Belediye Başkanına verilmesi dayatması, TC Hükümeti tarafından buradaki idareye, buradaki idare de belediyelere çeşitli şekillerde yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Abonelik sözleşmesi, antlaşmada geçen uygulama sözleşmesinin prototipidir ve imzalanması, imzalanması için yetki verilmesi özelleştirme sürecinin önünü açacağından ret oyu veriyorum. Suyun özelleştirilmesi, yaşamın kaynağının özelleştirilmesi anlamına geleceği, yaşamın satılık olamayacağı, suya erişimin yaşam hakkı ile bağlantılı bir insan hakkı olduğu; ayrıca suyun TC’deki siyasi iktidara yakın bir tekelin kontrolüne geçmesinin Kıbrıs Türk toplumunun boynuna asılacak başka bir siyasal pranga olacağı, irademizi daha da elimizden alacak bir uygulamaya dönüşeceği için su dahil, müştereklerimizin özelleştirilmesine karşı, kamusal ortak mülkiyet için bu ve benzer uygulamalara karşı reddetmeye, direnç göstermeye devam edeceğiz. Özet olarak suyun özelleştirilmesini reddediyoruz.

 

  Ülkü Taşseven’in şerhi;

Türkiye’den temin edilen suyun Belediye tarafından tonu 2.30 TL’den alınmasına ilişkin karar önerisi, 8 Haziran 2016 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile reddedilmişti. İlgili karar önerisini reddeden bir belediye meclis üyesi olarak, Lefkoşalıya temiz ve sürekli akan suyun verilmesine ve/veya kendimizin yöneteceği/yönetebileceği bir suyu almaya kesinlikle karşı olmadığımı belirterek, belirsizliklere karşı duruş nedenlerimi aşağıdaki gibi açıklamıştım.

1.Tespit edilen 2.30TL/m3 rakamının bileşenlerinin henüz açıklanmaması,

2.Kayıp kaçağı giderilecek yatırımların yapıldıktan sonra bu rakamın düşüp düşmeyeceğine ilişkin bir bilginin belediyemize verilmemesi,

3.Merkezi idare tarafından altyapı çalısmalarına zemin hazırlamak adına herhangi bir sübvansiyonun verilip verilmeyeceğinin netleşmemesi,

4.Belediyemizin kayıp kaçakları ve işletme giderleri de eklendiği zaman ortaya çıkacak fiyatın Lefkoşalıları ödeme güçlüğü ile karşı karşıya bırakma ihtimali tüm bu talep edilen bilgi ve güvencelerin eksikliğinde, hali hazırda zaten sürdürülebilirliği tartışmalı olan belediyenin mali yapısının daha büyük bir riskle karşı karşıya kalması söz konusu olduğundan ötürü oyum reddir.

Oy çokluğu ile reddedilen kararın akabinde, her partiden bir Belediye Meclis Üyesi ve Başkanın bulunduğu Su AD-HOC komitesi ile, devletin iki kurumu arasında, Lefkoşalı’nın temiz ve sürekli akacak olan suyu hemen kullanabilmesi adına yardımlaşma istencimizi bildirmek ve Meclisin çekinceleri olan noktaları paylaşmak üzere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Çavuşoğlu’na bir ziyarette bulunduk. Görüşmemiz esnasında, yukardaki soruları cevaplamak ve çözüm önerisi üretmek yerine, yerel su kaynaklarının da Türkiye’den gelecek olan suyun verilmeye başlandığı günden itibaren en fazla 15 gün içerisinde,0.25 kuruştan, 2.30TL/m3’e yükseltileceğini (bunu basınla da paylaşabileceğimizi), bileşenleri açıklamasının mümkün olmadığını, herhangi bir sübvansiyenin belediyelere ayrılmadığının bilgisini bize aktarmıştı. Su AD-HOC komitesi, yine bu süre zarfında, 8 Haziran 2016 tarihinde Mecliste de açıklanan ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühedis Odaları Birliği’nin hazırlamış olduğu bileşen hesaplarını, ve bununla birlikte, kayıp/kaçak ile ilgili olan alt yapı çalışmalarını, Başkanın önerisi ile bir kez de Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları ile birlikte değerlendirdi. Meclisin “ret” kararı üzerine yaşanan bu süreçte Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odalarının konu ile ilgili mücadelede bize verdiği ve vereceğini taahhüt ettiği destek, Belediye adına mutluluk verici olsa da, bütçesel anlamdaki sıkıntılar nedeni ve merkezi idarenin sorularımıza ve Lefkoşalı adına yardımlaşma çağrımıza karşın herhangi bir açılım getirmemesinden ötürü, teknik olarak alt yapı yatırımı uygulanabilir görülse de, bütçesel ve mali olarak kayıp kaçak oranını düşürmeye yönelik yatırımlara başlamanın 1 yıldan önce mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yukarda belirttiğim tüm nedenler ve belirsizliklere ek olarak,

1. Lefkoşalı’nın alım gücü;

2. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mali durumu ve borçları;

3. Yerel Yönetimlere konan ve 2018 yılı itibari ile, personel giderini toplam giderin %50‘sinin altına indirmemizi hedefleyen yasanın varlığı, ancak konu ile ilgili hükümetin veya belediyenin henüz bir çalışmayı sonlandırmış olmaması;

4. Suyun alınması halinde, m3 başına belediyenin ödeyeceği her 2.30 TL’nin içinde, TC ve KKTC arasında imzalanan protokolün 22. maddesinde de yasallaşan yatırım maliyetinin yerel yönetimlere nasıl aktarılacağının belirsiz olmasını da (ödediğimiz bir yatırım ya bizim olmalı, yada yine yatırıma kullanmak üzere bize verilmeli) .

5. Gerek mevcut hükümet gerekse diğer çevreler tarafından belediyelerimize yönelik yapılan çeşitli dayatmalara karşı muhalefetin varlığının gerekliliği; nedenlerini göz önünde bulundurarak oyumu ret yönünde kullanıyorum. Müzakerelerin ve mücadelenin henüz bitmediği, LTB olarak, daha da sıkı çalışmamız gereken bir sürecin içerisine girdik. Umarım en sağlıklı ve verimli şekilde, koşulları iyileştirerek, devletin diğer kurumlarıyla da toplum adına dayanışarak ilerleyebiliriz.

 

M.K. NO.:

64/2016

Lefkoşa Türk Belediyesi Su İşleri Şubesi ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, geçiş döneminde paydaşlık ilişkileri gereği, günün koşullarına uygun, en sağlıklı ve teknolojik şartlarda su hizmeti verilebilmesi için çalışma başlatılmasına oy çokluğu ile;

Red oyu verenler: Murat Kanatlı, Mine Atlı, Meryem Ekinci, Ahmet Bağzıbağlı.

M.K. NO.:

65/2016

 

Geçiş döneminde belirlenen fiyattan alınacak suyun, kaçaklardan dolayı uğrayacağı zararı ortadan kaldırmak için, Belediyenin içinde olduğu mali durumu da göz önünde tutarak aşağıda belirtilen çalışmalardan mümkün olanların yapılmasının tavsiye edilmesine  oy çokluğu ile;

Red oyu verenler: Murat Kanatlı, Mine Atlı, Meryem Ekinci, Ülkü Taşseven, Ahmet Bağzıbağlı.

a)      Lefkoşa Türk Belediyesi, Su İşleri Şubesinin KTMMOB ile ortak yürüttüğü ve yürüteceği teknik çalışmalar neticesinde Lefkoşa’nın su altyapısına uygun olarak bölgelere ayrılmasına, kaçak ve kayıpları az olan bölgelere arıtılmış suyun hemen verilmesine,

b)     Kaçak ve kayıpları %20 ve yukarısı olan bölgelere mümkünse arıtılmış su, eğer mümkün değilse, Su İşleri Dairesinin kesintisiz su vermesi halinde halen su sağlamakta olduğu kaynaktan 25kuruş/m3 fiyatından su verilerek kaçakların tespit edilmesi için çalışılması,

c)      Tesbit yapılabilmesi halinde mümkün olan en kısa sürede tamir projelerinin geliştirilmesi ve proje maliyetinin karşılanabilmesi için kaynak ve imkan arayışlarını KTMMOB ve LTB idaresi tarafından ortaklaşa yürütülmesine, bu süre içerisinde 25kuruş/m3’ten alınan suyun sağlandığı bölgelere uygulanacak su tarifesinin oluşabilecek koşulları da dikkate alarak yeni tüzükte belirlenecek özel ve geçici fiyat ile uygulanmasına,

d)     Lefkoşa’nın mevcut su dağıtım sisteminin ana depolar ve dağıtım imkanları elverdiği şekilde tonlama/bölgeleme yapılarak birbirinden bağımsız ayrıştırılması için projelendirme çalışması yapılmasına,

e)      Oluşturulan bölgelerde yenilenen ve değiştirilen dağıtım hatları şebeke ve fatura kayıplarının %20’yi aşmayan bölgelere, Türkiye’den gelen suyun verilmesi ve kaçağın dünya standartlarına çekilmesi ve gerekli yatırımın yapılması için kaynak ve finans arayışlarına girilmesine,

f)       Bu süre zarfında “scada” ile su kaçak oranlarının sürekli takip edilmesine olanak tanıyacak sistemlerin oluşturulması için çalışma yapılmasına,

g)     Tahsilat oranlarının dünya standartlarına çıkarılmasını hedeflemek ve yapmak için projeler geliştirilmesine,

h)     Halen su sağlanan resmi kurum ve kuruluşların tahsilatının garanti altına alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere çalışma yapılmasına,

i)        Ana ishale hatlarında acilen yapılması gereken iyileştirme faaliyetlerinin yapılması için merkezi hükümetin de katkılarını sağlayacak çalışmalar yapılmasına,

Osman Yücelen, Rauf Denktaş, Ahmet Akbil, Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

66/2016

 

Kira İhale Komisyonu’nun 145/2016 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

145/2016: Su İşleri Şubesi’nin 08 Haziran 2016 tarih ve 797 arşiv no’lu raporu doğrultusunda elektronik kartlı su sayacı alımı  ihalesine çıkılması için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy çokluğu ile;

 

 

M.K. NO.:

67/2016

Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 30 Haziran 2016 tarih ve 884 arşiv numaralı evrağı doğrultusunda 37/2016 sayılı Meclis kararının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy çokluğu ile;   Murat Kanatlı ret oyu vermiştir.

Su tahsilatının artırılması, diğer vergilerin tahsilatının daha iyi yapılabilmesi ve kayıp kaçak ile daha etkin mücadele edilebilmesi için elektronik kartlı su sayacı kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliğinden hareketle,

“ I. Elektronik su sayaçları

a)      Kiracıların kullanımında olan konut ve işyerlerinde,

b)     Yeni su akımlarında,

c)      Bakiye su borcu olup düzenli ödemeyen abonelerde sayaç bedeli ve masraflar alınarak

takılacaktır.

II. Abonelik işlemleri mal sahibi adına olabilecektir.

III. Abonelik işleminin kiracı adına olabilmesi için;

a)      Muhafiyet hakkı olmayan aboneliklerde;

Elektronik kartlı sayaçlarda ve sayaçsız binalarda 400TL.

b) Muhafiyet hakkı olan abonelerde;

Mekanik sayaçlarda 10 TL.

ii) Elektronik kartlı sayaçlarda ve sayaçsız binalarda 10TL depozit parasının Belediye veznesine yatırılmasına.” Karar verilmiştir.

 

 Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Alev Denizgil

 (Üye)

 

Ahmet Akbil

 (Üye)

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

Boysan Boyra

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

Fatma Miralay

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

Mine Atlı

(Üye)

Murat Kanatlı

 (Üye)

Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

Özmen Birinci

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

 

/İN.                                                                                       

Facebook Yorumları
Supportscreen tag