fbpx
diren
Yağmur suyu dranaj hatları temizleniyor
1 October 2013
banda
“Bandabuliya’yı Canlandıralım” ve Final Sergisi
3 October 2013

1 Ekim 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

01 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:116/2013 M.K.No.:102/2013 sayılı kararın iptal edilmesinden sonra Meclis; 2,000,000.-TL’nin (iki milyon türk lirası) Yakın Doğu Bank Ltd.’den %13 faiz ve %0.5 masraf oranı ile borçlanılmasına, bu amaçla K.K.T.C. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetim Komitesi’nin aldığı 30.09.2013 tarih ve 34 sayılı kararı doğrultusunda Yakın Doğu Bank Ltd.’den 8,000,000.-TL %13 faiz+%0.5 masrafla borçlanılmasına, bu maksatla devletten alacağımız olan aylık katkı paylarından 36 ay vade ile her ay 271,202.-TL (iki yüz yetmiş bir bin iki yüz iki türk lirası) Yakın Doğu Bank Ltd lehine temlik verilmesine, bu maksatla gerekli temlik belgelerinin Lefkoşa Belediyesi, Belediye Başkanı, Belediye Asbaşkanı, Belediye Asbaşkanının da izinli olması halinde Yedek Asbaşkan tarafından tanzim ve imza edilerek Yakın Doğu Bank Ltd.’e tevdi edilmesine keza Maliye Bakanlığına bilgi verilmesine;Ayrıca devlet katkı payından yapılacak olan temlik kesintilerinden sonra devlet katkı payımızdan serbest kalacak olan miktarın da Yakın Doğu Bank Ltd nezdindeki 10-118-11287 sayılı hesabımıza yatırılması için Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmasına, Yakın Doğu Bank Ltd.’deki overdraft hesabının sıfırlanmasına, artan miktarın Şeker Bank’taki döviz (STG) hesabına aktarılmasına, yeterli olmaması halinde yeniden Yakın Doğu Bank Ltd.’deki overdraft hesabından kullanılarak kapatılmasına oybirliği ile;

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Mustafa Hançerli(Asbaşkan)     Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)     Ali Kansu(Üye)  
Dr.Mustafa Soydan(Üye)     Dr.Zerrin Akalın(Üye)
Kemal T.Mut(Üye)     Onur Olguner(Üye)  
Oktay Çocuk(Üye)   Önol Aktolga(Üye)  
Serhat Kotak(Üye)   Ulus Basri(Üye) 

 

/İÖ.

 

 

 

 

09 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
3.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Ali Çınar (Üye)
6.       Ali Kansu (Üye)
7.       Akın Aktunç (Üye)
8.       Boysan Boyra (Üye)
9.       Celal Cin (Üye)
10.   Dr.Mustafa Soydan (Üye)
11.   Dr.Zerrin Akalın (Üye)
12.   İbrahim Demir (Üye)
13.   Kemal T.Mut (Üye)
14.   Onur Olguner (Üye)
15.   Önol Aktolga (Üye)
16.   Özmen Birinci (Üye)
17.   Rauf Denktaş (Üye)
18.   Serhat Kotak (Üye)
19.   Ulus Basri (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Fatma Sabri (Üye) – İzinli
2.       Fisun Özsun (Üye)
3.       Mehmet Kermeoğlu (Üye)
4.       Oktay Çocuk (Üye)

 

 

 

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:117/2013 Sayın Başkanın önerisi ile gündemde yer alan 6.Madde Çangar Finans Co.Ltd.’e açılan temlik davasının 1.Madde olarak görüşülmesi önerisi oylanmış ve 1.Madde olarak görüşülmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.Konu ile ilgili söz alan Başkan, Meclisi temlik davası ile ilgili olarak bilgilendirmiştir.   Bu bilgiler aktarılırken Dr.Mustafa Soydan ve Ali Kansu toplantıya katılmışlardır. Sayın Başkanın açıklamaları devam ederken Kemal T.Mut da toplantıya katılmıştır. Toplantıdaki bilgilendirmelerde söz alan Av.Boysan Boyra Hukuki açıklamalarda bulunurken Sayın Alev Şensoy toplantıya katılmıştır. İlgili Finans Şirketine olan temlik davasında gelinen aşamada yapılan açıklamalardan sonra mahkeme aşamasında teklif edilen anlaşma noktasında yapılan teklifi Sayın Başkan Meclisin onayına sunmuş ve aşağıdaki kararı almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

09 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:118/2013 Belediyemizin Çangar Finans Co.Ltd.’e açılan temlik davasında, mahkeme huzurunda yapılan anlaşma önerisine Mustafa Hançerli, Dr.Mustafa Soydan, Boysan Boyra, Serhat Kotak, Rauf Denktaş, Kemal T.Mut, Onur Olguner, D.Zerrin Akalın, Önol Aktolga, Ahmet Bağzıbağlı’nın red oyu kullanması ile öneri oyçokluğu ile reddedilmiştir.
 
M.K. NO.:119/2013 Bunun üzerine yeni bir öneri getiren Mustafa Hançerli’nin önerisi onaylanmıştır.Öneride;   Çangar Finans Co.Ltd.’e olan biri £10,000,000 (on milyon sterling) diğeri ise £2,000,000 (iki milyon sterling) olan borçların bugün itibarı ile £3,500,000 (üçbin beş yüz sterling) ödemek sureti ile kapatılmasının Yüksek İdare Mahkemesi huzurunda yasal haklara halel gelmeksizin şeklinde önerilmesi ve bu önerinin kabul edilmesi halinde gerekli uzlaşı hükmünün yazılması için Avukatlara ve Sayın Başkana yetki verilmesine oyçokluğu ile;(Bu öneriye Alev Şensoy, Akın Aktunç, Mustafa Hançerli, Ulus Basri, Celal Cin, Dr.Mustafa Soydan, Dr.Zerrin Akalın, Ali Çınar, Ali Kansu, İbrahim Demir evet oyu vermişlerdir.)

Bu karardan sonra Sayın Mustafa Hançerli toplantıdan ayrılmıştır.

 
M.K. NO.:120/2013 2011 yılında Temizlik Şubesi çalışanlarının Şubat 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında yaptıkları ek mesai karşılığı olan 68,563,84 TL’nin personele ödenmesi önerisinin görüşülmesine Sayın Başkan tarafından önerilmiş ve önerinin görüşülmesine oybirliği ile;(Bu karardan sonra Ali Çınar toplantıdan ayrılmıştır)
 
M.K. NO.:121/2013 Sayın Başkanın yapmış olduğu bu öneri maddesi olan Temizlik Şubesi çalışanlarının Şubat 2011 ve Kasım 2011 aralıklarındaki 68,563,84 TL’nin ödenmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:122/2013 Sayın Başkanın önerisi ile statüleri işçi olan personelin bayram öncesi alacağı olan 2 (iki) maaşlarından 1(bir) tanesinin bayram öncesi ödenmesi önerisi onaylanmış ve görüşülmesi için oybirliği ile;
 
M.K. NO.:123/2013 Statüleri işçi olan personelin alacağı olan iki (2) maaşlarından 1 (bir) maaşlarının bayram öncesi ödenmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:124/2013 Yakın Doğu Bankasında bulunan 7,500,000TL (yedi milyon beş yüz bin türk lirası) overdraft hesabımızın 5,000,000TL (beş milyon türk lirası) olması önerisi veya yıllık %14.5 faizle 7,500,000 (yedi milyon beş yüz bin) kalması önerisinin görüşülmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:125/2013 Konu ile ilgili olarak yapılan oylamada; overdraft hesabımızın yıllık %14.5 faiz oranı ile 7,500,000 TL (yedi milyon beş yüz bin türk lirası) olarak devam etmesine Akın Aktunç, Ulus Basri’nin red oyları ve Dr.Mustafa Soydan’ın da çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:126/2013 K.İ.K. kararı (17/2013) olan kararla ihaleye çıkılan Taşkınköy Sanayi I.Etap Kanalizasyon yenileme ihalesinin iptal edilerek, aynı ihaleye çıkılması için K.İ.K.’ne yetki verilmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:127/2013 Boysan Boyra’nın önerisi ile mahkemede Belça Ltd.’e açılan Vadim Finans-Belediye ortaklığı davasından çekilmesi önerisinin görüşülmesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.

 

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Mustafa Hançerli(Asbaşkan)     Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)     Ali Çınar(Üye)
Ali Kansu(Üye)     Akın Aktunç(Üye)
Boysan Boyra(Üye)   Celal Cin(Üye)  
Dr.Mustafa Soydan(Üye)     Dr.Zerrin Akalın(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)  
Onur Olguner(Üye)     Önol Aktolga(Üye)  
Özmen Birinci(Üye)   Rauf Denktaş(Üye)
Serhat Kotak(Üye)   Ulus Basri(Üye) 

 

 

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag