fbpx
LTB Spor Kulübü genel kurulu yapıldı
1 Ağustos 2015
Serhat İncirli ile Kıbrısta Bugün – Mehmet Harmancı
10 Ağustos 2015

1 Ağustos 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
01 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR
Toplantıya Katılanlar
Toplantıya Katılamayanlar:
Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu
M.K. NO.:
143/2015
Sayın Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine karar
verilmiştir.
a) Fatma Miralay’ın Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’na dahil
edilmesine,
b) Kira ve İhale Komisyonu’nun 229/2015, 230/2015, 231/2015, 232/2015,
233/2015, 234/2015, 235/2015, 236/2015, 237/2015 sayılı kararların onayı,
c) Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 72/2015 sayılı kararın onayı,
d) Belediye Meclisinin M.K.No.:72/2015 sayılı kararı ile müracaat edilen
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek
Programı kapsamında Asmaaltı ve Arasta gölgelik alımı ve montajı,
yönlendirici ve bilgilendirici levhalar, turizm ofisi tabelası, turistik harita
basım işleri, mevcut mavi çizginin tekrar boyanması işlerinin ihaleye çıkması
için Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesi,
1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Akbil (Üye)
4. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5. Alev Denizgil (Üye)
6. Bülent Çıraklı (Üye)
7. Fatma Miralay (Üye)
8. Hüseyin Kıral (Üye)
9. Murat Kanatlı (Üye)
10. Onur Olguner (Üye)
11. Özmen Birinci (Üye)
12. Sonuç Koyuncu (Üye)
13. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
14. Ülkü Taşseven (Üye)
15. Vedat Tezcan (Üye)
1. Boysan Boyra (YedekAsbaşkan)
2. Çelen Çağansoy (Üye) İzinli
3. Leyla Öztürk (Üye) İzinli
4. Meryem Ekinci (Üye)
5. Mine Atlı (Üye)
6. Mehmet Kermeoğlu (Üye ) İzinli
7. Osman Yücelen (Üye)
8. Rauf Denktaş (Üye)

01 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR
M.K. NO.:
144/2015
6-7 Ağustos 2015 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile
Belediyeler arası işbirliği konularının görüşüleceği toplantıya Sayın Başkanın
katılmasına, kendisine Dış İlişkiler Komisyonu Koordinatörü Ülkü Taşseven ve Dış
İlişkiler Bölümünden Zehra Beyar’ın refakat etmesine, ulaşım ve konaklama
masrafları için Belediyenin durumu dolayısıyla kendilerine ödenek
yapılmamasına, Başkanın yokluğunda Belediye Başkanlığına asbaşkan Akın
Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile;
M.K. NO.:
145/2015
Kira ve İhale Komisyonu’nun almış olduğu 238/2015 sayılı kararın onayına ve
sözleşmesinin aynı şartlarda uzatılmasına oybirliği ile;
238/2015: Uçanok Emlak ve İnşaat Ltd. Şti’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Asfalt Yama ve
Kaplama İşleri için sunduğu 29/07/2015 tarih ve 3473 arşiv no’lu evrak ile talep ettiği
15 gün uzatma süresi incelenmiş ve Altyapı Şubesi’nin 29/07/2015 tarih ve 3473 no’lu
evrakta verdiği görüş doğrultusunda 6 gün uzatılmasına, oy birliği ile
M.K. NO.:
146/2015
Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda yazılı olan kararlarının onayına oyçokluğu
ile;
229/2015: 29 Nisan 2015 tarih ve 126/2015 sayılı Meclis Kararı çerçevesinde, Projeler
Şubesi’nin 10.07.2015 tarih ve 1501 arşiv numaralı raporu ile finansmanı T.C Lefkoşa
Büyükelçiliği Yardım Heyeti tarafından karşılanması koşuluyla, ihaleye çıkabilmek için Kira İhale
Komitesi’ne yetki veren karar çerçevesinde “Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu İstinat Duvarı,
Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi” için ihaleye çıkılmasına, 28 Temmuz 2015
tarihinde gazeteye ilan verilmesine ve 11 Ağustos 2015 Salı günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf
usulü teklif kabulüne oy çokluğu ile;
Murat Kanatlı red oyu verniştir.
Not: Bütçe kalemi ile ilgili olarak Maliye Şubesi tarafından Sayıştay Başkanlığı’ndan görüş
alınacaktır
230/2015: İnönü Meydanı’nda bulunan 11 No’lu dükkanın kiracısı Özbil Hancıoğlu’nun
30.06.2015 tarih ve 3178 arşiv no’lu dilekçesi incelenmiş ve dükkanının teslim alınıp Kira İhale
Komisyonu’nun 103/2015 sayılı kararı uyarınca ihaleye çıkılıp kiralanmasına oy birliği ile
231/2015: Belediye Pazarı No:60 için gelen ve aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi
tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 28 Temmuz 2015 tarihinde Kira İhale
Komsiyonu toplantısına getirilmesine oybirliği ile;
İsim İş Türü Teklif
1- Hatice Uzunyayla Hediyelik Eşya 262.50 TL
232/2015: İnönü Meydanı No:11 için gelen ve aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler Şubesi
tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 28 Temmuz 2015 tarihinde Kira İhale
Komsiyonu toplantısına getirilmesine oybirliği ile;
İsim İş Türü Teklif
1- Hasan Demirağ Çay – kahve satışı 450 TL
233/2015: Belediye Meclisi’nin 17 Mart 2015 tarih ve 53/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira
İhale Komisyonunun 70/2015 sayılı kararı kapsamında Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma
Şubesinin 09.07.2015 tarih ve 1479 arşiv No’lu raporu çerçevesinde Mehmet Akif Caddesi ve
Osman Paşa Caddelerini kapsayacak “Parkmetre Kurulumu ve İşletmesi İhalesi” için 06-05-07-
007 sayılı bütçe kaleminden ödenecek şekilde ihaleye çıkılmasına, 31 Temmuz 2015 tarihinde
gazeteye ilan verilmesine ve 20 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf
usulü teklif kabulüne oybirliği ile
234/2015: 23 Temmuz 2015 tarihinde Hatice Uzunyayla’nın yapmış olduğu 3501 arşiv No’lu
teklifi değerlendirilmiş olup, İşletmeler Şubesi’nin 28 Temmuz 2015 tarih ve 1572 Arşiv No’lu

rapor doğrultusunda, Belediye Pazarı 60 No’lu dükkanın, hediyelik eşya satış yeri olarak adına
kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 262.50 TL olmasına ancak 15 günlük lutuf süresi
içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015
tarihine kadar Kira İhale Komsiyon Kararı 31/2015 no’lu karar kapsamında yapılmasına oy birliği
ile
235/2015: 2 Mayıs 2015 tarih ve 81/2015 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 136/2015 sayılı Kira
İhale Kararı uyarınca Umut Madenoğlu’na kiralanması kararı alınan Belediye Pazarı Dükkan
no:53’ün,İşletmeler Şubesi’nin 28/07/2015 tarih ve 1573 arşiv No’lu raporu doğrultusunda
alınan kararın iptaline ve 103/2015 Kira İhale Komisyon Kararına göre tekrardan kiralanmasına
oy birliği ile
236/2015: 9 Temmuz 2015 tarihinde Hasan Demirağ’ın yapmış olduğu 3502 arşiv No’lu teklifi
değerlendirilmiş olup, İşletmeler Şubesinin 28 Temmuz 2015 tarih ve 1572 Arşiv No’lu rapor
doğrultusunda, İnönü Meydanı 11 No’lu dükkanın Hasan Demirağ’a kiralanmasına uygun
olmadığına oy birliği ile
237/2015: Belediye Pazarında bulunan 53, 63, 67, 68, 71 numaralı dükkanlar ve İnönü
Meydanı’nda bulunan 11 No’lu dükkan için kapalı zarf usülü teklif kabul edilmek suretiyle
kiralanmasına, 5 Ağustos Çarşamba günü gazeteye ilan verilmesine ve 13 Ağustos 2015 saat
14:30’a kadar ihale kutusuna atılmasına, oy birliği ile
Murat Kanatlı 229/2015 sayılı karara ret oyu vermiştir.
M.K. NO.:
147/2015
Fatma Miralay’ın Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda görev yapmasına
oybirliği ile;
M.K. NO.:
148/2015
Belediye Meclisinin M.K.No.:72/2015 sayılı kararı ile müracaat edilen Ekonomi
ve Turizm Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında Asmaaltı ve Arasta gölgelik alımı ve montajı, yönlendirici ve
bilgilendirici levhalar, turizm ofisi tabelası, turistik harita basım işleri, mevcut
mavi çizginin tekrar boyanması işlerinin ihaleye çıkması için Kira ve İhale
Komisyonuna yetki verilmesine Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oyçokluğu
ile;
M.K. NO.:
149/201
5
Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 72/2015 sayılı kararının onayına
oybirliği;
72/2015: İhtiyacı belirlenmiş teknik projelerin ihaleye çıkmadan önce teknik şartname ve teknik
çizimlerinin ilgili şube ile birlikte Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesinde
değerlendirilmesine oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır
Karar verilmiştir.
Mehmet Harmancı
(Başkan)
Akın Aktunç
(Asbaşkan)
Ahmet Akbil
(Üye)
Ahmet Bağzıbağlı
(Üye)
Alev Denizgil
(Üye)
Bülent Çıraklı
(Üye)
Fatma Miralay
(Üye)
Hüseyin Kıral
(Üye)
Murat Kanatlı
(Üye)
Onur Olguner
(Üye)
Özmen Birinci
(Üye)
Sonuç Koyuncu
(Üye)
Tolga Ahmet Raşit
(Üye)
Ülkü Taşseven
(Üye)
Vedat Tezcan
(Üye)
/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag