fbpx
30 Mayıs 2016
17 August 2016
30 Haziran 2016
17 August 2016

08 Haziran 2016

08 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4.       Alev Denizgil (Üye)
5.       Bülent Çıraklı (Üye)
6.       Çelen Çağansoy (Üye)
7.        Fatma Miralay (Üye)
8.       Hüseyin Kıral (Üye)
9.       Leyla Öztürk (Üye)
10.   Meryem Ekinci (Üye)
11.   Mine Atlı (Üye)
12.   Murat Kanatlı            (Üye)
13.    Mehmet Kermeoğlu (Üye)
14.   Onur Olguner (Üye)
15.   Osman Yücelen  (Üye)  
16.   Özmen Birinci (Üye)
17. Sonuç Koyuncu (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan       (Üye)

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Akbil (Üye) -izinli
2. Boysan Boyra (Üye)
3. Rauf Denktaş (Üye) -izinli

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

Bilgilendirme: Su konusunda oluşturulan AD-HOC Komite adına Sn. Başkan, Su talebi ile ilgili bulgular ve gelinen aşama konusunda Meclis’i bilgilendirmiştir. Geçmiş dönemi ile ilgili su talebi, fiyatlandırma ve alternatif görüşler konusunda çeşitli öneriler ortaya konmuştur.

 

M.K. NO.:

51/2016

Türkiye’den temin edilen suyun Belediye Su Deposuna teslim fiyatı olarak belirlenen 2.30TL/m3 ücrete alınması oyçokluğu ile reddedilmiştir.

Red oyu verenler; Ülkü Taşseven, Meryem Ekinci, Ahmet Bağzıbağlı, Osman Yücelen, Mine Atlı, Murat Kanatlı, Hüseyin Kıral, Onur Olguner, Fatma Miralay, Leyla Öztürk, Tolga A.Raşit. Sn. Başkan oy kullanmamıştır.

Ülkü Taşseven, Ahmet Bağzıbağlı, Leyla Öztürk, Fatma Miralay, Hüseyin Kıral, Onur Olguner, Osman Yücelen, Tolga A.Raşit’in şerhi;

Cumhuriyetçi Türk Partisi Belediye Meclis üyeleri olark; 27.07.2010 tarihinde, KKTC ile TC hükümetleri arasında imzalanan KKTC’nin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin hükümetler arası antlaşma gereği; ve ardına 02.03.2016 tarihinde imzalanan ek protokolün, 22. Maddesinin öngördüğü üzere, 19.05.2016 tarihinde imzalanan “Geçiş Dönemi Protokolü” ile bileşenleri açıklanmaksızın 2,30TL/m3 olarak belirlenmiş olan su fiyatının, Lefkoşa Türk Belediyesinin gelecekte kendi kendini yönetebilmesi bakımından riskli bir fiyat olduğunu saptamış durumdayız.

       

UBP Hükümeti döneminde çerçevesinde belirlenen ve CTP-UBP hükümeti döneminde bazı kazanımlarla hazırlanan ve imzalanan çerçeve antlaşma mantığına aykırı olarak belirlenen bu fiyat, kesinlikle kabul edilmemelidir. Lefkoşa Türk Belediyesinin, diğer belediyelere kıyasla, ilgili su getirme projesinin en büyük alıcısı olduğunu da göz önünde bulundurarak, belirlenen fiyatın düşürülmesi ve Lefkoşalılara daha iyi kalitede, sürekli ancak daha uygun fiyatlarda su verilmesinin sağlanması yönünde belediyemizin tüm yolları deneyerek mücadele etmesi gerekmektedir. Belediyeler birliğinin sorgusuna rağmen bileşenleri açıklamaksızın 2.30TL/m3 olarak belirlenen su fiyatının öncelikle maliyet hesaplamasının açık bir şekilde Belediyemize aktarılması ve ardından, düşürülmesi için mücadelenin devam etmesinin gerektiğine inandığımızdan dolayı, suyun bu fiyatlara Belediyemize satılmasına oyumuz reddir.

 

 Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Alev Denizgil

 (Üye)

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Leyla Öztürk

(Üye)

  Hüseyin Kıral

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Mine Atlı

(Üye)

  Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Özmen Birinci

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

Vedat Tezcan

(Üye)

/İN.                                                                                     

Facebook Yorumları
Supportscreen tag