fbpx
6 Ağustos 2014
6 August 2014
11 Eylül 2014
11 September 2014

05 Eylül 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

05 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplanya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4. Ahmet Akbil (Üye)
5. Alev Denizgil (Üye)
6. lent Çıraklı (Üye)
7. lent Kılıçoğlu (Üye)
8. Çelen Çağansoy (Üye)
9. Fatma Miralay (Üye)
10 Meryem Ekinci (Üye)
11 Murat Kanatlı (Üye)
12 Onur Olguner (Üye)
13 Osman Yücelen (Üye)
14 Özmen Birinci (Üye)
15 Sonuç Koyuncu (Üye)
16 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17 Ülkü Taşseven (Üye)
18 Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplanya Katılamayanlar:

1. Ahmet Bağzıblı (Üye) – İzinli
2. Hüseyin Kıral (Üye)
3. Mehmet Kermeoğlu (Üye) – İzinli
4. Mine Atlı (Üye) – İzinli
5. Rauf Denktaş (Üye)

 

Mehmet Çakmak – Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.: 130/2014

Sayın Başkan Meclis Üyelerimize öneri yaparak İçişleri Bakanlığından gelen ve Asbaşkanın katılması gereken Lefkoşanın fethi törenine Asbaşkan ve Yedek Asbaşkanın özel işleri nedeni ile; başka bir Meclis üyesinin tayin edilmesi görüşülmesinin gündeme alınmasına oybirliği ile;

M.K. NO.: 131/2014

Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonu almış olduğu kararların onayına oyçokluğu ile;

Kira ve   İhale Komisyonu kararları tartışılırken Boysan   Boyra   toplantıya katılmıştır.

Bu kararlar tartışılırken Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

68/2014: Kanalizasyon Şubesi’nin çıkmış olduğu Taşkınköy-Sanayi I. Etap Altyapı

Kanalizasyon Projesi ihalesinde gelinen aşamada ihale süresinin uzatılması için ve

17.01.2014 tarihinde taraflar arasında akdeylenmiş mukaveleye ek olarak 23.7.2014 tarihli ve 65/2014 sayılı Kira İhale Komisyonu Kararı ve 116/2014 No’lu Belediye Meclisi kararına istinaden ihale sözleşmesine ek olarak protokol hazırlanması ve LTB ile müteahhit tarafından 25.07.2014 tarihinde imzalanmasına

69/2014:   07   Ağustos   2014 tarihinde saat 14.00’den itibaren Park   Büfelerin çalıştırıcılarının sırayla Kira İhale Komisyonu’na gelerek görüşmelerinin yapılabilmesi için İşletmeler Şubesi tarafından gerekli randevuların verilmesine

70/2014: LTB Kira İhale Komisyonu, LTB’nin yapacağı taşınmaz mal kira sözleşmesinde, kira bedellerinin ödenmesi ile ilgili “lütuf süresinin” 15 gün olmasına ve her kiracının sadece geciktiği ay için esas kira bedelini ödemesine

71/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 10/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Terminal İç No:13 adresinde bulunan büfenin Selma Osman adına olan   kira sözleşmesinin oğlu Serkan Yamanbey olarak yenilenmesine ve Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

72/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 8/2014 sayılı karar ve

17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Terminal Merdiven Altı adresinde bulunan büfenin Lütfi Güngeldi adına olan kira sözleşmesinin eşi Zühal Güngeldi olarak yenilenmesine ve Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık

500 TL olmasına,   ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

73/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 9/2014 sayılı karar ve

17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Terminal Doğu Dış No:4 adresinde bulunan dükkanın Ali Sayan adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 1100 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 550 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

74/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 23/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Terminal İç No: 7-8 adresinde bulunan Ayşe – Mustafa Alkım adına olan   kira sözleşmesinin Mustafa Dağgül olarak yenilenmesine ve Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık

1000 TL olmasına,   ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

75/2014: 8 Mayıs 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 54/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararının; Terminal İç No: 14A adresinde bulunan   dükkanın İskan Aruk adına sözleşmesinin, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 600 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

76/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 12/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Gzt. Kemal Aşık Cadddesi No:

34 adresinde bulunan lokantanın Hanife Irkad adına olan sözleşmesinin, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 800 TL olmasına,     ancak

31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 400 TL

kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

77/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 14/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının;   Şht. Yüksel Ahmet Dereli Sokak (no 12B) adresinde bulunan restorantın Zekai Deran adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 1200 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık

600 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

78/2014: 08 Mayıs 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 55/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararının;     Kurtuluş Meydanı 8B adresinde bulunan dernek lokalinin Muharip Gaziler Derneği adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık

40 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

79/2014: 8 Mayıs 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 56/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararının; Kurtuluş Meydanı No: 8A adresinde bulunan meyhanenin Mine Özerman adına olan sözleşmesinin, Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira bedeli aylık 1000 TL olmasına, ancak

31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL

kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

80/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 18/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; Gazeteci Kemal Aşık Caddesi no:36 adresinde bulunan lokantanın Hüseyin Dayı adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 600 TL olmasına,   ancak

31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL

kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

81/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 19/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının;     Kızılay Sokak no:   25 adresinde bulunan sendika lokalinin Belediye Emekçileri Sendikası adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500

TL olmasına, ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi

halinde aylık 100 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

 

82/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 20/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararının; İnönü Meydanı No:7 adresinde bulunan büfenin Ahmet Conkbayır adına kira sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira   bedeli aylık 500 TL olmasına,   ancak 31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 250 TL kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

 

83/2014: 29 Nisan 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 48/2014 sayılı karar ve 17 Nisan 2014 tarihli 48/2014 sayılı Meclis Kararının; İnönü Meydanı No:5 adresinde bulunan büfenin Mehmet Kemal Yücedal adına kira   sözleşmesinin Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına,     ancak

31.12.2014 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 250 TL

kira bedeli alınmasına olarak düzenlenmesine

 

84/2014: Atatürk Caddesi No:102 adresinde bulunan marketin Belça Ltd. adına olan kira sözleşmesinin; Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira bedeli aylık

5000 TL olmasına,   ancak 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli

ödenmesi halinde aylık 3100 TL kira bedeli alınmasına

 

85/2014: Kurtuluş Meydanı No:3-4 adresinde bulunan meyhanenin Yıltan Bayraktar adına olan kira sözleşmesinin; Aralık 2014 yılı sonuna kadar düzenlenmesine ve esas kira   bedeli aylık 1000 TL olmasına,   ancak 31.12.2014 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına

 

86/2014: 22 Temmuz 2011 tarihde Kira İhale Komisyonu’nun aldığı 34/2011 sayılı karar ve 31 Mayıs 2011 tarihli 66/2011 sayılı meclis kararı ile 5 Ekim 2011 tarihli K(II)1261-

2011 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre Şht. Ahmet Aydın Sokak No: 2A(harita/plan

 

XXI.38.5.II Parsel 193) da bulunan vakıf olarak kullanılan binanın Yunus Emre Vakfı ile yapılan sözleşmesinin feshedilmesi için Belediye Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile,

 

87/2014: İnönü Meydanı No: 6 adresinde bulunan büfenin Rifat Özoktay adına olan kira sözleşmesinin vefatı nedeniyle eşi Ayse Özoktay olarak yenilenmesine ve Aralık 2014 yılı   sonuna kadar düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına ancak

31.12.2014 tarihine kadar lutuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 250 TL

kira bedeli alınmasına

 

88/2014: Belediyemiz ile bankalar arasına veri alışverişi yapılırken, sistemimizin network güvenliğini artırma ve tedbir amaçlı güvenli çalışabilmesi için “Antivirus” ve “Web Filtering” lisansları ile birlikte olmak koşulu ile Fortigate 200b Serisi Güvenlik Duvarı (firewall) alınabilmesi için elden kapalı zarf usulu ile en az 3 teklif alınacak şekilde duyuru yapılarak satın alınmasına

 

89/2014: Lefkoşa hudutları içerisinde parklarda   bulunan büfe işletmecilerinin kullanacağı alanın sınırlarının Park Bahçeler Şubesi tarafından belirlenmesine

 

90/2014: Kira İhale Komitesi ATM’lerle ilgili izlenecek prosedürün aşağıdaki gibi olmasına karar vermiştir.

1- Daha önce Belediye ile Bankalar arasında ATM‘lerle ilgili sözleşmesi yapılanlardan, sözleşmede belirtilen son kira bedeli üzerinden yıl sonuna kadar talep edilmesine (Aralık 2014)

2- Meclis kararı ile sözleşmesi olmayan bankalardan geçici bir süre ile idare takdir hakkını kullanarak halen kullanımı devam edenleri kayıt altına almak ve kullanımlarından dolayı bir ücrete tabi tutulmasını sağlamak için yer işgal harcı adı altında ücrete tabi tutulmasını ve 2014 yılı sonuna kadar bankalara söz konu kararın bildirilmesini ve bu ücretin tahsil edilmesini

3- Sözleşmesi olsun veya   olmasın, takriben Kasım ayı başında veya   sonunda tüm ATM’lere İşletmeler Şubesi tarafından bir bildirim ve/veya ihbar gönderilerek yeni dönemde, söz konu ATM’lerin kullanım yeri ile ilgili, Fasıl 96, İmar Yasası, 51/95’e uygun hale getirilmesi için ve herhalukarda Belediyenin göstereceği yerlere monte edileceği yönünde yazı yazılması ve uygun hale getirilmesine müteakip Kira Mukavelelerinin yapılmasına

4- Yeni dönemde ATM’lere ve/veya banklara gösterilecek yerler ile ilgili öncelikle Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesinde konunun görüşülüp ilgili şubenin onayı ile Belediyenin göstereceği yerlerin tespit edilmesine ve 01.01.2015 tarihi itibarı ile sözleşmelerinin yapılmasına

 

91/2014: Lokmacı Barikatında bulunan LTB’ye ait tuvaletin, kullanıma açılması için çalıştırma koşulları belirlenecek şekilde elden teklif usulü ile kiralanmasına

 

92/2014: TC Yardım Heyeti tarafından finanse edilen ve Kanalizasyon Şubesinin takip ettiği Kızılay I. Etap Kanalizasyon Alt Yapı Projesi İhale teklifleri K.İ.K No:37/2014 , M.K No:53/2014 numaralı kararlarla ilgili şube tarafından değerlendirilmiş, blokeli para tutarının, en düşük teklifin altında olmasından dolayı ilgili şubenin talebi üzerine TC Yardım Heyeti tarafından yeni keşf çalışması yaptırılmış ve blokeli tutar 686,733.35TL olmuştur. İhaleye en uygun teklifi veren Kayas Construction Ltd.Şti’ne   589,000.00

TL+KDV olmak üzere verilmesine

 

93/2014: TC Yardım Heyeti tarafından finanse edilen ve Kanalizasyon Şubesinin takip ettiği Hamitköy I. Etabının Eksik kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi İhalesi teklifleri K.İ.K

 

No:38/2014, M.K No:53/2014 numaralı kararlarla ilgili şube tarafından değerlendirilmiş olup, gelen teklifler ihale keşif bedelinin üzerinde olması nedeniyle, ihalenin iptaline ve şubenin çalışma yapıp yeniden ihaleye çıkmasına

 

94/2014: TC Yardım Heyeti tarafından finanse edilen ve Kanalizasyon Şubesinin takip ettiği Taşkınköy-Sanayi II. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi teklifleri K.İ.K No:39/2014, M.K No:53/2014 numaralı kararlarla ilgili şube tarafından değerlendirilmiş, blokeli para tutarının en düşük teklifinin altında olmasından dolayı talebimiz üzerine TC Yardım   Heyeti tarafından yeni keşif çalışması yaptırılmıştır ve blokeli tutar

452.065,64TL olmuştur. Belediye bütçesinden 28,629.99 TL ödenerek, İhaleye en uygun teklif veren Kayas Construction Ltd. Şti.’ne 436,996.00 TL+KDV olmak üzere verilmesine oy birliği ile

 

95/2014: Belediye Kira İhale Tüzüğü 6 (a) maddesi gereğince, Belediye iş araçlarına takılmak üzere acil ihtiyaç duyulan lastiklerin alımı için elden teklif alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir

 

96/2014: Araç Bakım Onarım Şube Sorumlusunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda Kira İhale Komisyonu İhale Tüzüğü’nün 6 (a) maddesi şıkkı gereği Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tüm araçlar için çıkılacak Lastik İhalesi’ne kadar acil ihtiyaç olan

 

PLAKA ARAÇ TİPİ LASTİK ÖÜSÜ ADEDİ
HU 954 VİDANJÖR 11X22,5 DİŞLİ 4
LK 094 ÇÖP KAMYONU 12X22,5 DİŞLİ 4
LE 537 ÇEKİRGE 12X22,5 DİŞLİ 4
LE 537 ÇEKİRGE 12X22,5 DÜZ 2

 

Lassa / Rapa / Saf lastik

 

1- Lassa:       12 R 22.5 EG 2500 (Düz) 1 adet (x2) = 985 / 1,030 / 890

Çöp kamyonu

 

2- Rapa:       12 R 22.5 EG 5500 (Dişli) 1 adet (x8) = 1,155 / 1,107 / 940

Çekirge

 

3- Saf Lastik: 11R 22.5 EG 5500 (Düz) 1 adet (x4) = 950 /   950 /   750

Vidanjör

Toplam:                                                               15,010 TL. / 14,716 TL. / 12,300TL.

 

Araçlara lastik alımı ile ilgili kapalı zarf usulü teklifler yukarıda yazıldığı şekildedir. Komite, teklif veren firmalar ile görüşmüş ve Rapa Ltd. yetkilisinin lastiklere 2 yıllık garanti, fatura 2/3 aylık ödeme süresi tanımış olması ve ön düzen, rot balance yapılması koşulunu kabul etmesi gerekçesi ile Toplam 14,716 TL tutar olan Rapa Ltd’ten satın alma kararını oy birliği ile almıştır.

 

97/2014: Bandabulya’da bulunan 71 numaralı dükkan hakkında , 02/05/2014 tarihli KİK

50/2014 ile 29/05/2014 tarihli MK 53/2014’ün iptaline, ayrıca Bandabulya’da bulunan ve boş olan 52, 71, 75 ve 91 numaralı dükkanlar için elden teklif kabul edilmek suretiyle kiralanmasına

 

98/2014: Kira bedelini ödemeyen, işyerini sürekli açık tutmayan ve sözleşme koşullarını yerine getirmeyen iş   yerlerine ihbar verilmesine; önceden iki kez     ihbar verilen kiracılara( Dükkan No: 69,63,51,68,49,53,54) ise tahliye işlemleri için yasal sürecin başlatılmasına

 

Sonuç Koyuncu’nun Şerhi:   İlgili kiracılar ile ilgili olarak K.İ.K.öngördüğü şekilde bir sözleşmenin   yapılmasının   Hukuk     tekniği   açısından   sıkıntılar   yaratabileceği

 

düşüncesindeyim.   Keza yeni kira bedellerinin çevre dükkanlar binanın teknik ve çevresel konum göz önünde tutularak belirlenmesi ve sözleşme bitiş tarihlerinin Aralık

2014 tarihi sonuna kadar olması yerine sözleşmenin imzaladığı tarih itibariyle 1 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde olması gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle red oyu veriyorum.

 

M.K. NO.:

132/2014

Aşağıda yazılı olan   Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun almış olduğu kararların onayına oybirliği ile

 

6/2014: Mezbaha binasının tamamlanması konusunda Projeler Şubesi bilgi vermiştir. Müteahhidin 1 aylık tesisi çalıştırma sürecine girebilmesi için aşağıda yükümlülüklerin   Belediye tarafından yerine getirilmesi tavsiye kararı olarak alınmıştır.

 1. 1. Mevcut şebekeden su deposuna su bağlantısı yapılması,
 2. 2. Arıtma deposundan mevcut kanalizasyon hattına basınçlı hat döşenmesi,
 3. 3. Müteahhitin mezbahayı KIBTEK tarafından kontrolünü müteakip binaya sayaç takılması için gerekli işlemlerin yapılması,
 4. 4. Sallak ihtiyacı ve bundan sonraki çalışma prensiplerinin ortaya konması için Vet.

Hek. Erkut Özgöray’dan yazılı görüş alınmasına karar verilmiştir

 

 

7/2014: Çed raporu ve planlama onayı alınabilmesi için ilgili Dairelerde araştırma yapılmasına ve Firma ile ilk görüşmede vize standartlarına uygun “yapıldı” projesi sunulmasının bildirilmesine karar verilmiştir

8/2014: Tiyatro binasının durumu hakkında Sn. Yaşar Ersoy ve Projeler Şb.

Amirinden bilgi alınmıştır. Bu çerçevede binanın tamamlanması için aşağıdaki yol haritasının izlenmesine;

 1. 1. Şehir Planlama Dairesinden Planlama Onayı alınabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,
 2. 2. Proje müellifleri ile erken zamanda görüşülmesine,
 3. 3. Projelerin vize bürolarına verilebilmesi için proje müellifleri ile birlikte hareket edilmesine,
 4. 4. KTMMOB’den bilirkişi raporu alınmasına,
 5. 5. Müelliflerden binanın tamamlanması için keşif ve metraj çıkarılmasının istenmesine,
 6. 6. Ortaya çıkacak maliyet ile fon bulmak için adım atılmasına; Oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır

 

9/2014: Yapı Denetimi Kapsamında MK 153/2013 sayılı ve MK 127/2014 sayılı Meclis Kararları ışığında halihazırda yapı denetimi kapsamında olan   inşaat ruhsatlarının sahiplerine “final approval” aşamasında kontrolü yapan mimar ve mühendislerden, kontrolün yapıldığına dair   belgelerin aranacağının bildirilmesine ve bu   konuda Bayındırlık ve İmar Şubesi’ne bilgi verilmesine karar verilmiştir

 

15/2014: Belediyemizin teknik bölümlerinin elektrik işleri ile yayalaştırma alanlarının projelendirilmesi ve bina projelendirilmelerinde 500m2 ye kadar olan projeler dahil şartname , öetraj ve keşif olmak üzere tüm projelere kontrolluk ve danışmanlık işlerinin yapılması elektrik Mühendisi Çetin Kural’ın her ay 2000TL+KDV karşılığında 6ay süresince yapması aşağıdaki şartlarda kabul edilmiştir;

Yukarıdaki mezkur işlerin ilgili şahıs tarafından 6 ay süresince yapılması halinde Belediyenin tiyatro projesi ile ilgili olarak şahsın yasal mükellefiyetleri dahilinde yapmakla yükümlü olduğu işlerin karşılığı olarak kendisine 6 ay için herhangi bir ücret ödemeyecektir. Komitemizin bu kararı doğrultusunda Hukuk Şubesinin bir konuyla ilgili olarak bir sözleşme hazırlanmasına;

Karar verilmiştir

M.K. NO.:

133/2014

Aşağıda yazılı olan LAATİK Komisyonunun almış olduğu kararın onayına oybirliği ile;

1/2014: Lefkoşa Türk Belediyesine maliyet yükleyen ve Gönyeli’den gelen atık suyun kullanım ücretinin Gönyeli Belediyesinden talep edilmesine, bu   konuda gerekli adımların atılması için tavsiye kararı alınmıştır

M.K. NO.:

134/2014

Aşağıda yazılı olan Tüzük ve Hukuk Komisyonunun almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;

 

2/2014: 1) Bugünden itibaren her ayın 1. ve 3. Perşembesi saat 14:00’de Belediye Binasında rutin toplantı yapılmasına, daha sonra gerek duyulursa bu programın yeniden görüşülmesine;

2) 2.1 Sn. Başkan komisyonun görüşmesi için aşağıdaki A, B, ve C şıklarından oluşan konuları talep etmiştir:

 1. A) VADİM Finans ve Belediye arasında yapılan sözleşmenin incelenmesi,
 2. B) Sıdıka Atalay’ın mektubu, bu hususta Belediyenin belirleyeceği tavır konusunda

Başkana öneri yapılması, C) Arazinin Mülkiyeti hk.

2.1. Gündem Maddesinin “A” şıkkı görüşüldü. Tüzük ve Hukuk Komisyon üyelerinin konuyu gelecek toplantıya kadar incelemelerini ve gelecek toplantıda tartışılmasına oy birliği ile;

2.1. Gündem Maddesinin “B” şıkkı görüşüldü. Bu mektuba hemen cevap yazılması

gerekmediğine, cevabın Hukuk ve Tüzük Komisyonunun görüşmelerinden sonraya bırakılmasına oy birliği ile;

2.1. Gündem Maddesinin “C” şıkkı görüşüldü. Bu konuda “A” şıkkı içerisinde gelecek toplantıya kadar incelenmesine ve gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile;

Gündemin 2. Maddesi altında yapılacak tartışmalardan sonra varılacak sonuçların

Sayıştayın ve Hukuk Dairesinin bilgisine götürülmesi kararı verilmiştir.

 1. 2. Gündemin 2.2. şıkkında Tüzüklerin ivedilikle ele alınması görüşüldü ve bir öncelik sıralaması yapıldı.

1) İlan, Reklam

2) Mali İşler Tüzüğü

3) Meclis Çalışma Tüzüğü,

4) Su İşleri Tüzüğü

5) Kanalizsyon Tüzüğü

6) Sağlık Harcı Tüzüğü

7) Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi Tüzüğü

Av. Gizem B. Soydan 2. Ve 3. Sıradaki tüzüklerin birlikte görüşülme önerisini kabul etmiştir.

Gündemin 3. Maddesi görüşüldü.

Bu gündem maddesi altında karar verilmesi gereken 3 husus:

 1. a. Remonun Reklamları ile ilgili vergi taakkuku.
 2. b. Remonun Reklamları ile ilgili Belediyeden izin alıp almadığı, c. Remona Dava açılması

3)         3. Gündemin “A” şıkkında Remond Reklamları ile ilgili vergi taakkuku ettirip ettirilmemesi görüşüldü ve Boysan Boyra, bu harcın talep edilmesi doğrultusunda oy kullandı, Sonuç Koyuncu, Onur   Olguner, Vedat Tezcan, Ülkü Taşseven: “Şu an mahkemede olan Wideline Reklam Hizmetleri Ltd. n/d Remond ile LTB arasındaki mezkur davanın altında dosyalanmış olan ve ilgili şirket lehine kesinleşmiş ara emrine karşı Belediyemiz avukatları tarafından dosyalanan setaside istidasının gereğince ilgili ara emrinin yeniden görüşülmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu safhada Belediyemiz Avukatları ile görüş alışverişinde bulunmak ve davanın esasına zarar verme ihtimali olup

 

olmadığını tezekkür etmek amacıyla, Belediyemizin avukatları ile harçlarla ilgili olarak stratejimizi Belediye lehine değerlendirmek üzere bu safhada herhangi bir karar üretilmemesi görüşündeyiz.”

 

 1. 3. Gündemin “B” şıkkında yer alan, izin alma ile ilgili olup Boysan Boyra, “izin alma koşulu yasaların öngördüğü emredici bir kuraldır bu nedenle ilgili şirketin izin almadıkça hiçbir reklam yayınlayamayacağı gerekçesi ile bu konuda ilgili şirkete engel olmak için mevzuatın gerektirdiği dava açmak ve ara emri almak dahil tüm yetkilerin kullanılmasına kararı verilmelidir.”

 

“Ayrıca   bu   gündem maddesinin “C” şıkkı   ile   ilgili   olarak ilgili   şirketin Belediyemize açtığı davadan sonra Belediyemizde bu şirkete yeni bir dava açıp şirketin Belediyemiz aleyhine aldığı ara emrinden itibaren tahsil ettiği reklam paralarının bir bankada bloke edilmesi konusunda ara emri alınmasına karar verilmelidir.”

 

– Bu görüşten sonra Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

 

Sonuç Koyuncu, Onur Olguner, Vedat Tezcan, Ülkü Taşseven; “Keza   3. Gündemin “B” ve “C” şıkları ile ilgili olarak Belediyemizin menfaati doğrultusunda en sağlıklı kararı verebilmek adına davayı yürütmekle yetkilendirilmiş Av. Serhan Çınar ve Av. Kemal Mut’u bir sonraki komisyon toplantısına davet edip mevcut hukuki dava ile ilgili olark hukuki nihai kararımızı vereceğiz.”

 

3/2014: Av. Serhan Çınar Vadim Finans hakkında komisyona bilgi vermiştir. Bu bilgi ışığında Vadim Finans ile ilgili sözleşme dahil tüm mevzuatın acilen incelenerek bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile

 

4/2014: 25 Temmuz 2014 tarihli toplantı gündeminin 2.(Vadim Finans-Belça hk.) ve 3. (Remon hk) maddeleri ile ilgili olarak yapılan görüşmeler lehte ve alehte olan kararlarla ilgili halen devam eden davadaki belediye Avukatları Serhan Çınar ve Kemal Mut ile ilgili görüşme yapıldı ve bu konu ile ilgili görüşlerini yazılı olarak yapılmaları talep edildi. Ayrıca her iki avukat Belediye Hukuk Şube Amiri Av. Gizem B. Soydan ile görüşme yaparak konunun komisyonun gündemine getirilmesine oy birliği ile

5/2014: Bir sonraki toplantıya;

 1. a) Lefkoşa Belediyesi “Belediye Meclisinin Çalışma Usulü Tüzüğü” ile “Mali İşler

Tüzüğü’nü” kitabet sınıfında bir sekretere bilgisayar ortamında yazdırılmasına ve

 1. b) Belediyenin Müdür Muavinlerinin Hukuki Statüleri konusunda komisyonu bilgilendirecek bir yazı yazması ve 20 Ağustos 2014 tarihinde komisyona sunması için Belediye Hukuk Şube Amiri Av. Gizem B. Soydan’a görev verilmesine oy birliği ile ;

Karar vermiştir

 

M.K. NO.:

135/2014

Aşağıda   yazılı   olan   Personel İntibak   Araştırma ve Performans Değerlendirme

Komisyonunun almış olduğu kararın onayına oybirliği ile;

1/2014: Komisyon 12 Haziran 2013 tarihinde alınan 18/2013 sayılı Personel İntibak ve Araştırma Komitesinin kararının güncel olarak gereğinin 13 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai sonuna kadar yapılmasına, oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

136/2014

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;

 

1/2014: Belediye Binasında bulanan yemekhanenin;

–   Kafeterya olarak kiralanması,

–   Tüm odalarda çay/kahve yapılmaması,

–   Tüm odalarda yemek yenilmemesi,

–   Evden getirilen tüm yiyeceklerin kafeteryada tüketilmesi,

–   Kafeterya işletmecisinden etkin hizmet garantisi alması,

Yukardaki konular kapsamında İşletmeler Şubesinin bir İhale Dosyası hazırlaması ve 19

Ağustos 2014 tarihli komisyon toplantısında,   komisyona sunması için görevlendirilmesine oybirliği ile

2/2014: Belediyenin taşınmaz mallarının araştırılmasının 26 Ağustos 2014 tarihine kadar tamamlanmasına ve tesbit edilen tüm malların aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına ve harita üzerinde farklı renklerde işaretlenmesine;

 1. 1. Yeşil alanlar
 2. 2. Tarlalar, arsalar
 3. 3. Binalar

3/2014: Alacakların takibi ve tahsilatı hususunda, Belediyenin tüm alacakları ile ilgili olarak bütünsel çalışılması ve öncelikle her vatandaş için tek sicil oluşturma hedefiyle Belediyenin alacakları için en   yüksek borçlulardan başlayarak aşağıdaki şekilde tahsilatın yapılması; Borçluların

 1. 1. Telefoniyen aranması,
 2. 2. Ziyaret edilmesi,
 3. 3. İhbar yazılması,
 4. 4. Hukuksal işlem başlatılması’na, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aynı zamanda 1/2014 sayılı kararın uygulanabilmesi için Kira ve İhale Komisyonuna

yetki verilmesine oybirliği ile;

 

Bu karar onaylandıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

137/2014

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri geliştirmek, Bilgi İşlem, Kent Bilgi Sistemleri, İş Makineleri, parkometreler v.b. konularda araştırmalar yapmak üzere Belediyemiz Asbaşkanı Akın Aktunç Başkanlığında;Özmen Birinci, Onur Olguner, Yol masraflarının kendileri tarafından karşılanacak şekilde katılmalarına,   İdari kadromuzdan Müdür Muavini Mustafa Korucu, Şube Amiri   Ferdiye Sav ve Dış İlişkiler görevlisi Seden Tunççağın İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaretine, İdari kadrodan kafileyle gidecek olan Mustafa G.Korucu, Ferdiye Sav ve Seden Tunççağın yol masraflarının Belediye Bütçesinden karşılanmasına (gidiş-dönüş biletleri) ve ayrıca kendilerine harcırah verilmeyecektir. Bunun yanında ziyarete gidecek olan heyetin Meclisin önerisi ile; Çocuk Hakları, Parkomat Sistemleri ve diğer sosyal sorumluluk projeleri hususunda da araştırmalar yapmasına oybirliği ile;

Ahmet Akbilin Şerhi; Bu ve benzeri dış temaslarda Meclise sunulup Mecliste tartışılıp isimlerin belirlenmesi şartı ile evet dedim.

 

M.K. NO.:

138/2014

Belediyeler Birliği Meclisine, üye seçimi için her partinin Meclis üyelerinin 1 aday belirlemesine olanak yaratmak üzere; gelecek Meclis toplantısında gündeme alınmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

139/2014

Mülteci Hakları Komisyonu kurulması hususunda Meclis oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

140/2014

Sayın Boysan Boyranın koordinatörlüğünde Bülent Çıraklı, Onur Olguner, Murat Kanatlı, Ülkü Taşsevenin bu Komisyonda görev almasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

141/2014

Lefkoşanın 444.Kuruluş Törenine Belediyemizi temsilen Bülent Çıraklının katılmasına

Murat Kanatlının red oyuna karşılık oyçokluğu ile;

 

M

Facebook Yorumları
Supportscreen tag